Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Telefon 0484 2231224 / 2815
Kurumsal E-Posta yusufaydin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme02.12.2015 13:24:51

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF AYDIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                 : Yusuf AYDIN (YÜKÇEKEN)

2.         Doğum Tarihi           : 01.09.1964

3.         Unvanı                       : Dr. Öğr. Üyesi

4.         Öğrenim Durumu     : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Kültürteknik Böl.

Atatürk Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

1998

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2004

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     06/01/2014

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri         : Antepfıstığı Çöğürlerinde Farklı Sulama Programlarının Gövde Gelişmesi ve Su Tüketimine Etkilerinin İrdelenmesi. ÇÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Adana-1998

6.2. Doktora Tezleri                    : Antepfıstığında Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim ve Periyodisite Üzerine Etkileri. ÇÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Adana-2004

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.1.1. Ünlü, M., Kanber, R., Steduto, P., Aydın, Y., Diker, K., (2005). Effects of Different Water and Nitrogen Levels on the Yield and Periodicity of Pistachio (Pistachia vera L), Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences, 29 (2005) 39-49

7.1.2. Özmen, S., Kanber, R., Steduto, P., Ünlü, M., Aydın, Y., Diker, K., 2015. Distribution of Water Loss via Evapotranspiration in a Pistachio Tree Orchard under Drip Irrigation and Non-Irrigation Conditions. Soil & Water Res., 10, 2015 (1): 56–63 doi: 10.17221/60/2014-SWR

7.1.3. Pakyürek. M., Aydın, Y., Mikail, N., 2019. Fuzzy Logic Applicatıons in Horticulture and A Sample Design for Juice Volume Prediction in Pomegranate (Punica Granatum L.). Applied Ecology and Environmental Research. DOI: (http://dx.doi.org/10.15666/aeer/24492460) * ISSN 1785 0037 (Online) * ISSN 1589 1623, © 2019, ALÖKI Kft., Budapest, Hungary

7.1.4. Aydın, Y., 2019. Determination of Emitter Hydraulic Properties of Different in-line Dripper Types. Applied Ecology and Environmental Research. 17(4), 10195-10205 DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_1019510205 © 2019, ALÖKI Kft., Budapest, Hungary

7.1.5. Aydın, Y., 2019. Comparison of Different Determining Methods of Reference ETo Based on Limited Weather Conditions in GAP Region. Applied Ecology and Environmental Research. 17(4), 10239-10251 DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_1023910251 © 2019, ALÖKI Kft., Budapest, Hungary

7.1.6. Aydın, Y., 2019. Determination of Reference ETo by Using Different Kp Equations Based on Class A Pan Evaporation in Southeastern Anatolia Project (GAP) Region. 17(6), 15117-15129 DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1511715129 © 2019, ALÖKI Kft., Budapest, Hungary

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Saltuk, B., Gümüş, Z., Aydın, Y., Solak, M., 2017. Current Situation of Livestock in Siirt Province and Environmental Impacts. Asian Research Journal of Agriculture, 7(3): 1-8, 2017; Article no. ARJA.37754, ISSN: 2456-561X

7.2.7. Aydın, Y., Yücel, A., Atılgan, A., Tanrıverdi, Ç., 2019. Determination of Growing Degree-Day (GDD) Values: Pistachio (Pistacia Vera L.) Case. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIII, No. 2, 48-56, Bucharest/ROMANIA

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.3.1. H.S. Atlı, Acar, İ., Arpacı, S., Akgün, A., Aydın, Y., Bilim, C., 2006. Comparison of Growth, Bearing, Yield and some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fourth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726, 139-142, Tehran/Iran

7.3.2. I. Acar, S.A. Tahtacı, S. Arpacı, Y. Aydın, S. Karadağ, 2006. Determination of Effects of Plant Growth Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. Proceedings of the Fourth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726,539-544, Tehran/Iran

7.3.3. Bilim, H.İ.C., Sarpkaya, K., Acar, İ., Tahtacı, S.A., Aydın, Y., Kalkancı, N., 2009. Effects of Different Soil Cultivation Methods on Soil Structure, Soil Water Balance, Yield and Quality in Pistachio Orchards. Proceedings of the Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V:2, 659-665, Şanlıurfa

7.3.4. H.S. Atlı, Aydın, Y., Arpacı, S., Acar, İ., Akgün, A., Bilim, C., Sarpkaya, K., Rastgeldi, U., Çağlar, S., Soylu, M.K., Kaşka, N., Ak, B.E., 2009. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Proceedings of the Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V: 1, 493-499 Şanlıurfa/Turkey

