Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3245
Kurumsal E-Posta mahireakkoyun  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 09:29:36

Dr. Öğr. Üyesi MAHİRE BAYRAMOĞLU AKKOYUN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN

2. Doğum Tarihi         :

3. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2001-2005

Y. Lisans

Biyokimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2009

Doktora

Biyokimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009-2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  ….

            2.  …..

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1. Oto, G., Ekin, S., Çelikezen, Ç., Yener, Z., Tanrıtanır, P., Özdemir, H., Yıldırım, S., Bayramoğlu M., Cytoprotectıve Effects Of Borıc Acıd And Coenzyme Q10 Therapy On Induced Pulmonary Fıbrosıs In Response To Intratracheal Admınıstratıon Of Bleomycın In Rats. Fresenius Environmental Bulletin, 2013. 22(8):2428-2434.

2. Ekin S, Uzun Y, Demirel K, Bayramoğlu M, Kızıltaş H. (2015). Chemıcal Composıtıon and Antıoxidant Actıvıty of Two Wild Edible Mushrooms from Turkey. International Journal of Medicinal Mushroom, 2015. 17(12):1179-1188.

3. Bayramoğlu M.,  Ekin S., Kızıltaş H., Oto G., Susen EA., Özgökçe F. (2016) Antioxidant properties of Rosa pisimis and Its Protective Effect Aganist Isoproterenol-Induced Oxidative Stress in Rats. Turkish Journal of Biochemistry. 2016. 41(4):232-242.

4. Kiziltas H., Ekin S., Bayramoglu M.,  Akbas E.,  Oto G., Yildırım S.,  Özgökçe F. (2017). Antioxidant properties of Ferulago angulata and its hepatoprotective effect against N-nitrosodimethylamine-induced oxidative stress in rats.  Journal Pharmaceutical Biology.55(1):888-897

 

 

5. Yusuf Temel, Aydın Şükrü Bengü, H.Turan Akkoyun, Mahire Akkoyun, Mehmet Çiftçi. 2017. Effect of Astaxanthin and Aluminum Cloride on Erythrocyte G6PD and 6PGD Enzyme Activities in vivo and on Erythrocyte G6PD in vivo rats. Biochemical and Molecular Toxicology. 31:1-5

6. H Turan Akkoyun, Aydin Sukru Bengu, Mahire Bayramoglu Akkoyun, Aykut Ulucan, Okan Arihan. 2017. Protectıve Effect Of Astaxanthin Agaınst Aluminum Induced Lıver Oxıdatıve Damage. Fresenius Environmental Bulletin. 26:6159-6165.

7. Suat Ekın, Mahire Bayramoglu, Ahmet Goktasoglu, Fevzı Ozgokce, Hatıce Kızıltas.  2017 Antioxidant Activity Of Aqueous And Ethanol Extracts Of Crataegus Meyerı Pojark Leaves And Contents Of Vıtamın, Trace Element. J.Chil.Chem.Soc.62:4.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Mahire Bayramoğlu,  Ferda Candan. Antioxidant Properties Of Volatile Oils Obtained From Artemisia Taurica Willd. And Salvia Kronenburgii Rech. Fil. Plants And Their Effects On Xanthine Oxidase. African Journal Of Biotechnology, 2014. 13(5): 683-692.

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Sevim Dalabasmaz, Nevzat Konar,  Gulay Coksari, Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Ender Sinan Poyrazoglu, Nevzat Artık. Development Functional Juice Using Echinacea purpurea Extract Obtained Supercritical Fluid Extraction. Functional Foods Nutraceutical Natural Health Products Dietary Supplements. 14-17 October 2014. Istanbul/Turkey.

 

2. Suat Ekin, Yusuf Uzun, Kenan Demirel, Mahire Bayramoğlu, Hatice Kızıltaş. Determination of trace element and mineral levels in edible mushroom Agaricus urinascens and Volvopluteus gloiocephalus. Uluslararası Çevre Bilimleri Sempozyumu. 4-7 Haziran 2014. Van

 

3. Alpaslan Dayangaç, H. Turan Akkoyun, Sevinç Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Muammer Bahşi, Cebrail Gürsul, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş  Ökkeş Yılmaz. Investigation of Protective Effects of Astaxanthin on Prevention of Liver and Kidney Tissues Damage in Rats which Exposed to Nicotine. ICCESENT.2015-Antalya

 

4.  Alpaslan Dayangaç, H. Turan Akkoyun, Sevinç Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Muammer Bahşi, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş, Ökkeş Yılmaz .The Investigation of Astaxanthin Effect on Fatty Acid Values in Liver and Kidney Tissues of Rats which Exposed to Nicotine. Joint Meeting of FEPS and Baltic Physiological Societies. 26 - 29 August, 2015 Kaunas, Lithuania

 

 Ekin S., Bayramoğlu M., Kızıltaş H., Özgökçe F. (2015). Determination of Vitamin A and E Using High Perfomance Liquid Chramatography in Medicinal Plants. International Turkic world Conferance on Chemical Sciences and Technologies. 27 October-1  November 2015. Sarajevo- Bosnia- Herzegovia.

