Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2868
Kurumsal E-Posta mehmetkaplan  siirt.edu.tr
E-Posta mehmetkaplan1971@gmail.com, mehmetkaplan1971  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme26.06.2018 22:45:01

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KAPLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

  

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet KAPLAN

2. Doğum Tarihi         : 01.12.1970

3. Unvanı                    : Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu     : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Dicle Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Harran Üniversitesi

2007

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Dicle Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

   Doktor Öğretim Üyesi Tarihi: 05.12.2017

Doçentlik Tarihi:

Profesörlük Tarihi:

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri

6.2. Doktora Tezleri

1. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Yayılışları, Zarar Oranları, Doğal Düşmanları ve Popülasyon Değişimleri İle Alternatif Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Kaplan, M., 2014. A New Pest: Contarinia Pruniflorum Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae) on Apricot (Prunus Armeniaca) in Malatya Province, Turkey. Munis Entomology & Zoology Journal Vol. 9, No. 2, June 2014.

2. Kaplan, M., Özgen, İ., 2018.  A new record for turkish cleridae family (Insecta: Coleoptera) in the cherry agroecosystem : Opilo tilloides chevrolat, 1876. International Journal of Fauna and Biological Studies 2018; 5(1): 27-28.

3. Özgen, İ., Doğanlar, M., Özdemir, M., Kaplan, M., 2018. The additional record in Turkey: A larva-pupa parasitoid of orchard ermine moth Yponomeuta padellus Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Yponomeutidae): Baryscapus evonymellae Bouche, 1834 (Hymenoptera: Eulophidae). International Journal of Fauna and Biological Studies 2018; 5(1): 145-147.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Çıkman, A., Monis, T., Vurarak, Y., Aydoğdu, M.,  Kaplan, M., Atay, Ü., Sağlam, R. 2013. “Drenaj Sorunu Olan Alanlarda Dip Kazan ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının II. Ürün Mısır Verimine Etkisi”. Soil –Water Journal. Vol 2.,Number 2 (2). ISSN 2146-7072 Page: 1299-1303.(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşbirliğinde 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi

2. Monis, T., Çıkman, A., Nacar, A., Aydoğdu, Kaplan, M., M., Sağlam, R., 2013. “Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması” Soil –Water Journal. Vol 2 Number 2(2). ISSN 2146-7072. Page: 1831-1835. (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İşbirliğinde 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi).

3. Kaplan,  M., Bayhan, E., 2014.    Mardin  İli  Bağ  Alanlarında  Thripslerle Birlikte  Bulunan  Doğal Düşmanlar. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (imac- 2014), 176 s.  (22-25 Eylül 2014), Diyarbakır.

4. Kaplan, M.,Yücel, A., 2016. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Orthoptera Türleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 413s., Konya.

5. Kaplan, M.,Yücel, A.,2016. Elazığ ilinde Çilekte Zararlı Olan Önemli Bazı Böcek ve Akar Türlerinin Yayılışları, Zararları ve Populasyon Yoğunluklarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,  414s., Konya

6. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Popülasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,  415s., Konya

7. Ölmez Bayhan, S., Kaplan, M., Bayhan,E., 2016. Agromyzid (Diptera) Species and Their Parasitoids in Province Batman. International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016. Diyarbakır / TURKEY

8. Kaplan, M., Özgen, İ., Kılıç, M.,  Ölmez Bayhan, S., 2017. Diyarbakır İl’i Bağlarında Zararlı Böcek ve Akar Türleri ile Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University,  25-27 October 2017.  Adana, TURKEY

9. Kaplan, M., Kılıç, M., Gülmez, M., Ölmez Bayhan, S., 2017. Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Zarar Yapan Forficula Auricularia Lin. (Dermaptera: Forficulidae)’nın Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterleri ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University,  25-27 October 2017.  Adana, TURKEY

10.  Kaplan, M., Gülmez, M., Ayaz, T.,  Özgen, İ., 2018. Investigation on Mass-trapping of Archips rosanus L. (Lepidoptera: Tortricidae), Pest of Cherry Trees in Mardin and Elazığ Provinces. 1. International Gap Agriculture & Livestock Congress 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY

