İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3534/3298
Kurumsal E-Posta mahirozhan  siirt.edu.tr
E-Posta mahirozhan  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme25.09.2019 12:00:28

Dr. Öğr. Üyesi MAHİR ÖZHAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müdür
Siyaset Bilimi Bölümü Bölüm Başkanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZ GEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mahir ÖZHAN

2. Doğum Tarihi          : 10.12.1983

3. Unvanı                    : Doktor  Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2004-2008

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2008-2010

Doktora

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Üniversitesi

2013-2018

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :25.04.2019

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  Türkiye’de Mülteci Sorunu: Tokat Örneği

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Türkiye’de Seçmen Davranışları: Güneydoğu İncelemesi

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE SİYASİ KARİYER EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Planlarının Kırsal Kalkınmaya Etkisi

            2.  Parlamenter Sistem Ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde Yasamanın Denetleme Yetkisinin Karşılaştırılması

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   Darbe Süreçlerinde Seçmen Davranışlarının Tahlili:  Siirt Örneği (Kitap Bölümü)

            2.  Güneydoğu Seçmeninin Davranışları(Göç, Etnisite ve Din Bağlamında)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Mülteciler: Tokat örneği

            2.   BELEDİYE BAŞKAN ADAYI PROFİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMA:SİİRT ÖRNEĞİ

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı(2015-2017)

            2.  Siirt Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü (2019-) 

            3.  Siirt Üniversitesi  Rektör Danışmanı ( 2019-)

            4. Siyaset Bilimi Bölümü Bölüm Başkanı 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

 

1)Vergi Hukuku I  

2) Türk Vergi Sistemi I

3) Siyaset Bilimine Giriş


2


0

 

 

1

1

1

0

60

 

 

50

60

60

30

İlkbahar


 1) Türk Vergi Sistemi II

2) Vergi Hukuku II

3)Türk Vergi Uygulamaları


2

 

3

2

2

1

 

1

1

1

60

 

60

50

60

 

2018-2019

Güz

1)Vergi Hukuku I  

2) Türk Vergi Sistemi I


 

 

30

040

40


İlkbahar

1) Türk Vergi Sistemi II

2) Vergi Hukuku II

3)Türk Vergi Uygulamaları


 

 

3

3

 


0

0

 


40

40

17

 


 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 05.12.2019 15:15:31
Mülteciler: Tokat Örneği
Özkiraz,A., Özhan, M., Mülteciler : Tokat Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Tokat,2011
M Özhan, S Karataş, Parlamenter Sistem Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasamanın Denetleme Yetkisinin Karşılaştırılması,İSPEC ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, s,293-306,  SİİRT, 2019
M Özhan, S Karataş,Türkiye'de Uygulanan Kalkınma Planlarının Kırsal Kalkınmaya Etkisi, İSPEC ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, S, 283-292, SİİRT, 2019
M Özhan, S Karataş, BELEDİYE BAŞKAN ADAYI PROFİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMA: SİİRT ÖRNEĞİ,Sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi,  Cilt 23, Sayı 78, sayfa, 331-350, Erzurum, 2019
Özhan, M.,                Darbe Süreçlerinde Seçmen Davranışlarının Tahlili: Siirt Örneği, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., cilt 2, Sayfa 431-442, Ankara, 2018
Özhan, M.,                ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE SİYASİ KARİYER EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİAkademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,  Sayı 66, Sayfa 266-281,