Kurtalan Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Telefon 0484 411 4242 / 4011
Kurumsal E-Posta kerimcoskun  siirt.edu.tr
E-Posta k_coskun85  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.03.2017 12:55:37

Öğr. Gör. KERİM COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Kerim Coşkun

2.  Doğum Tarihi         : 1985

3.  Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Konaklama İşletmeciliği

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

2003-2007

Y. Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği ABD

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009-2012

Doktora

Turizm İşletmeciliği ABD

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

2017-Devam ediyor

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi         : Doçentlik Tarihi     :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

6.2.  Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

 

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   …

2.   …

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                 1.  Kerim Coşkun, M. S.Yıldız, K. Çatı, (2014) "Kent Markalaşması ve Marka İmajı Ölçümü Açısından

                Düzce İli Örneği",Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 ss. 66-84.

2.   …

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                 1.  Kerim Coşkun, M.Fatih Sancar, Safa Acar, (2015) "Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından             Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği" 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015,        Kastamonu

                 2.   Kerim Coşkun, Soner Künç, Süleyman Çelik, Safa Acar (2017) "Siirt İlinin Gastronomi Açısından                      Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği" 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım                   2017, Kastamonu

                3. Safa AcarSoner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında         Turizm Sektöründe         Yeşil Yıldız Uygulamaları" 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-               25 Kasım 2017, Kastamonu

                 4. Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Dokap Bölgesindeki Turizm                        Faaliyetlerinin Sektörel Kredi                Çerçevesinde Belirlenmesi; 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık                 Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi " Dokap Bölgesi                            Uluslararası Turizm                              Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     1.   Çevre Bilgisi Yönetimi, Akmeşe Halil, Coşkun Kerim, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör: Baki Yılmaz, Halil Akmeşe, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:168, ISBN:978-975-2475-41-0, Bölüm Sayfaları:9 -28

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   …

2.   …

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                 1.   M.S.Selvi, Kerim Coşkun, (2010), “Turizmde Devre Mülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini                                           Belirlemeye İlişkin  Bir Araştırma”, 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 27-                30 Mayıs,   Nevşehir, ss. 408-425. 

2.   …

7.7.  Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1.   …

      2.   …         

9.İdari Görevler

1.  Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Başkan V.

2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2.  …

 

11.Ödüller

1.   …

2.   …

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 30.10.2019 13:28:47
Çalışmalarım

M.S.Selvi, Kerim Coşkun, (2010), “Turizmde Devre Mülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma”, 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 27-30 Mayıs, Nevşehir, ss. 408-425. 

Kerim Coşkun, M. S.Yıldız, K. Çatı, (2014) "Kent Markalaşması ve Marka İmajı Ölçümü Açısından Düzce İli Örneği",Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 ss. 66-84, 

Kerim Coşkun, M.Fatih Sancar, Safa Acar, (2015) "Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği" 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu 

Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik, (2017) "Dokap Bölgesindeki Turizm Faaliyetlerinin Sektörel Kredi Çerçevesinde Belirlenmesi; 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi " Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon 

Kerim Coşkun, Soner Künç, Süleyman Çelik, Safa Acar (2017) "Siirt İlinin Gastronomi Açısından Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği" 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu 

Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik, (2017) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm Sektöründe Yeşil Yıldız Uygulamaları" 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu