Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2818
Kurumsal E-Posta naziremikail  siirt.edu.tr
E-Posta naziremikail  gmail.com
Açıklama
Güncelleme13.02.2017 16:03:28

Doç.Dr NAZİRE MİKAİL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı               : Nazire MİKAİL

2. Unvanı                     : Dr. Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu    :

 

 Derece

Alan

 Üniversite 

Yıl

Lisans

Uygulamalı matematik ve sibernetik

Bakü Devlet Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Olasılık teorisi ve istatistik

Bakü Devlet Üniversitesi

2002

Doktora

Biyometri ve genetik

Selçuk Üniversitesi

2012

Doktora sonrası araştırma

Veri Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Birimi

McGill Üniversitesi

2014

 

4. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi        : 13.05.2013

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Alev Çetin Feyza, (2016). Van ili bazı bal arısı (apis mellifera l.) populasyonlarının filogenetik yapılarının moleküler tekniklerle belirlenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.

 

2. Gök Turgut, (2016). Süt sığırcılığında laktasyon eğrisinin matematiksel modellerle incelenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.

 

3. Hasan Hayman Murad, (2017). Statistical analysis of red meat, white meat and egg production and consumption in Norrn Iraq Government, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.

 

4. Ameen Aras Ayoob, (2017). Fuzzy expert systems, applications in livestock and a sample design, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.

 

5. Algailani Nabeel Taher Abdulazeez, (2018). Nonlinear regression models and applications in animal science, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı.


6. Dikici Mehmet, (2019). Mısır tohumu tercihinde konjoint analizi kullanımı, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.   Mikail N., Keskin İ., 2011.  İneklerde bulanık mantık modeli ile hareketlilik ölçüsünden yararlanılarak kızgınlığın tespiti.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (6): 1003–1008.

 

2.     Mammadova N., Keskin İ., 2013.  Application of support vector machine to predict subclinical mastitis in dairy cattle.  Scientific World Journal, (2013), 1-10.

 

3.     Mikail N., Keskin İ., 2015.  Subclinical mastitis prediction in dairy cattle application of fuzzy logic.  Pak. J. Agri. Sci., Vol. 52(4), 1101-1107. 


4.    Mikail N., Keskin İ., 2015. Application of neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system to predict subclinical mastitis in dairy cattle. Indian J. Anim. Res., 49 (5) 2015 : 671-679.

5.   Ameen A.A., Mikail N., 2018.  Live body weight prediction in hair goats by application of fuzzy logıc.  Applied Ecology and Environmental Research, 16(6): 7563-7574.

6.   Karipçin M.Z., Seyitoğlu G., Mikail N., 2018.  Characterization of phytophthora capsici leonian resistance in some pepper genotypes by principal component analysis. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5): 6885-6901.

7.    Mikail N., Cue R., Bakır G., 2019. Most probable producing ability as a within-herd  management and culling tool. The J. Anim. Plant Sci. 29(1): 48-57.

8. Pakyürek M., Aydın Y., Mikail N., 2019.  Fuzzy logic applications in horticulture and a sample design for juice volume prediction in pomegranate (Punica Granatum L.) Applied Ecology and Environmental Research, 17(2): 2449-2460.

9Mikail N., Bakır G., 2019.  Regression tree analysis of factors affecting first lactation milk yield of dairy cattle Applied Ecology and Environmental Research, 17(2): 5293-5303.

10. Saltuk B., Mikail N., 2019. Prediction of indoor temperature in a greenhouse: Siirt sample. Fresenius Environmental Bulletin, 28(4A): 3577-3585.

11. Iqbal F., Eyduran E., Mikail N., Sarıyel V., Huma Z.E., Aygün A., Keskin İ., 2019. A Bayesian approach for describing the growth of Chukar partridges. Europian Poultry Science, 83. ISSN 1612-9199, © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. DOI: 10.1399/eps.2019.XX.

 

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Memmedova N., Keskin İ., 2009. Hayvancılıkta bulanık mantık uygulamaları (derleme). Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): 89-95.

 

2.     Aytekin İ., Mammadova M. N., Altay Y., Topuz D., Keskin İ., 2016. Determination of factors effecting lactation milk yield of holstein friesian cows path analysis. Selcuk J Agr Food Sci, 30(1): 44-48.

