Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3144
Kurumsal E-Posta m.ramazanoglu  siirt.edu.tr
E-Posta memedmustafa  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 09:51:57

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RAMAZANOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkan Yrd.
Eğitim Fakültesi Koordinatör

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               :  Mehmet RAMAZANOĞLU

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1986

3. Unvanı                     :  Dr. Öğr. Üyesi

4. Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bilgisayar Bilimi

Musul Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2011

Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 06.11.2017

 

6. Yayınlar

  6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.  Mustafa, M. Q. Şahin, S. (2013). Öğretim elemanların öğretim amaçlı İnternet kullanımları, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt 3, Sayı 1, 1 - 12.

 

2.  Mustafa, M. Q. Şahin, S. (2013). Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına Dair Görüşleri, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt 3, Sayı 2, 42 - 52.


3.  Alramadhanı, M. & Şahin, S. (2018). Sosyal Ağlarda Elektronik Öğrenci Ürün Dosyası Kullanımının İncelenmesi: Yükseköğretimde Bir Durum Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0 (1), 31-58.

   

4. Ramazanoğlu, M. & Kıdıman, E. (2018). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 5, Issue: 24, Ss, 1515-1526. Doi : http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.520  


5. Ramazanoğlu, M. & Toytok, E. H. (2018). Teacher Candidates’ Anxieties Regarding Facebook Usage in Education, Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 11a. Doi: https://doi.org/10.11114/jets.v6i11a.3820


6. Ramazanoğlu, M. & Aker, A. (2019). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, Volume 14 Issue 1, 2019, p. 91-106. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14833


  

   6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. Ramazanoğlu, M., & Aker, A. (2018). “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri” 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan, ISBN 978- 605-9885-70-6 (S 252), Mardin. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

      

2. Aker, A., Ramazanoğlu, M. & Çelik, V. (2018). “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Proje Geliştirme ve Yönetimi Yönelik Görüşleri” 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22nisan, ISBN 978-605-9885-70-6 (S 248), Mardin. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

3. Ramazanoğlu, M. & Elçiçek, M. (2018). Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), VOLUME 1. S: 547- 553, ISSN: 2146-7358, Paris/Fransa. (Tam Metin)

    

4. Ramazanoğlu, M. & Toytok, E. H. (2018). “Öğretmen Adaylarının Facebook kullanım kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”, 4 th International Conference On LifelongEducation and Leadership For AllWroclaw-Polonya, 3-5. Temmuz (Özet Bildiri/Video Sunum)


5. Elçiçek, M. & Ramazanoğlu, M. (2018). “Examination Of Teacher Candidates’’ Mobile Learning Readiness”, International Conference on New Horizons in Education, Paris/Fransa, 18-12 Temmuz. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


7. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

2

 

 

 

Proje Geliştirme ve Yönetimi

2

2

 

 

 

Bilgisayar Donanımı

3

 

 

 

 

Günümüz Bilişim Sorunları

3

 

 

 

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

 


Güncelleme : 31.03.2019 01:22:56