Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon /
Kurumsal E-Posta emralgulcek  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.11.2017 09:10:47

Öğr. Gör. EMRAL GÜLÇEK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
çalışmalar

Patent

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Yayınlanan Makale

scı

Diğer

 

 

Bir vakıf üniversitesindeki öğrencilere meme kanseri hakkında verilen eğitiminin etkinliği

dergiparkmersin üniversitesi sağlık bilimleri dergisi sayfalar: 14-24

K.Fatma , G.Aysun,G.Elif, P.Filiz, D.Leyla, B.Bern, G.Emral, G.Ümmü

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz(yayın aşamasında)

 

Kitap

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Toplam Atıf

 

 

Tebliğ

Ulusal

Uluslararası

 

Sözlü

Poster

Sözlü

Poster

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz

Ulasal Yaşlılık Kongresi

(4-6 Mayıs) Ahi Evran Üniversitesi

 

1.Çocuklarda Öz-Yeterlik Algısının, Sağlık Denetim Odağı Üzerine Etkisi

Hilal YILDIRIM1, Kevser IŞIK, Emral GÜLCEK, Behice ERCİ,

1.Adnan Menderes Üniversitesi’ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

2.Çocukların Sağlık Algı Ve Davranışlarının Kendi Sağlık Denetimleri Üzerine Etkisi

Y.Hilal, Kevser, G.Emral 4rd World Conference on Health Sciences Lara Antalya (28-30 nisan)

3.Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

G.Emral, A.Rukuye

Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi Malatya

(11-12 mayıs)

4.Pediatri Alanında Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Etik Duyarlıkla İlişkisi

G.Emral, P.FilizA.Rukuye Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

5.Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılığı İle İş Doyumu Arasındaki İlişkisi

G.Emral, K.Fatma,A.Rukuye

Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

 

 

Yürütülen Proje

TÜBİTAK

SANTEZ

BAP

AB

Diğer

 

 

 

 

 

ÇALIŞMALAR

Patent

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Yayınlanan Makale

scı

Diğer

 

 

Bir vakıf üniversitesindeki öğrencilere meme kanseri hakkında verilen eğitiminin etkinliği

dergiparkmersin üniversitesi sağlık bilimleri dergisi sayfalar: 14-24

K.Fatma , G.Aysun,G.Elif, P.Filiz, D.Leyla, B.Bern, G.Emral, G.Ümmü

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz(yayın aşamasında)

 

Kitap

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Toplam Atıf

 

 

Tebliğ

Ulusal

Uluslararası

 

Sözlü

Poster

Sözlü

Poster

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz

Ulasal Yaşlılık Kongresi

(4-6 Mayıs) Ahi Evran Üniversitesi

 

1.Çocuklarda Öz-Yeterlik Algısının, Sağlık Denetim Odağı Üzerine Etkisi

Hilal YILDIRIM1, Kevser IŞIK, Emral GÜLCEK, Behice ERCİ,

1.Adnan Menderes Üniversitesi’ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

2.Çocukların Sağlık Algı Ve Davranışlarının Kendi Sağlık Denetimleri Üzerine Etkisi

Y.Hilal,I.Kevser, G.Emral 4rd World Conference on Health Sciences Lara Antalya (28-30 nisan)

3.Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

G.Emral, A.Rukuye

Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi Malatya

(11-12 mayıs)

4.Pediatri Alanında Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Etik Duyarlıkla İlişkisi

G.Emral, P.FilizA.Rukuye Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

5.Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılığı İle İş Doyumu Arasındaki İlişkisi

G.Emral, K.Fatma,A.Rukuye

Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

 

 

Yürütülen Proje

TÜBİTAK

SANTEZ

BAP

AB

Diğer