Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2863
Kurumsal E-Posta seyithanseydosoglu  siirt.edu.tr
E-Posta ege_university47  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme04.10.2018 11:45:25

Dr. Öğr. Üyesi SEYİTHAN SEYDOŞOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
                                               ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı                 : Seyithan SEYDOŞOĞLU

2. Doğum Tarihi            : 

3. Unvanı                       : Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu      : Doktora


Derece

 Alan

 Üniversite

 Yıl


 Lisans

 Tarla Bitkileri

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 2005-2010

 Y. Lisans

 Tarla Bitkileri

 Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 2010-2012

 Doktora

 Tarla Bitkileri

 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 2013-20175. Akademik Ünvanlar

Doktor Öğretim Üyesi               : 05.04.2018

Doçentlik Tarihi                         :

Profesörlük Tarihi                      :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri

-
6.2. Doktora Tezleri
-


7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)


1. Kokten, K., Seydosoglu, S., Kaplan, M., Boydak, E. 2014. Forage Nutritive Value of Soybean Varieties, Legume Research 37 (2) : 201 - 206.

2. Gokdogan, O., Seydosoglu, S., Kokten, K., Bengu, A.S., Baran, M.F. 2017. Energy input-output analysis of guar (Cyamopsis tetragonoloba) and lupin (Lupinus albus L.) production in Turkey. Legume Research, 40(3) 526-531.

3. Seydoşoğlu, S., Çaçan, E., Sevilmiş, U. 2019. Determination of botanical composition yield and pasture quality rating of infertile pastures in Kozluk district of Batman province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin Volume 28 (4A) p:3388-3394.

  

4.


7.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler1. Kökten, K., Boydak, E., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Kavurmacı, Z. 2013. Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinden Yapılan Silajların Besin Değerlerinin Belirlenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi 2 (2): 7-10.


2. Seydoşoğlu, S. 2013. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2 (2): 21-27.


3. Seydoşoğlu, S., Sayar, M.S., Başbağ, M. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 64–71.


4. Seydoşoğlu, S., Avcıoğlu, R. 2014. Farklı Hasat Dönemi ve Oranlarının Çalımsı Yonca (Medicago arborea L.) Verimine Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 161–166.


5. Seydoşoğlu, S. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiği Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1 (3): 49-54.


6. Seydoşoğlu, S., Avcıoğlu, R. 2014. Çalımsı Yonca (Medicago arborea L.)’nın Hasat Dönemi ile Biçim Oranının Verim ve Verime İlişkin Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, (Yüksek Lisans Tezi) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 10–16.


7. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Özdemir, S., Boydak, E. 2014. Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 156–160.


8. Seydoşoğlu, S. 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi(1): 117-127.


9. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Mermer, A. 2015. Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi, 2: 1-7.


10. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Kökten, K. 2015. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2), 107-115.


11. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Mermer, A. 2015. Diyarbakır İli Eğil İlçesi Kıraç Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi, 2: 76-82.


12. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V., Kökten, K., Karadağ, Y. 2015. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 98-109.


13. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3):361-366. 


14. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4):377-383.


15. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2018. Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4), 491-497.


16. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Yılmaz, H.Ş., Uçar, R. 2018. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak [Vicia ervilia (L.) Willd] Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 236-245.


17. Seydoşoğlu, S. 2018. Bazı Doğal Mera Alanlarının Bitki Örtüsü Özellikleri, Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi, Türkiye Ormancılık Dergisi,  19(4): 368-373. 


18. Seydoşoğlu, S., Kökten, K., Sevilmiş, U. 2018. Basic Vegetation Characteristics of Village Pastures Connected to Mardin Province and Its Provinces, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences,  5(4): 406–413.


19. Seydoşoğlu, S., Gelir, G. 2019. Farklı Oranlarda Karıştırılan Mürdümük (Lathrus sativus L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.


20. Seydoşoğlu, S., Kökten, K. 2019. Batman Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1): 27-33.


21. Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Tutar, H., Özdemir, S. 2019. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Genotiplerinin Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(1): 60-68.


22. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., Sevilmiş, D. 2019. Ketencik Bitkisinin (Camelina sativa (L.) Crantz) Yem Potansiyelinin Araştırılması.  International Journal on Mathematic, Engineering & Natural Sciences 10 (3):15-24 (Derleme).  

7.3. Ulusal ile Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Sayar, M.S., Han, Y., Seydoşoğlu, S., Başbağ, M. 2013. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi, Ot Verimini Etkileyen Özellikler İle Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya (Tam Metin Bildiri).


