Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3236/3263
Kurumsal E-Posta oyc  siirt.edu.tr
E-Posta ozguryasarcelik  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme04.03.2019 09:40:54

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR YAŞAR ÇELİK

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Özgür Yaşar ÇELİK

2. Doğum Tarihi          : 25.03.1980

3. Unvanı                    :  Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    :  Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2007

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

Veteriner İç Hastalıkları

Dicle Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

         1.   İçen,H., Sekin,S., Şimşek,A., Koçhan, A., Çelik, ÖY, “Prevalence of Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrielia burgdorferi infection in dogs from Diyarbakir in Turkey”, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(4):371-378 (2011).

 

            2.   A. Şimşek, S. Sekin, H. İcen, A. Koçhan, O.Y. Celik, T. Yaman. Abomasal impaction due to sand accumulation in two cows. Large Animal Review. 21: 125-127 (2015)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   Seyrani MERSİN, Özgür Yaşar ÇELİK, Memiş BOLACALI, Nihat ŞINDAK, Burçak ASLAN. Research Related To The Use Of The Rapıd Test Method For Early Dıagnosıs Of Pregnancy In Cattle As An Alternatıve To The Ultrasound Technıque. 32nd World Veterinary Congress 13-17 September, İstanbul (2015).

 

            2.   Özgür Yaşar CELİK, Duygu Neval SAYIN İPEK, Burcak ASLAN CELİK, Kıvanc IRAK, Gulşah AKGUL. Investigation Of Seroprevalence Of Toxoplasma Gondii In Cattle In Siirt Province. 1st Internatıonal Congress on Advances in Veterınary Sciences and Technics, 25th- 29thAUGUST 2016, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA (2016).

 

            3. SEYRANİ MERSİN, OZGUR YAŞAR CELİK. Effect Of IBR and BVD On Pregnancy In Artificially Inseminated Cattles In The Siirt Province. 1st Internatıonal Congress on Advances ın Veterinary Sciences and Technics, 25th- 29th AUGUST 2016, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA (2016).

            4. İçen, H.,  Şimşek, A., Gürçay M., Koçhan, A., Çelik, Ö.Y. Wildlife Rabies in East and Souast of Turkey. International Congress on Veterinary and Animal Sciences 14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan (2016).

 

            5. Burçak Aslan Çelik, Serkan Yıldırım, Özgür Yaşar Çelik, Kıvanç İrak, Gülşah Akgül.Oestrosis and Some Biochemical Parameters inBoer x Hair Goat Crossbred.International Congress on Veterinary and Animal Sciences 14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan (2016).

 

            6. Özgür Yaşar Çelik, Gülşah Akgül,Kıvanç İRAK.Investigation of Seroprevalence of Maedi Visna and Caprine Arthritis Encephalitis in Siirt Province in Turkey.International Congress on Veterinary and Animal Sciences 14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan (2016).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.   İçen, H., Çelik, ÖY., Şimşek,A, “Kedi ve Köpeklerde Kardiyovasküler Hastalıkların Tanısında Natriüretik Peptidler’in Önemi”, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 20 (2), 85-89 (2009).

 

            2.   İçen H., Şimsek A.,Sekin S., Çelik Ö.Y., Çakmak F., Yaman T. Bir Erkek Keçide Ürolithiazis Olgusu. Dicle Üniv Vet Fak Derg:2(1):49-54. (2014).

 

            3. Çelik, ÖY. Sekin S. “Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi”,

Dicle Üniv Vet Fak Derg:1(4):21-29(2015).

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   İçen, H., Şimşek,A., Sekin,S., Çelik ÖY., Çakmak,F., “Bir erkek keçide ürolithiasis olgusu”. Uluslararası katılımlı 10.ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 27-30 Haziran, Erciyes (2010).

