Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2837
Kurumsal E-Posta zkaripcin  siirt.edu.tr
E-Posta zkaripcin  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme03.11.2015 09:58:09

Dr. Öğr. Üyesi MUHEMET ZEKİ KARİPÇİN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı

 

M. Zeki KARİPÇİN

 1. Doğum Tarihi - Yeri

1969

 1. Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi

 1. Öğrenim Durumu

Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat

Harran

1997

Y. Lisans

Ziraat

Harran

2004

Doktora

Ziraat

Çukurova

2009

 

 1. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçentlik:  2015-208

Dr. Öğr. Üyesi          : 2018-

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1.      Phytophthora capsici leon.’a dayanıklı yerel biber hattı geliştirilmesi (Sonuçlandırıldı)

2.       Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen C. syriaca B. Tipleri ile C. scolymus L. Türü (Sakız) Enginarlarında Etken Madde Tespiti

3.    Su Yosunu Kullanımının Kuraklık Koşullarında Yetiştirilen Acurların Fizyolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikliklerine Etkileri ve Acur Genotiplerinin Moleküler Olarak İncelenmesi

4.     Salisilik Asit Uygulamalarının Biber (Capsicum anuum L.) Fidelerinde Soğuğa Tolerantlık ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri

 1. YAYINLAR

7.1. SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., Preliminary research on drought resistance of wild and domestic Turkish watermelon genotypes, Cucurbitaceae, Proceedings of IXth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon-France, (2008) pp: 493-499.

2. Karipçin, M.Z., Sari, N. and Kirnak, H. 2010. Effects of Drought on Yield And Pomological Features of Wild And Domestic Turkish Watermelon Genotypes. Acta Hort. (ISHS) 871:259-266. http://www.actahort.org/books/871/871_34.htm.

3. Davut Keles, Hasan Pinar, Atilla Ata, Zeki Karipcin, Aykut Ates, Hatira Taskin, Saadet Buyukalaca. Determination of High-temperature Tolerance of Some Pepper Genotypes. HortScience. Volume 50 (9). p. 172. Semptember-2015.

4. Kara, M., Dinç., S., Kahraman, S., Karipçin, M.Z., Alp, İ., Çiçekçi, H. 2015. Ground Urfa Isot Peppers with High Content of Bioactive Compounds and Antioxidant Activity, Journal of Medicinal & Spice Plants, 20 (4), 158-164.

5- Karipçin, M.Z., Sarı, N., Solmaz, İ., 2016. Reaction of Some Melon (Cucumis melo) Genotypes to Drought Stress. Cucurbitaceae 2016 Proceedings, XIth Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, July 24-28, 2016, Warsaw, Poland (eds. E. U.Kozik and H.S. Paris), 288-291.

6- Karipçin, M.Z., Dinç, S., Kara, M., Kahraman, S., Alp, I., & Çicekçi, H. 2016. High temperature-tolerant tomato lines: bioactive compounds. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 1-9.

7- Karipçin, M.Z., İnal, B., 2017. Determınatıon Of Heterosıs And Heterobeltıosıs Values Of Salt-Tolerant Summer Squash (Cucurbita pepo L.) Genotypes And Genetıc Relatıonshıps of Parental Genomes. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15(4):779-796 (DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_779796).

 

7.2. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1- Karipçin M.Z., Şatır N.Y. 2016. “Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Marul Sebzesinin Verim ve Besin İçeriğine Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF)’un Etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 26(3):406-413.

2- Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M. K., Çömlekçioğlu, N., & Büyükalaca, S. 2016. Seleksiyon Yoluyla Şanlıurfa Biber Islahı. alatarım, 39.

3-Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi, TÜBİTAK, 107T613 (2009).

4- RASTGELDİ, U., GAYBERİ, M., KARİPÇİN, M.Z., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Fritillaria spp. Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Değerlendirilmek Üzere Kültüre Alınması. VIII. İŞ PAKETİ. 105G068 TÜBİTAK (2009).

5- Karipçin, M.Z., Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi, (Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, (2009).

