Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2814
Kurumsal E-Posta mine.pakyurek  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.02.2017 16:15:09

Dr. Öğr. Üyesi MİNE PAKYÜREK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                       : Mine PAKYÜREK    

2. Doğum Tarihi ve Yeri     : 4 Haziran 1973 / Afyonkarahisar

3. Unvanı                             : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu            :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ege Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Biyoloji ABD

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2001

Doktora

Bahçe Bitkileri ABD

Ege Üniversitesi

2010

 

Yüksek lisans Tez Konusu: Bazı Amerikan Soyafasulyesi Genotipleri Arasındaki Genetik Polimorfizmin RAPD Markırları Yoluyla Belirlenmesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülkadir AKÇİN

 

Doktora Tez Konusu: Sert Çekirdekli Meyve Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılması.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

 

Doktora Sonrası Çalışma: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Araştırmacı.

                                             Prof. Dr. H. Dumanoğlu Labında Bursiyer, Tübitak Projesi 2009-2011.

 

Yurt Dışı Deneyimi: 1)Yunanistan Girit TEI / NAGREF (Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü) (2005-2006 -14 ay) (“Türk-Yunan Zeytin Genotipleri Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin AFLP ve SSR Markırları ile Belirlenmesi” adlı proje yürütülmüştür.)

2) Yunanistan TEI – Erasmus Ders Verme Hareketliliği – (22-26 Mayıs 2017)

3) İtalya CNR (Ulusal Araştırma Konseyi)’da 2 hafta Kriyoprezervasyon Eğitimi – (Haziran 2017)

 

 

Yabancı Dil Yeterliliği: İngilizce - YÖKDİL 2018 - 75

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 21 Mart 2013 SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölümü

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.      Çiçek Mehmet, 2016. Diyarbakır Narlarının (Punica granatum) morfolojik ve pomolojik         özelliklerinin belirlenmesi.

2.      Altıntaş Serdar, 2016. Van Havzasında yetişen Asparagus Cinsine Ait Türlerin Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi.

3.      Al-Jabbari Khabat H., 2017. Determination of rooting performances in different IBA doses and of pomological characteristics of Salakhani and Zivzik pomegranate (Punica granatum L.) varieties.

4.      Demirhan Aydın Şeyma, 2017. Yol kenarı bahçelerinde yetiştirilen Zivzik narında (Punica granatum L.) ağır metal durumunun belirlenmesi.

5.    Al-Shatri Abdula H. N., 2018. Effect of Seaweed Extract Application on The Growth, Flowering And Fruit Characteristics of Strawberry (Fragaria X Ananassa Duch) cv Albion Growing in Iraq Condition.

6.  Öztürk İlyas, 2018. Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar (Punica Granatum L.) Genotiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

 

1.  Aksehirli Pakyurek Mine, Koubouris GC, Petrakis PV, Hepaksoy Serra, Metzidakis IT, Yalcinkaya Erol, Doulis AG., 2017. Cultivated and Wild Olives in Crete, Greece-Genetic Diversity and Relationships with Major Turkish Cultivars Revealed by SSR Markers. Plant Molecular Biology Reporter, 35(6), 575-585.

2.   Altıntaş S., Pakyürek M., Şensoy S., Erez M.E. and İnal B., 2019. Assessing genetic diversity among some Asparagus species using rDNA ITSi cpDNA trnL intron sequence and screening for antioxidant activity. Pol. J. Environ. Stud., 28(4): 1-7.

3.   Pakyürek M., Aydın Y. and  Mikail N., 2019. Fuzzy Logic Applications in Horticulture and a Sample Design for Juice Volume Prediction in Pomegranate (Punica granatum L.). Applied Ecology and Environmental Research. 17(2): 2449-2460.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1.    Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B., Seven M., 2017. Wateryield Relationship of Zivzik Pomegranate Under Deficit Irrigation Conditions. Scientific Papers-Series E-Land Reclamation Earth Observation Surveying Environmental Engineering (ESCI), 6(1), 81-86.

2.   Pakyürek M. and Akçin A., 2015. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. International Journal of Secondary Metabolite. 2(1): 3-7.

3.   Hepaksoy S., Kukul Y.S., Engin H., Eroğul D., Akşehirli M., 2009. Leaf water potential of pomegranate ( Punica granatum L. ) under different irrigation levels. Acta Horticulture 818: 193-198.

