Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon 0484 212 11 11 / 2687
Kurumsal E-Posta saidolgun  siirt.edu.tr
E-Posta saidolgun  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme04.11.2018 13:33:12

Dr. Öğr. Üyesi SAİD OLGUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Said OLGUN


2. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi


3. Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Erciyes Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Gazi Üniversitesi

2006

Doktora

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Fırat Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi : 2016


Doçentlik Tarihi :


Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri


6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. OLGUN, Said, "Bir Jön Türk ve Arnavut Milliyetçisi: Derviş Hima (1872-1928)", History Studies International Journal of History, C. 10, S. 10, Aralık 2018, ss. 207-232.


2. OLGUN, Said, ““Padişahım Çok Yaşa!” Sosyal ve Siyasî Yönleriyle II. Abdülhamid İçin Yapılan Doğum Günü Kutlamaları”, Gazi Akademik Bakış, S. 23, Aralık 2018, ss. 111-137.


3. OLGUN, Said, “"Tuhaf Bir Zulüm": Rumeli Coğrafyasında Müslümanlara Karşı Bir Tahkir ve Tahrik Aracı Olarak Domuzun Kullanılması (1896-1908)” Tarih Okulu Dergisi, S. 37, Aralık 2018, ss. 596-620.


4. OLGUN, Said, “Bir Arnavut Milliyetçisi: Şahin Kolonya (1867 1917)” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 12, Haziran 2018, ss. 187-205.


5. OLGUN, Said, “Bayram Fehmi Bey / Bajo Topulli (1867-1930): Öğretmenlikten Çeteciliğe Çetecilikten Kaymakamlığa Bir Arnavut Milliyetçisinin Sıra Dışı Hayat Öyküsü”, History Studies International Journal of History, C. 10, S. 1, Şubat 2018, ss. 125-145.


6. OLGUN, Said, “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Konsoloslarının Arnavutluk coğrafyasındaki ‘Muzır Faaliyetlerine’ Bazı Örnekler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 50, Haziran 2017, ss. 245-255.


7. BABAOĞLU, Resul, OLGUN, Said, “Siirt Basın Tarihi Bibliyografik Bir Döküm”, Journal of Turkish Studies, C. 10, s. 5, 2015, ss. 57-78.


8. OLGUN, Said, “Mahmud Muhtar Paşa’nın Aydın Valiliği (1909-1910)”, Journal of History School, C. 8, S. 22, 2015, ss. 213-238.


9. OLGUN, Said, “Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)”, History Studies International Journal of History, C. 5, S. 2, 2013, ss. 287-301.7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. OLGUN, Said, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kalkandelen’de Silah Üretimi”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri (IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu), C. II, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, ss. 609-628.


2. OLGUN, Said, BABAOĞLU, Resul, “Arşiv Belgeleri Işığında Kutü’l-Amâre Zaferi”, TTK Başkanlığı Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), TTK Yay, Ankara.


3. OLGUN, Said, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Romanya’da Yaşayan Arnavut Diasporasının Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimine Katkıları”, III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. OLGUN, Said, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler, Gece Kitaplığı, Ankara 2016.


2. OLGUN, Said, “Contributions Albanian Diaspora in Romania to Development of Albanian Nationalism in Last Quarter of Nineteenth Century”, Glımpses Of Balkan Cultural Hıstory, Ed. Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2017.


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. OLGUN, Said, “Beşar ve Cemil Çeto Kardeşlerin Garzan Bölgesindeki Eşkıyalık Faaliyetleri (1888-1920)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C. 16, S. 31, 2017, ss. 33-56.


2. OLGUN, Said, “Posta ve Telgraf Mektebi Talimatnamesi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C. 13, S. 25-26, 2015, ss. 149-181.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

 

9.İdari Görevler

           

 1.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2016-2017)


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11. Ödüller

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Osmanlı Tarihi V

 

2

 

80

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

80

Türk Eğitim Tarihi

2

 

80

Türk İslam Düşünce Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Tarihinin Kaynakları

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi I

3

 

5

Osmanlı Yenileşme Hareketleri

3

 

5

İlkbahar

Osmanlı Tarihi VI

 

2

 

80

Osmanlı Teşkilat Tarihi II

2

 

80

Balkan Devletleri Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

3

 

5

Yakınçağ Balkan Devletleri Tarihi

3

 

5

2017-2018

Güz

Osmanlı Tarihi V

2

 

80

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

3

 

80

Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

 

80

Türk İslam Düşünce Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi I

3

 

5

Osmanlı Yenileşme Hareketleri

3

 

5

İlkbahar

Osmanlı Tarihi VI

2

 

80

Balkan Devletleri Tarihi

2

 

80

Avrupa Birliği ve Küreselleşme

2

 

80

Türk Kültür ve Medeniyeti II

2

 

80

Yakınçağ Osmanlı Tarihi II

3

 

8

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler

3

 

8

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 04.01.2019 20:19:32