Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon 04842231224 / 2829
Kurumsal E-Posta hadiaydin  siirt.edu.tr
E-Posta hadiaydin  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.04.2019 17:21:35

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET HADİ AYDIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Mehmet Hadi AYDIN

2. Doğum Tarihi : .

3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Ege Üniversitesi

1991

Yüksek Lisans

Ziraat Fakültesi

Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri

Dicle Üniversitesi

1998

Doktora

Ziraat Fakültesi

Fen. Bil. Ens.Bitki Koruma

Ege Üniversitesi

2008

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 10.10.2014

Doçentlik Tarihi :---

Profesörlük Tarihi :-----

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. Göre M E, Parlak S, Aydın M H (2014).  Pestalotiopsis guepinii newly reported to cause dieback on Pistacia lentiscus var. chia in Turkey.  PLANT PATHOLOGY(59), 1169-1169., Doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02332.x (Yayın No: 1281375)

 2. Göre M E, Erdoğan O, Caner Ö K, Aydın M H,Berk S (2014).  VCG diversity and virulence of Verticillum dahliae from commercially available cotton seed lots in Turkey.  EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY(140), 689-699., Doi: 10.1007/s10658-014-0500-z (Yayın No: 1281256)

 3.  Göre M E, Erdoğan O, Altın N, Aydın  M H,  Caner Ö K, Filizer F , Büyükdöğerlioğlu A (2011).  Seed transmission of verticillium wilt of cotton.  PHYTOPARASITICA(39), 285-292., Doi: 10.1007/s12600-011-0163-7 (Yayın No: 1281320)

 4. Aydın M H, Göre M E (2010).  Severe Outbreaks of Tomato Powdery Mildew Caused Leveillula taurica In Marmara Region Of Turkey.  JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY(92), 122-122. (Yayın No: 1281337)

 5. Göre M E, Caner Ö K, Altın N, Aydın M H, Erdoğan O ,  Filizer F, Büyükdöğerlioğlu A (2009).  Evaluation of cotton cultivars resistance to pathotypes of Verticillium dahliae. CROP PROTECTION, 1-5., Doi: 10.1016/j.cropro.2008.10.004 (Yayın No: 1281361)

 6. Çakır E, Duran H, Altın N, Akbaş H R, Yeşilova Ö , Çolak  A ,  Uçkun A ,  Aydın H, Güler B (2005).  Potato wart disease survey in Turkey.  EPPO Bulletin, 35(3), 489-490., Doi: 10.1111/j.1365-2338.2005.00891.x (Yayın No: 1284023)

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aydın M H, Pala F, Kaplan C (2016).  Potato Tuber Sprout Rot Caused Fusarium sambucinum In Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59(1), 189-193. (Yayın No: 3166263)

2. Aydın, M.H., O, Abdulrezak., E, İrfan., K, Çetin.( 2016). Control of Ascochyta Blight (Ascochytha rabiei ) in Chickpea in Winter Sowing in Souastern Anatolia. Turkish Journal of Pathology, 45 (2-3), 87-96.

3. Aydın, M.H.,Turhan, G. (2017). A Novel Technique The Recovery, Isolation and Preliminary Evaluation of Rhizoctonia solani Mycoparasites from Soil Turkish Journal of Pathology, 46 (1), 43-51.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Aydın, M.H.,Turhan, G., 2017. Determination of Sensitivity of Trichoderma Species Against Some Fungicides. p 198. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Minsk - BELARUS

2. Aydın, M.H.,Erdemci, İ., 2017. The Presence of Soil Pathogens in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Growing in Winter and Summer. p 30.  II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey

3. Aydın M H (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mercimekte Önemi Artan Bir Hastalık; Ascochyta Yanıklığı.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3221305)

 4. Aydın M H,Turhan G (2016).  The presence of Trichoderma and Gliocladium species in various features of soil in Turkey.  Symposium on EuroAsian Biodiversity (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3232352)

 5. Göre M E, Erdoğan O, Altın N, Aydın M H (2016).  Searching Sources of Resistance to Verticillium Wilt of Cotton in Seedlings from The  Genus Gossypium.  68th International Symposium on Crop Protection (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3221668)

 6. Altın N, Aydın M H (2007).  Preliminary Studies on Determination of Races of Tomato Leaf Mold(Cladosporium fulvum) on Tomato.  Program and Abstract Book of Second International Symposium on Tomato Diseases,, 113-113. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1284037)

 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aydın M H (2015).  Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 135-148. (Kontrol No: 2075631)

2. Aydın M H, Altın N, Göre M E, Uçkun Z (2014).  Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı  Sisteminin Belirlenmesi.  The journal of Turkish Phytopathology, 43(1-3), 25-44. (Kontrol No: 2075315)

3. Aydın M H, Turhan G (2013).  Patateste Rhizoctonia solani’ye Karşı Trichoderma Türlerinin Etkinliği ve Bazı Fungisitlerle Birlikte Kullanılması.  Anadolu, J, of AARI, 23(1), 12-30. (Kontrol No: 1284047)

4. Aydın M H, Turhan G, Göre M E (2011).  Patates Yumrularında Rhizoctonia solani’ Kühn Sklerotlarının Canlılığı ve Oluşumu Üzerine Bazı Antagonistlerin Etkinliğinin Belirlenmesi..  Anadolu, J, of AARI, 21(2), 29-38. (Kontrol No: 1284050)

5. Aydın M H, Turhan G (2009).  Rhizoctonia solani’nin Fungal Antagonistlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar.  Anadolu, J, of AARI, 19(2), 49-72. (Kontrol No: 1284509)

6. Aydın M H, Koç M (2008).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte toprak kökenli fungal hastalık etmenlerine karşı bazı mercimek çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar,.  Bitki koruma bülteni, 48(3), 33-41. (Kontrol No: 1284528)

