Kurtalan Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı (Normal Öğretim)
Telefon 0484 411 42 42 / 4013
Kurumsal E-Posta safa.acar  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme04.02.2016 11:31:49

Öğr. Gör. SAFA ACAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : SAFA ACAR

2. Doğum Tarihi          :01/11/1980

3. Unvanı                    : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

4.Öğrenim Durumu    : YÜKSEK LİSANS

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İKTİSAT

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2003

Y. Lisans

İŞLETME

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVESİTESİ

2014

Doktora

İŞLETME

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DEVAM EDİYOR

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …Kurumsallaşmade stratejk yönetimin rolü, burdur’daki aile işletmeleri üzerine bir araştırma

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

Yayınlar 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

 

1- Kerim Coşkun, M.Fatih Sancar, Safa Acar, (2015) "Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği" 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu

 

2- Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Dokap Bölgesindeki Turizm Faaliyetlerinin Sektörel Kredi Çerçevesinde Belirlenmesi; 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon

 

3- Kerim Coşkun, Soner Künç, Süleyman Çelik, Safa Acar (2017) "Siirt İlinin Gastronomi Açısından Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu

 

4- Safa Acar, Soner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm Sektöründe Yeşil Yıldız Uygulamaları1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu

ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLİ DERGİDE YAYINLANAN MAKALELERİ

1-ACAR, S., (2017), MASLOW’UN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMASOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , 2017.

2-ACAR, S., (2017), BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN MİSYON İFADELERİNİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ, :international journal of akademic value studies , 2017.

3-ACAR, S., (2017), BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER SİİRT İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜInternational Journal of Academic Value Studies , 2017.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1-Safa Acar, Özlem Çetinkaya Bozkurt (2014), KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014

 

2-Safa Acar., YİĞİT, G., ÇAM, O., (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem: Siirt İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 7. Aile İşletmeleri Kongresi. 13-14/04/2016

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …SİÜ KMYO MÜDÜR YARDIMCILIĞI

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİ SUNUMU
6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ BİLDİRİ SUNUMU
KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014