Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Telefon (0484) 223-1284 / 2652
Kurumsal E-Posta f.kanbir  siirt.edu.tr
E-Posta f.kanbir_18  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme02.11.2015 16:45:26

Öğr. Gör. FİGEN KANBİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Figen KANBİR

2. Doğum Tarihi          : 19.04.1989

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek lisans 2012

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Atatürk Üniversitesi

2012

Doktora

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Atatürk Üniversitesi

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğretim Görevlisi                       : Eylül 2013

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1    …

            2.   …                                                            

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. KANBİR, Figen, Kadın(ın) Toplumsal Algılamalarındaki Dönüşümü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014, Sayı: 1, Mart 2014, s.72-82.

2. KANBİR, Figen, Türkiye'deki Seçkinlerin Toplumsal  Yapıda  Dönüşümü: "Hegemonik Konumdaki  Elitler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 7 Sayı: 34, s.678-685.

3. KANBİR,Figen,Elif Şafak’ın ‘Baba ve Piç’ Adlı Romanın Karakter Analizi ve Sosyolojik Kuramlarla Analizi.

 

4. KANBİR,Figen,Orhan Pamuk’un ‘İstanbul’  Adlı Romanın Merkezci Modernleşmenin Göstergesi Kabul Edilerek Analizi.

5. KANBİR,Figen, Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hareketleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Sosyoloji Tarihi I

Lisans Bitirme Tezi I

Kültür Sosyolojisi

Sosyolojiye Giriş I

Sanat Sosyolojisi

Sosyal Tabakalaşma ve Değişim

Çevre ve Toplum

 

 

2

2

2

2

2

2

 

2

0

2

0

0

0

0

 

0

1

11

43

68

7

43

 

36

İlkbahar

Sosyolojiye Giriş II

Modernite ve Postmodernite

Sosyoloji Tarihi

Lisans Bitirme Tezi II

Sanat Sosyolojisi

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

 

2

2

4

2

2

2

 

0

0

0

2

0

0

 

63

43

83

11

36

48

 

 

2017-2018

Güz

Türk Sosyolojisi

Sosyal Tabakalaşma ve Değişim

Sosyal Tabakalaşma ve Değişim

Kültür Sosyolojisi

Çevre ve Toplum

Sosyolojiye Giriş I

Lisans Bitirme Tezi I

2

2

 

2

 

2

2

2

2

0

0

 

0

 

0

0

0

2

55

37

 

48

 

36

1

66

10

İlkbahar

Sosyolojiye Giriş I

Sosyoloji Tarihi

Modernite ve Postmodernite

Modernite ve Postmodernite

Lisans Bitirme Tezi II

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Felsefe Tarihi

Modern Mantık

2

4

2

2

2

2

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

66

91

48

36

13

48

66

55

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Katılım Serfitikası
-IBM SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, Dicle Kalınma Ajansı 2016 Yılı Destek Programı(14-30 Ekim 2016)
makaleler

MAKALELER:

Kanbir, Figen,(2009), Elif Şafak’ın ‘Baba ve Piç’ Adlı Romanın Karakter Analizi ve Sosyolojik Kuramlarla Analizi.

Kanbir, Figen,(2009), Orhan Pamuk’un ‘İstanbul’  Adlı Romanın Merkezci Modernleşmenin Göstergesi Kabul Edilerek Analizi.

Kanbir, Figen, (2014), Kadın(ın) Toplumsal Algılamalarındaki Dönüşümü.

Kanbir, Figen, (2014), Türkiye'deki Seçkinlerin Toplumsal  Yapıda  Dönüşümü: "Hegemonik Konumdaki  Elitler.

Kanbir, Figen, (2017), Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Hareketleri.

projeler

PROJELER:

'Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Toplumsal Yapı, Değer ve Tutumların Sürdürülebilir Kalkınma ve Gelişme Stratejilerinin Planlanması Üzerine Etkilerinin Sosyo-Demogrofik, Ekonomik, Kültürel Eksende Analizi’

ulusal bildiriler

ULUSAL BİLDİRİLER:

PANEL: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü(8 Mart 2015).

ÇALIŞTAY: "Siirt Yerelinde Kadınların Sosyal Hayata Katkısı"(8 Mart 2017).