6.    Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S. (2016). Trace Element (Fe, Cu, Zn, Mn), Mineral (K, Mg) and Vitamin (A, E) Contents in Salvia kronenburgii Rech.fil. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. 26-28 October.2016 ADANA

7.   Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S., Kızıltaş H. (2016). Effect of Rosa Pisimis (Christ) D.Sosn. Fruit Extract on Kidney Mineral and Trace Element Levels in Isoproterenol Induced Oxidative Stress in Rats. International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 December 2016 Diyarbakır.

8.  Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, H.Turan Akkoyun,  Suat Ekin, Okan Arıhan, Abdurahman Aycan.  Effect of Astaxanthine on Heart Tissue Fatty Acid Levels in Cadmium Induced Oxidative Stressed Rats. IMSEC 2017. Adana.Turkey.

 

9.  Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun. The Effect of N-Nitrosodimethylamine Toxicity in Rats Heart Tissue. IWA-PPFW 2017. İzmir, Turkey.

 

10. H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, Okan Arıhan, Abdurahman  Aycan. Effect Of Ellagic Acid On Some Trace Elements (Fe, Cu, Zn) And Fatty Acid Levels In Carbon Tetrachloride (CCI4) Induced Rat Kidney Damage. IMSEC 2017. Adana. Turkey.

11. H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Abdurahman Aycan, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Banu Kandil, Okan Arıhan. Kadmium (Cd) Uygulanan Ratlarda Astaksantinin Doku Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Kobalt Düzeyleri Üzerine Etkisi. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017. Aydın.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Akkoyun, H.T., Akkoyun Bayramoğlu M., Bengü A., Sevinç A., Birinci, M. C., Atçalı T., Demir H., Arıhan O. 2017. Quercetinin Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt ekstremite İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS-TOS Düzeyleri. Van Tıp Dergisi, 24(4):298-302.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1.  Ekin, S., Berber, İ., Oto, G., Levent, A.,  Bayramoğlu, M., Plantago Major’un su ekstraktının 7,12-Dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) uygulanmış ratlarda doku antioksidan enzimleri (SOD ve GSH-Px ) üzerine etkisi.  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi Erzurum- 27 Haziran - 2 Temmuz 2011.
 2. Oto, G., Ekin, S.,  Çelikezen, Ç., Yener, Z., Özdemir, H., Yıldırım, S., Bayramoğlu M.,  İntratrakeal Bleomisin Uygulanan Ratlarda Gelişen Akciğer Fibrozisi Üzerine Borik Asit ve Koenzim Q10 Tedavisinin Sitoprotektif Etkileri. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir- 19-22 Ekim 2011.
 3. Ekin, S., Kızıltaş, H., Bayramoğlu, M., Erkoç, R., Hemodiyalizin Nitrit, Nitrat, Ca , P ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana-29 Kasım-2 Aralık 2011.
 4. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H, Özgökçe, F., Mentha Longifolia (L) Hudson Subsp.Typhodies Harley’in Bazı Vitamin İz Element Düzeyleri ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana - 29 Kasım-2 Aralık 2011.
 5. Ekin, S.,  Bayramoğlu,  M ., Kızıltaş, H.,  Özgökçe F., Malabaila  Dasyantha (C. KOCH) Grossh.’nin Metanol Ekstraktının Antioksidan Özelliği, Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana- 29 Kasım-2 Aralık 2011.
 6. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Göktaşoğlu, A., Özgökçe, F., Kızıltaş, H., Crategus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri ve Bazı Vitamin, iz element Düzeylerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi. Muğla- 1-6 Ekim 2012.
 7. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Akkoyun, H.T., Artemisia Taurica Willd. Hedysarum Cappadocicum Boiss’in  Vitamini Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.
 8. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Özgökçe, F., Prangos Pabularıa Ve Torılıs Arvensıs Bitkilerinin Vitamin, Mineral Düzeylerinin Araştırılması. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013
 9. Ekin, S.,  Kıymaz, N., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Kafa Travması Uygulanan Ratlarda Deksametazonun İz Element Ve Mineraller Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.
 10. Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Gökhan Oto. Protective effect of rosa pisimis (christ) d. Sosn. fruits on serum mineral and biochemical parameters  isoproterenol-induced oxidative stress in rats. XI. Metabolik Sendrom Kongresi. 4-7 Eylül 2014. Bodrum.
 11. Hatice Kızıltaş, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Diplotenia Cachrydifolia Boiss. ve Smyrnium Cardifolium Boiss. A ve E Vitamini Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale
 12. Zeki Yiğit, Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Fevzi Özgökçe. Plantago Major L. Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Bazı İz Element (Cu, Zn, Fe, Mn) ve Vitamin C Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale.
 13. Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Malabaila Lasiocarpa Boiss. Bitkisinin Vitamin A, Vitamin E ve Bazı İz Element (Cu, Zn, Se, Cr, Co) Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015.Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale
 14. Sevinç Aydın , H.Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Alpaslan Dayangaç, Muammer Bahşi, Ökkeş Yılmaz, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş    Nikotine Maruz Kalan Sıçanların Bazı Dokularında Astaksantinin MDA ve  GSH-GSSG Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi 2015/AFYON
 15. H.Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü ,Sevinç Aydın, M.Ceyhun Birinci Tuğçe Atçalı  Quercetin  Uygulanan  Ratlarda  Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Bazı İz Element (Demir, Bakır, Çinko) Düzeyleri. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi 2015/AFYON
 16. Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Sevinç Aydın, H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü BENGÜ, Tuğçe ATÇALI ,M.Ceyhun Birinci Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Akciğer Hasarında (Demir, Bakır, Çinko) Düzeylerinin İncelenmesi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi2015/AFYON
 17. Aydın S, Yapar K, Akkoyun HT., Akkoyun M, Bengü AŞ. (2016). Deneysel Alt Ekstremiteİskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulmuş Ratların Kas ve Kan Dokularında Ellagic Asit’in Bazı İz Elementler Üzerine Etkileri. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi. 26-29 Aralık. 2016. KONYA.