2.Kökten, K., Kaplan, M., Özdemir, S., Arslan, M., Seydoşoğlu, S. 2014.  Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Tohumlarının Besleme Değerleri. Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


3.Kaplan, M., Kökten, K., Arslan, M., Özdemir, S., Seydoşoğlu, S. 2014. Farklı Yem Bezelyesi (Pisum arvense) Genotiplerinin Tanelerinin Yem İçeriği Yönünden Karşılaştırılması. Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


4. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2015. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Taban Meralarının Botanik Kompozisyonlarının Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale (Tam Metin Bildiri).


5. Seydoşoğlu, S. 2018. Farklı Ekim Zamanlarının İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Mineral Maddelerin Etkisinin Araştırılması. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


6. Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Seydoşoğlu, S. 2018. Fiğ (Vicia sp.) Cinslerine Ait Genotiplerin Bazı Makro Element Kapsamlarının Belirlenmesi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


7. Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2018. Aşırı Otlatmanın Doğal Meralar Üzerine Etkileri. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran Gaziantep (Tam Metin Bildiri).


8. Seydoşoğlu, S. 2018. Changing of Botanical Composition and Soil Coverage Rates In  Rangelands At Different Altitudes. EJONS 4. International Congress On Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences, 11-13 August Kiev (Tam Metin Bildiri).


9.Seydoşoğlu, S. 2018. Determination of Macro Element Contents In Silages of Second Crop Silage Maize Varieties. EJONS 4. International Congress On Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences, 11-13 August Kiev (Tam Metin Bildiri).


10. Seydoşoğlu, S. 2018. Effects of Irregular Grazing on Natural Rangelands. 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 28-29 Aralık, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


11.Seydoşoğlu, S. 2018. Investigation of Organic Asic Ratio of The Effect of Fodder Pea (Pisum sativum L.) And Barley (Hordeum vulgare L.) Herbages Mixed At Different Ratios. 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 28-29 Aralık, Diyarbakır (Tam Metin Bildiri).


12. Seydoşoğlu, S., Gelir, G. 2019. Biçim Zamanları ile Karışım Oranının Yem Bezelyesi ve Arpa Karışımlarında  Ot Kalitesine Etkisi. EJONS 6. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, 8-10 Mart, ADANA (1): 680-689 (Tam Metin Bildiri).


13. Bengisu, G., Seydoşoğlu, S. 2019. Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden Güneydoğu'ya Uzanan Boylamda Değerlendirilmesi. EJONS 6. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, 8-10 Mart, ADANA (1): 480-484 (Tam Metin Bildiri).


14. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Kanatlılar ve Balıklar İçin İnnovatif Bir Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 531-539 (Tam Metin Bildiri)


15. Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U. 2019. Siyah Asker Sineğinin (Hermetia illucens L.) Büyükbaş ve Küçükbaş Çiftlik Hayvanları İçin İnnovatif Bir Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 540-543 (Tam Metin Bildiri).


16. Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S. 2019. Siirt İlinde Yem Bitkileri Üretimini Sürdürülmesinde Etkili Faktörlerin Analizi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 195-200 (Tam Metin Bildiri).


17. Örük, G., Seydoşoğlu, S., Engindeniz, S. 2019. Kurtalan İlçesinde Buğday Üreticilerinin Münavebe Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, SİİRT, s: 187-194 (Tam Metin Bildiri).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
-
-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. 

8. Projeler

1.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Araştırmaları, Proje lideri, TAGEM, 2012-2015 (Ulusal)

2. Mera Varlığı ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi, Yürütücü, BÜGEM, 2013-2018 (Ulusal)

3. Batman İli Beşiri İlçesi Beyçayırı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2015-2017 (Ulusal)

4. Batman İli Beşiri İlçesi Deveboynu Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2016-2018 (Ulusal)

5. Batman İli Merkez İlçesi Kuyubaşı Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2017-2019 (Ulusal)

6. Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)

7. Batman İli Beşiri İlçesi Tepecik Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)

8. Batman İli Beşiri İlçesi Yontukyazı Köyü  Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi, BÜGEM, Danışman, 2018-2020 (Ulusal)12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2018-2019

 

 

Güz

Vejetasyon Etüd ve Ölçmeleri (Lisans)

3

0

8

Mera Bitkileri Fizyolojisi (Y. Lisans)

3

0

1

Silajlık Bitkiler ve Silaj Yapımı (Y. Lisans)

3

0

1

Alternatif Yem Bitkileri (Y. Lisans)

3

0

1

 

 

2018-2019

 

 

Bahar

Temel Bilgi Teknolojileri (Lisans)

2

1

7

Çayır ve Mera Ekolojisi (Lisans)

3

0

6

Kurak Alanlarda Yapay Mera Kurulması ve Yönetimi (Y. Lisans

3

0

2

Merada Düzenli Otlatma ve Otlatma Sistemleri (Y. Lisans)

3

0

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ekolojisi (Y. Lisans)

3

0

1

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
Güncelleme : 13.08.2019 20:45:31