Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3244
Kurumsal E-Posta turanakkoyun  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 10:40:19

Dr. Öğr. Üyesi H.TURAN AKKOYUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : H.Turan AKKOYUN

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

Biyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2007

Doktora

Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD

Atatürk Üniversitesi

2008-2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2012

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  "Bazal hücreli karsinom hastalarında oksidatif stres ve Antioksidant enzim aktivitelerinin belirlenmesi"2.Danışman(Bitti)Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü.2014

            6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   AKKOYUN, H. T.,Dostbil, N., Kıran, Ö., 2007. An InvestigationAboutAntimicrobial Activity of Black MustardSeed (BrassicanigraL.). Asian Journal of Chemistry Vol: 19 No: 7. 5533-5536.

            2.   AKKOYUN, H. T., Dostbil, N., 2007. Antibacterial Activity of Some Species of Umbelliferae. AsianJournal of ChemistryVol: 19 No: 6. 4862-4866.7.

            3. Çayır K, Karadeniz A, Şimşek N, Yıldırım A, Yıldırım S, Karakuş E, Kısa F, Kara A and Akkoyun H. T and Şengül E. The Pomegranate Seed Extract Attenuates Chemorapy-Induced Acute Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats. Journal of Medicinal Food. Online Ahead of Print: May 6, 2011

          4. Kaba  M1, Pirinççi N1, Yüksel M .B2, Geçit l1, Güneş M1  , Demir M1, Akkoyun T3, Demir H4. Serum Levels of Trace Elements in Patients with Testicular. Vol. 41 (6): 1101-1107,Internatıonal Braz J Urol November . December, 2015

        5. Akkoyun HT & A Karadeniz.Investigation of protective effect of ellagic acid preventing kidney injury in rats exposed to nicotine during fetal period. Biotechnic & Histochemistry. 03 Nov 2015.

        6. Gürsul C, Akdemir Ekinci FN, Akkoyun T, Can İ,Gül. M & Gülçin İ. Protective effect of Naringin on experimental hindlimb ischemia/reperfusion injury in rats.

 Published online: 07 Apr 2016. ISSN: 1475-6366 (Print) 1475-6374 (Online)

       7. Temel Y,Bengü A.Ş,Akkoyun H.T,Akkoyun M,Çiftci M.Effect of astaxanthin and aluminum chloride on erythrocyte G6PD and 6PGD enzyme activities in vivo and on erythrocyte G6PD in vitro in rats. Journal of  Biochemical and Moleculary toxicology.Volume 31(1-5), Issue (10).30 June 2017.

        8. Akkoyun H.T, Bengu A.Ş, Akkoyun M.B, Ulucan A, Arihan O. Protectıve Effect Of Astaxanthin Agaınst Aluminum Induced Lıver Oxıdatıve Damage. Fresenius Environmental Bulletin. 26:6159-6165. 2017.

       9. Akkoyun H.TBengu A.S Ulucan A , Bayramoglu-Akkoyun M , Arihan O. ,Protective Effect Of Ellagic Acid Against Carbon Tetrachloride (CCl4)-Induced Oxidative Brain Injury In Rats, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 No. 5/2018 , 3148-3155

      10.Bayramoğlu Akkoyun MBengü A.ŞTemel Akkoyun H.T Ekin Ciftci . The effect of astaxanthin and cadmium on rat erythrocyte G6PD, 6PGD, GR, and TrxR enzymes activities in vivo and on rat erythrocyte 6PGD enzyme activity in vitro, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2018, DOI: 10.1002/jbt.22170

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Dayangac A1, Akyildiz G1,Akkoyun, H.T.2,  Bahsi M 3,  Aktas T1, Ciftci H 4, Yilmaz O5.The assessment of vitaminsandcholesterolamounts  in  gillandmuscletissues of Clariasgariepinus (Burchell, 1822)  using HPLCPage S29 Europen Bıotechnology Congrres Bratislava,2013, SLOVAKIA(oral)

            2.  Kaba  M1, Pirinççi N1, Yüksel M .B2, Geçit l1, Güneş M1  , Demir M1, Akkoyun T3, Demir H4. Serum Levels of Trace Elements in Patients with Testicular.European Association of Urology EAU 9 th South Eastern European Meeting(SEE) 1-3 November 2013,Thessaloniki,Greece Eur Urol Supp 2013;12;1379(oral)

         3.Sevim Dalabasmaz 1 Nevzat Konar 2,* Gulay Coksari 3 H.Turan Akkoyun 4 Mahire Bayramoğlu Akkoyun 4 Ender Sinan POYRAZOGLU 5 Nevzat ARTIK 3 Development Functional Juice Using Echinacea purpurea Extract Obtained Supercritical Fluid Extraction. ISNFF 14-17 Ekim 2014 İSTANBUL

       4. Alpaslan Dayangaç1, H. Turan Akkoyun2, Sevinç Aydın3, Mahire Bayramoğlu Akkoyun4, Muammer Bahşi5,Cebrail Gürsul6, Gülistan Akbaş1, Taylan Aktaş7, Ökkeş Yılmaz8 Investigation of  Protective  Effects of Astaxanthin on Prevention of Liver and Kidney Tissues Damage in Rats which Exposed to Nicotine.ICCESENT.2015-Antalya

        5. Alpaslan Dayangac, H. Turan Akkoyun, Sevinc Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun,

Muammer Bahşi, Gulistan Akbaş, Taylan Aktaş, Okkeş Yılmaz.The Investigation of Astaxanthin Effect on Fatty Acid Values in Liver and Kidney Tissues of Rats which Exposed to Nicotine. Joint Meeting of Federation of European Physiological Societies (FEPS) and Baltic Physiological Societies. 26 - 29 August, 2015.Kaunas, Lithuania

       6. Akkoyun H.T, Bengü A.Ş, Uyar A, Bayramoğlu Akkoyun M, Demir H,  Atçalı T , Keleş Ö.F. The Protective Effect Of Astaxanthin On Remote Hepatic, Renal, And Cardiac Tissues After Lower Extremity Ischemia-Reperfusion Injury İn Rats . 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress.25-28 Ekim.2016 ADANA

      7. Akkoyun H.T, Bengü A.Ş, Bayramoğlu Akkoyun M, Demir H,  Atçalı T.Biochemical Investigation of protective activity of astaxanthine on preventing kidney damage occured ın rats aluminum exposure.International Engineering,Science and Education Conference,1-3 December.2016.Diyarbakır.(Sözlü Bildiri).

      8. Bayramoğlu Akkoyun M, Bengü A.Ş, Akkoyun H.T,  Ekin S, Arıhan O, Aycan A. Effect of Astaxanthine on Heart Tissue Fatty Acid Levels in Cadmium Induced Oxidative Stressed Rats. 2st International Mediterranean Science and Engineering Congress..IMSEC 2017. Adana.Turkey. (Sözlü Bildiri).

     9. Akkoyun H.T, Bengü A.Ş, Bayramoğlu Akkoyun M, Ekin S, Arıhan O, Aycan A. Effect Of Ellagic Acid On Some Trace Elements (Fe, Cu, Zn) And Fatty Acid Levels In Carbon Tetrachloride (CCI4) Induced Rat Kidney Damage.2st International Mediterranean Science and Engineering Congress.IMSEC 2017. Adana.Turkey (Sözlü Bildiri).

       10. Akkoyun H.T,, Bengü A.Ş, Aycan A, Bayramoğlu Akkoyun M, Kandil B, Arıhan O. Kadmium (Cd) Uygulanan Ratlarda Astaksantinin Doku Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Kobalt Düzeyleri Üzerine Etkisi. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017.Aydın.( Sözlü Bildiri).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Doğal Ortamlardan İzole Edilen Alkalifilik Toprak Bakterilerinde Plasmid Kodlu Na-Tellurit Dirençliliği ve Transmasyon Olanaklarının Araştırılması Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(1): 47-52

            2.Akkoyun, H.T 1,Bayramoğlu, M2, Ekin, S1, Çelebi ,F3 D Vitamini Ve Metabolizmadaki Önemi  Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2014; 9(3): 213-219

            3. Akkoyun H.T , Bayramoğlu  Akkoyun M, Bengü A.Ş, Aydın S, Birinci C, Atçalı T , Demir H, Arıhan O.Quercetin'in Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt Ekstremite İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS - TOS Düzeyleri.Van Tıp Dergisi. 24(4):298-302,2017.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.Akkoyun, H. T., Demir, H., Enzim Saflaştırma Basamakları ve AfiniteKromatografisindeSaflaştırmanın Önemi ve Karekterizazyonu ile ilgili Bir Araştırma. XIII. Biyoteknoloji Kongresi.2003.ÇANAKKALE.

