İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2926
Kurumsal E-Posta
E-Posta haledmhaled  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.03.2017 18:18:04

Öğr. Gör. KHALED KHALED

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 


KHALED MAHMOUD  KHALED

 

 

Kişisel Bilgiler

 

Uyruğu:                                SURİYE

Doğum Yeri:                       SURİYE

Doğum Tarihi:                   23.03.1977

Medeni Durum  :            Evli

 

Eğitim Bilgileri

 

 • Lise: Kamışlı Şeri Lisesi, 1996
 • Lisans: Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2001
 • Yüksek Lisans: Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi(Sicilya Arap Şiirinde Sanat), 2012
 • Bingöl Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalında doktora devam etmekteyim.

 

 

Yaptığı Görevler

 • Şam Filistin Mültecilerine Birleşmiş Milletler Nezaretinde 1yıl Eğitim verdim. 21.09.2003  04.10.2004 Tarihleri arasında.
 • Kamışlı Okullarında Aşağıdaki Yıllarda Ders Verdim. 2004 -2005 2005-2006 2009-2010 2010-2011 2011-2012
 • 2006-2009 Arasında Suudi Arabistan’da Ders verdim
 • Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça bölümünde 2012- 2013 Ders verdim
 • İ.C.D.L Bilgisayar Sertifikası Aldım.
 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2013’den beri öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.

 

Bilimsel Yayınlar

 • Sicilyalı İbn Hamdis’in Şiirinde Tasvir/Betimleme Sanatını Yapısı, SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Yıl: 2014.
 • Kadim Arap Şiirinde “Kurt” İmgesi: eş Şenfera ve Ferezdak Örneği, PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile), Sayı: 7, Yıl: 2016.
 • es San’a fi’ş-Şi’ri’l-Arabî’s-Sıkıllî,Daru'l-Muktebes (Daru’n-Nevadiri) Lubnan, Beyrut, 2016.
 • İbn Bessâm eş-Şenterînî'nin "ez-Zehîre fî Mehâsini'l-Cezîre" Adlı Eserindeki Metodu,  PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile,SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, Yıl: 2017. 

  

      E-Mail : haledmhaled@gmail.com Tel : 00905358766166

Güncelleme : 23.01.2018 16:43:51
Bilimsel Çalışmalarım
 • Sicilyalı İbn Hamdis’in Şiirinde Tasvir/Betimleme Sanatını Yapısı, SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Yıl: 2014.
 • Kadim Arap Şiirinde “Kurt” İmgesi: eş Şenfera ve Ferezdak Örneği, (PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile)BingolÜ , Sayı: 7, Yıl: 2016.
 • es San’a fi’ş-Şi’ri’l-Arabî’s-Sıkıllî,Daru'l-Muktebes (Daru’n-Nevadiri) Lubnan, Beyrut, 2017.

 

Çalışmalarım