6- Kırnak, H., Demir, H., Kodal, S., Yıldırım, E., Karipçin, M. Z., Çavuşoğlu, A., Çullu, M. A. 2008. Şanlıurfa Koşullarında Paprika Biberde Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi. Kesin Sonuç Raporu. T. C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları. Şanlurfa.

7- Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2008. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun (Cucumis melo L.) ve Karpuz (Citrillus lanatus Thunb) Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/003.

8- Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M. K., Çömlekçioğlu, N. ve Büyükalaca, S., 2008. Şanlıurfa Yerel Biber (Capsicum annum) Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Islahı, TAGEM/BB/03/07.

9- Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2007. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul (Lactuca sativa var. Longifolia Lam.) ve Başsalata (Lactuca sativa var. capitata L.) Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/002.

10-Karipçin, M. Z., Balku, N., Rastgeldi, U. 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus

 Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04

04/10

11-Karipçin, M. Z. 2004. Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salatanın (Lactuca sativa var. capitata) Verim ve Bazı Kal

te Özelliklerine Etkileri

 HÜBAK. Proje No: 475. (Yüksek Lisans Tezi).

12-Karipçin, M. Z., Ak B. E., Acar İ. 1997. Antepfıstığında (Pistacia vera L.) yaprak gübrelerinin verim ve verim unsurlarına etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yayınları

 

 

7.3.  Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.Karipçin, M. Z. 2017. Statistical Evaluatıon of Watermelon Genotypes Exhibiting Different Features Under Stress Conditions. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi. p. 53. 20-23 Eylül 2017. Bişkek/Kırgızistan.

2. Karipçin, M. Z., AVCIOĞLU, B., 2017. Using RAPD Markers Determination of Genetic Diversity of Tomato Lines Tolerant to High Temperature Conditions in Şanlıurfa. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey (oral presentation). Abstract Book page 1253.The (ICAFOF) Cappadocia/Turkey (Oral Presentation).

3. Ata, A., Keles, D., Pinar, H., Karipcin, Z., Rastgeldi, U., Büyükalaca, S. Evaluation of some tomato lines on high temperature conditions 18. Eucarpia Meeting of tomato working group 22-25 April 2014 Avignon/France . (p) Basım aşamasında.

4. Karipçin, M. Z., Sarı, N., Solmaz, İ. 2013. Research on Water Stress Effect of Wild and Domestic Melon Accessions. . International Plant Breeding Congress. p. 579. 10-14 November 2013. Antalya, Turkey.

5. Keleş, D., Pınar, H., Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U., Ateş, A. 2013. Determination of High Temperature Tolerance of Some Pepper Genotypes. International Plant Breeding Congress, p. 432. 10-14 November 2013 Antalya, Turkey.

6. Pınar, H., Ata, A., Keleş, D., Büyükalaca, S., Bircan, M., Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2013. Determination of Tolerance of Deficied Irrigation Application of Some Pepper Genotypes. International Plant Breeding Congress, p. 462, 10-14 November 2013 Antalya, Turkey.

7. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y. 2012. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul ve Başsalata Yetiştiriciliği, Sıra Aralığı, Ekim Zamanı, Çeşit Belirlenmesi, Azot Dozu ve Su Düzeylerinin Araştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, s. 235-246. Konya.

8. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., Söylemez, S. 2012. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun ve Karpuz Yetiştiriciliği. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, s. 247-265. Konya.

9. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., 2012. Effect of drought on physiological and morphological features of wild and domestic Turkish watermelon genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya-Turkey, (2012) pp: 306-314.

10. Karipçin, M.Z., Sarı, N., 2012. Effect of NaCl application on physiological, morphological and pomological features of Sanlıurfa summer squash genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya-Turkey, (2012) pp: 702-706.

11. Karipçin, M.Z., Pakyürek A.Y. 2011. Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salata’nın (Lactuca sativa var. capitata ) Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. BASIM AŞAMASINDA.

12. Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M. Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K. Mayınlı arazilerde organik tarımın yapılabilirliliği organik peyzaj bildirileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.

13. Keleş D., Rastgeldi U., Karipçin Z., Soylu M.K., Büyükalaca S. ve Çömlekçioğlu N.2008. Seleksiyon Yoluyla Şanlıurfa Biber Islahı. Türkiye VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Özet s.304.

14. Özden, M., Karipçin, M. Z. 2007. GAP Bağcılığının Üretim Boyutları ve Bugünkü Durumu. GAP V. Tarım Kongresi, s. 5-12. Şanlıurfa.

15. Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M. Z.  2007. GAP Bölgesinde Kolza (Brassica napus oleifera L.)tarımı.  1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, s. 433-438. Samsun.

16. Karipçin, M. Z., Balku, N., Rastgeldi, U., Pakyürek, A. Y., Söylemez, S. 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği. GAP IV. Tarım Kongresi, cilt 1., s. 209-211. Şanlıurfa.

 

7.7. Diğer Yayınlar

1-      Karipçin, M. Z. 2017. Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi Eki. Temmuz-Ağustos 2017, Sayı 66. Sayfa, 15-18.

 

 1. Projeler

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE (TL)

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Biyoenmatiğe Giriş ve Pratik Biyoenmatik Araçlarına Giriş

Siirt Üniversitesi

15.000,00

Kasım 2016/

Aralık 2016

Yürütücü

Ulusal

DİKA/2016/423

Farklı Anaçlara Yapılacak Aşılamanın Su Stresi Altında Kavunların Biyoaktif Bileşenlerine Etkilerinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi & GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

17.000,00

Mayıs 2014/ Kasım 2014

Araştırmacı

Ulusal (BAP)

---

Kuraklığa Tolerant Karpuz Genotiplerinde Fusarium oxysporum f. sp. niveum’a Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

40.000,00

Ocak 2015/ Ocak 2019

Yürütücü

Ulusal

---

Farklı oranlarda sulama yapılan Marul (Lactuca sativa) Bitkisine Mikorianın Etkisi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.000,00

Kasım 2013-Şubat 2014

Araştırmacı

Bölge

---

Düşük Sıcaklıklara Tolerant Domates Genotiplerinin Seçimi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.000,00

28.08.2012-20.09.2012

 

Yürütücü

Bölge

---

Tuz Uygulamalarının Şanlıurfa Yerli Yazlık Kabak (Cucurbşta pepo) Genotiplerinin Morfolojik, Fizyolojik ve Pomolojik özelliklerine Etkileri

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

5.000,00

 

01.03.2011/20.07.2012

Yürütücü

Bölge

---

Yerli ve Yabani Karpuz Genotiplerinde Kuraklığa Toleransın Belirlenmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

115.155,00

 

01.10.2007/

01.10.2009

Yürütücü

Ulusal

107T613

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Fritillaria spp. Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Değerlendirilmek Üzere Kültüre Alınması. VIII. İŞ PAKETİ.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

91.333,00

01.07.2006/

01.07.2009

Araştırmacı

Ulusal

 

105G068

 

Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2.560.069,00

15.07.2010/

15.07.2014

Araştırmacı

Ulusal

109G029

Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.500,00

2006-2009

Araştırmacı

Ulusal

Çukurova Üniversitesi

ZF2007D19

Şanlıurfa Yerel Biber (Capsicum annum) Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Islahı

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

50.350,00

2003/2008

Araştırmacı

Ulusal

TAGEM/BB/03/07

Yerli ve Yabancı Değişik Badem (Prunus communis L.) Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

45.280,00

1998/2007

Araştırmacı

Ulusal

TAGEM/IM/

96/05/02/004

Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun (Cucumis melo L.) ve Karpuz (Citrullus lanatus Thunb) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11.950,00

2003-2006

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/003

Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul (Lactuca sativa var. longifolia Lam.) ve Başsalata (Lactuca sativa var. capitata L.) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11.950,00

2003-2006

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/002

Şanlıurfa Koşullarında Paprika Biberde Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

