Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 3042
Kurumsal E-Posta meymet302  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme17.08.2017 13:01:01

Öğr. Gör. MEHMET SENA ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Mehmet Sena ÇELİK Özgeçmişine erişmek için tıklayınız

Güncelleme : 13.03.2017 16:53:44
D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları

ü  CaferSAKA ; Ömer ŞAHİN; M.Sena ÇELİK.Removal of methylene blue from aqueous solutions by using microwave heating andpre-boiling treated onion skins as a new adsorbent. Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects.2010.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMAN

“Halkalı allenlerin titreşim frekanslarınınDFT(Density fonctional theory) yöntemi ile belirlenmesi” Yrd.Doç.Dr.AkınAzizoğlu