Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
Telefon (0484) 212-1111 / 2651
Kurumsal E-Posta zmenak  siirt.edu.tr
E-Posta zekeriyamenak  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.11.2017 20:56:15

Öğr. Gör. ZEKERİYA MENAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zekeriya MENAK

2. Doğum Tarihi          : 01/04/1975

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans 2003

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Van

1999

Y. Lisans

Sosyoloji

Dicle Üniversitesi

2003

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1    …

            2.   …                                                            

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

            2.   “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- Küreselleşme Eleştirilerinin Eleştirisi- Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14. "Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Psikolojiye Giriş

Sosyal Psikoloji

Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

Sosyal Hizmet Etiği

Evde Bakım Hizmeti ve Sosyal Hizmet

Sosyolojik Düşünme ve Yazma

Sosyal Hareketler Sosyolojisi

Lisans Bitirme Tezi I

4

4

3

3

 

3

 

3

2

 

2

    3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

51

34

33

 

33

 

32

35

 

43

11

İlkbahar

Gelişim Psikolojisi

Eğitim ve Öğrenim Psikolojisi

Çağdaş Psikoloji Akımları

Lisans Bitirme II

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sosyolojik Düşünme ve Yazma

4

4

3

3

2

 

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

43

36

43

11

52

 

50

 

2017-2018

Güz

Lisans Bitirme Tezi I

Hukuka Giriş

Psikolojiye Giriş

Sosyal Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Sosyolojik Düşünme ve Yazma

Sosyal Hareketler Sosyolojisi

Kimlikler Sosyolojisi

3

4

4

4

4

2

 

2

2

0

0

2

0

0

0

 

0

0

9

27

80

51

48

1

 

38

36

İlkbahar

 

 

0

0

0

0

0

2

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ÖZGEÇMİŞ VE İŞ HAYATI

6 Ekim 1999- 3 Aralık 2013 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında öğretmenlik ve idarecilik....

4 Aralık 2013 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesinde Öğretim Görevliliği..

YAYIMLARIM

HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

6- BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZYILIN SORUNLARI ve SOSYOLOJİNİN İMKÂNLARI - V ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU " “Batılı Bilginin Köklü Önyargıları” konulu sunum yaptım. 4-5 Mayıs 2016

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler, Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı 17-18 Mayıs 2016-Ankara. (Din adamlarının halktan kopuk olması ve diğer problemler) oturumunda sunum yaptım.

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Psikoeğitim Eğitici Eğitimi Kursu" Eğitim Görevlisi, 19-23 Aralık 2016, Kozaklı/Nevşehir

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- - Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14-"Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015

YAYIMLARIM

HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

6- BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZYILIN SORUNLARI ve SOSYOLOJİNİN İMKÂNLARI - V ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU " “Batılı Bilginin Köklü Önyargıları” konulu sunum yaptım. 4-5 Mayıs 2016

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler, Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı 17-18 Mayıs 2016-Ankara. (Din adamlarının halktan kopuk olması ve diğer problemler) oturumunda sunum yaptım.

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Psikoeğitim Eğitici Eğitimi Kursu" Eğitim Görevlisi, 19-23 Aralık 2016, Kozaklı/Nevşehir

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- - Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14-"Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015