7.3.5. H.S. Atlı, Aydın, Y., Arpacı, S., Acar, İ., Karadağ, S., Bilgel, L., Sarpkaya, K., Kaşka, N., Kafkas, S., Ak, B.E., 2009. Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fifth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. Sh:289-294, Şanlıurfa/Turkey

7.3.6. Aydın, Y., Burak SALTUK, Atılgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Koray ÖZRENK 2016. Irrigation Facilities, Problems and Solutions Concerning Pistachio Growing in Siirt Region  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal-Volume 5 Number 1, 2016, Bucharest/ROMANIA

7.3.7. H. Tekin., S. Arpacı., Y. Yükçeken., I. Çakır., (1998) Pistachio nut iron deficiencies on calcareous soils, Second Internatıonal Symposium on Pistachios and Almonds,, 0567-7572, 470, V:1, 421-425.

7.3.8. Yücel, A., Aydın, Y., Saltuk, B., Atılgan, A., 2016. Determination of the Growth Degree Day Values and Their Counts in Different Growth Stages for Siirt Pistachio (Poster). VII International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2016. October 06-09, 2016 Jahorina/SARAJEVO

7.3.9. Saltuk, B., Artun, O., Atılgan, A., Aydın, Y., Ceylan, C., 2016. Determination of the Potential Growing Areas for Siirt Pistachio (Pistacia Vera), Tayfi Grape (Vitis Vinifera L.) and Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) in Siirt Province (Poster). VII International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2016. October 06-09, 2016 Jahorina/SARAJEVO

7.3.10. Atılgan, A., Yücel, A., Öz, H., Aydın, Y., 2016. Analysis of Heating and Cooling Days for Broiler Housing in GAP Region: Euphrates Basın Case. 15th International

Scientific Conference. Engineering for Rural Development. Proceedings, Volume 15, May 25-27 May, 2016, Jelgava/LATVIA

7.3.11. Saltuk, B., Atılgan, A., Aydın, Y., Koca, Y.K., Köse, N., 2016. Manure from Lıvestock Farmıng in the Euphrates Basın and Its Potentıal Envıronmental Impact on Water Resources. ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal, Bucharest/ROMANIA

7.3.12. Aydın, Y., Mikail, N., Pakyürek, M., Saltuk, B., Seven, M., 2017. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate under Deficit Irrigation Conditions. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 81-86, 2017, Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

7.3.13. Saltuk, B., Mikail, N., Atılgan, A., Aydın, Y., 2017. Comparison of the Heating Energy Requirements of the Greenhouses in the Tigris Basin with Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 65-70, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

7.3.14. Aydın, Y., Saltuk, B. 2018. Determination of Irrigation Tendency of Siirt Regional Pistachio Producers. 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation. 26-28 September 2018, Antalya (Özet Bildiri)

7.3.15. Aydın, Y., 2019. Class A Pan’dan Olan Buharlaşmanın GAP Bölgesi Yarı Kurak İklim Koşullarında Kohler-Nordenson-Fox (KNF) ve Cristiansen Modelleri ile Tahmini. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, sh: 606-616, Siirt

7.3.16. Aydın, Y., 2019. GAP Bölgesi Yarı Kurak Iklim Koşullarında Class A Pan’dan Oluşan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini. Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, Abstract Book, sh:19, 21-23 Haziran 2019, Ankara (Özet Bildiri)

7.3.17. Aydın, Y., 2019. Kısıntılı Sulama Koşullarında Pamuk Verim-Tepki Etmeninin Belirlenmesi. 8. Uluslararası Avrupa Fen-Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Proceeding Book, 247-248, Özet Bildiri, ISBN - 978-605-7811-19-6, 11-13 Ekim 2019 Diyarbakır

7.3.18. Kösetürkmen, S., Bilim, C.,  Aslan, N., Yılmaz, A., Aydın, Y., 2019. Effect of Different Moisture Levels on Yield and Quality of Almond in Subsurface Drip Irrigation System. 1st International Congress on Biosystem Engineering (ICOBEN2019) 24-27 September 2019, Proceeding E-Book; 67, Proceedings E-Book, p:67, Antakya-Hatay/Türkiye (Poster)

7.3.19. Aydın, Y., Yücel, A., Atılgan, A., Tanrıverdi, Ç., 2019. Determination of growing degree day (GDD) values: pistachio (pistacia vera l.) case. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. LXIII, No:2, 2019 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064 (Poster)