            2.Akkoyun, H. T.,Demir, H., Enzimin Önemi ve saflaştırma Tekniği Üzerine Bazı biyokimyasal Kinetik çalışmaların değerlendirilmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi,2003. ÇANAKKALE.

           3. Akkoyun, H. T., Demir, H., Çelik, İ., Çimen, Ç., İnsan Eritrositlerinden Katalaz Enziminin saflaştırılması ve Rat Eritrositlerinden Katalaz Enzimi Aktivitesi Üzerinde Bazı İlaç ve Antibiyotiklerin (in vivo) İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi,2004. ADANA.

          4. Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Bazı Bitkilerin Antibakterial Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006. Kuşadası/AYDIN

         5. Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Kerevizin (Apiumgraveolensis L.) Antibakterial Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006. Kuşadası/AYDIN

       6. Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Van İlinde Tuzlanarak Muhafaza Edilen Büyükbaş(Sığır) Hayvan Derisinde Halofililk Bakteri izolasyonu ve Kollogenaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006.Kuşadası/AYDIN

       7. Akkoyun, H. T.,.,Özdemir A , Demir, H. Dostbil, N, Aktaş, N., Affinite Kromatografisi Kullanılarak Lakkaz Enziminin Saflaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi. Fen Edebiyat  Fakültesi, Kimya Bölümü. VI. Ulusal Kromatografi Kongresi. 28-30 Haziran,2006. İZMİR.

       8. Çayır K, Karadeniz A, Şimşek N, Yıldırım A, Yıldırım S, Karakuş E f, Kara A, Akkoyun, H. T, “Nar Çekirdeği Ekstresinin Ratlarda Kemoterapi İle İndüklenen Akut Nefrotoksisite Ve Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi”, P-205, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, ESKİŞEHİR.

      9. Akdemir F, N, E 1, Gürsul C 2, Akkoyun, H. T3,, Can İ 4, Gülçin İ 5 Gül M6 Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Naringin'in Koruyucu Etkinliği 39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013,ANKARA.

     10. Akdemir F, N, E 1, Gürsul C 2, Akkoyun, H. T,3 Can İ 4, Gülçin İ 5 Gül M6 Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Silymarin'in Koruyucu Etkinliği 39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013.ANKARA.

    11. Gürsul C 1, Akdemir F, N, E2, Akkoyun, H. T,3 Can İ 4, Nacar T 5, Gül M5 Sıçanlarda  Deneysel Oluşturulan Alt Ekstremiteİskemi-Reperfüzyon Hasarında Leflunomid’in Koruyucu Etkinliği ,39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013,ANKARA.

     12. Akyıldız Ga, DayangaçAa, Akkoyun, H.Tb, Bahşi Mc, Aktaş Ta, Yılmaz Öd, Clariasgariepinus (Burchell,1822) Türünün Solungaç Dokusundaki Yağ Asit Kompozisyonlarının Doğal Yaşam Ortamlarında ve Atmosferik Oksijen Kullanımı Esnasında Gaz Kromatografik (GC) Analizinin Değerlendirilmesi. Kromatografi Kongresi 19-22 haziran 2013 BURSA.

    13. Ekin S, Bayramoğlu M, Kızıltaş H, Akkoyun, H. T, Artemisia Taurıca Willd. Ve Hedysorum Cappadocıcum  Boiss. Bitkilerinin Bazı Mineral Ve Vitamin Düzeylerinin Belirlenmesi 25. Ulusal Biyokimya Kongresi. 3-6 Eylül 2013 İZMİR.

