Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 254-2073 / 2682
Kurumsal E-Posta omerkucak  siirt.edu.tr
E-Posta omerkucak  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 11:09:29

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER KUCAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                : Ömer KUCAK

2. Doğum Tarihi           :

3. Unvanı                       : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu     : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Kafkas Üniversitesi (Kars)

2004

Y. Lisans

Tarih

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2007

Doktora

Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Atatürk Üniversitesi

2018

 

5. Akademik Unvanlar


Araştırma Görevlisi               : 2013-2018

Doktor Öğretim Üyesi Tarihi     : 2018-

Doçentlik Tarihi                         :

Profesörlük Tarihi                      :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. -KUCAK Ömer. "Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Siirt Doğumlu Gayr-i Müslim Memurlar (1879-1909)." Journal of International Social Research 9.47 (2016).

            2. -KUCAK Ömer. "XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Siirt ve Havalisindeki Vakıfların Arazi Varlıkları." Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 13. (2016).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler      


             1. KUCAK Ömer, “XIX  Yüzyılda Siird Sancağı’nın Nüfus Durumu,” Üçüncü Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, 2018. (Tam Metin)

2. KUCAK Ömer, “Tanzimat Döneminde Siird Sancağı’nın Gelir Gider Yönetimi,” Üçüncü Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, 2018. (Tam Metin)

3. ÖKSÜZ Muhammet ve KUCAK Ömer, “Ölüm Mekânından Hayata Bakış  Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Sınıf,  İktidar,  Toplumsal Cinsiyet,  Kültür ve Tarih Okuması,” Üçüncü Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, 2018. (Özet Metin)

4. KUCAK Ömer, “Hopa Karantinası”, Uluslararası Artvin Sempozyumu, 18-20 Ekim 2018, Artvin.

5. KUCAK Ömer, “Olağanüstü Hal Tedbiri Olarak Çıldır Sancak Merkezi’nin Oltu’dan Livane’ye Taşınması”, Uluslararası Artvin Sempozyumu, 18-20 Ekim 2018, Artvin.

6. KUCAK Ömer, “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Gayrimüslimlerin Artvin’de Kilise Yapım ve Onarım Faaliyetleri” Uluslararası Artvin Sempozyumu, 18-20 Ekim 2018, Artvin.

7. KUCAK Ömer, “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Silvan’da Kilise Yapım ve Onarımları” “Uluslararası Diyarbakır Kongresi; Tarih, Toplum, Ekonomi”, 26-28 Ekim 2018, Diyarbakır,

8. ÖKSÜZ Muhammet ve KUCAK Ömer, “Ölüm Mekânından Hayata bakış: Siirt kent Mezarlıkları Üzerinden İktidarı, Toplumsal Cinsiyeti ve Demografiyi Anlamak”, “TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu”, 3-6 Ekim 2018, Ankara (Sözlü sunum yapıldı.)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Güz

Osmanlıca (N.Ö)

3

0

99

Osmanlıca (İ.Ö)

3

0

87

Osmanlı Tarihi-1 (N.Ö)

2

0

84

Osmanlı Tarihi-1 (İ.Ö)

2

0

59

Osmanlı Tarihi-3 (N.Ö)

2

0

48

Osmanlı Tarihi-3 (İ.Ö)

2

0

50

Osmanlı Tarihi Kaynakları (N.Ö)

2

0

21

Osmanlı Tarihi Kaynakları (İ.Ö)

2

0

22

Türk İslam Düşünce Tarihi-1 (N.Ö)

2

0

1

Türk İslam Düşünce Tarihi-1 (İ.Ö)

2

0

1

Mezuniyet Çalışması (N.Ö)

0

6

5

Mezuniyet Çalışması (İ.Ö)

0

6

2

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 


 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 31.12.2018 14:46:49
YAYINLAR
Yayınlar:

Makaleler:

-KUCAK, Ömer. "SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE SİİRT DOĞUMLU GAYR-İ MÜSLİM MEMURLAR (1879-1909)." Journal of International Social Research 9.47 (2016).

-KUCAK, Ömer. "XIX. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE SİİRT VE HAVALİSİNDEKİ VAKIFLARIN ARAZİ VARLIKLARI." SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ: 13.