 

           

7.7. Diğer yayınlar

 

 

 

8.Projeler

 

1.Hawthorn (Crataegus meyeri Pojark) Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Minor Elementler (Cu,Zn,Fe,Mn,Pb, ve Cd), Major Elementler (Mg,Ca ve K) ve Vitamin C düzeylerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

2. Rosa pisimis (Christ) D. Sosn Bitkisinin Antioksidan, Antiradikal Aktivitesinin ve Isoproterenol ile Oksidatif Stres Oluşturulan Ratlarda Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

3. Nikotine Maruz Kalan Sıçanlarda Oluşan Karaciğer ve Böbrek doku Hasarının Engellenmesinde Astaksantinin  Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Universitesi.

4. Volvariella speciosa ve Agaricus macrosporus Mantarlarının Antioksidan, Antiradikal Özellikleri ve İz Element (Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd ), Mineral (Mg, Ca, K) Vitamin C düzeylerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

5.  Quercetinin İskelet Kası İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi. Yardımcı Araştırmacı. Siirt Üniversitesi.

 

 

9.İdari Görevler

 

1.  

2.   …

 

 

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1.  …

2.  …

 

 

11.Ödüller

 

1.  

2.  

                                                                    

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Veteriner BİYOKİMYA             II

4

3

-

Organik Kimya

1

1

-

İlkbahar

Veteriner

BİYOKİMYA I

 

3

2

-

 

2017-2018

Güz

Veteriner BİYOKİMYA  II

4

3

-

Organik Kimya

 

 

-

 

 

 

 

İlkbahar

Veteriner Biyokimya I

3

2

-

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

 

 

1. Name Surname: Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN

2. Date of Birth:

3. Title: Assist Prof

4. Education Background:PhD

 

 

Degree

 

Field

 

University

 

 

 

Year

Bachelor

Chemistry

Yüzüncü Yıl University

2001-2005

Post Graduate (Master)

Biochemistry

Yüzüncü Yıl University

2005-2009

Doctorate (PhD)

Biochemistry

Yüzüncü Yıl University

2009-2013

 

5. Academic Units

 

Receiving Date of Assistant Professor's Title   :2014

Receiving Date of Associate Professor Title    :-

Receiving Date of Professor Title                     :-

 

6. Managed Masters and Doctoral Dissertations

 

6.1. Master Theses

1.      …..

2.      ……

 

6.2. Doctoral Theses

1.      ….

2.      …..

 

7. Publications

 

7.1. Articles published in internationally acclaimed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

 

1. Oto, G., Ekin, S., Çelikezen, Ç., Yener, Z., Tanrıtanır, P., Özdemir, H., Yıldırım, S., Bayramoğlu M., Cytoprotectıve Effects Of Borıc Acıd And Coenzyme Q10 Therapy On Induced Pulmonary Fıbrosıs In Response To Intratracheal Admınıstratıon Of Bleomycın In Rats. Fresenius Environmental Bulletin, 2013. 22(8):2428-2434.

2. Ekin S, Uzun Y, Demirel K, Bayramoğlu M, Kızıltaş H. (2015). Chemıcal Composıtıon and Antıoxidant Actıvıty of Two Wild Edible Mushrooms from Turkey. International Journal of Medicinal Mushroom, 2015. 17(12):1179-1188.

3. Bayramoğlu M.,  Ekin S., Kızıltaş H., Oto G., Susen EA., Özgökçe F. (2016) Antioxidant properties of Rosa pisimis and Its Protective Effect Aganist Isoproterenol-Induced Oxidative Stress in Rats. Turkish Journal of Biochemistry. 2016. 41(4):232-242.

4. Kiziltas H., Ekin S., Bayramoglu M.,  Akbas E.,  Oto G., Yildırım S.,  Özgökçe F. (2017). Antioxidant properties of Ferulago angulata and its hepatoprotective effect against N-nitrosodimethylamine-induced oxidative stress in rats.  Journal Pharmaceutical Biology.55(1):888-897

 

5. Yusuf Temel, Aydın Şükrü Bengü, H.Turan Akkoyun, Mahire Akkoyun, Mehmet Çiftçi. 2017. Effect of Astaxanthin and Aluminum Cloride on Erythrocyte G6PD and 6PGD Enzyme Activities in vivo and on Erythrocyte G6PD in vivo rats. Biochemical and Molecular Toxicology. 31:1-5

6. H Turan Akkoyun, Aydin Sukru Bengu, Mahire Bayramoglu Akkoyun, Aykut Ulucan, Okan Arihan. 2017. Protectıve Effect Of Astaxanthin Agaınst Aluminum Induced Lıver Oxıdatıve Damage. Fresenius Environmental Bulletin. 26:6159-6165.

7. Suat Ekın, Mahire Bayramoglu, Ahmet Goktasoglu, Fevzı Ozgokce, Hatıce Kızıltas.  2017 Antioxidant Activity Of Aqueous And Ethanol Extracts Of Crataegus Meyerı Pojark Leaves And Contents Of Vıtamın, Trace Element. J.Chil.Chem.Soc.62:4.

 

7.2. Articles published in or internationally acclaimed journals

 

1. Mahire Bayramoğlu,  Ferda Candan. Antioxidant Properties Of Volatile Oils Obtained From Artemisia Taurica Willd. And Salvia Kronenburgii Rech. Fil. Plants And Their Effects On Xanthine Oxidase. African Journal Of Biotechnology, 2014. 13(5): 683-692.

 

 

7.3. Announcements published in international scientific conferences

 

1. Sevim Dalabasmaz, Nevzat Konar,  Gulay Coksari, Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Ender Sinan Poyrazoglu, Nevzat Artık. Development Functional Juice Using Echinacea purpurea Extract Obtained Supercritical Fluid Extraction. Functional Foods Nutraceutical Natural Health Products Dietary Supplements. 14-17 October 2014. Istanbul/Turkey.

 

2. Suat Ekin, Yusuf Uzun, Kenan Demirel, Mahire Bayramoğlu, Hatice Kızıltaş. Determination of trace element and mineral levels in edible mushroom Agaricus urinascens and Volvopluteus gloiocephalus. Uluslararası Çevre Bilimleri Sempozyumu. 4-7 Haziran 2014. Van

 

3. Alpaslan Dayangaç, H. Turan Akkoyun, Sevinç Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Muammer Bahşi, Cebrail Gürsul, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş  Ökkeş Yılmaz. Investigation of Protective Effects of Astaxanthin on Prevention of Liver and Kidney Tissues Damage in Rats which Exposed to Nicotine. ICCESENT.2015-Antalya

 

4.  Alpaslan Dayangaç, H. Turan Akkoyun, Sevinç Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Muammer Bahşi, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş, Ökkeş Yılmaz .The Investigation of Astaxanthin Effect on Fatty Acid Values in Liver and Kidney Tissues of Rats which Exposed to Nicotine. Joint Meeting of FEPS and Baltic Physiological Societies. 26 - 29 August, 2015 Kaunas, Lithuania

 

 Ekin S., Bayramoğlu M., Kızıltaş H., Özgökçe F. (2015). Determination of Vitamin A and E Using High Perfomance Liquid Chramatography in Medicinal Plants. International Turkic world Conferance on Chemical Sciences and Technologies. 27 October-1  November 2015. Sarajevo- Bosnia- Herzegovia.