   14. Sevinç Aydın 1, H.Turan Akkoyun2, Mahire Bayramoğlu Akkoyun2, Alpaslan Dayangaç3, Muammer Bahşi4, Ökkeş Yılmaz5, Gülistan Akbaş3, Taylan Aktaş3    Nikotine Maruz Kalan Sıçanların Bazı Dokularında Astaksantinin Mda Ve Gsh-Gssg Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

  15. H.Turan Akkoyun1, Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Aydın Şükrü Bengü2, Sevinç Aydın3, M.Ceyhun Birinci4, Tuğçe Atçalı5 Quercetin  Uygulanan  Ratlarda  Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Bazı İz Element (Demir, Bakır, Çinko) Düzeyleri. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

  16. H.Turan Akkoyun1, Alpaslan Dayangaç2, Sevinç Aydın3,Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Ökkeş Yılmaz4, Muammer Bahşi5,Gülistan Akbaş2, Taylan Aktaş2,Cebrail Gürsul6 Astaksantinin Nikotin Uygulanmış Sıçanların Bazı Dokularında Protein Ve Vitamin Miktarları Üzerine Etkisi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

  17. Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Sevinç Aydın2,H.Turan Akkoyun1, Aydın Şükrü BENGÜ3, Tuğçe ATÇALI4 ,M.Ceyhun Birinci5 Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Akciğer Hasarında ( Demir, Bakır, Çinko) Düzeylerinin İncelenmesi. . 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

  18. Hatice Kızıltaş, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Diplotenia Cachrydifolia Boiss. ve Smyrnium Cardifolium Boiss. Bitkilerinin A ve E Vitamini Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. ÇANAKKALE.

  19. Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Malabaila Lasiocarpa Boiss. Bitkisinin Vitamin A, Vitamin E ve Bazı İz Element (Cu, Zn, Se, Cr, Co) Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015.Ulusal Kimya Kongresi. ÇANAKKALE.

  20. Aydın,S, Yapar K, Akkoyun H.T., Akkoyun M, Bengü A.Ş.(2016).Deneysel Alt Ekstremite İskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulmuş Ratların Kas ve Kan Dokularında Ellagic Asit’in Bazı İz Elementler Üzerine Etkileri . Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

  21. Akkoyun M., Bengü, A. Ş., Akkoyun H.T, Atçalı.T.,(2016).The Effect of Astaxanthin on Serum Fe, Zn, Cu, and on Some Fatty Acids in Aluminium-Exposed Rats Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

 22. Akkoyun H.T, Bengü A.Ş, Akkoyun Mahire, Demir H,  Atçalı T , Aydın S,.( 2016).Ratlarda Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Serum Fe, Mg, Mn, Zn, Pb, Cd, Co, Cu Düzeyleri Üzerine Quercetinin Etkisi . Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

7.7. Diğer yayınlar      

8.Projeler

8.1.Nikotine Maruz Kalan Sıçanlarda Oluşan Karaciğer ve Böbrek doku Hasarının Engellenmesinde astaksantinin  Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi BAP Proje No:PYO-SAG.4001.13.001 Proje Yardımcı Yürütücüsü,2013 Başlangıç tarihi:27.03.2013 bitiş tarihi:27.03.2015 Bütçe:12.000.000 tl

8.2. Quercetinin iskelet kası İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi Siirt Üniversitesi BAP Proje No: 2014-SİÜVET-05   Proje Yürütücüsü,2014   Başlangıç tarihi: 05-11-2014   bitiş tarihi:  15-10-2015   Bütçe:10.000.000 tl

9.İdari Görevler

1.   Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı(2014---

2.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

 

 

 

11.Ödüller

 

1.   Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü 2007*

2.   Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü 2012*

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Veteriner Fizyoloji II

3

2

66

Medikal Biyoloji

3

2

66

İlkbahar

Veteriner Fizyoloji I

 

3

2

66

 

2017-2018

Güz

Veteriner Fizyoloji II

3

2

82

Medikal Biyoloji

1

0

60

Hayvan Davranışı

1

0

65

İlkbahar

Veteriner Fizyoloji 1-A Şubesi

3

2

101

Veteriner Fizyoloji 1-B Şubesi

3

2

34

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 18.07.2018 10:59:56