Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3160
Kurumsal E-Posta sedaaraz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 09:54:37

Dr. Öğr. Üyesi SEDA İĞRET ARAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. ÜYESİ  Seda İĞRET ARAZ

 

 

1. Unvan Adı Soyadı              : Dr. Öğr. Ü. Seda İĞRET ARAZ

2. Doğum Tarihi          : 21.11.1987

3. Adres                      : Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

4. Telefon: 0484 212 11 11/ 3160

5. Mail: sedaaraz@siirt.edu.tr

6.Öğrenim Durumu   :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik  

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik ABD

2006-2010

Y. Lisans

Uygulamalı Matematik

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik ABD

2010-2012

Doktora

Uygulamalı Matematik

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik ABD

2012-2017

 

7. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 24/09/2017

Doçentlik Tarihi                       : -

Profesörlük Tarihi                   : -

 

8. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

8.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

 

 

 

 

           

8.2. Doktora Tezleri

            1.   …

           

9. Yayınlar

9.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

         1.   İğret Araz S.,  2019. A fractional optimal control problem with final observation governed by wave equation, Chaos, 29 (2).

         2.   Subaşı M., İğret Araz S.,  2019. Numerical regularization of optimal control for the coefficient function in a wave equation, Iranian Journal of Science and Technology Transactions A: Science, 1-9.

              3.   Atangana A., İğret Araz S.,  2019. Fractional stochastic modelling illustration  with modified Chua attractor, The European Physical Journal Plus, 134:160.

 4.  Atangana A., İğret Araz S.,  2019.  Analysis of a new partial integro-differential equation with mixed fractional operators, Chaos, Solitons & Fractals, 127, 257-271.

               5.   İğret Araz S., Subaşı M.,  2019. On the optimal coefficient control in a heat equation, Discrete &Continuous Dynamical Systems- S.

            6 İğret Araz S.,  2020.  Numerical analysis of a new Volterra integro-differential equation involving fractal-fractional operators, Chaos, Solitons & Fractals, 130, 109396.

             7. Atangana A., İğret Araz S.,  2019. New numerical method for ordinary differential equations: Newton polynomial, Journal of Computational and Applied Mathematics, 112622.

             8. Atangana A.,  İğret Araz S., 2020. New numerical approximation for Chua attractor with fractional and fractal-fractional operators, Alexandria Engineering Journal (baskıda).

v           9. Atangana A.,  İğret Araz S., 2020. Extension of Atangana-Seda numerical method to partil differential equations with integer and non-integer order, Alexandria Engineering Journal (baskıda).

            10. Mekkaoui T., Atangana A.,  İğret Araz S., 2020. Predictor-corrector for non-linear differential and integral equation with fractal-fractional operators, Engineering with Computers, 1-10.

             11. Atangana A.,  İğret Araz S., 2020. Atangana-Seda numerical scheme for Labyrinth attractor with new differential and integral operators, Fractals.9.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Subaşı M., İğret Araz S., Güngör H., 2017. On the Numerical Solution of Two Dimensional Schrödinger Equation, International Journal of Mathematical Research, 6, 1, 1-12.

2.       Subaşı M., Güngör H., İğret Araz S., 2017. On the Control of End Point Tensions in a Vibration Problem, International Journal of Modeling and Optimization, 7,2, 74-77.

3.       İğret Araz S., Subaşı M., 2018. On the Control of Coefficient Function in a Hyperbolic Problem with Dirichlet Conditions, International Journal of Differential Equations, Vol. 2018, 6 pages.


9.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      İğret Araz S., Aykut A., (2013). On approximate solutions of a boundary value problem with retarded argument. 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Saray Bosna, Bosna Hersek.

2.      Subaşı M., Durur H., İğret Araz S., (2014). Stable Solutions to an Optimal Control Problem Governed by a Schrödinger     Equation,         3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Viyana, Avusturya.

3.      İğret Araz S., Subaşı M., Durur H., Güngör H., (2015). On Obtaınıng Stable Solutıon for a Hyperbolıc Coeffıcıent      Control Problem, International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, TURKEY.

4.      İğret Araz S., Subaşı M., (2016). On Investigating Stable Solution for Vibration Problem of a String with Transverse Elastic Force, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, TURKEY.

5.      İğret Araz S., (2018). On Optimal Control of Initial Status in a Hyperbolic System, Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, KKTC, TURKEY.

6.      İğret Araz S., (2018). On numerical solution of an optimal control problem involving hyperbolic equation, 2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, TURKEY.

7.     Atangana A., İğret Araz S., (2019). Analysis of a new partial integro-differential equation with mixed fractional operators, Antalya, TURKEY.

 

 

9.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

 

 

9.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      İğret Araz S., Aykut A., 2014. Geciken Değişkenli Bir Sınır Değer Probleminin Yaklaşık Çözümü Üzerine, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 1, 93- 103.

2.      İğret Araz S., Durur H., 2018. Galerkin Method for Numerical Solution of Two Dimensional Hyperbolic Boundary Value Problem with Dirichlet Conditions , Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 7, 1, 1-11.

3.      İğret Araz S., 2018. On Optimal Control of Initial Status in a Hyperbolic System, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 94-98.

 

9.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

9.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

10.Projeler

 

 

11.İdari Görevler

           

Görev adı

Üniversite/Fakülte

Bölüm

Baş-Bit

 

12.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

13.Ödüller

 

14.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Lisans

2017-2018

Güz

Elementer Sayı Kuramı

3

0

60

Genel Matematik

6

0

120

Bahar

Analitik Geometri II

3

0

36

Diferansiyel Denklemler

4

0

38

Uygulamalı Matematik II

3

2

30

Genel Matematik II

4

0

120

Lisans

2018-2019

Güz

Elementer Sayı Kuramı

3

2

65

Genel Matematik

6

0

50

Matematik I

4

0

35

Analitik Geometri I

3

0

35

Bahar

Analitik Geometri II

 3

 40

 Diferansiyel Denklemler

 4

40 

Lineer Cebir II 

70

Yüksek Lisans

2018-2019

Güz

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

3

0

2

Fonksiyonel Uzaylarda Extremal Problemler

3

0

2

Kesirli Diferansiyel Denklemler Teorisi

3

0

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

1

Yüksek Lisans Semineri

1

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

0

1

Bahar

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Güncelleme : 18.05.2020 12:14:19