Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Telefon 04842236634 / 3240
Kurumsal E-Posta seyranimersin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 16:39:07

Dr. Öğr. Üyesi SEYRANİ MERSİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Seyrani MERSİN

2. Doğum Tarihi          : 04.10.1965

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Hekimlik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997-2002

Y. Lisans

-

-

-

Doktora

Veteriner Dölerme ve Sun’i Tohumlama

(Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYA)

YYÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2003-2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Seyrani MERSİN, Özgür Yaşar ÇELİK, Memiş BOLACALI, Nihat ŞINDAK, Burçak ASLAN. ResearchRelatedToTheUse Of TheRapıd Test MethodForEarlyDıagnosıs Of PregnancyInCattle As An AlternatıveToTheUltrasoundTechnıque. Uluslararası katılımlı 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi 13-17 Eylül, İstanbul (2015).

 

2. Seyrani MERSİN, Özgür Yaşar ÇELİK.

Impact of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) and Bovine Viral Diarre (BVD) on Pregnancy with Artificial Insemination in Cattle. Uluslararası katılımlı 1International Congress On Advances In Veterinary Sciences &Technics, 25-29 Ağustos, Saraybosna (2016).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1. Siirt İli Büyükbaş Hayvan Islahı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Yürütücü, 2015

2. Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması.  SİÜBAP, Araştırmacı, 2015

3. Japon Bıldırcınların Coturnix coturnix Japonica Önemli Verim Özellikleriyle ilgili Bazı parametrelerin Araştırılması. Araştırmacı, 2016

4. Romanov Irkı Koyunların Amniyon Sıvısından Hyaluronik Asit Düzeyinin Araştırıması, Araştırmacı, 2017

5. Sağlıklı Romanov ırkı koyunlarda göz yaşı sekresyonu ve göz içi basıncının melatonin homonu seviyesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Araştırmacı, 2017

6. Farklı Oranlarda Buzağı Serumu ve Kriyoprotektanlar ile Dondurulan Kıl Keçisi Teke Spermasının In Vitro Değerlendirilmesi. Yürütücü, 2017      

 

9.İdari Görevler

            1. Klinik Bilimler Bölümü Başkanı

           

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 

11.Ödüller

                       

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Veteriner Hekimlik tarihi ve Deontoloji

1

0

69

Bahar

 

Genetik

2

0

30

Viroloji I

1

2

50

 

2017-2018

Güz

Dölerme ve Sun’i Tohumlama

3

0

22

Klinik Uygulama II

0

8

25

Bahar

 

Genetik

2

0

65

Klinik Uygulama I

0

8

50

Klinik Uygulama III

0

4

25

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45