Kurtalan Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışma Bölümü Sosyal Hizmet
Telefon (0484) 411-4242 / 4012
Kurumsal E-Posta
E-Posta songulkartal65  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.01.2020 14:33:02

Öğr. Gör. SONGÜL KARTAL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Songül KARTAL

2. Doğum Tarihi          : 26.08.1990

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu   : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Mezuniyet Yılı

Lisans

Sosyoloji

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2013

Y. Lisans

Sosyoloji

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Doktor Öğretim Üyesi Tarihi  :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  

            2.  

6.2. Doktora Tezleri

            1.  

            2.  

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  

            2.  

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  

            2.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  

            2.  

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  

            2.  

7.7. Diğer yayınlar

            1.  

            2.  

 

8.Projeler

            1.  

            2.  

 

9.İdari Görevler

            1.  

            2.  

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. 

            2. 

 

11.Ödüller

            1.  

            2.  

 

 

Güncelleme : 13.01.2020 14:31:18