Öğr. Gör. EDA KOÇAK
Telefon /
Kurumsal E-Posta eda.kocak  siirt.edu.tr
E-Posta eda.kcak.1  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme04.02.2020 14:37:21

Öğr. Gör. EDA KOÇAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Şehir ve Bölge Planlama

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 2012-2017

Yüksek Lisans

 Şehir ve Bölge Planlama

 Gazi Üniversitesi

 2017-2019 

Doktora

 Şehir ve Bölge Planlama

Gazi Üniversitesi 

 2019-


Yayınlar: 

1) Erol,D., Koçak, E. (2018). “Kentsel Yoksulluktan Mekansal Ayrışmaya,  Kentsel Dönüşümden Soylulaşmaya: Ankara Gültepe Mahallesi Örneği”.  International Conference on Multidisciplinary Sciences,15-16 December 2018, İstanbul Medipol University, İstanbul.

2)Koçak, E., Erol, D. (2019). “Neoliberal Kentsel Politikaların Güçlü Aktörü TOKİ’nin Soylulaştırmada Rolü”. Ergen, Y. B., Ergen, M. (Editörler), Kentsel Araştırmalar-2, 83-110.

3)Erol, D., Koçak, E. (2019). “Seçkin Seyahatlerinden Kentsel Turizme Geçişi Tekrar Düşünmek”. Ergen, Y. B., Ergen, M. (Editörler), Kentsel Araştırmalar-2, 187-204.
Güncelleme : 08.02.2020 23:09:27