Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Telefon / 2819
Kurumsal E-Posta ali_kara1978  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme05.12.2013 11:28:05

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ KARA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammet Ali KARA

2. Doğum Tarihi          : 21.03.1978

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Zootekni Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Y. Lisans

Hayvan Besleme ve Beslenme Hast.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Doktora

Zootekni

Selçuk Üniversitesi

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.09.2013

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.       Fadhl Fariq, Barzan (2017). Effects of Dıfferent Vegetable Oıls And Anımal Fat On Permance And Carcass Traıts Of Broıler Chıcks

2.       Al-Jaf Hardi Ahmed Karim (2017). Impact Of Enzymes Supplementatıon On Permance Of Broıler Chıckens Fed In Dıets Contaınıng Corn And Wheat

3.       Warmazyar Mohammed M.Rasheed Hameed (2017). Effect of Dietary Supplementation with Different Levels of L-Carnitine on Productive and Economic Permance of Broiler Chickens

4.       Ahmed Nma Hassan Ahmed (2017). Effect Of Dıetary Supplementatıon Wıth Dıfferent Levels Of Creatıne Monohydrate On Productıve And Carcass Permance Of Broıler Chıckens

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

       1.   Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Doğal fitobiyotik bileşiklerin etlikpiliç rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanım olanakları. UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1485-1491

            2.   Bahtiyarca,Y., Kara, M.A., ve Koçbeker, V.D., 2011. Yemlerin besin maddesi muhtevasındakivaryasyonun azaltılması ve rasyon mülasyonundaki önemi. . UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1493-1502.

3. Bahtiyarca,Y., Uyaner, M., Konca, Y., Kocbeker, V.D., and Kara, M.A., 2011. Effect ofvarious boron sources on bone biomechanical traits in two commercial strains oflaying hens during phase two. 17. Int. Symp. on Boron, Borides and Related Materials,11-17 sempt., İSTANBUL. p: 324. (Abst. No: 239-0)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Deniz, S.,Akdeniz, H., Avcı, M., ve Kara, M.A,. 2005. Farklı devrelerde biçilen korunganın verim potansiyeli ile sindirilebilirlik ve enerji düzeylerinin invivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4: 47-55.

            2.   Kolaş,A., Kocbeker, V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2013. Genç japon bıldırcınlarında organik çinko kaynaklarının permans ve kemik mineralizasyonuna etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Derg. 6 (1): 178-182.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2010. Fitojenik bileşiklerin yumurta tavuk rasyonlarında kullanım potansiyeli. E.Ü. Seyrani Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Der. Kümes Hayvanları Kong.’2010. 7-9 Ekim, KAYSERİ, s:25

            2.   Göçmen,R., Gürbüz, E., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2011 Enerji seviyesi farklımısır-soya küspesine dayalı yumurta tavuk rasyonlarına karma enzim ilavesinin permans, nişastanın sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi. 7. UlusalZootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:195.

3. Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Rasyonda kullanılan dane yem tipionların seviyesi ve enzim ilavesinin japon bıldırcınlarında besi permansınaetkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:202.

4.  Koçbeker,V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2012. Süt sığır işletmelerinin potansiyel gelirini artırmada bir yol: erkek buzağılardan et üretimi. 10. Ulusal TarımEkonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7 Eylül, KONYA. Cilt 2, s:686-693

5. Bahtiyarca, Y., Kocbeker, V.D., ve Kara, M.A., 2012. Küçük süt sığır işletmelerinde verimlilik ve kârlılığın artırılmayolları. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7Eylül, KONYA. Cilt 2, s:737-745.

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Hayvan Besleme Üreme İlişkileri

3

0

3

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

 

 

3

İlkbahar

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

5

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

1

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

6

 

2017-2018

Güz

Hayvan besleme üreme ilişkileri

3

0

1

Kaba yemlerin besin ve beslenme değerleri

3

0

2

Süt sığırlarının beslenmesi

3

0

1

İlkbahar

Yemler bilgisi ve teknolojisi

3

2

1

Kümes hayvanlarının beslenmesinde bilimsel esaslar

3

0

4

Besin maddelerinin biyolojik kullanılabilirliği

3

0

3

Ruminant hayvanların beslenmesi

3

0

7

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Doğal fitobiyotik bileşiklerin etlikpiliç rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanım olanakları. UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1485-1491

 Bahtiyarca,Y., Kara, M.A., ve Koçbeker, V.D., 2011. Yemlerin besin maddesi muhtevasındakivaryasyonun azaltılması ve rasyon formülasyonundaki önemi. . UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1493-1502.

 Bahtiyarca,Y., Uyaner, M., Konca, Y., Kocbeker, V.D., and Kara, M.A., 2011. Effect ofvarious boron sources on bone biomechanical traits in two commercial strains oflaying hens during phase two. 17. Int. Symp. on Boron, Borides and Related Materials,11-17 sempt., İSTANBUL. p: 324. (Abst. No: 239-0)

Ulusalhakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Kolaş,A., Kocbeker, V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2013. Genç japon bıldırcınlarında organik çinko kaynaklarının performans ve kemik mineralizasyonuna etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Derg. 6 (1): 178-182.

Deniz, S.,Akdeniz, H., Avcı, M., ve Kara, M.A,. 2005. Farklı devrelerde biçilen korunganın verim potansiyeli ile sindirilebilirlik ve enerji düzeylerinin invivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4: 47-55.

 

Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2010. Fitojenik bileşiklerin yumurta tavuk rasyonlarında kullanım potansiyeli. E.Ü. Seyrani Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Der. Kümes Hayvanları Kong.’2010. 7-9 Ekim, KAYSERİ, s:25

 Göçmen,R., Gürbüz, E., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2011 Enerji seviyesi farklımısır-soya küspesine dayalı yumurta tavuk rasyonlarına karma enzim ilavesinin performans, nişastanın sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi. 7. UlusalZootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:195.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Rasyonda kullanılan dane yem tipionların seviyesi ve enzim ilavesinin japon bıldırcınlarında besi performansınaetkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:202.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2012. Süt sığır işletmelerinin potansiyel gelirini artırmada bir yol: erkek buzağılardan et üretimi. 10. Ulusal TarımEkonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7 Eylül, KONYA. Cilt 2, s:686-693

 Bahtiyarca, Y., Kocbeker, V.D., ve Kara, M.A., 2012. Küçük süt sığır işletmelerinde verimlilik ve kârlılığın artırılmayolları. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7Eylül, KONYA. Cilt 2, s:737-745.

 

Projeler

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi, TAGEM, 2015- devamediyor…

 

İdariGörevler

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni BölümüBölüm Başkanı

 

Soniki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

a-      HayvanBeslemede Enzimlerin Kullanımı (Yüksek Lisans)

b-      Besinmaddelerinin Biyolojik Kullanılabilirliği (Yüksek Lisans)

c-      RuminantHayvanlarının Beslenmesi (Yüksek Lisans)

d-      SütSığırlarının Belenmesi (Yüksek Lisans)

e-      KanatlıHayvanların Beslenmesinde Bilimsel Esaslar (Yüksek Lisans)

f-       HayvanYetiştirme ve Besleme (Lisans)