Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta harunbektas  siirt.edu.tr
E-Posta bektasharun  gmail.com
Açıklama https://www.researchgate.net/profile/Harun_Bektas
Güncelleme01.03.2017 16:49:21

Dr. Öğr. Üyesi HARUN BEKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Harun BEKTAŞ

2. Doğum Tarihi          :25/05/1985

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2002-2007

Y. Lisans

Biyoloji Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2007-2009

Doktora

Bitki Biyolojisi (Genetik)

Kaliforniya Üniversitesi

2010-2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :23/02/2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1.       Ehdaie B; Mohammadi SA; Nouraein M; Bektas H; Waines JG (2016) QTLs root traits at mid-tillering and root and shoot traits at maturity inRIL population of spring bread wheat under well-watered conditions. Euphytica. Available at: link.springer.com/article/10.1007/s10681-016-1736-9

2.       Ehdaie B; Maheepala D; Bektas H; Waines JG (2014) Phenotyping and Genetic Analysis of Root and Shoot Traits of Recombinant Inbred Lines of Bread Wheat Under Well-Watered Conditions. Journal of Crop Improvement, 28(6), pp.834–851. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15427528.2014.948107

3.       Bektas H; Hohn C; Waines JG (2016) Characteristics of root system in diploid genome donors of hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) Genetic Resources and Crop Evolution doi:10.1007/s10722-016-0462-4

4.       Bektas H; Hohn C; Waines JG (2016) Root and shoot traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces and cultivars Euphytica:1-15 doi:10.1007/s10681-016-1770-7

 5.   Bektas, H & Waines, JG (2018) Root and shoot traits in parental, early and late generation Green Revolution wheats (Triticum spp.) under glasshouse conditions. Genetic Resources and Crop Evolution, 65(7), 2003-2012. doi:10.1007/s10722-018-0673-y

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Bektas, H. Hohn, C., and Waines J.G. Dissection of Three QTL onSyntic Hexaploid Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Mapping Population, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), November 2-4, 2017, Gaziosmanpaşa University Tokat / TURKEY

2.       Bektas, H and Bektas, Y. “The Effect of Green Revolution on World Agriculture”. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Oct 27-29, 2017, Bitlis, TURKEY

3.       Bektas H; Waines JG. The Role of Rht “semi-dwarfing” genes on bread wheat (Triticum aestivum L.) root development. International Conference on Biological Sciences (ICBS) (Sözlü Bildiri). Selcuk University October 21-23, 2016, Konya, Turkey.

4.       Bektas H; Hohn C; Waines JG. Dissection of Quantitative Trait Loci (QTL) Root Characters in SynOpDH Bi-Parental Mapping Population. CSSA Annual meeting November 15-18, 2015. Minneapolis, MN, USA

5.       Bektas H; Hohn C; Waines JG. Genetic Variation of Root Traits in Turkish Wheat Germplasm. NAPB annual meeting, July 27-30, 2015. WSU Pullman, Washington, USA.

6.       Hohn C; Bektas H; Lukaszewski AJ. Development and Characterization of Three Doubled Haploid Bread Wheat Mapping Populations NAPB annual meeting, July 27-30, 2015 WSU Pullman, Washington, USA.

7.       Bektas H; Ehdaie B, Waines JG.Genetic Variation of Root Traits in B, A and D Genome Donors of Bread Wheat”. CSSA Annual meeting November 2-5, 2014. Long Beach, CA, USA.

8.       Ehdaie B; Bektas H; Hohn C; Waines JG. “Optimum Root Biomass Maximum Grain Yield in Bread Wheat under Well-watered and Drought Field Conditions”. CSSA Annual meeting November 15-18, 2015. Minneapolis, MN, USA.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Bektas H; Waines JG. Buğdaygillerde Kök Yapısı ve Gelişimi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi Gaziantep Üniversitesi September 5-9 2016, Gaziantep, Turkey.

