Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 223-1224 / 4061
Kurumsal E-Posta
E-Posta zeliha_bbayram  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 17:09:43

Öğr. Gör. ZELİHA BÜYÜKBAYRAM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL BİLGİLER

 Adı Soyadı: Öğr. Gör. Zeliha BÜYÜKBAYRAM

Telefon     :  (0484) 211 11 11 (4076)

E-Mail      :zeliha_bbayram@hotmail.com

 

2. EĞİTİM

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Dicle Üniversitesi

2003

Yüksek lisans 

İç Hastalıkları Hemş.

İnönü Üniversitesi

2014

Doktora

İç Hastalıkları Hemş.

İnönü Üniversitesi

2014- 


 1 3.Katıldığı Kurslar:

1. “Kolorektal kanser tedavisinde güncel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar” Kursu. 11-12 Şubat 2005 İzmir

 4. Ulusal bilimsel kongrede sunulan  bildiriler

1. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya   poster bildirisi olarak sunulmuştur.

2. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin alternatif tedavi hakkındaki görüşleri” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya poster bildirisi olarak sunulmuştur.

3. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya poster bildirisi olarak sunulmuştur.

4. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z.,” "The anxiety level of chemotherapy receiving patients and their caregivers and affecting factors", “The 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna”  25 – 29 September 2015 Vıenna, Austrıa   poster bildirisi olarak sunulmuştur.

5. Büyükbayram Z,  For participation in the 5th congress of the European federation of critical care nursing association” 23-25 mayıs 2013 Belgrade Serbıa

5. Ulusal Makaleler

1. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., "The anxiety level of chemotherapy receiving patients and their caregivers and affecting factors", TAF Prev Med Bull. 2016; 15(2): 141-150

 

 


 

                                                                      

Güncelleme : 13.03.2017 15:05:50