Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2813
Kurumsal E-Posta nturan49  siirt.edu.tr
E-Posta nturan49  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.04.2018 10:47:52

Dr. Öğr. Üyesi NİZAMETTİN TURAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : NİZAMETTİN TURAN

2. Doğum Tarihi          :04.04.1972

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 29.07.2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.     Diyarbakır ekolojik koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi.

 

2.   Siirt şartlarında kışlık ekilen bazı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi.

 

3.    Siirt Ekolojik şartlarında ekilen bazı Koca fiğ (Vicia narbonensis L.) çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurlarının belirlenmesi.

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

 

1.   Turan, N., Çelen, A.E., Özyazıcı, M.A., 2017.  YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF SOME ALFALFA (Medicago sativa L.) VARIETIES GROWN IN THE EASTERN TURKEY.  Turkish Journal of Field Crops, 22(2), 160-165.

2.  Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M.C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B., 2016.  DETERMINATION OF WATER-EFFICIENCY RELATIONSHIPS AND SILAGE QUALITY CHARACTERISTICS OF THE MAIZE SPECIES FOR SILAGE (ZEA MAYS L.) THE FIRST PRODUCT GROWN UNDER SEMI-ARID CLIMATE CONDITIONS.  Fresenius Environmental Bulletin, 25(12A), 6053-6068.

3.    Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ.H., Turan, N., 2005.  Yield and Quality of Forage Corn  Zea mays L   as Influenced Cultivar and Nitrogen Rate.  Asian Network Scientific İnmation, 4(2), 138-141.

 

 

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   Yalçın Tantekin, G., Turan, N., 2017.  Determination of Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Under Diyarbakır Ecological Conditions.  Eurasian Journal of Agricultural Research, 1(2), 77-88.

2.   Uçak, A.B., Ayasan, T., Turan, N., 2016.  Yield  Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected Deficit Irrigation Treatments.  Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(12), 1228-1239.

3.  Uçak, A.B., Çil, A.N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, M.C., Oğuz, A., 2015. Sunflower Plants Cultivated in Different Time of Crop Water Stress İndex ( CCWSI) is Determination. İnternational Agriculture Congress 22-25 September 2014. Diyarbakir/Turkey (in Turkish)..  İMAC 2014, 299-306.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Turan, N., Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Açıkbaş, S., 2017.  Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals, İMESET’17 BAKU EZERBAYCAN, 71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2.    Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times, IMESET’17 BAKU-AZERBAYCAN, 64-64. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3.   Turan, N., Çelen, A.E., Özyazıcı, M.A., 2017.  YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF SOME ALFALFA (Medicago sativa L.) VARIETIES GROWN IN THE EASTERN TURKEY,  ICAFOF CAPPADOCİA / TURKEY, 221-221. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

4.   Yalçın Tantekin, G., Turan, N., 2017.  Determination of Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Under Diyarbakır Ecological Conditions,  ICAFOF CAPPADOCİA / TURKEY. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

5.  Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Yıldız, A., 2017.  Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-Turkey Conditions,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 59. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

6.    Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey’xxs Eastern Anatolia Region,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

7.   Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A. Özyazıcı, G., Turan, N., 2017.  An Alternative Plant Forage: Miscanthus,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

8.  Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

9.   Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., 2017.  Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey,  İMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

10.  Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

11. Uçak, A.B., Çil, A.N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014.  Sunflower Plants Cultivated in Different Time of Crop Water Stress Index  CWS is Determination, International Mesopotamia Agriculture Congress, 299-306. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   Turan, N., Özyazıcı, M.A., Yalçın Tantekin, G., 2015.  Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde EdilenKaba Yem Üretim Potansiyeli,  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 69-75.

2.   Turan, N., Altuner, F., 2014.  Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli  Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 91-97.

