Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler
Telefon (0484) 212-1111 / 3776
Kurumsal E-Posta abdullahelmas  siirt.edu.tr
E-Posta progelmas  gmail.com
Açıklama
Güncelleme17.08.2017 16:09:50

Öğr. Gör. ABDULLAH ELMAS

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

Abdullah ELMAS 05.05.1986 tarihinde Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde doğdu. Kahramanmaraş 19 Mayıs Lisesi’ni bitirdi. Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Tarih, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik; Yüksek lisans eğitimini, Fırat Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Halen Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programında Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Abdullah ELMAS evli ve iki çocuk babasıdır. Temel ilgi alanları; Yerel Yönetimler, eğitimde program geliştirme, Kamu Politikaları, Türk Eğitim ve Yönetim tarihidir.

Ulusal ve Uluslar arası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiri ve Yayınlanan Makaleler


Elmas, A., Hatunoğlu, H. Sezek , S. ‘’2015 Genel Seçim Kampanyalarında Siyasi Parti Başkanlarının Propaganda Mesajlarında Değerler’’ II. Değerlere Eğitimi Kongresi,5-7 Kasım 2015, Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale 

Elmas, A.,Yıldız ,İ., Durmuş, A. ‘’1923-2014 Yılları Arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar’’ IV. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta

Elmas,A., Hatunoğlu, H.’’ İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi ve Denetim Gezileri ‘’ VI. Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi/ İstanbul

Elmas, A.’’ Kültürel Miras Olarak Türkülerin Edebiyat Temelli Öğrenme Yöntemi ile Tarih Öğretimindeki Yeri ve Önemi, III. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya Üniversitesi/ Sakarya.

Elmas, A., Altınışık, S. ‘’ 2009 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması, V. Uluslarası  Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V), 11-13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi,/ Konya

Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As an Offer of Profession : Educaitonal Engineering” 

 III. International “New Issues on Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015, 

 University of Thessaly/Volos/Greece

Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR VI),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ KKTC

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının sendika temsilcileri, eğitim kurumları yöneticileri ve idari yargı kararları bağlamında çözümlemesi’’  International Management Research Congress (INMAR), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20, 2016

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Türkiye’de eğitim mimarileri ve eğitim mimarilerinin eğitimde başarıya etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May 11-14, 2016.

Elmas, A. ve Altınışık, S. " Village Institute Years with Letters to İsmail Hakkı Tonguç (1935-1946)"Internatıonal Symposıum On Hıstory Educatıon IV (ISHE IV)Mugla Sıtkı Koçman Universty/Mugla/Turkey September  1-3, 2016.

Dönmez, K.  ve Elmas, A." Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Politikalarına Etkileri" Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), Yüzüncü Yıl Universty, Van/Turkey, April 27-29, 2017.

Elmas, A. ve Yıldız, İ. (2017)  “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Tarafından Yerel Yönetimler İle İlgili Veto Edilen Yasaların Çözümlemesi” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

Elmas, A. ve Akalın, A. (2017)  “16 Nisan 2017 Referandum Sürecinin Türkiye’deki Yazılı Basında Sunumu” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ KKTC

Elmas, A. ve Dönmez, K. (2017)  “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Aktif Yaşlanma Sürecine Katkıları” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/ KKTC

VERDİĞİ DERSLER

Kamu Yönetimi

Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmetleri

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Sosyal Politika ve Planlama

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Büro Programları

Gençlik, Toplum ve Sosyal Hizmetler

Göç ve Kentleşme Sorunları

İdare Hukuku

Yerel Yönetimler Maliyesi

Genel İletişim

Teknoloji Kullanımı

Örgütsel Davranış

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

Etkili ve Güzel Konuşma

Genel Hukuk Bilgisi

Vergi Hukuku

Anayasa Hukuku

Kamu Maliyesi

Güncelleme : 15.09.2017 19:41:25
STUDİES

Elmas, A., Hatunoğlu, H. Sezek , S. ‘’2015 Genel Seçim Kampanyalarında Siyasi Parti Başkanlarının Propaganda Mesajlarında Değerler’’ II. Değerlere Eğitimi Kongresi,5-7 Kasım 2015, Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale 

Elmas, A.,Yıldız ,İ., Durmuş, A. ‘’1923-2014 Yılları Arası Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar’’ IV. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta

Elmas,A., Hatunoğlu, H.’’ İsmail Hakkı Tonguç’un Denetim Felsefesi ve Denetim Gezileri ‘’ VI. Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi/ İstanbul

Elmas, A.’’ Kültürel Miras Olarak Türkülerin Edebiyat Temelli Öğrenme Yöntemi ile Tarih Öğretimindeki Yeri ve Önemi, III. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya Üniversitesi/ Sakarya.

Elmas, A., Altınışık, S. ‘’ 2009 Yılı ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması, V. Uluslarası  Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V), 11-13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi,/ Konya

Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As an Offer of Profession : Educaitonal Engineering” 

 III. International “New Issues on Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015, 

 University of Thessaly/Volos/Greece

Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR VI),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ KKTC

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının sendika temsilcileri, eğitim kurumları yöneticileri ve idari yargı kararları bağlamında çözümlemesi’’  International Management Research Congress (INMAR), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20, 2016

Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. ‘’Türkiye’de eğitim mimarileri ve eğitim mimarilerinin eğitimde başarıya etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May11-14, 2016.