Kurtalan Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı (Normal Öğretim)
Telefon 0484 411 42 42 / 4013
Kurumsal E-Posta safa.acar  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme04.02.2016 11:31:49

Öğr. Gör. SAFA ACAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
ÖZ GEÇMİŞ FORMU


1. Adı Soyadı:SAFA ACAR
2. Doğum Tarihi: 01/11/1980
3. Unvan: Öğr. Gör.
4.

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

LİSANS

İİBF/ İKTİSAT

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

1999-2003

YÜKSEK LİSANS

SBE/ İŞLETME

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2012-2014

DOKTORA

SBE/İŞLETME

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2017- DEVAM EDİYOR

 
5. Akademik Unvanlar: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Yüksek Lisans Tezi  
Kurumsallaşmada stratejik yönetimin rolü: burdur ilindeki aile işletmeleri üzerine bir araştırma

Yayınlar 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1- Kerim Coşkun, M.Fatih Sancar, Safa Acar, (2015) "Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği" 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu


2- Safa AcarSoner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Dokap Bölgesindeki Turizm Faaliyetlerinin Sektörel Kredi Çerçevesinde Belirlenmesi; 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon


3- Kerim Coşkun, Soner Künç, Süleyman Çelik, Safa Acar (2017) "Siirt İlinin Gastronomi Açısından Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu


4- Safa AcarSoner Künç, Kerim Coşkun, Süleyman Çelik,  (2017) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm Sektöründe Yeşil Yıldız Uygulamaları1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Kastamonu

ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLİ DERGİDE YAYINLANAN MAKALELERİ

1-ACAR, S., (2017), MASLOW’UN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMASOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , 2017.

2-ACAR, S., (2017), BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN MİSYON İFADELERİNİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ, :international journal of akademic value studies , 2017.

3-ACAR, S., (2017), BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER SİİRT İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜInternational Journal of Academic Value Studies , 2017.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1-Safa Acar, Özlem Çetinkaya Bozkurt (2014), KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014

2-Safa Acar., YİĞİT, G., ÇAM, O., (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem: Siirt İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 7. Aile İşletmeleri Kongresi. 13-14/04/2016


Güncelleme : 25.12.2017 17:36:59
1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİ SUNUMU
6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ BİLDİRİ SUNUMU
KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 6. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ- BİLDİRİ- 2014