Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3122
Kurumsal E-Posta mithatelcicek  gmail.com
E-Posta mithatelcicek  gmail.com
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:20:26

Öğr. Gör. MİTHAT ELÇİÇEK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi


Türkçe Özgeçmiş



         

Güncelleme : 05.06.2017 17:34:58
Makaleler

Bahçeci, F., Elçiçek, M. (2016). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-25.[Online] :http://academiadergi.com

Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M.  (2016). Department Of Computer and Instructional Technology Teacher Education Opinions Of Candidate Teachers On Education Models, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Analyzing The Relationship Between The Secondary School Students' Attitudes Towards The Educational Computer Games and Their Reflective Thinking Skills, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunlar ile Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrencilerin Motivasyon ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi,Turkish Studies, 11(14), 349-360,[Online]:http://www.turkishstudies.net/  

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2016). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan Moodle TabanlıBir Sistemin Kullanışlılığının İncelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7(2) 30, 16-33, [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 16-33, [Online]:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sakaefd/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Video Paylaşım Sitelerine Yönelik Görüşlerinin incelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-13, [Online]:http://susbid.siirt.edu.tr/

Ulusal Bildiriler

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu,TÜRKBİLMAT 2017, 17-19 May 2017, Afyon-Turkey.

Uluslararası Bildiriler

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M., Erdemci, H.  (2017). Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-Learning and Readiness Towards Online Learning, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Digital Data Security Awareness Of 21St Century Learners: Profile Of Faculty Of Education, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelenmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Elçiçek,M., Kahyaoğlu, M. (2016). Investıgatıon of Technology Integratıon ProcessessRegardıng Usage of Interactıve Board by Academıcıans ın Terms of TransformatıveLearnıng Theory, IASSR 2016, X. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 19-22 May 2016, Sarajevo, Bosnia andHerzegovina.

Kahyaoğlu, M.,Erdemci, H., Elçiçek, M.  (2016). TeknolojiKabul Modeline Göre Bilgisayar Destekli Simülasyonların İlköğretim Fen BilgisiÖğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanma Niyetlerine Etkisi, ITTES 2016, 4th International InstructionalTechnologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September 2016, Elazığ,Türkiye.

 

Kahyaoğlu, M., Elçiçek,M., Erdemci, H. (2016). Bilgisayar Simülasyonlarıyla Desteklenen Akıllı TahtaKullanımının İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güdülenme DüzeyineEtkisi, ITTES 2016, 4th InternationalInstructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September2016, Elazığ, Türkiye.

Elçiçek,M., Kahyaoğlu, M. (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğrencilerinin Zihinlerinde Oluşturdukları Öğretim Modellerinin Belirlenmesi, INTE 2016, International Conference on New Horizons in Education, 13-15 July2016, Vienna University of Technology in Vienna, Austria.

Kahyaoğlu,M., Elçiçek, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Eğitsel Bilgisayar OyunlarınaYönelik Tutum İle Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme BecerileriArasındaki İlişki, INTE 2016, International Conference on New Horizons inEducation, 13-15 July 2016, Vienna University of Technology inVienna, Austria.

Kahyaoğlu,M., Elçiçek, M., Erdemci, H. (2016). Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi, ICITS 2016, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, 16-18 May 2016, Recep TayipErdoğan University, Rize-Turkey.

Kahyaoğlu,M., Erdemci, H., Elçiçek, M.  (2016). BilişimTeknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi, ICITS 2016, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, 16-18 May 2016, Recep TayipErdoğan University, Rize-Turkey.

Elçiçek, M,Bahçeci, F. (2015). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan Moodle TabanlıBir Sistemin Kullanışlılığının İncelenmesi, ITTES2015, 3th International Instructional Technologies & Teacher EducationSymposium, 9-11 September 2015, Trabzon, Türkiye.

 

Elçiçek, M,Bahçeci, F. (2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğrencilerinin Görsel Öğrenme Ortamı Olarak Video Paylaşım Sitelerine İlişkinGörüşlerinin İncelenmesi, EJER Congress,Ist. Eurasian Educational Research Congress, 24-26 April 2014, İstanbulUniversity Congress Center, İstanbul, Turkey.

 

Bahçeci,F, Elçiçek, M. (2014). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir DersinUygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies & TeacherEducation Symposium, 20-22 May 2014, Afyonkarahisar, Türkiye.