 

            2.   Aynur ŞİMŞEK, Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ, Hasan İÇEN, Servet SEKİN, Akın KOÇHAN, Ö. Yaşar ÇELİK, Fırat ÇAKMAK “Diyarbakır Yöresindeki Sığırlarda Enzotik Bovine Leukosis (EBL), Bovine Viral Diare (BVD), Mavi Dil (BT) ve Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) Enfeksiyonlarının Seroprevalansının Araştırılması”. Uluslararası katılımlı 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 21-24 Mayıs, Samsun (2015).

 

            3. Özgür Yaşar ÇELİK, Servet SEKİN. Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim, Erzurum (2015).

 

            4. Özgül GÜLAYDIN, Gülşah AKGÜL, Özgür Yaşar ÇELİK, Kıvanç IRAK, Ali GÜLAYDIN, Kemal GÜRTÜRK. Boer-Kıl Keçisi Melezi Bir Keçide Corynebacterium Pseudotuberculosis’in Neden Olduğu Lenfadenitis Olgusu. XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi,30.08.2016-02.09.2016, Nevşehir, (2016).

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi. Araştırmacı.2013.(DÜBAP 12-VF-85)

            2.   Siirt İli Büyükbaş Hayvan Islahı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA/14-DFD-0013), Araştırmacı, 2015-2016

            3. Siirt Yöresi Koyun ve Keçilerde Toksoplazma gondii Seroprevalansının araştırılması. SİÜBAP, Araştırmacı, 2015-SİÜVET-02

            4. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması SİÜBAP, Yürütücü, 2015-SİÜVET-05

            5. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Seroprevalansının araştırılması. 2015-SİÜVET-06, Araştırmacı.

            6. Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Önemli Verim Özellikleriyle ilgili Bazı Parametrelerin Araştırılması. 2015-SİÜVET-07, Araştırmacı.

            7. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama Alanları. Kalkınma Bakanlığı. 2016H035010. Başlangıç: 01.04.2016. Bütçe:13.000.000,00TL.

 

9.İdari Görevler

1.Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dekan yardımcısı 2014-

2. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD Başkanı 2014-2016

3. Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Müdür 2015-2017

4.Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-2017

5.Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Danışma Kurulu Üyeliği 2015-2017

6. Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi/            Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

7. Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi/            Danışma Kurulu Üyeliği 2015-

8. Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu         Üyeliği 2015-

9. Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Danışma Kurulu Üyeliği 2015-

10. Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-

11. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2016-

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1.Veteriner İç Hastalıkları Derneği

2.Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği

3.Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

4.Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 


Güncelleme : 04.03.2019 09:39:45
Projeler
Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi. Araştırmacı.2013.(DÜBAP 12-VF-85)

Siirt İli Büyükbaş Hayvan Islahı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA/14-DFD-0013), Araştırmacı, 2015-2016 

Siirt Yöresi Koyun ve Keçilerde Toksoplazma gondii Seroprevalansının araştırılması. SİÜBAP, Araştırmacı, 2015-SİÜVET-02

Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması SİÜBAP, Yürütücü, 2015-SİÜVET-05

Siirt Yöresindeki Sığırlarda Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Seroprevalansının araştırılması. 2015-SİÜVET-06, Araştırmacı.

Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Önemli Verim Özellikleriyle ilgili Bazı Parametrelerin Araştırılması. 2015-SİÜVET-07, Araştırmacı.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 • İçen, H., Şimşek,A., Sekin,S., Çelik ÖY., Çakmak,F., “Bir erkek keçide ürolithiasis olgusu”. Uluslararası katılımlı 10.ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 27-30 Haziran, Erciyes (2010).
 • Aynur ŞİMŞEK, Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ, Hasan İÇEN, Servet SEKİN, Akın KOÇHAN, Ö. Yaşar ÇELİK, Fırat ÇAKMAK “Diyarbakır Yöresindeki Sığırlarda Enzotik Bovine Leukosis (EBL), Bovine Viral Diare (BVD), Mavi Dil (BT) ve Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) Enfeksiyonlarının Seroprevalansının Araştırılması”. Uluslararası katılımlı 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 21-24 Mayıs, Samsun (2015).
 • Özgür Yaşar ÇELİK, Servet SEKİN. Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim, Erzurum (2015).
 • Özgül GÜLAYDIN, Gülşah AKGÜL, Özgür Yaşar ÇELİK, Kıvanç IRAK, Ali GÜLAYDIN, Kemal GÜRTÜRK. Boer-Kıl Keçisi Melezi Bir Keçide Corynebacterium Pseudotuberculosis’in Neden Olduğu Lenfadenitis Olgusu. XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi,30.08.2016-02.09.2016, Nevşehir, (2016).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • İçen, H., Çelik, ÖY.,Şimşek,A, “Kedi ve Köpeklerde Kardiyovasküler Hastalıkların TanısındaNatriüretik Peptidler’in Önemi”, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 20 (2), 85-89(2009).