 

3.    Saltuk B., Mikail N., Atılgan A., Aydın Y., 2017. Comparison of heating energy requirements of greenhouses in Tigris Basin with Antalya.  Scientific Papers-Series E-Land Reclamation Earth Observation  Surveying Environmental Engineering, 6(1): 65-70.

 

4.     Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B., Seven M., 2017. Water-yield relationship of Zivzik pomegranate under deficit irrigation conditions. Scientific Papers-Series E-Land Reclamation Earth Observation  Surveying Environmental Engineering, 6(1): 81-86.

 

5.    Bozkurt Y., Mikail N., Uluşar Ü. D., Aktaş H., Doğan C., 2017. Prediction of bodyweight of Holstein and Brown-Swiss male cattle using digital images. Scientific Papers. Series D. Animal Science. LX (1): 196-201.

 

6.    Bozkurt Y., Varban S., Mikail N., Doğan C., 2017.  Prediction of carcass weight of Holstein and Brown Swiss cattle grown ın12-months intensive beef production system using real-time carcass measurements. Scientific Papers. Series D. Animal Science. LX (1): 191-195.

 

7.    Bakır G., Alev Çetin F., Mikail N., 2017.  Some factors affecting breed selection of livestock farms in Siirt Province.  Scientific Papers. Series D. Animal Science. LX (1): 183-190.

 

8.    Saltuk B., Mikail N., Atılgan A., Tanrıverdi Ç., 2017.  Determination of suitable protected production areas: lower euphrates basin case.  Infrastructure and Ecology of Rural Areas.

9.   Kibar M., Mikail N., 2018. Application of conjoınt analysis to determine consumers’ red meat preferences in Siirt province. Scientific Papers. Series D. Animal Science, LXI (1): 303-306.

10. Bakır G., Mikail N., 2019. Siirt İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Durumu. Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 50 (1): 66-74.

11. Saltuk B., Aydın Y., Mikail N., 2019. Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(1): 73-78. 

12. Gök T., Mikail N., Akkol S., 2019. Holstein ineklerde ilk laktasyonun farklı matematiksel modellerle analizi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(4): xx-xx.

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.   Mammadova N., Keskin İ., Mikailsoy F., 2009. Prediction of milk yield in Brown Swiss cows using fuzzy logic. IWW2009 Proceeding of IVth International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, 5-7 June, Kocaeli.

2.    Keskin İ., Mammadova N., İlhan F., Dağ B., Mikailsoy F., 2010. Comparison of eleven Mamatical Models describing first Lactation Curve of Holstein Cattle in Turkey, Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo.

 

3.    Mikail N., Altay Y., Keskin İ., 2013. A Sample Model Prediction of 305-Day Milk Yield of Holstein Cows Using Artificial Neural Networks, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCONTekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013.

 

4.  Altay Y., Mikail N., Keskin İ., 2013. Lactation Curve Traits of Holstein Cows Raised atCorporation Farm, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCONTekirdağ, Turkey. Tekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013.

 

5.     Mikailsoy F., Mammadova N., 2014. Modeling of dynamics of cattle milk productivity, International Research to Practice Conference, ‘Prospects of Innovative Development of Agriculture’ (in framework of XXIV International Specialized Exibition AGROCOMPLEX-2014), Rusya, 11-14 Mart.

 

6.   Mikail N., Keskin İ., Altay Y., 2014. Siyah Alaca ineklerin süt verimi tahmininde yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemlerinin kullanımı, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 EYLÜL 2014, Diyarbakır, Türkiye.

 

7.     Dağ B., Mammadova N. M., Keskin İ., Altay Y, Topuz D., 2015. Developing expert systems based on fuzzy logic in dairy cattle husbandry, The First Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova.

 

8.     Keskin İ., Mammadova N. M., Topuz D., Altay Y, Aytekin, İ., 2015. Development of support decision systems in agriculture using artificial ıntelligent systems, The First Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova.

 

9.     Bozkurt Y., Aydogan T., Tuzun C.G., Mikail N., Varban S., Dogan C., Tatlı M., 2015. Some applications of artificial neural networks used beef cattle production, 4th International Congress New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production, 07-09 EKİM 2015, Belgrade, Sırbistan.