7.3.20. Aydın, Y., 2019. Antepfıstığının Yaygın Yetiştiricilik Alanlarında Kıyas Bitki Su Tüketiminin Ampirik Modeller Yoluyla Belirlenmesi. UBAK Anadolu Kongreleri, 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Kitabı, 4-16, 28-29 Aralık 2019, Diyarbakır

7.3.21. Aydın, Y., 2019. Siirt İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. UBAK Anadolu Kongreleri, 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Kitabı, 17-26, 28-29 Aralık 2019, Diyarbakır (Derleme)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Aydın, Y., 2019. GAP Bölgesi Yarı Kurak İklim Koşullarında Class A Pan’dan Oluşan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini. Current Research and Assesment for Agricultural Sciences. Editors: Prof. Dr. Birhan Kunter, Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin, ISBN • 978-9940-540-95-1, First Edition, Oct. 2019, p:207-220 Cetinje-Montenegro

7.4.2. Steduto P., Kanber R., Ünlü M., Aydın Y., Özekici B., Cetinkökü O., Özmen S. Growth, yield and periodicity of pistachio under different water and nutritional levels: investigation in the Southeastern Anatolia project region (GAP). In : Hamdy A. (ed.). Regional Action Programme (RAP): Water resources management and water saving in irrigated agriculture (WASIA PROJECT). Bari: CIHEAM, 2003. p. 183-201. (Options Méditerranéennes: Série B. Etudes et Recherches; n. 44). http://om.ciheam.org/om/pdf/b44/03001804.pdf

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Aydın, Y., Kanber, R., Ünlü M., 2014. The Temporal Variation of Leaf Water Potential in Pistachio under Irrigated and Non-Irrigated Conditions, TÜTAD, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, ISSN: 2148-2306, Cilt (Volume): 1, Sayı (Number): 2, Page: 148-153.

7.5.2. Aydın, Y., B. Saltuk., 2018. Siirt Yöresi Fıstık Yetiştiricilerinin Sulama Eğilimlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı:119-127,2018. ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi

7.5.3. Aydın, Y. 2019. Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019, 29(1): 178-186. doi:10.29133/yyutb.511801 ISSN:1308-7576, e-ISSN: 1308-7584. (Derleme)

7.5.4. Aydın, Y. 2019. Yarı Kurak İklim Koşullarında A Sınıfı Kap’tan olan Buharlaşmanın Penman ve Kohler-Nordenson-Fox (KNF) Modelleri ile Tahmini. TÜTAD, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2019, 6(3) 319-327

7.5.5. Saltuk, B., Aydın, Y., Mikail, N., 2019. Siirt ve Antalya İlleri için Seraların Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Mediterranean Agricultural Sciences (2019) 32(1) 73-78

7.5.6. Aydın, Y. 2019. Farklı sulama düzeylerinin pamuk’da verim ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences (2019) 32(3) 417-423

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Atlı, H.S., Kaşka, N., Arpacı, S., Akgün, A., Açar, İ., Yükçeken, Y., Bilgel, L., Ak, B.E., 2001. “Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyve Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları” GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Cilt 1, 107-112.

7.6.2. Aydın, Y., Kanber, R., 2003. Antepfıstığı çöğürlerinde farklı sulama programlarının gövde gelişmesi ve su tüketimine etkilerinin irdelenmesi. Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, sh:36, Antalya

7.6.3. H.S. Atlı, İ. Acar, S. Arpacı, C. Bilim Y. Aydın, A. Akgün, 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV Tarım Kongresi, 1. Cilt, Sh: 1310-1313 Şanlıurfa

7.6.4. Aydın, Y., Kanber, R., Ünlü, M., 2014. Farklı Gübre ve Sulama Programlarının Antepfıstığında Verim ve Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Özet Bildiri,21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ

 

7.7. Diğer yayınlar

Ulusal kitaplar ve/veya kitaplarda bölüm olarak basılmış 15 (on beş) adet yayını bulunmaktadır. Bu yayınların tamamı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayınlarındandır. Bunlar;

7.7.1. Tekin, H., Arpacı, S., Yükçeken, Y., Çakır, İ., 1997. Antepfıstığında Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Giderilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:9, Gaziantep

7.7.2. Arpacı, S., Karadağ, S., Yükçeken, Y., Aktuğ Tahtacı, S., 1999. Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:12, Gaziantep

7.7.3. Tekin, H., Arpacı, S., Atlı, H.S., Açar, İ., Karadağ, S., Yükçeken, Y., Yaman, A., 2001. Antepfıstığı Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:13, Gaziantep