6.    Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S. (2016). Trace Element (Fe, Cu, Zn, Mn), Mineral (K, Mg) and Vitamin (A, E) Contents in Salvia kronenburgii Rech.fil. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. 26-28 October.2016 ADANA

7.   Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S., Kızıltaş H. (2016). Effect of Rosa Pisimis (Christ) D.Sosn. Fruit Extract on Kidney Mineral and Trace Element Levels in Isoproterenol Induced Oxidative Stress in Rats. International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 December 2016 Diyarbakır.

8.  Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, H.Turan Akkoyun,  Suat Ekin, Okan Arıhan, Abdurahman Aycan.  Effect of Astaxanthine on Heart Tissue Fatty Acid Levels in Cadmium Induced Oxidative Stressed Rats. IMSEC 2017. Adana.Turkey.

 

9.  Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun. The Effect of N-Nitrosodimethylamine Toxicity in Rats Heart Tissue. IWA-PPFW 2017. İzmir, Turkey.

 

10. H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, Okan Arıhan, Abdurahman  Aycan. Effect Of Ellagic Acid On Some Trace Elements (Fe, Cu, Zn) And Fatty Acid Levels In Carbon Tetrachloride (CCI4) Induced Rat Kidney Damage. IMSEC 2017. Adana. Turkey.

11. H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Abdurahman Aycan, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Banu Kandil, Okan Arıhan. Kadmium (Cd) Uygulanan Ratlarda Astaksantinin Doku Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Kobalt Düzeyleri Üzerine Etkisi. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017. Aydın.

 

7.4. Written international books or sections in books

 

1.      ……

2.      ……

 

7.5. Articles published in nationally-referred journals

 

 

1)      Akkoyun, H.T., Akkoyun Bayramoğlu M., Bengü A., Sevinç A., Birinci, M. C., Atçalı T., Demir H., Arıhan O. 2017. Quercetinin Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt ekstremite İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS-TOS Düzeyleri. Van Tıp Dergisi, 24(4):298-302.

 

7.6. Declaration presented at national scientific meetings and published in proceedings book

 