 

7.3. Diğer Yayınlar

 

1. Pakyürek M., 2017. Meyve Bahçelerinde Kış Bakımı (Derleme). Tarım Türk Dergisi. 67: 70-76.

 

 

7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

1.  Akşehirli M., Koubouris G., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Application of fAFLP markers to assess polymorphism within and between endogenous Cretan and Turkish olive tree (Olea  europaea L.) cultivars. Poster (Abstract). XI. Congress of Hellenic Scientific Genetic Plant Breeding Society, Democretian University of Thrace, Horestias Greece. 31 October - 3 November 2006.

2.   Pakyürek M. A., Koubouris G., Petrakis P., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Differentiation within and between olive (Olea europaea L.) cvs. Koroneiki and Mastoidis and wild Cretan Olea sp.populations revealed by SSR marker polymorphism. Oral Presentation (Abstract). Olivebioteq 2011, International Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Crete, Greece. 31 October -  4 November 2011.

3.   Pakyürek M. and Akçin A., Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. Poster (Özet). II. International Symposium Secondary Metabolites, Chemistry, Biology and Biotechnology, ISSMET 2014, Moscow. 19-23 May 2014.

4.  Pakyürek Ö. ve Pakyürek M., Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Arttırılması. Sözlü Bildiri (Tam metin). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

5.  Pakyürek M. ve Pakyürek Ö., Basit Seraların Fen ve Biyoloji Derslerinde Laboratuvar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması. Sözlü Bildiri (Tam metin). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

6.   Pakyürek M., Boz İ., Taş L. ve Dağdelen S., Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi. Poster (Özet). Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

7.   Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M. ve Şimşek  M., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Değerlendirilmesi. Poster (Özet). Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

8.   Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S. ve Pakyürek M., Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.) Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Poster (Özet). Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

9.   Pakyürek M. and Dumanoğlu H. The Effects of Salt Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars. Sözlü Bildiri (Özet). V. ISHS, International Symposium on Fig, Napoli – Italy. 31 Ağust – 3 September 2015.

10.  Pakyürek M. and Mikail N. Prediction of The Juice Volume in Pomegranate by The Fuzzy Logic Method. Sözlü Bildiri (Özet). International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis 7 Aralık University. 19-20 March 2016.

11.  Pakyürek M. Somatic Embriyogenesis Applications in Orcharding and Recent Developments. Sözlü Bildiri (Özet). International Agriculture Congress, Belgrad – Sirbia, 14-18 November 2016.

12. Altıntaş S., Pakyürek M., Şensoy S., Erez E., and İnal B. Assesment of genetic diversity among some Asparagus species using rDNA ITS and screening for total phenolic content.  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. 3-5 Nisan 2017, Antalya (Sözlü Bildiri-Özet).

13. Pala F., Mennan H., Demir, A., Öcal A., Karipçin M. Z., Pakyürek M. and Aydın M. H. Buhar ile Toprak Dezenfeksiyonunun Çilekte Yabanci Ot Kontrolüne Etkisinin İncelenmesi. IV. International Regional Development Conference. 21-23 Eylül 2017, Tunceli (Sözlü Bildiri-Tam metin).

14. Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B. and Seven M. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate Under Deficit Irrigation Conditions. International Conference on Agriculture for Life. 7-9 Haziran 2017, Romanya (Sözlü Bildiri-Özet).

15. Atlı H.S., Pakyürek M. and Bilgin Ö. F. Pistachio Production in Turkey and the Contributions of Siirt Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 16-18 Mayıs 2017, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Özet).

16. Atlı H.S., Pakyürek M. and Bilgin Ö. F. Condition of Almond Growing in Turkey, New Developments and Suggestions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF). 16-18 Mayıs 2017, Nevşehir (Sözlü Bildiri-Özet).

17.  Pakyürek M. and  Yılmaz C. Physical and Chemical Changes in the Fruit Ripening Period in Zivzik Pomegranate under the Siirt Ecological Conditions. II. International Balkan Agriculture Congress. 15-18 Mayıs 2017, Tekirdağ (Sözlü Bildiri-Özet).