7.7.4. Açar, İ., Aktuğ Tahtacı, S., Arpacı, S., Aydın, Y., Karadağ, S., 2007. Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:24, Gaziantep

7.7.5. Akgün, A., Arpacı, S., Karadağ, S., Yaman, A., Atlı, H.S., Uzun, M., Aydın, Y., Çalışkan, M., 2007. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:26, Gaziantep

7.7.6. Akgün, A., Uzun, M., Aydın, Y., 2007. Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:27, Gaziantep

7.7.7. Akgün, A., Uzun, M., Aydın, Y., 2007. Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:28, Gaziantep

7.7.8. Kalkancı Doğruer, N., Bayram, M., Aydın, Y., Karadağ, S., 2007. Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:34, Gaziantep

7.7.9. Aktuğ Tahtacı, S., Gözel, H., Yılmaz, A., Sarpkaya, K., Kösetürkmen, S., Aydın, Y., Ak, B.E., 2016. Antepfıstığında Farklı Terbiye Şekillerinin Ağacın Gelişmesi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Sonuç Raporu), Gaziantep

7.7.10. Doğruer Kalkancı, N., Aydın, Y., Karadağ, S., Yaman, A., 2013. Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Yayın No:44, Gaziantep

7.7.11. Antepfıstığında Sulama. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Çiftçi El Broşürü (Metin Yazarı)

7.7..12. Modern Bağcılık El Kitabı. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Metin Yazarı)

7.7.13. Antepfıstığı Yetiştiriciliği El Kitabı. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Metin Yazarı)

7.7.14. Zeytin Yetiştiriciliği El Kitabı. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Metin Yazarı)

7.7.15. Antepfıstığı Bahçelerinde Pratik Uygulamalar. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Metin Yazarı)

 

 

 

 

8. Ulusal/Uluslararası Projeler

AB Projeleri

1. Steduto, P., Kanber, R., Yükçeken, Y., Unlu, M., Özekici, B., Çetinkökü, Ö., Diker, K., 2002. Growth, Yıeld and Perıodıcıty of Pıstachıo under Dıfferent Water And Nutrıtıonal Levels: Investıgatıon in The Southeastern Anatolıa Project Region (GAP)", WASİA PROJECT. CIHAEM-IAM/Bari/Italy-Lokasyon Sorumlusu, Yardımcı Araştırmacı.

2. Kanber, R., Ünlü, M., Aydın, Y., 2007. WP2 and WP3 Work Packages (P7) of DIMAS Research Project Proposal on “Cotton and Pistachio Response under Different Fertigation and Irrigation Practices in the Mediterranean and Southeastern Anatolia (GAP) Regions of Turkey”. (Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile “Department of Agronomy, University of Cordoba-Spain” işbirliği ile Gaziantep’te yürütülmüştür.) Lokasyon Sorumlusu, Yardımcı Araştırıcı.

 

Kamu Projeleri

TÜBİTAK Projeleri

1. Kanber, R., Steduto, P., Aydın, Y., Ünlü, M., Özmen, S., Çetinkökü, Ö., Özekici, B., Diker, K., Sezen, S.M., 2004. TÜBİTAK-TOGTAG-TARP/1825 NOLU PROJE. Damla Sulama Yöntemiyle Fertigasyon Uygulamalarının Antepfıstığında Gelişme, Verim ve Periyodisiteye Etkisinin İncelenmesi, Lokasyon Sorumlusu, Yardımcı Araştırmacı.

 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsündeki (AFAE) Projeler

1. Yerli ve Yabancı değişik badem çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu koşullarında Gelişme, meyveye yatma, verim ve bazı kalite değerlerinin karşılaştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Proje No: TAGEM/IY/96/05/02/004

2. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. Yardımcı Araştırmacı,  TAGEM/IY/96/05/02

3. Antepfıstığında Farklı Terbiye Şekillerinin Ağacın Gelişmesi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması (Sonuç Raporu). Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacı. Proje No:TAGEM/IY/96/05/02/014

4. Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu.  Yardımcı Araştırmacı. Yayın No: 12, Yıl:1999

5. Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu. Yardımcı Araştırmacı, Yayın No:28, Yıl: 2007

6. Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Yayın No:34, Yıl Kasım-2007

7. Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Yardımcı Araştırmacı, Yayın No:12, Yıl: 1999

8. Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Yayın No:24 Kasım-2007

9. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Proje No: TAGEM/BB/98-06-04-006

10. Tüplü Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Optimum Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi, TAGEM Proje Yürütücüsü

11. Antepfıstığı bahçelerinde farklı toprak işleme yöntemlerinin toprak sıkışıklığına ve toprak su dengesi, verim ve kalite üzerine etkileri. Yardımcı Araştırmacı.