 1. Ekin, S., Berber, İ., Oto, G., Levent, A.,  Bayramoğlu, M., Plantago Major’un su ekstraktının 7,12-Dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) uygulanmış ratlarda doku antioksidan enzimleri (SOD ve GSH-Px ) üzerine etkisi.  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi Erzurum- 27 Haziran - 2 Temmuz 2011.
 2. Oto, G., Ekin, S.,  Çelikezen, Ç., Yener, Z., Özdemir, H., Yıldırım, S., Bayramoğlu M.,  İntratrakeal Bleomisin Uygulanan Ratlarda Gelişen Akciğer Fibrozisi Üzerine Borik Asit ve Koenzim Q10 Tedavisinin Sitoprotektif Etkileri. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir- 19-22 Ekim 2011.
 3. Ekin, S., Kızıltaş, H., Bayramoğlu, M., Erkoç, R., Hemodiyalizin Nitrit, Nitrat, Ca , P ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana-29 Kasım-2 Aralık 2011.
 4. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H, Özgökçe, F., Mentha Longifolia (L) Hudson Subsp.Typhodies Harley’in Bazı Vitamin İz Element Düzeyleri ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana - 29 Kasım-2 Aralık 2011.
 5. Ekin, S.,  Bayramoğlu,  M ., Kızıltaş, H.,  Özgökçe F., Malabaila  Dasyantha (C. KOCH) Grossh.’nin Metanol Ekstraktının Antioksidan Özelliği, Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana- 29 Kasım-2 Aralık 2011.
 6. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Göktaşoğlu, A., Özgökçe, F., Kızıltaş, H., Crategus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri ve Bazı Vitamin, iz element Düzeylerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi. Muğla- 1-6 Ekim 2012.
 7. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Akkoyun, H.T., Artemisia Taurica Willd. Hedysarum Cappadocicum Boiss’in  Vitamini Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.
 8. Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Özgökçe, F., Prangos Pabularıa Ve Torılıs Arvensıs Bitkilerinin Vitamin, Mineral Düzeylerinin Araştırılması. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013
 9. Ekin, S.,  Kıymaz, N., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H., Kafa Travması Uygulanan Ratlarda Deksametazonun İz Element Ve Mineraller Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.
 10. Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Gökhan Oto. Protective effect of rosa pisimis (christ) d. Sosn. fruits on serum mineral and biochemical parameters  isoproterenol-induced oxidative stress in rats. XI. Metabolik Sendrom Kongresi. 4-7 Eylül 2014. Bodrum.
 11. Hatice Kızıltaş, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Diplotenia Cachrydifolia Boiss. ve Smyrnium Cardifolium Boiss. A ve E Vitamini Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale
 12. Zeki Yiğit, Suat Ekin, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Fevzi Özgökçe. Plantago Major L. Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Bazı İz Element (Cu, Zn, Fe, Mn) ve Vitamin C Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale.
 13. Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Malabaila Lasiocarpa Boiss. Bitkisinin Vitamin A, Vitamin E ve Bazı İz Element (Cu, Zn, Se, Cr, Co) Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015.Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale
 14. Sevinç Aydın , H.Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Alpaslan Dayangaç, Muammer Bahşi, Ökkeş Yılmaz, Gülistan Akbaş, Taylan Aktaş    Nikotine Maruz Kalan Sıçanların Bazı Dokularında Astaksantinin MDA ve  GSH-GSSG Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi 2015/AFYON
 15. H.Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü ,Sevinç Aydın, M.Ceyhun Birinci Tuğçe Atçalı  Quercetin  Uygulanan  Ratlarda  Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Bazı İz Element (Demir, Bakır, Çinko) Düzeyleri. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi 2015/AFYON
 16. Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Sevinç Aydın, H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü BENGÜ, Tuğçe ATÇALI ,M.Ceyhun Birinci Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Akciğer Hasarında (Demir, Bakır, Çinko) Düzeylerinin İncelenmesi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi2015/AFYON
 17. Aydın S, Yapar K, Akkoyun HT., Akkoyun M, Bengü AŞ. (2016). Deneysel Alt Ekstremiteİskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulmuş Ratların Kas ve Kan Dokularında Ellagic Asit’in Bazı İz Elementler Üzerine Etkileri. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi. 26-29 Aralık. 2016. KONYA.(Sözlü)

 

 

7.7. Or publications

1.      …….

2.      …..

 

 

 

8. Projects

 

1.  Antioxidant Activity Of Aqueous and Ethanol Extracts Of Crataegus Meyerı Pojark Leaves And Contents Of Vıtamın, Trace Element (Mg,Ca,K,Cu,Zn,Fe,Mn,Pb,Cd) Yüzüncü Yıl University.

        2. The Determınatıon Of Rosa Pısımıs (Chrıst) D. Sosn. Plant Antıoxıdant, Antıradıcal Actıvıty And Effect Of Antıoxıdant In Rats Isoproterenol-Induced Oxıdatıve Stress. Yüzüncü Yıl University.

3. Investigation of Protective Effects of Astaxanthin in Prevention of Liver and Kidney Tissue Damage in Nicotine Exposed Rats. Ahi Evran Üniversity.

4. Determination of antioxidant, antiradical properties and trace element (Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd), mineral (Mg, Ca, K) vitamin C levels of Volvariella speciosa and Agaricus macrosporus. Yüzüncü Yıl Üniversity.

5.  Effect of Quercetin on Skeletal Ischemia-Reperfusion Damage. Siirt Üniversity.

 

 

9. Administrative Duties

 

1.      ….

2.      ….

 

 

10. Memberships in Scientific and Professional Organizations

 

1.      ….

2.      …..

 

 

11. Awards

 

1.      …..

2.      ……

 

 

12. Fill in table below undergraduate and graduate level courses you have given in last two years.

 

Academic Year

Term

Name of lecture

Weekly Course Hours

Student Number

Theoretical

Practical

2016-2017

Fall

Biochemistry II

4

3

 

 

Organic Chemistry

1

1

 

Spring

Biochemistry I

3

2

 

2017-2018

Fall

Organic Chemistry

1

1

 

Spring

Biochemistry I

3

2

 

Note: If opened, lectures given in summer term will also be added to table.

 

Güncelleme : 18.07.2018 10:52:44