Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon / 3214
Kurumsal E-Posta yusufsoylu  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.04.2018 10:34:22

Öğr. Gör. YUSUF SOYLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı               : YUSUF SOYLU

2.  Doğum Tarihi          : 18.02.1989

3.  Unvanı                     : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4.Öğrenim Durumu     : DOKTORA DEVAM EDİYOR

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Antrenörlük Eğitimi

Aksaray Üniversitesi

2007-2012

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Kırıkkale Üniversitesi

2014-2016

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Sakarya Üniversitesi

2017-.......

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi          : Doçentlik Tarihi       :

Profesörlük Tarihi                      :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.  

2.  

6.2.  Doktora Tezleri

1.  

2.  

 

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.  

2.  

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Soylu, Y., Serin, E., “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesı (Aksaray İli Örneği)”, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, SI (1), 1-9, 2017.

 

2.       Soylu, Y., Atik, F., Öçalan, M., “Ergenlerin Sosyal Görünüş̧ Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesı̇ (Kırıkkale İli Örneği)”, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, SI (1), 38-45, 2017.

3.       Soylu, Y., Ayan, S., Salman, M. N., “16-21 Yaş Arası Elit Düzeydekı̇ Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ    Düzeylerinin     İncelenmesi”,     Turkish    Studies    Vol.    12/17,    p.    397-410.    2017.    DOI Number:

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11947

 

4.       Ayan, S., Soylu, Y., Bozdal, Ö., & Alıncak, F., “INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS”, European Journal of Physical Education and Sport Science, Vol 3 Issue 5 2017, http://oapub.org/edu/index.php/ejep/issue/view/62

 

 

5.       Soylu, Y., Salman M.N., Yılmaz O., Güzelgöz G., “The Investigation of Emotional Intelligence of Men and Women Futsal Athletes, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) Vol 4 Issue 2 June 2016, pp 206 217, http://www.iscsjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=514. http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS514

 

 

 

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.       Ayan, S., Soylu, Y., Kılıç, M. A., & Ulaş, M., 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi bildiri kitapçığındaki “Osmaniye İlindeki Çocuk Oyun Alanları ve Rekreatif Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi” p. 533, Antalya 2017.

 

2.       Soylu, Y., Ramazanoğlu, F., Eskiler, E., & Yılmaz, O., ERPA International Congresses on Education bildiri kitapçığındaki “Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması” 44 pp., Budapeşte 2017

 

3.       Yiğit, Ş., Ramazanoğlu, F., Dalbudak, İ., Gürkan, A. C., & Soylu, Y., ERPA International Congresses on Education bildiri kitapçığındaki “Üniversitede Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumsal Açıdan Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Araştırılması” 45 pp., Budapeşte 2017

 

4.       Soylu, Y., Salman, M. N., & Yılmaz, O., 4th International Balkan Conference in Sport Sciences bildiri kitapçığındaki “Mücadele Sporlarında Duygusal Zekânın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” 483 pp., Bursa 2017

 

 

5.       Çalık, F., Soylu, Y., & Özdilek, Ç., 4th International Balkan Conference in Sport Sciences bildiri kitapçığındaki “Gençlik Liderlerinin Bazı Değişkenler Açısından Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi”, 484 pp., Bursa 2017

 

 

6.       Y. Soylu, S. Ayan, M. Hüyük, Muğla Sıtkı Koçman University XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde “XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi “, 93 pp., Muğla 2016

 

7.       S. Ayan, Y. Soylu, Muğla Sıtkı Koçman University XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde “XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelli Milli Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi “, 62 pp., Muğla 2016

 

8.       M. Ulaş, S. Ayan, Y. Soylu, Muğla Sıtkı Koçman University III. International Eurasian Educational Research Congress konferansı dahilinde “III. International Eurasian Educational Research Congress” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelli Milli Sporcuların Otomatik Düşünceler Düzeylerinin İncelenmesi”, 7 pp., Muğla, Mayıs – Haziran 2016

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  

2.  

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  

2.  

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  

2.  

7.7.  Diğer yayınlar

1.  

2.  

 

 

8.Projeler

1. …


2. …


9.İdari Görevler

1.  

2.  

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2. … 11.Ödüller

 

1.       TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER          AVRUPA İŞİTME ENGELLİLER FUTSAL ŞAMPİYONASI

FUTSAL MİLLİ TAKIMI                                        AVRUPA 4.

(2014)

 

2.       TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER          AVRUPA İŞİTME ENGELLİLER FUTBOL ŞAMPİYONASI

FUTBOL MİLLİ TAKIMI                                AVRUPA ŞAMPİYONU

(2015)

 

 

3.       TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER          DÜNYA İŞİTME ENGELLİLER FUTBOL ŞAMPİYONASI

FUTBOL MİLLİ TAKIMI                                DÜNYA ŞAMPİYONU

(2016)

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Güz

Sporda Liderlik

3

 

26

Engellilerde

Spor

3

 

23

Drama

4

4

64

Temel Bilgi

Teknolojileri

2

2

47

Hentbol

2

1

24

Beden Eğitimi ve Sporda

İstatistik

2

2

15

İlkbahar

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


CURRICULUM (CV)

 

1.  Name Surname: YUSUF SOYLU

2.  Date of Birth: 18.02.1989

3.  Title: LECTURER

4.  Education Background: DOCTORAL ONGOING

 

 

Degree

 

Field

 

University

 

Year

Bachelor

Trainer Education

Aksaray University

2007-2012

Post Graduate (Master)

Physical Education and Sport

Kırıkkale University

2014-2016

Doctorate (PhD)

Physical Education and Sport

Sakarya University

2017-.......