 

10.   Pakyürek M., Mikail N., 2016. Prediction of juice volume in pomegranate fuzzy logic method, International Conference On Natural Science and Engineering, 19-20 MART 2016, Kilis, Türkiye.

 

11.  Mikail N., Keskin İ,, Altay Y., Dağ B., 2016. A sample model prediction of milk yield in Akkaraman ewes using artificial neural networks. International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, 07-09 EKİM 2016, Bosna Hersek.

 

12.  Mikail N., Bakır G., Alev F., 2016. Regression tree analysis of factors affecting first lactation milk yield of dairy cattle. International Agriculture Congress, 14-18 KASIM 2016, Belgrad, Sırbistan.

 

13.  Alev Çetin F., Koyun H., Erkan C., Mikail N., 2017. Determination of phylogenetic structures of some honey bee (Apis mellifera L.) populations in Van Province molecular technics.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey.

 

14.   Saltuk B., Mikail N., ,Atılgan A., Tanrıverdi Ç., 2017. Determination of suitable protected production areas: Lower Euphrates basin case.  XXIV  KONFERENCJI  NAUKOWEJ, Krakow, Polonya.

 

15.   Bakır G., Alev Çetin F., Mikail N., 2017. Some factors affecting breed selection of livestock farms in Siirt Province.  The International Conference of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture Life, Life Agriculture”, Bucharest, Romanya.

 

16.   Aydın Y., Mikail N., Pakyürek M., Saltuk B., Seven M., 2017. Water-yield relationship of Zivzik pomegranate under deficit irrigation conditions. The International Conference of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture Life, Life Agriculture”, Bucharest, Romanya.

 

17. Bozkurt Y., Mikail N., Uluşar Ü. D., Aktaş H, Doğan C., 2017.  Prediction of bodyweight of Holstein and Brown-Swiss male cattle using digital ımages. International Conference Agriculture Life, Life Agriculture, Bucharest, Romanya.

 

18.  Saltuk B., Mikail N., Atılgan A., Aydın Y., 2017. Comparison of heating energy requirements of greenhouses in Tigris Basin with Antalya.  Agriculture Life, Life Agriculture, Bucharest, Romanya.

 

19.  Bozkurt Y., Varban S., Mikail N., Doğan C., 2017. Prediction of carcass weight of Holstein and Brown Swiss cattle grown in12-months intensive beef production system using real-time carcass measurements. International Conference Agriculture Life, Life Agriculture, Bucharest, Romanya.

 

20.  Mikail N., Çığ A., Türkoğlu N., 2017.  Classification of different Eastern Hyacinth (Hyacinthus orientalis subsp. orientalis) cultivars neural network method.  The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2017), Minsk, Belorus.

 

21. Mikail N., Akkol S., Gök T., 2017. Investigation of different lactation curve functions first lactation in Holstein cows.  II. International Iğdır Symposium, Iğdır, Turkey.

 

22.   Bakır G., Mikail N., 2017. Structural characteristics of sheep and goat farms in Siirt Province.  II International Iğdır Symposium, Iğdır, Turkey.  

 

23.   Bozkurt Y., Mikail N., Doğan C., 2017.  Digital ımage analysis prediction carcass weıght of some beef cattle breeds. 11th International Symposium Modern Trends in Livestock Production.

24. Kibar M., Mikail N., 2018. Application of conjoınt analysis to determine consumers’ red meat preferences in Siirt province. International Conference Agriculture Life, Life Agriculture, Bucharest, Romanya.

25. Mikail N., Keskin İ., Cufadar Y., Bahtiyarca Y., 2018. Fuzzy expert system design for determination of the weekly average live weight increases in broilers. 10. Uluslar arası Zootekni Kongresi. 25-27 Ekim, Antalya.

26. Hasan H.M., Mikail N., 2018.  Forecasting of red and white meat production in Northern Iraq with time series models. Anadolu 1. Uluslararası  Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 28-29 Aralık, Diyarbakır.

27. Algailani N., Mikail N., 2018. Doğrusal olmayan regresyon modelleri ve hayvancılıkta uygulamaları. Anadolu 1. Uluslararası  Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 28-29 Aralık, Diyarbakır. 

6.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      Alev Çetin F., Mikail N., 2016. Hayvancılıkta veri madenciliği uygulamaları. Turk J Agric Res (3)3: 79-88.

