Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller ve Kültürler Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Telefon (0484) 212-1111 / 3778
Kurumsal E-Posta uzum_b  siirt.edu.tr
E-Posta uzum_b  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme28.11.2017 10:49:08

Öğr. Gör. BURHAN ÜZÜM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller ve Kültürler Öğretim Görevlisi

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans

2003-2007

Dicle Üniversitesi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller  Bölümü / İngilizce Öğretmenliği

Yüksek Lisans

2014-

Siirt Üniversitesi(Dicle Üniversitesi Ortak)

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri ABD / Eğitim Programı ve Öğretim Bilim Dalı
İŞ DENEYİMİ

2007-2014

Siirt/Merkez/ Alparslan Orta Okulu/ İngilizce Öğretmeni

2015-

Siirt Üniversitesi /Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu/ Öğretim GörevlisiVERDİĞİ DERSLER

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Consecutive Interpreting-I (Ardıl Çeviri-I)

3

0

34

Business Translation-II (İş Dünyası Çevirileri-II)

3

0

29

Güz

Introduction to Translation (Çeviriye Giriş)

2

1

19

Reading for Translation Purposes-I (Çeviri Amaçlı Okuma-I)

2

1

20

2015-2016

Bahar

Legal Translation (Hukuk Çevirisi)

2

0

51

Consecutive Interpreting-II (Ardıl Çeviri-II)

2

1

51

Güz

English Usage and Style-I (İngilizce Kullanım ve Biçimi-I)

3

1

18

İngilizce-I

2

0

102

UE-Turkey Business Relations (Avrupa Birliği-Türkiye İş İlişkileri)

2

0

53
Güncelleme : 16.02.2017 16:56:37
Bildiriler
Pesen, A., ve Üzüm, B. (Ekim, 2016). İngilizce Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi.(Antalya,2016)

ÜZÜM, B.  ve PESEN, A. (Kasım, 2017). Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. International Conference on Multidisciplinary Sciences.(Ankara,2017)
Makale
Pesen, A., & Üzüm, B. (2017). The Analysis of Self Efficacies of English Language Teachers in Terms of Creative Drama Use in Education.Universal Journal of Educational Research 5(8): 1378-1385. DOI: 10.13189/ujer.2017.050811