Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2808
Kurumsal E-Posta mustafa.ciftci  siirt.edu.tr
E-Posta cemalciftci  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 22:32:48

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA CEMAL ÇİFTÇİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa Cemal ÇİFTÇİ

2. Doğum Tarihi          : 1981

3. Unvanı                    : Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji

Gazi Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Entomoloji

Gazi Üniversitesi

2006

Doktora

Entomoloji

Gazi Üniversitesi

2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi                          : 2018-

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Hawraz Dhahir Othman, 2017. Studies on Fauna of Papilionoidea and Hesperioidea of Erbil (Lepidoptera). Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

2. Naji Taha Said, 2017. Studies on Fauna of Papilionoidea and Hesperioidea of Duhok (Lepidoptera). Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

6.2. Doktora Tezleri

1.   -

2.   -

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. Barták,  M., Çiftçi,  M. C., Hasbenli, A., 2007. A New  Species  of Rhamphomia (Sensu Stricto) Meigen (Diptera, Empididae) from Sourn Anatolia, Turkey. Entomological News, 118(2): 113-148.

2. Çiftçi, M. C., Corneliu P., Hasbenli A., 2008. A New Hilara Meigen (Diptera: Empididae) Species From Eastern Mediterranean Region Of Turkey. Entomological News, 119(1): 96-101.

3. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2008. Contribution to Empis (Subgenus Empis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 32(2008): 433-435.

4. Çiftçi,  M. C., Hasbenli, A., 2011. Two new species of Hilara (Diptera, Empididae) from northwestern of Turkey. Zootaxa, 2928: 49-56.

5. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., Canpolat, D., 2012. Two new species of Empis (Diptera: Empididae) from Turkey. Zootaxa, 3408: 47-53.

6. Çiftçi,  M. C., Hasbenli, A., Koç, H., 2012. Three  new species of Hilara Meigen (Diptera: Empididae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 36(6): 729-738.

7. Çiftçi M. C., Hasbenli A., Özgül, O., 2012. Two new species of Hilara maura-group (Diptera: Empididae) from Turkey. Florida Entomologist, 95(4): 1058-1065.

8. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2013. New distributional data genera Empis Linnaeus and Rhamphomyia Meigen (Diptera: Empididae) in Marmara Region with new records from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 37(5): 582-593.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2007. Hilara regneali Párvu (Diptera: Empididae), New Record Turkish Fauna with female Description. Acta entomologica slovenica, 15(1): 65-68.

2. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2007. Contribution to Empis (Subgenera Euempis, Pachymeria, Polyblepharis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. Journal of Entomological Research Society, 8(3): 7-14.

3. Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2007. Contribution to Empis (Subgenera Leptempis, Xanmpis and Lissempis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. An International Journal of Dipterological Research, 18(3): 154-157.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Çiftçi, M.C., 2017. Species Diversity of Empididae (Diptera) in Siirt Province. Ecology 2017 International Symposium, Kayseri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2. Çiftçi, M.C., 2016. Ilısu Baraj Havzası Odonata Faunası. International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   …

2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çiftçi, M.C. 2015.  Empis Euempis Frey 1953 Diptera Empididae Altcinsinden Türkiye Faunası için Yeni Bir Kayıt ve Ek Kayıtlar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2):118-122.

           

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Çiftçi, M.C., 2015. Türkiye’deki Empididae Diptera Familyasının Genel Durumu. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla.

2. Çiftçi, M.C., 2015. Türkiye’deki Empididae Diptera Familyası Endemik Türleri. 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van.

3. Çiftçi, D., Çağlar Ü., Hasbenli A., Çiftçi, M.C., 2014. Sündiken Dağları’nın Eskişehir Silphidae Coleoptera Biyoçeşitliliği. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

4. Çiftçi, M.C., Hasbenli, A., Çiftçi, D., 2014. Sündiken Dağları’nın  Eskişehir  Empididae ve Hybotidae  Diptera  Faunasına Katkı.  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

5. Çiftçi, M.C., Hasbenli, A., Çiftçi, D., 2014. Sündiken Dağları nın  Eskişehir  Conopidae Diptera Faunası.  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

 

7.7. Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1. Geyik Dağları Empididlerinin Diptera Empididae Çeşitli Tuzak Metotları Kullanarak Araştırılması, Gazi Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 15/06/2007 - 30/12/2008 (ULUSAL)

2. Siirt İli Empididae Familyası  Diptera  Biyolojik çeşitliliği, SİU BAP, Yürütücü, 01/03/2015 - 12/03/2017 (ULUSAL)

3. Siirt İlinde Antepfıstığı Pistacia vera L Hastalık ve Zararlıların Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadeleye Esas Kritik Dönemlerinin Belirlenmesi, SİU BAP, Araştırmacı, 11/05/2015 - 12/11/2017 (ULUSAL)

4. Hatay İli Akbes Geyik Böceği (Lucanus cervus akbesianus) tür eylem planı hazırlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 04/05/2017 - 29/10/2017 (ULUSAL)

5. Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerin Tespiti ve Önemli Türlerin Mücadelesi. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Araştırmacı, 2017-2019.