 

2.      Bakır G., Mikail N., Baygeldi S., 2017. Siirt ili küçükbaş hayvan işletmelerinde barınakların mevcut durumu.  Turk J Agric Res, (4)3: 241-250.

6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.  Mammadova N., Keskin İ., Zülkadir U., 2011. The development of sample culling model dairy cattle via fuzzy logic method. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

2.   Altay Y., Topuz D., Mikail N., Keskin İ., 2015. Hayvancılıkta yanıt yüzey yönteminin kullanımı, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül, Konya.

 6.6. Diğer yayınlar

 

1.  Mammadova N., 2002. Completeness of system of eigenfunctions and associated elements of random operator. Riyaziyyatın Tətbiqi Problemləri Elmi Konfransının materialları. Bakü. BDÜ yayınevi.

 

7.Projeler

1.  Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-08.

2.  Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica Granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-11.

3.    Siirt İli ve Çevresindeki Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunlarının Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-09.

4.     Van İlindeki Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarının Filogenetik Yapılarının Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-14.

5.   Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrisinin Matematiksel Modellerle İncelenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-20.

6.   Bulanık Uzman Sistemler, Hayvancılıkta Uygulamaları ve Örnek Bir Tasarım (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-21.

7.  Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi (Devam Ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2017-SİÜFEB-XX.

8.  Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi İçin Isıtma Yüklerinin Araştırılması (Devam Ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2017-SİÜFEB-XX.

8. İdari Görevler


1.      Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü Başkan Yardımcısı (2013-2018) 

2.      Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Biyometri ve Genetik Bilim Dalı Başkanı (2013-Devam etmekte)

3.      Ziraat Fakültesi Birim Uluslararası İlişkiler Koordinatörü (2014-Devam etmekte)

4.      Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölüm Başkanı (2018-Devam etmekte)

5.      Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Devam etmekte)

6.      Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı Başkanı (2018-Devam etmekte)

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

10. Editörlük


1.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi  5 (TR DİZİN), Dergi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2.      Turkish Journal of Applied Sciences and Technology (TR DİZİN), Dergi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

11.Ödüller


       TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2013

       TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2015

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Araştırma ve Deneme Metodları

3

1

6

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II

3

0

2

Sosyal İstatistik

2

1

52

Bilgisayar Uygulamalı Deneme Planlaması

3

0

2

Biyoistatistik

3

0

1

İlkbahar

Uygulamalı Regresyon Analizi

3

0

1

Yüksek Lisans Semineri

2

2

2

İstatistik

3

0

16

Tarımda Yapay Sinir Ağları Kullanımı

3

0

1

Anket Hazırlama ve İstatistiksel Değerlendirme

3

0

1

 

2017-2018

Güz

Araştırma ve Deneme Metodları

3

1

6

İstatistik

3

0

32

Sosyal İstatistik

2

1

59

Bilgisayar Uygulamalı Deneme Planlaması

3

0

3

Biyoistatistik

3

0

5

İlkbahar

Matematik II

3

0

10

Araştırma ve Deneme Metodları

2

2

11

İstatistik

3

0

32

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

3

0

5

Anket Hazırlama ve İstatistiksel Değerlendirme

3

0

2


Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 


Güncelleme : 25.11.2019 14:00:58
YAYINLAR VE PROJELER
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Mikail N., Keskin İ., 2015,  Subclinical mastitis prediction in dairy cattle by application of fuzzy logic.  Pak. J. Agri. Sci., Vol. 52(4), 1101-1107; 2015

Mikail N., Keskin İ., 2015, Application of neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system to predict subclinical mastitis in dairy cattle. Indian J. Anim. Res., 49 (5) 2015 : 671-679

Mammadova N., Keskin İ., 2013,  Application of the support vector machine to predict subclinical mastitis in dairy cattle.  Scientific World Journal, (2013), 1-10

Mikail N., Keskin İ., 2011,  İneklerde bulanık mantık modeli ile hareketlilik ölçüsünden yararlanılarak kızgınlığın tespiti.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (6): 1003–1008

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aytekin İ., Mammadova M. N., Altay Y., Topuz D., Keskin İ., 2016, Determination of the factors effecting lactation milk yield of holstein friesian cows by the path analysis. Selcuk J Agr Food Sci, 30(1): 44-48

