Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2846
Kurumsal E-Posta tubabekar  siirt.edu.tr
E-Posta tubabekar  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.12.2018 15:15:53

Dr. Öğr. Üyesi TUBA UZUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.         Adı Soyadı                   : TUBA BEKAR

2.         Doğum Tarihi             : 08/08/1979

3.         Unvanı                        : DR. ÖĞR. ÜYESİ

4.         Öğrenim Durumu        : DOKTOR

  

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1998-2002

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2003-2006

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2012-2016

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 11.06.2018

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                     :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri -

6.2. Doktora Tezleri –

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Genc, N., Elmastas, M., 2017. Effects of Leaf Removals on Must and Wine Chemical Composition and Phenolic Compounds of Narince (Vitis vinifera) Grape Cultivar. Scientia Horticulturae, 225: 343-349, 2017.

2. Bekar, T., 2019. Grafting Performance of Some Wine Grape (Vitis Vinifera L.) Cultivars Grafted on Different American Grapevine Rootstocks. Applied Ecology and Enviromental Research, 17(3):5975-5985, 2019.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Edizer, Y., Bekar, T., 2007. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (1): 1-8, 2007.

2. Bekar, T., 2016. Verim Sınırlandırması Yapılarak Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Spontan ve Saf Maya İlave Edilerek Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural and Applied Sciences, 21 (2): 100-111, 2016.

3. Bekar, T., Bayram, M., 2016. Ticari Maya İlave Edilerek ve Edilmeden Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12 (2016), 09-24.

4. Bekar, T., 2016. Bağcılıkta Atık Teknolojisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 17-24, 2016.

5. Bekar, T., 2016. Şaraplık Üzüm Kalitesi Üzerine Yetiştiriciliğin Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 255-264, 2016.

6. Bekar, T., 2017. Tokat Merkezde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Gelişme Evreleri. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 73-78, 2017.

7. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Tokat’ta Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinin Fenolojik Gelişme Evreleri ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 86-90, 2017.

8. Bekar, T., 2019. 1103 Paulsen Anacı Üzerine Aşılanan Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Açık Köklü Fidan Randımanlarının Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (Baskıda), 2019.

9. Uzun (Bekar), T., 2019. Effects On Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45% of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. International Refereed & Indexed Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 3(10): 91-106, 2019.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Cangi, R., Bayram, M., 2016. Effect of Vine Leaf Pickling Removal on Must and Wine Composition of Vitis vinifera L. cv.  Narince, 2nd International Congress on Applied Biological Sciences (Özet Bildiri/Poster), 27-31 May 2016, SARAJEVO.

2. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2018. Effects of Excessive Leaf Harvest Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced from Narince Grapes Grown in Different Territories. XXX. International Horticultural Congress (Özet Bildiri/Poster), 12-16 August 2018, ISTANBUL/TURKEY.

3. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2019. Effects on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45% of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. I. International Conference on Agriculture and Rural Development, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 10-12 June 2019, SIIRT/TURKEY.

4. Bekar, T., Kılıç, F., 2019. Features and Using Causes of Some American Vine Rootstock Grown in Turkey. I. International Conference on Agriculture and Rural Development, (Tam Metin/Sözlü Sunum), 10-12 June 2019, SIIRT/TURKEY.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 515-519, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

2. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., Kılıç, D., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 656-661, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2016. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), 9 (1): 37-44, 2016.

4. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 605-612, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

5Bekar, T., Cangi, R., 2018. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 613-619, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadı Uygulamalarının Şıra ve Şarap Kalitesine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 90, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

2. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmenin Şıra ve Şarapların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 106, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 3, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

4. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 107, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

5. Ölmez Cangi, S., Bekar, T., Cangi, R., Kılıç, D., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 180, 29-31 Ekim 2015, AFYON.

6. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Sözlü Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

7Bekar, T., Cangi, R., 2017. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Poster Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.6. Diğer yayınlar

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8 (2): 48-55, 2015.

