Öğr. Gör. SİPAN SOYSAL
Telefon (0484) 212-1111 / 4027
Kurumsal E-Posta sipansoysal  siirt.edu.tr
E-Posta sipansoysal  gmail.com
Açıklama
Güncelleme22.09.2016 15:43:06

Öğr. Gör. SİPAN SOYSAL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Sipan SOYSAL        

2. Doğum Tarihi          :10/10/1986

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2011-2014

Doktora

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Siirt Üniversitesi

2015- ……

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

1.       Işık ve Seçkin Nohut(Cicerarietinum L.) Çeşitlerinde Farklı Fos ve Hümik Asit Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Avrupa Asya Biyoçeşitlilik Sempozyumu (SEAB-2017), 587-587. Minsk-Belarus.

2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

      Güz

 

Tarım Ekonomisi

 

2

0

4

Sulama Teknikleri

2

0

4

Tohum Teknolojileri

2

0

4

Fidan Yetiştirme Teknikleri

2

1

4

Sürdürülebilir Tarım

3

0

15

Tarla Bitkileri

3

0

9

Tarımsal Yapılar ve Sulama Teknikleri

3

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme

 

3

0

9

Organik Ürünlerin Pazarlanması, Muhafaza ve Ambalajlama

3

0

9

Fide ve Fidan Üretim Teknolojisi

3

0

9

Toprak Bilgisi

3

1

9

Organik Ürünlerin Pazarlanması

2

0

3

Fide Yetiştirme Teknikleri

2

1

1

Organik Sebzecilik

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Güz

Tarla Bitkileri

3

0

9

Tarımsal Yapılar ve Sulama Tekniği

3

0

9

Sürdürülebilir Tarım

3

0

11

Fidan Yetiştirme Teknikleri

2

1

1

Tohum Teknolojileri

2

0

1

Tarım Ekonomisi

2

0

1

Sulama Teknikleri

2

0

1

 

 

 

 

İlkbahar

Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme

3

0

9

Organik Ürünlerin Pazarlanması, Muhafaza ve Ambalajlama

3

0

10

Fide ve Fidan Üretim Teknolojisi

3

0

8

Toprak Bilgisi

3

1

10

Muhafaza ve Ambalajlama

2

0

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
Fatih ÇIĞ, Sipan SOYSAL, Murat ERMAN (2017).  Determination of the Effects of Different Doses of Phosphorus and Humic Acid Application on Yield and Yield Components in Işık and Seçkin chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), 587-587. Minsk-Belarus.