 

5.  Academic Units

 

Receiving Date of Assistant Professor's Title : Receiving Date of Associate Professor Title : Receiving Date of Professor Title                  :

 

6.  Managed Masters and Doctoral Dissertations

6.1.   Master Theses

1. …..

2. ……

 

6.2.   Doctoral Theses

1. ….

2. …..

 

7.  Publications

7.1.   Articles published in internationally acclaimed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1. ……

2. …..

7.2.   Articles published in or internationally acclaimed journals

1.       Soylu, Y., Serin, E., “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesı (Aksaray İli Örneği)”, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, SI (1), 1-9, 2017.

 

2.       Soylu, Y., Atik, F., Öçalan, M., “Ergenlerin Sosyal Görünüş̧ Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesı̇ (Kırıkkale İli Örneği)”, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, SI (1), 38-45, 2017.

3.       Soylu, Y., Ayan, S., Salman, M. N., “16-21 Yaş Arası Elit Düzeydekı̇ Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ    Düzeylerinin     İncelenmesi”,     Turkish    Studies    Vol.    12/17,    p.    397-410.    2017.    DOI Number:

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11947

 

4.       Ayan, S., Soylu, Y., Bozdal, Ö., & Alıncak, F., “INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS”, European Journal of Physical Education and Sport Science, Vol 3 Issue 5 2017,

 

7.3.   Announcements published in international scientific conferences

 

1.         Ayan, S., Soylu, Y., Kılıç, M. A., & Ulaş, M., 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi bildiri kitapçığındaki “Osmaniye İlindeki Çocuk Oyun Alanları ve Rekreatif Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi” p. 533, Antalya 2017.


2.         Soylu, Y., Ramazanoğlu, F., Eskiler, E., & Yılmaz, O., ERPA International Congresses on Education bildiri kitapçığındaki “Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması” 44 pp., Budapeşte 2017

 

3.         Yiğit, Ş., Ramazanoğlu, F., Dalbudak, İ., Gürkan, A. C., & Soylu, Y., ERPA International Congresses on Education bildiri kitapçığındaki “Üniversitede Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumsal Açıdan Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Araştırılması” 45 pp., Budapeşte 2017

 

4.         Soylu, Y., Salman, M. N., & Yılmaz, O., 4th International Balkan Conference in Sport Sciences bildiri kitapçığındaki “Mücadele Sporlarında Duygusal Zekânın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” 483 pp., Bursa 2017

 

 

5.         Çalık, F., Soylu, Y., & Özdilek, Ç., 4th International Balkan Conference in Sport Sciences bildiri kitapçığındaki “Gençlik Liderlerinin Bazı Değişkenler Açısından Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi”, 484 pp., Bursa 2017

 

 

6.         Y. Soylu, S. Ayan, M. Hüyük, Muğla Sıtkı Koçman University XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde “XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi “, 93 pp., Muğla 2016

 

7.         S. Ayan, Y. Soylu, Muğla Sıtkı Koçman University XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde “XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelli Milli Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi “, 62 pp., Muğla 2016

 

8.         M. Ulaş, S. Ayan, Y. Soylu, Muğla Sıtkı Koçman University III. International Eurasian Educational Research Congress konferansı dahilinde “III. International Eurasian Educational Research Congress” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelli Milli Sporcuların Otomatik Düşünceler Düzeylerinin İncelenmesi”, 7 pp., Muğla, Mayıs – Haziran 2016

 

7.4.   Written international books or sections in books

1.   ……

2.   ……

7.5.   Articles published in nationally-referred journals

1.   …….

2.   …….

7.6.   Declaration presented at national scientific meetings and published in proceedings book

1. ……

2. …..

7.7.   Or publications

1. …….

2. …..

 

8.  Projects


1.   …..

2.   …..

 

9.  Administrative Duties 1. ….

2. ….

 

10.  Memberships in Scientific and Professional Organizations 1. ….

2. …..

 

11.  Awards

 

TURKISH DEAF FUTSAL                      4th EUROPEAN DEAF FUTSAL CHAMPIONSHIP

NATIONAL TEAM                                                   EUROPEAN 4th

(2014)

 

 

TURKISH DEAF FOOTBALL                 EUROPEAN DEAF FOOTBALL CHAMPIONSHIP

NATIONAL TEAM                                      EUROPEAN CHAMPIONS

(2015)

 

 

 

TURKISH DEAF FOOTBALL                 3rd WORLD DEAF FOOTBALL CHAMPIONSHIP

NATIONAL TEAM                                           WORLD CHAMPIONS

(2016)

 

 

12. Fill in table below undergraduate and graduate level courses you have given in last two years.

 

Academic Year

Term

Name of lecture

Weekly Course Hours

Student Number

Theoretical

Practical

2016-2017

Fall

 

 

 

 

Spring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

Fall

Leadership in

Sport

3

 

26

Disabilities in Sport

3

 

23

Drama

4

4

64

Basic Inmation

Technologies

 

2

 

2

 

47

Handball

2

1

24

Statistics in Physical Education and

Sport

 

2

 

2

 

15

Spring

 

 

 

 

Note: If opened, lectures given in summer term will also be added to table.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45