 

8. Projeler

1. BAP-2014/27 no'lu ve "Narince (Vitis vinifera spp.)  Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltmenin Meyve, Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi"  isimli projede "Araştırmacı” 15.02.2014-26.09.2016 (Tamamlandı) (Ulusal)

 

9.  İdari Görevler

1. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Müdür Yardımcısı (22/11/2018-devam ediyor)

2. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Yönetim Kurulu Üyesi(22/11/2018-devam ediyor)

3. Piyasa Araştırma Komisyonu Üyesi (05/07/2018-devam ediyor)

4. Web Sitesi Komisyonu Üyesi (06/12/2018- devam ediyor)

5. AR-GE Komisyonu Üyesi (22.01.2019- 18.04.2019)

6. Çevre Düzenleme Komisyonu Üyesi (22.01.2019- 18.04.2019)

7. Siirt Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında İl Proje Değerlendirme Jürisi (01.02.2019- devam ediyor)

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Bahçe Bitkileri Derneği

 

11. Bilimsel Dergilerde Hakemlik ( SCI, SSCI, AHCI’ de Yer Alan Dergilerde)

1. Elsevier; Scientia Horticulturae

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması

3

0

7

Proje Hazırlama Tekniği

2

1

3

Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı

2

0

0

Bitirme Tezi

2

0

1

Mesleki Uygulama I

0

4

7

Staj I

0

4

3

İlkbahar

Özel Bağcılık

3

2

6

Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama

2

2

3

Asma Fizyolojisi (YL)

3

0

1

Ülkemizde Asma Gen Potansiyelinin Tanıtılması (YL)

3

0

2

Asma Fidanı Standardizasyonu (YL)

3

0

1

Bitirme Tezi

2

0

1

Mesleki Uygulama II

0

4

7

Staj II

0

4

3

 

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 


Güncelleme : 02.08.2019 13:46:36
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Genc, N., Elmastas, M., 2017. Effects of Leaf Removals on Must and Wine Chemical Composition and Phenolic Compounds of Narince (Vitis vinifera) Grape Cultivar. Scientia Horticulturae, 225: 343-349, 2017.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Edizer, Y., Bekar, T., 2007. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (1): 1-8, 2007.

2. Bekar, T., 2016. Verim Sınırlandırması Yapılarak Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Spontan ve Saf Maya İlave Edilerek Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural and Applied Sciences, 21 (2): 100-111, 2016.

3. Bekar, T., Bayram, M., 2016. Ticari Maya İlave Edilerek ve Edilmeden Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12 (2016), 09-24.

4. Bekar, T., 2016. Bağcılıkta Atık Teknolojisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 17-24, 2016.

5. Bekar, T., 2016. Şaraplık Üzüm Kalitesi Üzerine Yetiştiriciliğin Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 255-264, 2016.

6. Bekar, T., 2017. Tokat Merkezde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Gelişme Evreleri. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 73-78, 2017.

7. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Tokat’ta Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinin Fenolojik Gelişme Evreleri ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 86-90, 2017.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2018. Effects of Excessive Leaf Harvest Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced from Narince Grapes Grown in Different Territories. XXX. International Horticultural Congress (Tam Metin), 12-16 August 2018, ISTANBUL/TURKEY.

2. Bekar, T., Cangi, R., Bayram, M., 2016. Effect of Vine Leaf Pickling Removal on Must and Wine Composition of Vitis vinifera L. cv.  Narince, 2nd International Congress on Applied Biological Sciences (Özet Bildiri), 27-31 May 2016, SARAJEVO.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2016. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), 9 (1): 37-44, 2016.

2. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 515-519, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., Kılıç, D., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 656-661, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

4. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 605-612, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

5. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 613-619, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadı Uygulamalarının Şıra ve Şarap Kalitesine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 90, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

2. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmenin Şıra ve Şarapların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 106, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 3, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

4. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 107, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

5. Ölmez Cangi, S., Bekar, T., Cangi, R., Kılıç, D., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 180, 29-31 Ekim 2015, AFYON.

6. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Sözlü Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

7. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Poster Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.6. Diğer yayınlar

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8 (2): 48-55, 2015.

 

8. Projeler

1. BAP-2014/27 no'lu ve "Narince (Vitis vinifera spp.)  Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltmenin Meyve, Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi"  isimli projede "Araştırmacı” 15.02.2014-26.09.2016 (Tamamlandı) (Ulusal)