Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4065
Kurumsal E-Posta yunuskaya  siirt.edu.tr
E-Posta yuunus.kaya  gmail.com
Açıklama
Güncelleme22.11.2017 15:02:38

Dr. Öğr. Üyesi YUNUS KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı-Soyadı: Yunus Kaya

2.      Doğum Tarihi: 15.09.1990

3.      Unvan:Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Anabilim Dalı

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Dicle Üniversitesi

2006-2010

Yüksek Lisans

Hemşirelik/Psikiyatri Hemşireliği A.D.

Hacettepe Üniversitesi

2011-2013

Doktora

Hemşirelik/Psikiyatri Hemşireliği A.D.

Hacettepe Üniversitesi

2013-2017

 

5.      Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Kasım 2017

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.Yüksek Lisans Tezleri: -

6.2. Doktora Tezleri: -

7.      Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

-

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     -

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kaya Y,Hiçdurmaz D. 2013. TheEffect of Migration Phenomenon on AdolescentMentalHealth, HORATIO: EuropeanPsychiatricNursingCongress, Poster Bildiri, 31 Ekim-2 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

2. Kaya Y, Öz F. 2014. Şizofreni Hastaları ve Bakım Veren Yakınları: Sosyal İşlevsellik veYük Duygusu. 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, 1-3 Eylül 2014, Ankara, Türkiye.

3. Kaya Y,Öz F. 2016. The Social Functionality of Schizophrenic Patients and Burden Experienced Their Caregivers: A Sample of Turkey. 5th Biennial Schizophrenia International Research Society Conference, Poster Bildiri.2-6 Nisan 2016, Floransa, İtalya.

4. Kaya Y,Öz F. 2016. Can Flipped (classroom) Education Method Be Used in Mental Health and Diseases Nursing?, 5th European Mental Health Conference, Poster Bildiri, 14-16  Eylül 2016,  Prag, ÇekCumhuriyeti.       

5. Kaya Y, Öz F. 2017. Ergenlik Döneminde Benlik Gelişimi: Ebeveyn Tutumu ve Bağlanmanın Etkisi. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Sözel Bildiri, 12-14 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kaya Y. Şizofrenide Bakım Verenin Yükü. 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Davetli Konuşmacı, 16-19 Kasım 2017, Kocaeli, Türkiye.

7.7. Diğer yayınlar: -

8.Projeler: -

9.İdari Görevler: -

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Psikiyatri Hemşireliği Derneği

11.Ödüller: -

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz Dönemi

HEM 101 Hemşirelik Esasları- I

12

12

136

HEM 109 Hemşireliğe Giriş

2

-

69

HEM 305 Psikoloji

6

-

55

HEM 309 Tıbbı Terminoloji

2

-

28

SEÇ 021 Kendini Tanıma ve İletişim

4

-

36

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45