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1.       Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin) Kök Gelişimine Etkisi (SİÜ-BAP-Yürütücü) Devam Ediyor

2.       Buğdayda ACCD (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic acid deaminase) Özelliği Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Kuraklık Stresi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (SİÜ-BAP-Yardımcı Araştırmacı) Devam Ediyor

3.       Bitki İmmün Sistemini Tetikleyen Sentetik Uyarıcıların Domates Bitkisinde Bazı Patojenlere Karşı Etkilerinin Belirlenmesi (GOP-BAP- Yardımcı Araştırmacı)

4.       Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin q-RT-PCR ile Ölçülmesi (SİÜ-BAP-Yardımcı Araştırmacı) Devam Ediyor

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Temel Bilgi Teknolojileri (ENF102)

2

1

8

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 27.09.2018 13:34:32
Yayınlar ve Projeler

1. Yayınlar 

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1-•Ehdaie B; Maheepala D; Bektas H; Waines JG (2014) Phenotyping and genetic analysis of root and shoot traits of recombinant inbred lines of bread wheat under well-watered conditions. Journal of Crop Improvement, 28(6), pp.834–851. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15427528.2014.948107

A2-•Bektas H; Hohn C; Waines JG (2016) Characteristics of the root system in the diploid genome donors of hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) Genetic Resources and Crop Evolution doi:10.1007/s10722-016-0462-4

A3-•Bektas H; Hohn C; Waines JG (2016) Root and shoot traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces and cultivars Euphytica:1-15 doi:10.1007/s10681-016-1770-7

A4-•Ehdaie B; Mohammadi SA; Nouraein M; Bektas H; Waines JG (2016) QTLs for root traits at mid-tillering and for root and shoot traits at maturity in a RIL population of spring bread wheat under well-watered conditions. Euphytica. Available at: link.springer.com/article/10.1007/s10681-016-1736-9

1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1- B1. Bektas, H. Hohn, C., and Waines J.G. Dissection of Three QTL on a Synthetic Hexaploid Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Mapping Population, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), November 2-4, 2017, Gaziosmanpaşa University Tokat / TURKEY

B2- Bektas, H and Bektas, Y. “The Effect of Green Revolution on World Agriculture”. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Oct 27-29, 2017, Bitlis, TURKEY

B3. Bektas H; Waines JG. The Role of Rht “semi-dwarfing” genes on bread wheat (Triticum aestivum L.) root development. International Conference on Biological Sciences (ICBS) (Sözlü Bildiri). Selcuk University October 21-23, 2016, Konya, Turkey.

B4. Bektas H; Hohn C; Waines JG. Dissection of Quantitative Trait Loci (QTL) for Root Characters in SynOpDH Bi-Parental Mapping Population. CSSA Annual meeting November 15-18, 2015. Minneapolis, MN, USA

B5. Bektas H; Hohn C; Waines JG. Genetic Variation of Root Traits in Turkish Wheat Germplasm. NAPB annual meeting, July 27-30, 2015. WSU Pullman, Washington, USA.

B6. Hohn C; Bektas H; Lukaszewski AJ. Development and Characterization of Three Doubled Haploid Bread Wheat Mapping Populations NAPB annual meeting, July 27-30, 2015 WSU Pullman, Washington, USA.

B7. Bektas H; Ehdaie B, Waines JG.Genetic Variation of Root Traits in B, A and D Genome Donors of Bread Wheat”. CSSA Annual meeting November 2-5, 2014. Long Beach, CA, USA.

B8. Ehdaie B; Bektas H; Hohn C; Waines JG. “Optimum Root Biomass for Maximum Grain Yield in Bread Wheat under Well-watered and Drought Field Conditions”. CSSA Annual meeting November 15-18, 2015. Minneapolis, MN, USA.

1.4. Uluslararasi Kitaplar veya Kitap Bölümleri

1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

  • Bektas H: Waines JG. Buğdaygillerde Kök Yapısı ve Gelişimi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi Gaziantep Üniversitesi September 5-9 2016, Gaziantep, Turkey.

1.7. Diğer yayınlar 

1.8. Uluslararası atıflar 

1.9. Diğer atıflar

2. Ulusal & Uluslararası Projeler 

3. Son iki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler

  • Temel Bilgi Teknolojileri (ENF 102)