BAP Projeleri

1. Aydın, Y., Uçak, A.B., Bağdatlı, C., Pakyürek, M., Mikail, N., Seven, M., 2014. Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica Granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Belirlenmesi. BAP Projesi. Proje Yürütücüsü, 2014. SİÜ, BAP Proje Birimi.

2. Uçak, A.B., Aydın, Y., Bağdatlı C., Turan, N., Mikail, N., Arslan, H., 2014. Siirt koşullarında kısıntılı sulama uygulamaları altında silajlık mısır çeşitlerinin ve silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. BAP Projesi. Yardımcı Araştırmacı. 2014, BAP Proje Birimi.

3. Aydın, Y., Saltuk, B., Solak, M., 2017. Damla Sulama Laterallerinde Kimi Damlatıcı Özelliklerinin Belirlenmesi BAP Projesi. Proje Yürütücüsü, 2017, BAP Proje Birimi.

4. Saltuk, B., Mikail, N., Aydın, Y., Solak, M., 2017. Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi İçin Isıtma Yüklerinin Araştırılması. BAP Projesi. Yardımcı Araştırmacı. 2017, BAP Proje Birimi.

5. Aydın, Y., 2019. Basınçlı Sulama Sistemlerinde Bazı Yağmurlama Başlık Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi. Proje Yürütücüsü. 2019, BAP Proje Birimi.

 

9. İdari Görevler

9.1. Gaziantep-Karkamış Sivil Savunma Memurluğu, 14.02.1992-23.09.1993

9.2. Gaziantep-Karkamış Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Müdürü, 23.09.1993-02.11.1994

9.3. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 02.11.1994-28.10.2008 (8 ay Müdür Yardımcılığı dahil).

9.4. Şehitkamil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Müdürü 28.10.2008- 31.10.2012

9.5. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı 31.10.2012-16.01.2014

9.6. Siirt Üniversitesi, Yeşil Alan Müdürlüğü, 28.01.2015-14.04.2017

9.7. Siirt Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı 20.01.2014-02.01.2019

9.8. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018- Devam ediyor

 

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            10.1. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası

            10.2. Ziraat Mühendisleri Birliği

 

11.       Ödüller

            1. Gaziantep Valiliği Şehitkamil Kaymakamlığı. Takdirname. 13.08.2009

            2. Gaziantep Valiliği Şehitkamil Kaymakamlığı. Takdir Belgesi. 24.02.2011

            3. Gaziantep Valiliği Şehitkamil Kaymakamlığı. Başarı Belgesi. 20.12.2011

             

12. Katıldığı Yurtiçi Kurslar;

1.    Bilgisayar Operatörlüğü.  09.01.1995/ 02.04.1995 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Gaziantep

2.    Genel İngilizce. 06.11.1995 / 09.05.1996. Türk-İngiliz Kültür Derneği. Ankara

3.    İstatistiğe Giriş ve Deneme Metotları. 29.07.1996/ 23.08.1996 Ankara

4.    National Workshop on Experimental Methodologies for determining  Evapotranspiration. Reviews and Revisions. December 6-12, 1998, Adana

5.    Follow-up Seminer. Towards a Sustainable Agriculture Development: New Approaches. 15-21 April, 2002. Antalya-Turkey

6.    GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından “GAP Bölgesinde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi” kapsamında düzenlenen “Afet Yönetimi ve Yasal Çerçeve” konulu Teknik Eğitim Semineri. 08.02.2010

7.    TÜBİTAK 2237 Programı Kapsamında “Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. 25-27 Mayıs 2014-Siirt

8.    Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Siirt Fıstık Çalıştayı”. 29.04.2019-Siirt

 

Katıldığı Yurtdışı Kurslar;

1.    Water Use Efficiency of Crops. 6-18 September, 1999. Settat Morocco.

2.    Plant- Atmosphere Relationships. 8 January- 10 February, 2001. Valenzano IAM-Bari, İtaly

3.    Deficit Irrigation for Mediterranean Agriculturel System “DİMAS”. Programme of the Metedology Workshop. IAS-UCO, Cordoba-Spain, 9-11 Feb. 2005

4.    International Course on Project Economic Analysis and Data Analysis. Kıngdom of Morocco, Instıtut Agronomique et Veterinaire Hassan II-Rabat, June 10-16, 2007, Rabat-Morocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme : 24.03.2020 12:34:11