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarınınİncelenmesi, ICITS 2014, 8thInternational Computer & Instructional Technologies Symposium, 18-20September 2014, Trakya University, Edirne-Turkey.

YAYINLAR

MAKALELER

Bahçeci, F., Elçiçek, M. (2016). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-25.[Online] :http://academiadergi.com

Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M.  (2016). Department Of Computer and Instructional Technology Teacher Education Opinions Of Candidate Teachers On Education Models, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Analyzing The Relationship Between The Secondary School Students' Attitudes Towards The Educational Computer Games and Their Reflective Thinking Skills, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunlar ile Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrencilerin Motivasyon ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi,Turkish Studies, 11(14), 349-360,[Online]:http://www.turkishstudies.net/  

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2016). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan Moodle TabanlıBir Sistemin Kullanışlılığının İncelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7(2) 30, 16-33, [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 16-33, [Online]:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sakaefd/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Video Paylaşım Sitelerine Yönelik Görüşlerinin incelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-13, [Online]:http://susbid.siirt.edu.tr/

ULUSLARARASI KONGRELERDEKİ BİLDİRİLERİ

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M., Erdemci, H.  (2017). Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-Learning and Readiness Towards Online Learning, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Digital Data Security Awareness Of 21St Century Learners: Profile Of Faculty Of Education, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelenmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Elçiçek,M., Kahyaoğlu, M. (2016). Investıgatıon of Technology Integratıon ProcessessRegardıng Usage of Interactıve Board by Academıcıans ın Terms of TransformatıveLearnıng Theory, IASSR 2016, X. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 19-22 May 2016, Sarajevo, Bosnia andHerzegovina.

Kahyaoğlu, M.,Erdemci, H., Elçiçek, M.  (2016). TeknolojiKabul Modeline Göre Bilgisayar Destekli Simülasyonların İlköğretim Fen BilgisiÖğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanma Niyetlerine Etkisi, ITTES 2016, 4th International InstructionalTechnologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September 2016, Elazığ,Türkiye.

 

Kahyaoğlu, M., Elçiçek,M., Erdemci, H. (2016). Bilgisayar Simülasyonlarıyla Desteklenen Akıllı TahtaKullanımının İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güdülenme DüzeyineEtkisi, ITTES 2016, 4th InternationalInstructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September2016, Elazığ, Türkiye.

Elçiçek,M., Kahyaoğlu, M. (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğrencilerinin Zihinlerinde Oluşturdukları Öğretim Modellerinin Belirlenmesi, INTE 2016, International Conference on New Horizons in Education, 13-15 July2016, Vienna University of Technology in Vienna, Austria.

Kahyaoğlu,M., Elçiçek, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Eğitsel Bilgisayar OyunlarınaYönelik Tutum İle Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme BecerileriArasındaki İlişki, INTE 2016, International Conference on New Horizons inEducation, 13-15 July 2016, Vienna University of Technology inVienna, Austria.

Kahyaoğlu,M., Elçiçek, M., Erdemci, H. (2016). Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi, ICITS 2016, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, 16-18 May 2016, Recep TayipErdoğan University, Rize-Turkey.

Kahyaoğlu,M., Erdemci, H., Elçiçek, M.  (2016). BilişimTeknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi, ICITS 2016, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, 16-18 May 2016, Recep TayipErdoğan University, Rize-Turkey.

Elçiçek, M,Bahçeci, F. (2015). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan Moodle TabanlıBir Sistemin Kullanışlılığının İncelenmesi, ITTES2015, 3th International Instructional Technologies & Teacher EducationSymposium, 9-11 September 2015, Trabzon, Türkiye.

 

Elçiçek, M,Bahçeci, F. (2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüÖğrencilerinin Görsel Öğrenme Ortamı Olarak Video Paylaşım Sitelerine İlişkinGörüşlerinin İncelenmesi, EJER Congress,Ist. Eurasian Educational Research Congress, 24-26 April 2014, İstanbulUniversity Congress Center, İstanbul, Turkey.

 

Bahçeci,F, Elçiçek, M. (2014). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir DersinUygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies & TeacherEducation Symposium, 20-22 May 2014, Afyonkarahisar, Türkiye.

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarınınİncelenmesi, ICITS 2014, 8thInternational Computer & Instructional Technologies Symposium, 18-20September 2014, Trakya University, Edirne-Turkey.


ULUSAL KONGRELERDEKİ BİLDİRİLERİ


Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu,TÜRKBİLMAT 2017, 17-19 May 2017, Afyon-Turkey.