Kurtalan Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı (Normal Öğretim)
Telefon 0484 411 42 42 / 4013
Kurumsal E-Posta safa.acar  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme04.02.2016 11:31:49

Öğr. Gör. SAFA ACAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
ÖZ GEÇMİŞ FORMU


1. Adı Soyadı:SAFA ACAR
2. Doğum Tarihi: 01/11/1980
3. Unvan: Öğr. Gör.
4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans mezunu
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 
İİBF/ İKTİSAT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2003
SBE/ İŞLETME MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014
5. Akademik Unvanlar: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
6.1. Yüksek Lisans Tezleri  
Kurumsallaşmada stratejik yönetimin rolü: burdur ilindeki aile işletmeleri üzerine bir araştırma
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar 
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
COŞKUN, K., SANCAR, M. F., ACAR, S. (2015). Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği. 1. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu .19-21/11/2015

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
-
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014
ACAR, S., YİĞİT, G., ÇAM, O., (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem: Siirt İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 7. Aile İşletmeleri Kongresi. 13-14/04/2016
Güncelleme : 19.02.2017 19:45:19
1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİ SUNUMU
6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ BİLDİRİ SUNUMU
KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014