 • İçen H., Şimsek A.,Sekin S., ÇelikÖ.Y., Çakmak F., Yaman T. Bir Erkek Keçide Ürolithiazis Olgusu. Dicle ÜnivVet Fak Derg:2(1):49-54. (2014).

 • Çelik, ÖY. Sekin S.“Diyarbakır’ın Dicle ve Hani İlçelerindeki Köpeklerde Leishmaniasis’in Klinik,Hematolojik ve Biyokimyasal Bulguları, Serolojik Tanısı ve PCR ile Tiplendirilmesi”, Dicle Üniv Vet Fak Derg:1(4):21-29(2015)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 • Seyrani MERSİN, Özgür Yaşar ÇELİK, Memiş BOLACALI, Nihat ŞINDAK, Burçak ASLAN. Research Related To The Use Of The Rapıd Test Method For Early Dıagnosıs Of Pregnancy In Cattle As An Alternatıve To The Ultrasound Technıque. 32nd World Veterinary Congress 13-17 September, İstanbul (2015).
 • Özgür Yaşar CELİK, Duygu Neval SAYIN İPEK, Burcak ASLAN CELİK, Kıvanc IRAK, Gulşah AKGUL. Investigation Of Seroprevalence Of Toxoplasma Gondii In Cattle In Siirt Province. 1st Internatıonal Congress on Advances in Veterınary Sciences and Technics, 25th- 29thAUGUST 2016, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA (2016).
 • SEYRANİ MERSİN, OZGUR YAŞAR CELİK. Effect Of IBR and BVD On Pregnancy In Artificially Inseminated Cattles In The Siirt Province. 1st Internatıonal Congress on Advances ın Veterinary Sciences and Technics, 25th- 29th AUGUST 2016, SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA (2016).
 • İçen, H.,  Şimşek, A., Gürçay M., Koçhan,A., Çelik, Ö.Y. Wildlife Rabies in East and Southeast of Turkey. InternationalCongress on Veterinary and Animal Sciences 14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan(2016).
 • Burçak Aslan Çelik, Serkan Yıldırım, Özgür Yaşar Çelik, Kıvanç İrak,Gülşah Akgül.Oestrosis and Some Biochemical Parameters in a Boer x Hair GoatCrossbred.International Congress on Veterinary and Animal Sciences 14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan(2016).
 • Özgür Yaşar Çelik, Gülşah Akgül,Kıvanç İRAK.Investigation ofSeroprevalence of Maedi Visna and Caprine Arthritis Encephalitis in SiirtProvince in Turkey.International Congress on Veterinary and Animal Sciences14-18 Kasım Belgrad-Sırbistan (2016).
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • İçen,H., Sekin,S., Şimşek,A., Koçhan, A., Çelik, ÖY, “Prevalence of Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrielia burgdorferi infection in dogs from Diyarbakir in Turkey”, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(4):371-378 (2011).
 • A. Şimşek, S. Sekin, H. İcen, A. Koçhan, O.Y. Celik, T. Yaman. Abomasal impaction due to sand accumulation in two cows. Large Animal Review. 21: 125-127 (2015)