15.000,00

2005-2006

Araştırmacı

Ulusal

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayım ve Sulama Bölümü

Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

8.900,00

2002-2005

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/10

Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salatanın (Lactuca sativa var. capitata) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

3.300,00

2003-2004

Araştırmacı

Ulusal

Harran Üniversitesi

HÜBAK/475

 

 1. İdari Görevler
 1. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

 

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.       Ziraat Mühendisleri Odası

 1. Ödüller:

--

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Genel Sebzecilik

3

2

9

SEBZECİLİKTE DİHAPLOİDİZASYON ISLA

3

0

2

SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI

3

0

4

SEBZE TARIMINDA YENİ GELİŞMELER

3

0

2

GENEL SEBZECİLİK

3

2

7

SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ

3

0

9

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI I

4

0

9

SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

3

0

2

SEBZE KURUTMA TEKNİĞİ

3

0

2

Staj I

0

0

9

SEBZE TOHUMCULUĞU

3

0

1

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

2

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

İlkbahar

 

 

BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUMCULUK

2

0

9

BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ TARIM UYGULAMALARI

2

2

9

Mezuniyet Çalışması

0

2

9

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

2

2

9

SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ

2

2

9

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI II

0

4

9

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

Staj II

0

0

9

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

2

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

2017-2018

Güz

GENEL SEBZECİLİK

3

2

6

KÜLTÜR SEBZELERİ-I

3

0

7

MESLEKİ UYGULAMA-I

0

4

7

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

2

SEBZECİLİKTE DİHAPLOİDİZASYON ISLAHI

3

0

2

SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI

3

0

1

EGZOTİK SEBZE TÜRLERİ

3

0

1

KIŞLIK SEBZELERİN FİZYOLOJİSİ

3

0

1

BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI

3

0

2

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI I

0

4

4

Staj I

0

0

7

SERİN İKLİM SEBZE TÜRLERİ

2

0

4

İlkbahar

ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

3

0

6

BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUMCULUK

2

2

7

MESLEKİ UYGULAMA-II

0

4

7

KÜLTÜR SEBZELERİ-II

2

2

2

SICAK İKLİM SEBZE ISLAHI

3

0

2

Staj II

0

0

4

Mezuniyet Çalışması

0

2

4

SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ

 

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI II

0

4

4

Örtüaltı Yetiştiriciliği

2

2

4

 

 

Güncelleme : 06.07.2018 16:22:43
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & ArtsandHumanities)

1. Karipçin, M.Z., Dinç, S., Kara, M., Kahraman, S., Alp, I., & Çicekçi, H. 2016. High temperature-tolerant tomato lines: bioactive compounds. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 1-9.

2. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Solmaz, İ., 2016. Reaction of Some Melon (Cucumis melo) Genotypes to Drought Stress. Cucurbitaceae 2016 Proceedings, XIth Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, July 24-28, 2016, Warsaw, Poland (eds. E. U.Kozik and H.S. Paris), 288-291.

3. Kara, M., Dinç., S., Kahraman, S., Karipçin, M.Z., Alp, İ., Çiçekçi, H. 2015. Ground Urfa Isot Peppers with High Content of Bioactive Compounds and Antioxidant Activity, Journal of Medicinal & Spice Plants, 20 (4), 158-164.

4.Davut Keles, Hasan Pinar, Atilla Ata, Zeki Karipcin, Aykut Ates, Hatira Taskin, Saadet Buyukalaca. Determination of High-temperature Tolerance of Some Pepper Genotypes. HortScience. Volume 50 (9). p. 172. Semptember-2015.

5. Karipçin, M.Z., Sari, N. and Kirnak, H. 2010. Effects of Drought on Yield And Pomological Features of Wild And Domestic Turkish Watermelon Genotypes. Acta Hort. (ISHS) 871:259-266. http://www.actahort.org/books/871/871_34.htm.

6Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., Preliminary research on drought resistance of wild and domestic Turkish watermelon genotypes, Cucurbitaceae, Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon-France, (2008) pp: 493-499.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

--

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1. Ata, A., Keles, D., Pinar, H., Karipcin, Z., Rastgeldi, U., Büyükalaca, S. Evaluation of some tomato lines on high temperature conditions 18. Eucarpia Meeting of tomato working group 22-25 April 2014 Avignon/France . (p) Basım aşamasında.

2. Karipçin, M. Z., Sarı, N., Solmaz, İ. 2013. Research on Water Stress Effect of Wild and Domestic Melon Accessions. . International Plant Breeding Congress. p. 579. 10-14 November 2013. Antalya, Turkey.

3. Keleş, D., Pınar, H., Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U., Ateş, A. 2013Determination of High Temperature Tolerance of Some Pepper Genotypes. International Plant Breeding Congress, p. 432. 10-14 November 2013 Antalya, Turkey.

4. Pınar, H., Ata, A., Keleş, D., Büyükalaca, S., Bircan, M., Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2013Determination of Tolerance of Deficied Irrigation Application of Some Pepper Genotypes. International Plant Breeding Congress, p. 462, 10-14 November 2013 Antalya, Turkey.

5. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., 2012. Effect of drought on physiological and morphological features of wild and domestic Turkish watermelon genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of the Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya-Turkey, (2012) pp: 306-314.

6. Karipçin, M.Z., Sarı, N., 2012. Effect of NaCl application on physiological, morphological and pomological features of Sanlıurfa summer squash genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of the Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya-Turkey, (2012) pp: 702-706.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

--

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Karipçin M.Z., Şatır N.Y. 2016. “Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Marul Sebzesinin Verim ve Besin İçeriğine Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF)’un Etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 26(3):406-413.

2- Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M. K., Çömlekçioğlu, N., & Büyükalaca, S. 2016. Seleksiyon Yoluyla Şanlıurfa Biber Islahı. alatarım, 39.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y. 2012. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul ve Başsalata Yetiştiriciliği, Sıra Aralığı, Ekim Zamanı, Çeşit Belirlenmesi, Azot Dozu ve Su Düzeylerinin Araştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, s. 235-246. Konya.

2. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., Söylemez, S. 2012. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun ve Karpuz Yetiştiriciliği. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, s. 247-265. Konya.

3. Karipçin, M.Z., Pakyürek A.Y. 2011. Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salata’nın (Lactuca sativa var. capitata ) Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. BASIM AŞAMASINDA.

 4. Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M. Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K. Mayınlı arazilerde organik tarımın yapılabilirliliği organik peyzaj bildirileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.

 5. Keleş D., Rastgeldi U., Karipçin Z., Soylu M.K., Büyükalaca S. ve Çömlekçioğlu N.2008. Seleksiyon Yoluyla Şanlıurfa Biber Islahı. Türkiye VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Özet s.304.

 6. Özden, M., Karipçin, M. Z. 2007. GAP Bağcılığının Üretim Boyutları ve Bugünkü Durumu. GAP V. Tarım Kongresi, s. 5-12. Şanlıurfa.

 7. Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M. Z.  2007. GAP Bölgesinde Kolza (Brassica napus oleifera L.)tarımı.  1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, s. 433-438. Samsun.

 8. Karipçin, M. Z., Balku, N., Rastgeldi, U., Pakyürek, A. Y., Söylemez, S. 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği. GAP IV. Tarım Kongresi, cilt 1., s. 209-211. Şanlıurfa.

7.7. Diğer Yayınlar

1. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi, TÜBİTAK, 107T613 (2009).

2. RASTGELDİ, U., GAYBERİ, M., KARİPÇİN, M.Z., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Fritillaria spp. Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Değerlendirilmek Üzere Kültüre Alınması. VIII. İŞ PAKETİ. 105G068 TÜBİTAK (2009).

3. Karipçin, M.Z., Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi, (Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, (2009).

4. Kırnak, H., Demir, H., Kodal, S., Yıldırım, E., Karipçin, M. Z., Çavuşoğlu, A., Çullu, M. A. 2008. Şanlıurfa Koşullarında Paprika Biberde Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi. Kesin Sonuç Raporu. T. C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları. Şanlurfa.

5. Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2008. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun (Cucumis melo L.) ve Karpuz (Citrillus lanatus Thunb) Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/003.

6. Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M. K., Çömlekçioğlu, N. ve Büyükalaca, S., 2008. Şanlıurfa Yerel Biber (Capsicum annum) Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Islahı, TAGEM/BB/03/07.

7. Karipçin, M. Z., Rastgeldi, U. 2007. Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul (Lactuca sativa var. Longifolia Lam.) ve Başsalata (Lactuca sativa var. capitata L.) Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/002.

8. Karipçin, M. Z., Balku, N., Rastgeldi, U. 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus

 Yetiştiriciliği. TAGEM/02/04

04/10

9. Karipçin, M. Z. 2004. Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salatanın (Lactuca sativa var. capitata) Verim ve Bazı Kal

te Özelliklerine Etkileri

 HÜBAK. Proje No: 475. (Yüksek Lisans Tezi).

7.8. Uluslararası atıflar

PWAKEM, DANIEL BAKOBEDEWO. EVALUATION OF BOTANICALS FOR THE CONTROL OF. Diss. DEPARTMENT OF AGRONOMY, FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES, 2015.

Ibrahim, E. A. "Effect of different levels of water stress and humic acid application on yield, its components and genotypic stability of some new lines of gurma watermelon (Citrullus colocynthoides)." Journal of Plant Production, Mansoura University 3.10 (2012): 2625-2634.

Leskovar, Daniel I., et al. "Vegetable crops: linking production, breeding and marketing." Horticulture: Plants for People and Places, Volume 1. Springer Netherlands, 2014. 75-96.

Sevik, Hakan, et al. "Change to amount of chlorophyll on leaves depend on insolation in some landscape plants." International Journal of Environmental Sciences 3.3 (2012): 1057-1064.

Coskun, Yalçin, et al. "Physiological response of maize (Zea mays L.) to high temperature stress." Australian Journal of Crop Science 5.8 (2011): 966.

Orcen, Nesrin, Gholamreza Nazarian, and Masoud Gharibkhani. "The responses of stomatal parameters and SPAD value in Asian tobacco exposed to chromium." Polish Journal of Environmental Studies 22.5 (2013).

Sevik, Hakan, Hilal Karakas, and Ulku Karaca. "Color–Chlorophyll Relationship of Some Indoor Ornamental Plantsity."

Ibrahim, E. A. "Effect of different levels of water stress and humic acid application on yield, its components and genotypic stability of some new lines of gurma watermelon (Citrullus colocynthoides)." Journal of Plant Production, Mansoura University 3.10 (2012): 2625-2634.

Leskovar, Daniel I., et al. "Vegetable crops: linking production, breeding and marketing." Horticulture: Plants for People and Places, Volume 1. Springer Netherlands, 2014. 75-96.

KORZENIEWSKA, ALEKSANDRA, et al. "A New Type of Semi-Bush Habit Processing Cucumber (Cucumis sativus) for Simplified Fruit Harvest." CUCURBITACEAE 2016 (2016): 347.

Mohammadzadeh, Zahra, and Forouzandeh Soltani. "Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol." محمدزاده, سلطانی صالح آبادی, and فروزنده. "پاسخ برخی توده‌های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم‌آبی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول." علوم باغبانی ایران 47.3 (2016): 571-5799. DOI: 10.22059/ijhs.2016.59819

 

 

 


8. Ulusal & Uluslararası Projeler

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE (TL)

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Biyoenformatiğe Giriş ve Pratik Biyoenformatik Araçlarına Giriş

 

DİKA

15.000

Ekim 2016/

Aralık 2016

Yönetici

Ulusal

DİKA/2016/423

Farklı Anaçlara Yapılacak Aşılamanın Su Stresi Altında Kavunların Biyoaktif Bileşenlerine Etkilerinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi & GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