3.   Turan, N., Yılmaz, İ., 2000.  Van Koşullarında I  ve II  Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hasıl Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 63-71.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.     Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Turan, N., 2017.  Siirt Koşullarında  Su Stresinin Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silajlık Kalitesi Üzerine Etkileri,  II.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 34 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.   Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca  (Medicago sativa L.)   Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

2.    Siirt Şartlarında Kışlık Ekilen Bazı Macar Fiği  (Vicia pannonica) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

3.    Siirt Ekolojik Şartlarında Ekilen Bazı Koca Fiğ  (Vicia narbonensis L.)  Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

4.  Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Permanslarının Belirlenmesi.

5.    Siirt Koşullarında Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

6.    Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması.

7. Dallı Darının Adaptasyonu Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması Mekanizasyon Karakteristiklerinin  Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi.

8.   Mardin Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Dane Mısır  (Zea mays L.)   Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

9.    Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır  (Zea mays L)   Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

1.Buğdaygil Yem Bitkileri (Lisans)

2

 

12

2. Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri (Y.Lisans)

3

 

4

3. Yembitkileri Tarımının Genel Esasları (Y.Lisans)

3

 

2

4. Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri (Y.Lisans)

3

 

2

5. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

5

6. Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

3

7. Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

8. Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

İlkbahar

1.Temel Bilgi Teknolojileri (Lisans)

2

1

9

2.Çayır Mera Ekolojisi (Lisans)

2

 

8

3. Mera Islahı ve Tekniği (Y.Lisans)

3

 

2

4. Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

5. Mera-Hayvan İlişkileri (Y.Lisans)

3

 

3

6. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

6

7. Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

8. Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

2

9. Yüksek Lisans Semineri

 

2

2

 

2017-2018

Güz

1.Buğdaygil Yem Bitkileri (Lisans)

2

2

 

2. Yem Bitkileri Yetiştiriciliği (Lisans)

2

1

 

2. Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri (Y.Lisans)

3

 

1

3. Yembitkileri Tarımının Genel Esasları (Y.Lisans)

3

 

1

4. Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri (Y.Lisans)

3

 

1

5. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

6

6. Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

1

7. Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

5

8. Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

İlkbahar

1.Temel Bilgi Teknolojileri (Lisans)

2

1

21

2. Mera Islahı ve Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

3. Mera Islahı ve Tekniği (Doktora))

3

 

1

4. Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği (Y.Lisans)

3

 

1

5. Mera-Hayvan İlişkileri (Y.Lisans)

3

 

1

6. Uzmanlık Alanı Dersi (Y.Lisans)

8

 

5

7. Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

8. Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

4

9. Yüksek Lisans Semineri

2

 

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Artsand Humanities)

Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B., 2016. Determination Of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage (Zea Mays L.). Fresenius Environmental Bulletin. 25 (12a/2016), 6053-6068, Germany.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ. H., Turan, N., 2005. Yield and Quality of Forage Corn (Zea Mays L.) as İnfluenced by Cultivar and Nitrogen Rate. Asian Network for Scientific İnformation J. Agron,. 4 (2), 138-141.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçak, A. B., Çil, A. N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time Of the Crop Water Stress İndex (CWS) is Determination. İnternational Mesopotamia Agriculture Congress, 299-306. Diyarbakır.  

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Turan, N., Yılmaz, İ., 2000. Van Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, 2000, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 63-71. Erzurum.

Turan, N., Altuner, F., 2014. Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2014, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,  1 (1), 91-97. Siirt.

Turan, N., Özyazıcı, M. A., Yalçın Tantekin, G., 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 69-75. Siirt.

Uçak, A. B., Ayaşan, T., Turan, N., 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments, 2016, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016 4 (1228-1239). Niğde.

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Bahar

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

8

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

9

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

2

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

3

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

5

Yüksek Lisans Semineri

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

3

 

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

1

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

1

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

2015-2016

Bahar

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

1

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

2

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

13

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

10

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

1

Güz

Buğdaygil Yem Bitkileri

2

 

14

Tarım Ekonomisi

2

 

4

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

3

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

2

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

2