Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı
Telefon / 3072
Kurumsal E-Posta mdogruyol  siirt.edu.tr
E-Posta mrt.dogruyol  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme24.02.2018 11:52:57

Dr. Öğr. Üyesi MURAT DOĞRUYOL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Murat Doğruyol

2. Doğum Tarihi         : 03/12/1985

3. Unvanı                     : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

2008-2011

Doktora

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

2012-2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 06/12/2017

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

        

6.2. Doktora Tezleri

          

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)


1. KARAŞİN ABDULHALİM,DOĞRUYOL MURAT (2014). An Experimental Study on Strength and Durability Utilization of Fly Ash in Concrete Mix. Advances in Materials Science and Engineering, 2014(2014), 1-6., Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/417514 (Yayın No: 3293411)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          

1. Doğruyol Murat,Aktaş Gültekin (2017). Properties of Diyarbakir Basalt Concrete Mix. Journal of scientific and engineering research, 4(11), 211-217. (Yayın No: 4045375)

2. Karaşin Abdulhalim,Doğruyol Murat,Akdoğan Rehber,Uğurlu Murat Arda (2016). finite grid method demation of thin rectangular plates. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering , 13(6), 69-73., Doi: 10.9790/1684-1306046973 (Yayın No: 3266400)

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.  Doğruyol Murat,Karaşin Abdulhalim (2017). Effıcıency of Diyarbakır Basalt ın concrete mıx. Internatıonal Conference on Advances in Engineering Scıences: ICAES2017, 57-61. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4045791)


2. Doğruyol Murat,Karaşin Abdulhalim (2016). Effect of Dıyarbakır Bazalt on Strength and  Durabılıty of Concrete. International Engineering, Science and Education Conference, 696-704. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3267409)

3. Doğruyol Murat,Karaşin Abdulhalim (2016). Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması. 1 st international Mediterranean science and engineering congress, 2521-2530. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3268897)

4.Doğruyol Murat,Karaşin Abdulhalim (2016). Diyarbakır bazaltının beton dayanımına etkisi. 1 st international mediterranean science and engineering congress, 2513-2520. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3268366)


5.Doğruyol Murat,Karaşin Abdulhalim (2010).Sülfat Etkisinde Beton Karışımında Optimum Puzolanik Katkı Malzeme Kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu: BMYS2010, 928-937,14-16 Ekim 2010, Diyarbakır

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. KAYAN Y., DOĞRUYOL M.,AYHAN E.(2017). Volkanik Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılması. Bilim ve Gençlik Dergisi, 5(2), 146-154. (Kontrol No: 3815531)


      2. KAYAN YAŞAR,DOĞRUYOL MURAT,GÜLTEKİN MEHMET ŞAH,GÜLTEKİN MEHMET CELAL,AYHAN ERSİN,KUNCAN OSMAN (2017). İş Güvenliği Uzmanlarının Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. BİLİM ve GENÇLİK DERGİSİ, 5(2), 44-50. (Kontrol No: 3815428)


           3. KAYAN YAŞAR,AYHAN ERSİN,DOĞRUYOL MURAT (2017). Mineral Katkıların Beton Karışımında Kullanılması. BİLİM VE GENÇLİK DERGİSİ, 5(2), 113-120. (Kontrol No: 3815494)


           4. KARAŞİN ABDULHALİM,DOĞRUYOL MURAT (2011). Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı. Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6(1), 348-357. (Kontrol No: 3294003)


           5. DOĞRUYOL MURAT,KARAŞİN ABDULHALİM (2011). Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2(2), 79-85. (Kontrol No: 3816905)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

          1.  Projelerde Yaptığı Görevler: DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ,Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, SİİRT VE BATMAN YÖRESİNE AİT SÜLFATLI ZEMİNLERİN BETON DAVRANIŞINA ETKİSİ, Danışman:KARAŞİN ABDULHALİM, Araştırmacı:DOĞRUYOL MURAT,2011  (ULUSAL) Proje No : 08-MF-63 

          2. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DİYARBAKIR BAZALTININ MİNERAL KATKILAR İLE KULLANILMASININ BETONUN DAYANIM VE DAYANIKLILIĞINA ETKİSİDanışman:KARAŞİN ABDULHALİM,Araştırmacı:DOĞRUYOL MURAT, 08/09/2014 - 11/12/2017 (ULUSAL) Proje No : 12-MF-005

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 19.03.2018 21:30:17
AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1), 348-357

   M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and   Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

     Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi

ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and  Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1),  348-357

 M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and      Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC    2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi