Eruh Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı
Telefon 4842231224 / 4027
Kurumsal E-Posta m.sirri  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme20.09.2016 12:08:44

Öğr. Gör. MESUT SIRRI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖD

. Mustafa KAHYAOĞLU

1. Adı Soyadı: Mesut SIRRI                                                                 

2. Doğum Tarihi: 18.03.1985

3. Unvan: Öğretim Görevlisi

4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Gaziosman Paşa Üniversitesi

2008-2012

Yüksek lisans

Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Ana Bilim Dalı

Gaziosman Paşa Üniversitesi

2012-1014

 

5. Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevliliği-2015-Devam ediyor- SİİRT ÜNİVERSİTESİ/ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU/ Bitkisel ve Hayvansal Bölümü/Organik Tarım Programı

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Origanum Hypericifolium Uçucu Yağının kimyasal içeriği ve biyoherbisidal potansiyeli (poster sunum), 16THEWRS SYMPOSIUM 2013,SAMSUN

Laser trilobum Borkh  Uçucu Yağının Kimyasal İçeriği Ve Biyoherbisidal Potansiyeli  (poster sunum),16TH EWRS SYMPOSIUM 2013,SAMSUN

Coriandrum sativum   Borkh  Uçucu Yağının Kimyasal İçeriği Ve Biyoherbisidal Potansiyeli(poster sunum),16TH EWRS SYMPOSIUM 2013,SAMSUN

Çumra Ovasında (Konya) Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Yabancı Ot Türlerinin Dağılımı, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, KONYA

Kazova (Tokat)'da Arazi Kullanımına Bağlı Olarak Yabancı Otların Değişimi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, KONYA

 

Use Of Multıvarıate Statıstıc And Analytıcal Hıerarchy Process In Soıl Qualıty Assessment İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Sivas (26-28 Ekim 2017). Sözlü Sunum.

 

Comparısıon Of Mınımum Data Sets For Soıl Qualıty Usıng Expert Opınıon And Prıncıpal Component Analyses For Dıyarbakır Basın İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Sivas (26-28 Ekim 2017). Sözlü Sunum.

 

Importance Of Expert Opınıon In Soıl Qualıty Assessment Of Upper Tıgrıs Basın 2017 Imeset International Conference – Bitlis (27-29 Ekim 2017). Sözlü Sunum. 

7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Rosmarinus officinalis L.(Biberiye) Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi İle Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,3-5 Şubat 2014, ANTALYA

Bazı Tıbbı Bitkilerin Allelopatik Potansiyellerinin Araştırılması, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,3-5 Şubat 2014, ANTALYA

Microstegium vimineum,  İstilacı Bitkiler Çalıştayı, 22 Mayıs 2015, TOKAT

 

8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

- Türkiye Ziraat Odalar Birliği

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 Tokat(Kazova) ve Konya(Çumra) Arazi Kullanımına Bağlı Olarak Yabancı Ot Dağılımının Belirlenmesi(Yüksek Lisans Tez Çalışması)

Biberiye (Rosmarinusofficinallis L.) Bitkisinin Baz Yabancı Ot ve Kültür Bitkileri Üzerindeki Allelopatik Etkisi(Lisans Seminer Çalışması)

Origanum Hypericifolium UçucuYağının kimyasal içeriği ve biyoherbisidal potansiyeli (poster sunum), 16THEWRSSYMPOSIUM 2013,SAMSUN

Lasertrilobum Borkh  Uçucu Yağının Kimyasal İçeriği VeBiyoherbisidal Potansiyeli  (postersunum),16TH EWRSSYMPOSIUM 2013,SAMSUN

Coriandrumsativum   Borkh  Uçucu Yağının Kimyasal İçeriği VeBiyoherbisidal Potansiyeli(poster sunum),16TH EWRS SYMPOSIUM 2013,SAMSUN

 Rosmarinusofficinalis L.(Biberiye)Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi İle Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi,Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,3-5 Şubat 2014, ANTALYA

BazıTıbbı Bitkilerin Allelopatik Potansiyellerinin Araştırılması, TürkiyeV. Bitki Koruma Kongresi,3-5 Şubat 2014, ANTALYA

Microstegiumvimineum,  İstilacıBitkiler Çalıştayı, 22 Mayıs 2015, TOKAT

Çumra Ovasında (Konya) Toprak ÖzelliklerineBağlı Olarak Yabancı Ot Türlerinin Dağılımı, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. BitkiKoruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, KONYA

Kazova (Tokat)'da Arazi Kullanımına BağlıOlarak Yabancı Otların Değişimi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. BitkiKoruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, KONYA