Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
Telefon (484) 223 12 24 / 2651
Kurumsal E-Posta zmenak  siirt.edu.tr
E-Posta zekeriyamenak  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.03.2017 10:58:08

Öğr. Gör. ZEKERİYA MENAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 *1975 Siirt Kurtalan doğumlu.

*İlkokul-Ortaokulu Kurtalan’da okudum.

*Liseyi Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde 1994 yılındı bitirdim.

*1995 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne girdim ve 1999 yılında mezun oldum.

*2000 Yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansa başladım ve 2003 yılında bitirdim.

*1999 Yılında Siirt’in Kurtalan İlçesinde Sınıf Öğretmeni Olarak öğretmenliğe başladım.

* 2002 Yılında Kurtalan Çok Programlı Lisesine, Felsefe Grubu Öğretmenliğine geçiş yaptım.

* 2004-2010 yıllar arasında Bitlis İl Merkezinde Üç Farklı okulda öğretmen ve idareci olarak çalıştım; 

* 2010-2013 tarihleri arasında Diyarbakır Bağlar Fatih Lisesinde Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştım.

* 4 Aralık 2013 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım


Güncelleme : 13.03.2017 11:14:59
ÖZGEÇMİŞ VE İŞ HAYATI

 *1975 Siirt Kurtalan doğumlu.

*Liseyi Siirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde 1994 yılındı bitirdim.

*1995 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü girdim ve 1999 yılında mezun oldum.

*2000 Yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansa başladım ve 2003 yılında bitirdim.

*1999 Yılında Siirt’in Kurtalan İlçesinde Sınıf Öğretmeni Olarak öğretmenliğe başladım.

* 2002 Yılında Kurtalan Çok Programlı Lisesine, Felsefe Grubu Öğretmenliğine geçiş yaptım.

* 2004-2010 yıllar arasında Bitlis İl Merkezinde Üç Farklı okulda öğretmen ve idareci olarak çalıştım; 

* 2010-13 tarihleri arasında Diyarbakır Bağlar Fatih Lisesinde Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştım.

* 4 Aralık 2013 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım.

 

* Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2010-2014 Yılları arası Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının hazırlanmasında görev aldım.

* Bitlis Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesinde çalışırken Toplam Kalite Yönetimi İl Yarışmasına Sorumlu Görevli olarak hazırladığım çalışmadan dolayı valilik Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildim.(03/06/2010 tarih ve 447 sayılı)

* Her yıl öğretmenler ile ilgili olarak okul idarecileri tarafından yapılan ve 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmelerin sonucunda ortalamam 90’nın üzerinden görüldüğünden kademe ilerletme ile ödüllendirme aldım.

* Aylıkla Ödüllendirme Belgesi- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü- 2009 (Bitlis Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesinde çalışırken).(06/11/2009 tarih 86964 sayılı)

* Bitlis İl Valiliğince Teşekkür Belgesi, 2010- Eğitim Öğretime Yaptığı Genel Katkılardan dolayı. (30/09/2010 tarih ve 990 sayılı)

 

KATILDIĞIM SEMİNERLER:

 

1- “İnsan Hakları Eğitimi.” 2007- Van- Milli Eğitim Bakanlığı ile Amnesti (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilciliği işbirliği ile)

2- “Stratejik Plan Hazırlama Semineri.” 24/03/2010-29/03/2010.(Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu)

3- “Çocuk Hakları ve Çocuklara Yönelik Şiddet Semineri.”  BİTLİS İL MEM-(MERKEZ-Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu) Tarih: 02/04/2007-06/04/2007

4- “Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Semineri.” MEB Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. Tarih: 13/07/2009-17/07/2009

5- “Düşünme Eğitimi Programını Tanıtma Semineri.” MEB ERZURUM Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Semineri. Tarih: 14/07/2008-18/07/2008

6- “Uygulamalı Proje Hazırlama Semineri.” Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü.(Hikmet Kiler Fen Lisesi Müdürlüğü) 30/04/2010-07/05/2010

7- “İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Tanıtım Semineri.” Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Tarih: 28/02/2007-02/03/2007(Merkez Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi)


YAYIMLARIM

HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

6- BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZYILIN SORUNLARI ve SOSYOLOJİNİN İMKÂNLARI - V ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU " “Batılı Bilginin Köklü Önyargıları” konulu sunum yaptım. 4-5 Mayıs 2016

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler, Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı 17-18 Mayıs 2016-Ankara. (Din adamlarının halktan kopuk olması ve diğer problemler) oturumunda sunum yaptım.

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Psikoeğitim Eğitici Eğitimi Kursu" Eğitim Görevlisi, 19-23 Aralık 2016, Kozaklı/Nevşehir

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- - Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14-"Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015

YAYIMLARIM

YAYINLARIM:

HAKEMLİ DERGİDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- “İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 6-8 Mayıs 2013-Bursa

 

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- Küreselleşme Eleştirilerinin Eleştirisi- Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

YAYINLARIM

YAYINLARIM:

Zekeriya MENAK

 

HAKEMLİ DERGİDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- “İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 6-8 Mayıs 2013-Bursa

 

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- Küreselleşme Eleştirilerinin Eleştirisi- Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012