11. Kaplan, M.,  Mecin, M.S.,  Özdemir, M.,  Ölmez Bayhan, S., 2018. Determination of The Harmful Species of Tortricidae Family in The Cherry Orchards of  Mardin and Elazig Provinces. 1. International Gap Agriculture & Livestock Congress 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY

12.  Ayaz, T., Kaplan, M., Özgen, İ., 2018. Contributions on Coleoptera (Insecta) Biodiversity in Cotton Agro-Ecosystem. 1. International Gap Agriculture & Livestock Congress 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Özgen, I. , Karsavuran, Y. , Karavın, M., and Kaplan., M., 2010. The population fluctations of Platymetopius rostratus (Herrich&Schaffer, 1834) and Platymetopius undatus (De Geer, 1773) (Hemiptera: Cicadellidae) in vineyards in Diyarbakır, Elazığ and Mardin. J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48

2. Kaplan M., Yücel, A., 2014. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Zararlı Böcek ve Akar Türleri, Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 1(2) Sayfa/Page: 7-14 , Isparta.

3. Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  Pistaciae (Archangelskaya)  (Homoptera: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  Fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Coleoptera: Nitidulidae) ile  İlişkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(2),75-81s.

4. Kaplan M., Özgen, İ., Kılıç, M,, 2016. Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis  &  Schiffermüller)  (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin  Ergin  Popülasyon  Değişimi  ve  Salkım Bulaşıklığının Belirlenmesi. Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 3(1) Sayfa/Page: 10-16, Isparta

5. Kaplan,  M., Bayhan, E., Atakan, E., 2016.Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri,  Mevsimsel Yoğunlukları ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.

6. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016.Mardin İli Bağ Alanlarındaki (Aranae) Türleri Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (3): 255-259s.

7. Kaplan, M., Özgen, İ., Ayaz, T., 2016. Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin Doğal Düşmanları ve Önemli Türlerin Popülasyon Değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt 20, Sayı 3 (2016), 175-182s.

8. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar ve Yabancı Otlar Üzerinde Tespit Edilen Thrips Türleri. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bülteni Cilt 56, Sayı 2 (2016):145-153s.

9. Kaplan, M,. Bayhan, E., 2017. Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (01):1-8s.

10. Kaplan, M., Danişman, T., Alaserhat, İ., Özgen, İ., 2017. Mardin ili zeytin bahçelerindeki örümcek (Araneae) Türlerinin Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.

11. Alaserhat, İ., Kaplan, M., 2017. Ovacık (Tunceli) ilçesindeki Akasyalarda (Robinia spp.) bulunan zararlı ve faydalı böcek türleri. Bitki Koruma Bülteni, 2018, 7 (3):21-28s

12.  Kaplan, M., Bayhan, E., 2018. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Popülasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bült. 2018, 58(1): 24-31.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kaplan, M., Yücel, A., 2009. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri Türkiye 3.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van.

2. Ayaz, T., Özgen, İ., Kaplan, M., 2009. Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) (Dermaptera: Forficulidae)’nin Yayılışı, Populasyon Değişimi ve Zarar Oranı Türkiye 3.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van.

3.  Kaplan, M.,  Yücel, A., 2011. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Faydalı Böcek Türleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, S. 444, Kahramanmaraş.

4. Kaplan, M. ve Yücel, A., 2011. Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Pollydrosus (Coleoptera: Curcullionidae) Türleri ve Bunların Popülasyon Değişimi, IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, S. 212, Kahramanmaraş.

5. Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  Pistaciae (Archangelskaya)  (Hom.: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  Fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Col.: Nitidulidae) ile  İlişkileri. GAP VII. Tarım Kong. Bildirileri, 43-46 s. Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri)

6. Monis, T., Çıkman, A., Kaplan,  M., 2015. Gap Bölgesi’nde Mercimek Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 40-45s.,Şanlıurfa,

7. Çıkman, A., Monis, T., Nacar, A.S., Kaplan, M., 2015. Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Farklı Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 46-49 s., Şanlıurfa,

8. Ölmez  Bayhan, S.,  Bayhan,  E., Kaplan,  M., 2015. Diyarbakır  İlindeki  Sebzelerde  Bulunan Fitofag ve Predatör Akar Türlerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla,

 

7.7. Diğer yayınlar

1.  Birişik, N., Bayram, Y., Kılıç, M., Mutlu, Ç., Öğreten, A., Eren, S., Kaplan, M., Süer, İ., E., Baran, B., Duman, K., Karaca, V., Duman, M., Çiftçi, O., Türkölmez, Ş., Peçen, A., Sağır, P., Yatkın, G., Güler, B., Kaya, C., Çelik, Y., Orak, A., B., Yaman, B. Ve Ateş, E. 2015. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele, 288 sayfa. ISBN: 978-605-9175-21-0s

2.  Altındişli, F., Ö., Çeliker, M., N., Özsemerci, F., Canıhoş, E., Öztürk, N., Kaplan, C., Güven, B., Özdem, A., Göven, M. A., Ayaz, T., Kaplan, M., Hantaş, C., Çakırbay, F., Albayrak, S., Mısırlıoğlu, B., Kepenekçi, İ., Toktay, H., Üstün, N., Kaya, A., Üstün, N., Işık, D., Kaçan, K., Yazlık, A., Caner, Ö., K., Aydar, A., Erdoğan, C., Velioğlu, A., S. Ve Merken, Ö., 2011. Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2011,153 s. (Metin Yazarı).

3.  Turanlı, T., Kaçar, G., Topuz H., Erten, L., Velioğlu, A., S., Kaplan, C., Hantaş, C., Karataş, A., Caner, Ö., K., Öztop, A., Çeliker, M., Canıhoş, E., Üstün, N., Özdemir, S., Erdoğan, C., Aksoy, E., Üstün, N., Duran, H. ve Kaplan, M., 2011. Zeytin Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2011,108 s. (Metin Yazar).

4. Kaplan, M., Altındağ, Ş., Canıhoş, E., Çiftçi, O., Eymirli, S., Evlice, E., Kodan, M., Türkölmez, Ş., Sabahoğlu, Y., Örnek, H., Öztürk, N., Yılmaz, A. Ve  Yurtmen, M., 2017. Kayısı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara,2017,140 s. (Metin Yazarı).

 

 8. Projeler

1.    Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri  (Proje Lideri), (2004-2006).

2.    Avrupa Birliği Kapsamında Mardin İli Organik Kiraz Projesi (Yardımcı Araştırıcı), (2005-2007).

3.    Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficulidae (Dermaptera) Familyasına Ait Türler, Önemli Türün Populasyon Değişimi ve Zarar Durumunun Araştırılması (Yardımcı Araştırıcı), (2007-2010).

4.    Mardin İli Zeytin Alanlarında Zararlı Euphyllura straminea (Loginova, 1973) (Homoptera: Psyllidae)’nın Biyoekolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar (Proje Lideri), (2009-2011).

5.    Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Yayılışları, Zarar Oranları, Doğal Düşmanları ve Popülasyon Değişimleri İle Alternatif Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi (Proje Lideri), (2013-2014).

6.    Malatya İli Kayısı Alanlarında Zararlı Olan Forficula auricularia Lin. (Dermaptera: Forficulidae)’nın Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Proje Lideri), (2013-2016).

7.    Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2013-2017).

8.    Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Türleri İle Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi ve Önemli Türün Mücadelesi Üzerine Araştırmalar (Proje Lideri), (2014-2017).

9.    Adıyaman ve Siirt İllerinde bulunan Nar Alanlarındaki Zararlı Böcek, Parazitoit ve Predatör Türler ile Ekonomik Öneme Sahip Türün Popülasyon Değişimi ve Zarar Oranının Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2017-Devam ediyor).

10.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile  Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı), (2016-Devam ediyor).

Güncelleme : 30.07.2018 12:01:43