17.000,00

Mayıs 2014/ Kasım 2014

Araştırmacı

Ulusal (BAP)

---

Kuraklığa Tolerant Karpuz Genotiplerinde Fusarium oxysporum f. sp. niveum’a Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

40.000,00

Ocak 2015/ Ocak 2019

Yürütücü

Ulusal

---

Farklı oranlarda sulama yapılan Marul (Lactuca sativa) Bitkisine Mikorianın Etkisi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.000,00

Kasım 2013-Şubat 2014

Araştırmacı

Bölge

---

Düşük Sıcaklıklara Tolerant Domates Genotiplerinin Seçimi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.000,00

28.08.2012-20.09.2012

 

Yürütücü

Bölge

---

Tuz Uygulamalarının Şanlıurfa Yerli Yazlık Kabak (Cucurbşta pepo)Genotiplerinin Morfolojik, Fizyolojik ve Pomolojik özelliklerine Etkileri

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

5.000,00

 

01.03.2011/20.07.2012

Yürütücü

Bölge

---

Yerli ve Yabani Karpuz Genotiplerinde Kuraklığa Toleransın Belirlenmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

115.155,00

 

01.10.2007/

01.10.2009

Yürütücü

Ulusal

107T613

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Fritillaria spp. Türlerinin Süs Bitkileri Sektöründe Değerlendirilmek Üzere Kültüre Alınması. VIII. İŞ PAKETİ.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

91.333,00

01.07.2006/

01.07.2009

Araştırmacı

Ulusal

 

105G068

 

Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2.560.069,00

15.07.2010/

15.07.2014

Araştırmacı

Ulusal

109G029

Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

5.500,00

2006-2009

Araştırmacı

Ulusal

Çukurova Üniversitesi

ZF2007D19

Şanlıurfa Yerel Biber (Capsicum annum)Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi ve Seleksiyon Yoluyla Islahı

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

50.350,00

2003/2008

Araştırmacı

Ulusal

TAGEM/BB/03/07

Yerli ve Yabancı Değişik Badem (Prunus communis L.) Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

45.280,00

1998/2007

Araştırmacı

Ulusal

TAGEM/IM/

96/05/02/004

Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun (Cucumis melo L.) ve Karpuz (Citrullus lanatus Thunb) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11.950,00

2003-2006

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/003

Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Marul (Lactuca sativa var. longifolia Lam.) ve Başsalata (Lactuca sativa var. capitata L.) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11.950,00

2003-2006

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/002

Şanlıurfa Koşullarında Paprika Biberde Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

15.000,00

2005-2006

Araştırmacı

Ulusal

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayım ve Sulama Bölümü

Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz (Citrullus lanatus) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

8.900,00

2002-2005

Yürütücü

Ulusal

TAGEM/BB/02/04/04/10

Değişik Malç Tipleri, Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salatanın (Lactuca sativa var. capitata) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

3.300,00

2003-2004

Araştırmacı

Ulusal

Harran Üniversitesi

HÜBAK/475

 

 

 

 

 

 

 


9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

1.

Genel Sebzecilik

2

2

9

2.

Bahçe Bitkilerinde Tohumculuk

2

0

9

Bahçe Bitkilerinde Topraksız Tarım Uygulamaları

2

2

9

2016-2017

1.

Serin İklim Sebze Türleri

2

0

9

Bahçe Bitkileri Uygulamaları I

0

4

9

Staj I

0

0

9

Genel Sebzecilik

2

2

4

Mezuniyet Çalışması

0

4

2

Genel Sebzecilik

3

2

8

  2016-2017

2.

Sıcak İklim Sebze Türleri

2

2

9

Bahçe Bitkileri Uygulamaları II

0

4

9

Staj II

0

0

9

Bahçe Bitkilerinde Tohumculuk

2

0

4

Örtüaltı Yetiştiriciliği

2

2

9

Mezuniyet Çalışması

0

4

2

Bahçe Bitkilerinde Topraksız Tarım Uygulamaları

2

2

4

 

Lisansüstü (Yüksek Lisans)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama