Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı
Telefon / 3811
Kurumsal E-Posta mdogruyol  siirt.edu.tr
E-Posta mrt.dogruyol  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.02.2018 14:48:33

Yrd.Doç.Dr. MURAT DOĞRUYOL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

3 Aralık 1985 Diyarbakır Merkez Yenişehir doğumludur. 

Öğrenim Durumu :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

 

 

 

Lisans

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dicle Üniversitesi

2003-2007

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dicle Üniversitesi

2008-2011

Doktora

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dicle Üniversitesi

2012-

Akademik Unvanlar:

08.03.2010- 23.02.2012 tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi (2547 sayılı Yükseköğrenim Yasasının 33-a maddesi) olarak çalıştım.

 24.02.2012’ den bu yana Siirt Üniversitesi Siirt TBMYO’nda Öğretim Görevlisi (2547 sayılı Yükseköğrenim yasasının 31. Maddesi) olarak çalışmaktayım.

Güncelleme : 15.02.2017 16:34:17
AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1), 348-357

   M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and   Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

     Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi

ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and  Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1),  348-357

 M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and      Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC    2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi