Kurtalan Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Telefon 0484 411 4242 / 4011
Kurumsal E-Posta kerimcoskun  siirt.edu.tr
E-Posta k_coskun85  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.03.2017 12:55:37

Öğr. Gör. KERİM COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kerim COŞKUN

Doğum Tarihi ve Yeri: 1985  Zonguldak

Ünvanı: Öğretim Görevlisi

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Konaklama İşletmeciliği

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

2003-2007

Y.Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği ABD

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009-2012

Doktora

Turizm İşletmeciliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2017-Devam ediyor

Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi

Siirt Üniversitesi Kurtalan MYO

Ocak-2013-Halen Devam Ediyor


İdari Görevler

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Bölüm Başkanı, Kurtalan MYO     (2014- )

Koordinatörlükler

Farabi Bölüm Koordinatörlüğü-Kurtalan MYO                                                           (2013-2014)

Eserler

M.S.Selvi, Kerim Coşkun, (2010), “Turizmde Devre Mülk Satın Alma Nedenleri ve Tüketici Profilini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma”, 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 27-30 Mayıs, Nevşehir, ss. 408-425. 

Kerim Coşkun, M. S.Yıldız, K. Çatı, (2014) "Kent Markalaşması ve Marka İmajı Ölçümü Açısından Düzce İli Örneği", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 ss. 66-84,

Kerim Coşkun, M.Fatih Sancar, Safa Acar, (2015) "Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği" 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu

Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Dokap Bölgesindeki Turizm Faaliyetlerinin Sektörel Kredi Çerçevesinde Belirlenmesi; 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon

Kerim Coşkun, Soner Künç, Süleyman Çelik, Safa Acar (2017) "Siirt İlinin Gastronomi Açısından Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu

Safa AcarSoner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm Sektöründe Yeşil Yıldız Uygulamaları1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu

Bilgisayar Bilgileri               

Fidelio Otel Programı, Electra Otel Programı, Sejour Acenta Programı Microsoft Ofis Programları,