Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 66 34 / 3242
Kurumsal E-Posta zelalkarakoc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme22.01.2016 11:33:47

Dr. Öğr. Üyesi ZELAL KARAKOÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zelal KARAKOÇ

2. Doğum Tarihi          : 04/11/1980

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2003

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : Mart 2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   Z.Karakoç, H. Sağsöz, Muzaffer Aydın Ketani. Mucin profiles of abomasum in bulls and rams: A comparative study. Microscopy Research and Technique.79:856-868.

2. KETANI, S.; KARAKOÇ, Z.; KETANI, M. A. & KILINÇ, M. Age-related changes in expression of ICAM-1 in aorta of Wistar albino rats. Int. J. Morphol., 34(4):1482-1486, 2016.

3. Zelal Karakoç; Sennur Ketani; M. Aydin Ketani & Mehmet Kilinç. Comparative Morphometric Study of Filim Lingual Papilla in Middle East Blind Mole Rat (Spalax ehrenbergi, Nehring, 1898) and Wistar Albino Rat. Int. J. Morphol.,35(2):552-555, 2017.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   -1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST). 25th- 29th August 2016. Sarajevu/ Bosnia and Herzegovina. Poster Presentations.

2. 23. Ulusal Elektron Mikroskopi (EMK) Kongresi Uluslararası Katılımlı. Kör fare Spalax ehrenbergi, Nehring, 1898 ile Winstar Albino Rat dillerinde papilla filimisin morfometrik değerlendirilmesi. 19-21 mayıs 2017.  Antalya Sözlü sunu.

3. 23. Ulusal Elektron Mikroskopi (EMK) Kongresi Uluslararası Katılımlı. Rat Aortunda ICAM - 1 Ekspresyonunun Yaşa Bağlı Değişimi. 19-21 mayıs 2017.  Antalya Sözlü sunu.

4. I. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi. 18-20 Ekim 2017. Erzurum. Sözlü Sunu.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Nihat ŞINDAK, Mustafa Barış AKGÜL, Ali GÜLAYDIN, Zelal KARAKOÇ. Effects of Topical Terebinth Berry Oil and Different Experimental Mixtures on Wound Healing in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica). Van Vet J, 2017, 28 (2) 69-74.

2. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Zelal KARAKOÇ, Ali GÜLAYDIN. Macroscopic, Radiographic and Tomographic Comparison of Embryonic Development in Japanese Quail Eggs. Van Vet J, 2017, 28 (3) 123-126.

3. Kıvanç IRAK, Zelal KARAKOÇ, Handan MERT, Özgür Yaşar ÇELİK, Gülşah AKGÜL, Nihat MERT. Relationship Between Blood Iron Levels and Some Liver Enzymes and Histology in Hairy Goat Crossbred. Van Vet J, 2017, 28 (3) 145-149.

4. M.B.,  Akgül, N., Şındak, Z., Karakoç, A., Gülaydın.  Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 37, 2016.

5. M.A. Ketani., B.Kadiroğlu., Z. Karakoç: Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Böbreklerin Histolojik Olarak değerlendirilmesi., Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2015:2 (1): 30-37

6. M.A. Ketani., Z. Karakoc., Ş.Ketani: Kör Fare (Spaklax ehrengi, Nehring, 1898) Kolonunda MUC1, MUC2 ve MUC5AC’nin Dağılımı., Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2015: 2 (2):38-43

7. U. Topaloğlu, M. A. Ketani, B. G.Saruhan, Z. Karakoç. Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :2(7):91-95.

8. Z. Karakoç, M.A. Ketani., Ş.Ketani. Mikroskopların Çalışma Mekanizması ve Çeşitleri. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :1(1):1-6.

           

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.  M.A. Ketani, Z.Karakoç., B.G. Saruhan: Boğa ve Koçların Abomasum Müsinlerinin Histokimyasal değerlendirilmesi, DÜBAP-12-VF-83 nolu Proje, Araştırmacı. (10.000 TL)

2. Z. Karakoç, M.A. Ketani, H, Sağsöz, M, Bolacalı, T, Tufan, K, İrak, B, Çelik. Kıl Keçilerinde Mide-Bağırsak Müsinlerinin Kompozisyonu. 2017-SİÜVET-06 no’lu Proje, Yürütücü.

3. Memiş BOLACALI, Tuncay TUFAN, Kıvanç İRAK, Zelal KARAKOÇ, Özgür Yaşar ÇELİK, Mürsel KÜÇÜK, Burçak ASLAN ÇELİK. Bıldırcın Rasyonuna Hurma (Phoenix dactylifera L.) Ekstresi İlavesinin Permans Arttırıcı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 2017-SİÜVET-03 nolu Proje, Yardımcı Araştırmacı.

4. Kıvanç İRAK,  Memiş BOLACALI,  Tuncay TUFAN, Burçak ASLAN ÇELİK, Özgür Yaşar ÇELİK,  Zelal KARAKOÇ, Mustafa Oğuzhan KAYA, Handan MERT, Nihat MERT.  Kistik Ekinokokozisli Koyun ve Keçilerde Oksidan/Antioksidan Durum ve Histopatolıjik Bulguların Araştırılması. 2017- SİÜVET-04 no’lu Proje. Yardımcı Araştırmacı.

 

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2015-

2. Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 2015-

3. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyesi 2015-

4. Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-

5. Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

6. Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2015-

7. Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2016

8. Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

9. Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2015-

10. Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 2004-2016

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Histoloji II

2

2

53

Embriyoloji

1

-

58

Karaciğer Histolojisi

1

-

13

İlkbahar

Histoloji I

2

2

53

Patoloji I

2

2

55

 

2017-2018

Güz

Histoloji II

2

2

74

Embriyoloji

1

-

76

Karaciğer Histolojisi

1

-

66

Besin Hijyeni

2

2

28

İlkbahar

Histoloji I

2

2

85

Patoloji I

2

2

74

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45