 

9.İdari Görevler

1. - 2013-2016 Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı

2. - 2016-2018 Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Başkan vekilliği

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.  …

2.  …

 

11.Ödüller

1.   …

2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Omurgasız Hayvanlar

3

 

 

Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı

 

2

 

Hayvan Coğrafyası

3

 

 

Zooloji

3

 

 

Taksonomik ve Zoolojik Nomenklatür

3

 

 

Biyolojik Çeşitlilik

3

 

 

İlkbahar

Hayvan Sistematiğinin Esasları

3

1

 

Hayvan Ekolojisi

3

 

 

Entomoloji

3

 

 

Entomoloji Laboratuvarı

 

2

 

Zooloji

3

 

 

 

2017-2018

Güz

Omurgasız Hayvanlar

3

 

 

Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı

 

2

 

Hayvan Coğrafyası

3

 

 

Zooloji

3

 

 

Mesleki Uygulama I

 

4

 

Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi

3

 

 

İlkbahar

Hayvan Sistematiğinin Esasları

3

1

 

 

Hayvan Ekolojisi

3

 

 

Entomoloji

3

 

 

Entomoloji Laboratuvarı

 

2

 

Zooloji

3

 

 

Mesleki Uygulama II

 

4

 

Böcek Sistematiği

3

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 24.01.2019 14:49:57
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

1.         Barták,  M., Çiftçi,  M.  C.,  Hasbenli,  A., 2007. A New  Species  of Rhamphomia (SensuStricto) Meigen (Diptera, Empididae) from Southern Anatolia, Turkey. Entomological News, 118(2): 113-148.

2.         Çiftçi, M. C., Corneliu P. Hasbenli A., 2008. A New Hilara Meigen (Diptera: Empididae) Species From Eastern Mediterranean Region Of Turkey. Entomological News, 119(1): 96-101.

3.         Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2008. Contribution to Empis (Subgenus Empis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 32(2008): 433-435.

4.         Çiftçi,  M.  C., Hasbenli,  A.,  2011.  Two  new  species  of Hilara (Diptera,  Empididae)  from northwestern of Turkey.Zootaxa, 2928: 49-56.

5.         Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., Canpolat, D. 2012. Two new species of Empis (Diptera: Empididae) from Turkey. Zootaxa, 3408: 47-53.

6.         Çiftçi,  M.  C., Hasbenli,  A.,  Koç,  H.  2012.  Three  new  species  of Hilara Meigen  (Diptera: Empididae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 36(6): 729-738.

7.         Çiftçi M. C.,Hasbenli A., Özgül, O. 2012. Twonewspecies of the Hilaramaura-group (Diptera: Empididae) fromTurkey. Florida Entomologist, 95(4): 1058-1065

 8.        Çiftçi,       M.       C.,Hasbenli,       A.,       2013.        New        distributional        data forthegenera Empis Linnaeusand Rhamphomyia Meigen (Diptera: Empididae) in the Marmara RegionwithnewrecordsfromTurkey. TurkishJournal of Zoology, 37(5): 582-593.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1          Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2007. Hilararegneali Párvu (Diptera: Empididae), New Record for Turkish Fauna with female Description. Actaentomologicaslovenica, 15(1): 65-68.

2          Çiftçi, M. C., Hasbenli, A., 2007. Contribution to Empis (Subgenera Euempis, Pachymeria, Polyblepharis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 8(3): 7-14.

3          Çiftçi,  M.  C., Hasbenli,  A.,  2007. Contribution   to Empis   (Subgenera Leptempis, Xanthempis and Lissempis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey. An International Journal of Dipterological Research, 18(3): 154-157.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

-

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.         Hasbenli A., Candan S., Çağlar Ü., Demirel E., Bayrakdar F., Çiftçi M. C., Canpolat D., Açar B., Geyik Dağları Empididlerinin (Diptera: Empididae) Çeşitli Tuzak Metotları Kullanarak Araştırılması  , Gazi Ü. BAP (05/2008-39), (2008).

2.         Çiftçi M. C. Siirt İli Empididae Familyası (Diptera) Biyolojik çeşitliliği, SİU. BAP (2015-SİÜZİR- 04), Devam etmekte.