18. Pakyürek M., Özrenk K., Atlı H.S. And Erez M.E. Clone Selection in Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) of Siirt Province. IV International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia – İspanya (Poster-Özet).

19. Al-Jabbari K. H., Pakyürek M. and Yaviç A. The Identification of Morphological And Pomological Characteristics of Iraq Pomegranate Variety Salakhani (Punica Granatum L.) IV International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia – İspanya (Poster-Özet).

20. Al-Jabbari K. H., Pakyürek M. and Yaviç A. Comparison of Rooting Situations With Cutting of Salakhani Pomegranate and Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) in Different IBA Doses. IV International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia – İspanya (Poster-Özet).

21. Çiçek M., Pakyürek M. and Çelik F. Determinationof morphological and pomological properties of Diyarbakir region pomegranates (Punica granatum L.). IV International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia – İspanya (Poster-Özet).

22. Pakyürek M. and Hepaksoy S. A Research on Micropropagation of Pixy (Prunus İnstitia) Rootstock. XXX. International Horticultural Congress. 12-16 August 2018, İstanbul (Sözlü Bildiri-Özet).

23. Pakyürek M. and Hepaksoy S.  Clonal Propagation of Myrobolan 29C Rootstock. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2018, Van (Poster-Özet).


 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.   Hepaksoy S., Kavaklı Ş., Pakyürek M. A. ve Zainal A.A .Bazı nar çeşitlerinde meyvelerin besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi. Poster (Tam metin) . Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa. 4-8 Ekim 2011.

2.  Pakyürek M. ve Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. Poster (Özet). VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.

3.  Pakyürek M. ve Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Sözlü Bildiri (Özet). VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

4.   Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Pakyürek M. A., Baştaş K. ve Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. Sözlü Bildiri (Tam metin). VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

 

8. Projeler

 

 

1.  Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının In Vitro’da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi. BAP Projesi, Araştırıcı, 2007 – 2009 (Tamamlandı).

2.  Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK  Projesi, Bursiyer, 109O197. 01/11/2009-28/02/2011 (Tamamlandı).

3.   Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. BAP Projesi, Yürütücü, 2013 – 2015 (Tamamlandı).

4.  Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması. BAP Projesi, Araştırıcı, 2014 - 2015 (Tamamlandı).

5.  Van Havzasında Yetişen Asparagus L. Cinsine Ait Türlerin Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2016 (Tamamlandı).

6.   Siirt Yöresinde Üretilen Zivzik Narında (Punica granatum L.) Ağır Metal Durumunun Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2017 (Tamamlandı).

7.  Albion Çilek (Fragaria x ananassa Duch) Çeşidinin Meyve ve Bitki Gelişmesi Üzerinde Deniz Yosunu Ekstraktı Uygulamasının Etkisi. BAP Projesi, Yürütücü, 2018 (Tamamlandı).

8.   Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zizvik Narına (Punica granatum L.) Ait Klonların Filogenetik Analizi ve Antioksidant İçeriklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2019 (Devam ediyor).

 

9. İdari Görevler

 

1.      Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013 / 2018)

2.      SİÜZF Mevlana Birim Koordinatörlüğü (2016 / - )

3.      SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölümü Farabi Koordinatörlüğü (2016 / - )

4.      SİÜZF Bahçe Bitkileri Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2019 / - )

5.      Proje (BAP) İzleme Denetleme Kurulu Üyeliği (2016 /  - )

6.      SİÜZF Kalite Komisyonu Üyeliği (2018 / - )

7.      SİÜ Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (2016 / - )

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

            1. Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS)

            2. GAP Organik Küme Derneği

            3. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

11. Hakemlik ve Alan Editörlüğü

           

            SİÜ Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi – Editör Kurulu Üyeliği (2013 / - )

            SİÜ FBE Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi – Editör Kurulu Üyeliği (2015 / - )

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Organik Tarım (L)

2

0

               10

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi (L)

3

0

3

Bahçe Bitkileri Islahı (L)

2

0

6

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (YL)

3

0

6

Yüksek Lisans Semineri

0

1

                3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

3

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

3

Bahar

Subtropik İklim Meyveleri (L)

3

0

6

Meyve Sebze Değerlendirme (L)

3

0

3

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (YL)

3

0

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Yüksek Lisans Semineri

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

1

 

 

2017-2018

Güz

Organik Tarım (L)

2

0

                4

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi (L)

3

0

2

Bahçe Bitkileri Islahı (L)

2

0

2

Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması (L)

3

0

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

                4

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

5

 

Subtropik İklim Meyveleri (L)

3

0

4

Meyve Sebze Değerlendirme (L)

3

0

7

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (YL)

3

0

1

Bahar

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

2

 

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

2

 

Güncelleme : 29.05.2019 14:20:22
YAYIN VE PROJELER

 Yayınlar

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

           

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hepaksoy S., Kukul Y.S., Engin H., Eroğul D., Akşehirli M. 2009Leaf water potential of pomegranate ( Punica granatum L. ) under different irrigation levels. Acta Horticulture 818: 193-198.

 

Pakyürek M. and Akçin A. 2015. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. International Journal of Secondary Metabolite. 2(1): 3-7.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Akşehirli M., Koubouris G., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Application of fAFLP markers to assess polymorphism within and between endogenous Cretan and Turkish olive tree (Olea  europaea L.) cultivars. Poster. XI. Congress of Hellenic Scientific Genetic Plant Breeding SocietyDemocretian University of Thrace, Horestias Greece. 31 October - 3 November 2006.

 

 Pakyürek M. A., Koubouris G., Petrakis P., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Differentiation within and between olive (Olea europaea L.)  cvs. Koroneiki and Mastoidis and wild Cretan Olea sp.populations revealed by SSR marker polymorphism. Oral Presentation. Olivebioteq 2011, International    Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Crete, Greece. 31 October -  4 November 2011.

 

  Pakyürek M. and Akçin A., Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through    RAPD Markers. Poster. II. International Symposium Secondary Metabolites, Chemistry, Biology and BiotechnologyISSMET 2014, Moscow. 19-     23May 2014.

 

 Pakyürek Ö. ve Pakyürek M., Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Arttırılması. Sözlü  Bildiri. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

 

 Pakyürek M. ve Pakyürek Ö., Basit Seraların Fen ve Biyoloji Derslerinde Laboratuvar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması. Sözlü Bildiri. Bilimin Işığında  Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

                       

 Pakyürek M., Boz İ., Taş L. ve Dağdelen S., Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım    Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                         

 Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M. ve Şimşek  M., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının        Muhafazası ve Değerlendirilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                       

   Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S. ve Pakyürek M., Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.Çeşidinin Çelikle     Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

 

Pakyürek M. and Dumanoğlu H. The Effects of Salt Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars. Sözlü Bildiri. V. ISHS, International Symposium on Fig, Napoli – Italy. 31 Ağust – 3 September 2015.

 

Pakyürek M. and Mikail N. Prediction of The Juice Volume in Pomegranate by The Fuzzy Logic Method. Sözlü Bildiri. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis 7 Aralık University. 19-20 March 2016.

 

Pakyürek M. Somatic Embriyogenesis Applications in Orcharding and Recent Developments. Sözlü Bildiri. International Agriculture Congress, Belgrad – Sirbia, 14-18 November 2016.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Hepaksoy S., Kavaklı Ş., Pakyürek M. A. ve Zainal A.A .Bazı nar çeşitlerinde meyvelerin besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi. Poster. Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa. 4-8 Ekim 2011.

 

Pakyürek M. ve Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. Poster. VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.

 

Pakyürek M. ve Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

 

Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Pakyürek M. A., Baştaş K. ve Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

  


   Projeler

Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının In Vitro’da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi. BAP Projesi, Araştırıcı, 2007 – 2009 (Tamamlandı).

 

Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK  Projesi, Bursiyer, 109O197. 01/11/2009-28/02/2011 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. BAP Projesi, Yürütücü, 2013 – 2015 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması. BAP Projesi, Araştırıcı, 2014 - 2015 (Tamamlandı).

 

Van Havzasında Yetişen Asparagus L. Cinsine Ait Türlerin Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2016 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Üretilen Zivzik Narında (Punica granatum L.) Ağır Metal Durumunun Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 – (Devam ediyor).

 

Siirt Yöresi İkizbağlar Köyü’nde Sulu ve Susuz Koşullarda Yetiştirilen Antep Fıstığında (Pistacia vera) Aflatoksin Düzeyinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 (Öneri Aşamasında).