Memmedova N., Keskin İ., 2009. Hayvancılıkta bulanık mantık uygulamaları (derleme). Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): (2009) 89-95

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Mammadova N., Keskin İ., Mikailsoy F., 2009, Prediction of the Milk Yield in Brown Swiss Cows using Fuzzy Logic. IWW2009 Proceeding of the IVth International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, 5-7 June, Kocaeli

Keskin İ., Mammadova N., İlhan F., Dağ B., Mikailsoy F., 2010, Comparison of eleven Mathematical Models for describing the first Lactation Curve of Holstein Cattle in Turkey, Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo

Mikail N., Altay Y., Keskin İ., 2013, A Sample Model for Prediction of 305-Day Milk Yield of Holstein Cows Using Artificial Neural Networks, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON, Tekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013 

Altay Y., Mikail N., Keskin İ., 2013, Lactation Curve Traits of Holstein Cows Raised at a Corporation Farm, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON, Tekirdağ, Turkey. Tekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013 

Mikailsoy F., Mammadova N., 2014, Modeling of the dynamics of cattle milk productivity, International Research to Practice Conference, ‘Prospects of Innovative Development of Agriculture’ (in the framework of the XXIV International Specialized Exibition AGROCOMPLEX-2014), Rusya, 11-14 MART, 2014 

Mikail N., Keskin İ., Altay Y., Siyah Alaca Ineklerin Süt Verimi Tahmininde Yapay Sinir Ağları Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemlerinin Kullanımı, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 EYLÜL 2014, Diyarbakır, Türkiye 

Dağ B., Mammadova N. M., Keskin İ., Altay Y, Topuz D., 2015, Developing Expert Systems Based on Fuzzy Logic in Dairy Cattle Husbandry, The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova

Keskin İ., Mammadova N. M., Topuz D., Altay Y, Aytekin, İ., 2015, Development of Support Decision Systems in Agriculture by Using Artificial Intelligent Systems, The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova 

Bozkurt Y., Aydogan T., Tuzun C.G., Mikail N., Varban S., Dogan C., Tatlı M. 2015, Some Applications of Artificial Neural Networks Used for Beef Cattle Production, 4th International Congress New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production, 07-09 EKİM 2015, Belgrade, Sırbistan

Pakyürek M., Mikail N., 2016, Prediction of the juice volume in pomegranate by the fuzzy logic method, International Conference On Natural Science and Engineering, 19-20 MART 2016, Kilis, Türkiye

Mikail N., Keskin İ,, Altay Y., Dağ B., 2016, A Sample Model for Prediction of Milk Yield in Akkaraman Ewes Using Artificial Neural Networks, International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, 07-09 EKİM 2016, Bosna Hersek

Mikail N., Bakır G., Alev F., 2016, Regression Tree Analysis of Factors Affecting First Lactation Milk Yield of Dairy Cattle, International Agriculture Congress, 14-18 KASIM 2016, Belgrad, Sırbistan

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Alev Çetin F., Mikail N., 2016, Hayvancılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Turk J Agric Res (2016) 3: 79-88 ©TÜTAD ISSN: 2148-2306 doi: 10.19159/tutad.30179

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Mammadova N., Keskin İ., Zülkadir, U., 2011, The Development of a Sample Culling Model for Dairy Cattle via Fuzzy Logic Method. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana

Altay Y., Topuz D., Mikail N., Keskin İ., 2015, Hayvancılıkta yanıt yüzey yönteminin kullanımı, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül, Konya

Diğer yayınlar

MAMMADOVA N., 2002, Completeness of the system of eigenfunctions and associated elements of a random operator. Riyaziyyatın Tətbiqi Problemləri Elmi Konfransının materialları. Bakü. BDÜ yayınevi

Ulusal & Uluslararası Projeler

Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-08

Siirt yöresinde yetiştirilen zivzik narının (punica granatum l.) Kısıntılı sulama koşullarında sulama programlarının oluşturulması (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-11

Siirt İli ve Çevresindeki Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunlarının Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-09

Van İlindeki Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarının Filogenetik Yapılarının Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-14

Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrisinin Matematiksel Modellerle İncelenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-20

Bulanık Uzman Sistemler, Hayvancılıkta Uygulamaları ve Örnek Bir Tasarım (Devam ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-21