 7. Aydın M H, Uçkun Z (2006).  The Existence of White Rot Caused Sclerotium      cepivorum On Garlic in Balıkesir and Kastamonu Provinces,.  The Journal of Turkish Phytopathology,, 35(1-3), 29-32. (Kontrol No: 1284538)

8. Aydın M H, Koç M, Sağır A (2004).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte kök, kök boğazı çürüklüğü ve solgunluğa neden olan toprak kökenli fungal etmenlerin belirlenmesi üzerinde çalışmalar..  Bitki koruma bülteni, 44(1-4), 1-10. (Kontrol No: 1284539)

9. Aydın M H, Sagır A (2001).  Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı (V. dahliae Klep)’ na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.  Bitki Koruma Bülteni , 41(1-2), 17-24. (Kontrol No: 1284541)

10. Aydın M H, Sağır A (2000).  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kökenli Mercimek Hatlarının Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı (Phoma medicaginis var. pinodella)’na Karşı  reaksiyonlarının Belirlenmesi..  Bitki Koruma Bülteni , 40(1-2), 85-90. (Kontrol No: 1284544)

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Göre. M E, Esen H, Orak  A, Gözcü D , Özaktan H ,  Aydın H,  Erdoğan O (2011).  Pamuk tarlalarında elde edilen Verticillium dahlia  izolatlarının patojenik çeşitliliği ve bunların biyolojik mücadelesinde bakterilerin kullanımı..  Türkiye IV. Bitki koruma kongresi, 108-108. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1284547)

 2. Aydın M H, Turhan G (2009).  Patates Yumrularında Rhızoctonıa Solanı’nin Kimyasal ve Biyolojik Mücadelesi..  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 319-319. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1284560)

 3. Aydın M H, Turhan G (2009).  Rhizoctonia solani’nin Fungal Antagonistlerinin Belirlenmesi..  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 355-355. (/)(Yayın No:1284557)

 4. Özgen İ, Akkaya A, Bayram Y, Aydın M H, Ekin İ (2005).  Diyarbakır İlinde Örtüaltı Sebze Alanlarında Entegre Mücadele Çalışmaları..  GAP IV. Tarım Kongresi Bildirileri, (/)(Yayın No:1284564)

 5. Aydın M H (2003).  Ekolojik Tarım ve GAP Bölgesinin Potansiyeli..  III. GAP ve Sanayi Kongresi, 2003(338), 217-221. (/)(Yayın No:1284569)

 6. Çakır E, Duran H, Altın N, Çolak A,,  Aydın H,   Akbaş H , Yeşilova Ö ,   Esen H, Uçkun A (2003).  Türkiye Patates Dikim Alanlarında Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum ( Schilb.) Perc.)’nin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar,.  Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (/)(Yayın No:1284567)

 7. Akkaya A, Aydın M H, Sağır  A, Yücel A (2001).  Kırmızı Mercimekte Bitki Koruma Sorunları ve Entegre Mücadele..  Kırmızı Mercimeğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1284570)

 7.7. Diğer yayınlar

1. Aydın, M. H., Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

2. Aydın, M. H., Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

3. Aydın, M. H., Mercimek Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

4. Aydın, M. H., Nohut Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

5. Aydın, M. H., Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği. (Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar) T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Televizyon yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP), Yayın no:53, Ankara,2009 (Metin Yazarı)

6. Aydın, M. H., Zirai Mücadele Teknik Talimatları”Sebze Fungal Hastalıkları”, “T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ed. M. Aydemir, Cilt 3, 5-85, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Matbaası, Ankara, 2008. (Redaksiyon Komisyonu Üyeliği)

8.Projeler

1. Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi,, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2005-2009 (ULUSAL)

2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mercimekte Toprak Kökenli Hastalık Etmenlerinin Tespiti ve Bu Etmenlere Karşı Bazı Mercimek Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi  Üzerinde Araştırmalar., ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2001-2004)

 3. Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan  Rhizoctonia solani’nin Biyolojik Savaşımı ve Bunun Kimyasal Savaşla Entegrasyonu., ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2006-2008)

4. Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık(Phytophthora İnfestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı  Sisteminin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2006-2011)

 5. Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae)’nun Kontrolünde Vejetatif Uyum Gruplarından Ve Uyarılmış Dayanıklılıktan Yararlanabilme Olanaklarının Araştırılması,, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2008-2010)

 6. Ülkemiz Patates Ekiliş Alanlarında Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival) Hastalığının Sürveyi., DİĞER, Araştırmacı, 2003-2008)

7. Determination of reactions of Souastern Anatolia local lentil lines against Crown Rot disease caused   Phoma medicaginis var. pinodella. Project Coordinator, 1997-1998

 

9.İdari Görevler

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Fitopatoloji Derneği

2. Ziraat Mühendisler Odası

11.Ödüller

1. SCI kapsamındaki dergide yayınlanmış makaleler ve TOGTAG-105G111 nolu proje yürütülmesinde verilmiş para ödülü teşviki, TUBİTAK, 2014

 2. Yemeklik Dane Baklagil Grubunda en iyi ikinci proje ödülü , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005

 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Mikrobiyoloji

3

 

14

İlkbahar

Fitopatoloji

3

1

14

2017-2018

Güz

Mikrobiyoloji

3

 

15

Mikoloji

 

 

12

Bitki Hastalıkları Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

2

 

10

Mesleki uygulama.I

 

4

12

İlkbahar

Fitopatoloji

3

1

15

Fitopatoloji

3

 

8

Bitki Hastalıkları Savaş Yöntemleri ve İlaçlar

3

 

14

Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Savaş

2

 

14

Mesleki Uygulama.II

 

4

15

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 18.12.2018 14:54:56