Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Telefon / 3025
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.08.2014 10:33:21

Prof.Dr. ENDER SİNAN POYRAZOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

15.03.2017

ÜNVANI ADI SOYADI

PROF.DR.ENDER SİNAN POYRAZOĞLU

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda mühendisliği Kezer kampüsü Siirt Türkiye

DOĞUM YILI

29.06.1964

TELEFON

484-222111/3025

E-POSTA

poyrazoglu@siirt.edu.tr

 

2.EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1986

Lisans

Ankara Üniversitesi-  

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü

1990

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü

1995

Doktora

Ankara Üniversitesi-Gıda Mühendisliği ABD

2005

Doçent

Ankara Üniversitesi-Gıda Mühendisliği ABD

2011

Profesör

Ankara Üniversitesi-Gıda Mühendisliği ABD

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Gıda Müh. Bölümü

Bölüm Başkanı

Devam ediyor

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan

Devam ediyor

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Rektörlük

Rektör Yardımcısı

Devam ediyor

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Gıda Müh.  Bölümü

Prof.Dr.

2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Gıda Müh.  Bölümü

Doç.Dr.

2005

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Gıda Müh. Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü

Enstitü Müdür Yardımcılığı

2012

 

4.ALDIĞI SERTİFİKALAR

TARİH

SERTİFİKA ADI

NERDEN ALDIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Geleneksel Türk Gıdalarının Endüstriyel Ölçekte Üretimi

DPT

 

 

Yardımcı Araştırmacı

98K120710

 

Elma Suyu Üretiminde Farklı Durultma Tekniklerinin Patulin ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkisi

Tübitak

 

 

Yardımcı Araştırmacı

TOGTAG-2049

 

Bazı Doğal Bileşiklerin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

Yardımcı Araştırmacı

98-11-12-02

 

İşlenmiş Türk Çaylarının Aromatik Bileşim Unsurlarının Belirlenmesi

Tübitak

 

 

Yardımcı Araştırmacı

TARP 2542

 

 

Türk Fındıklarının Fenolik Bileşim Dağılımı ve Kavurma Prosesinde Değişimi

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

Yardımcı Araştırmacı

2001-07-11-047

 

Üzüm Suyu ve Konsantresinde 5-Hidroksimetilfurfural (5-HMF) Oluşum Kinetiğinin HPLC ile Hesaplanması

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

Yardımcı Araştırmacı

2002-07-11-056

 

İşlenmiş Türk Çaylarında İşleme Yöntemi, Çay Sınıfı, Sürgün Dönemi ve Rakımın Fenolik madde Dağılımı Üzerine Etkisi

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

Yardımcı Araştırmacı

2002-07-11-061

 

Balların fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyel Aktiviteleri Üzerine Araştırma

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

 

 

Proje yürütücüsü

2003-07-45-022

 

Ayvada Taze Olarak Soğuk Koşullarda Muhafazaya Alınmış ve Reçel Olarak İşlenmiş Ürünlerde Kalite Özellikleri Üzerine Bazı Ön Uygulamaların ve Genotiplerin Etkilerinin Belirlenmesi

Tübitak

 

 

Yardımcı Araştırmacı

 

 

Türk Zeytinyağlarının Fenolik Yapılarının ve Bazı Önemli Kriterlerinin Belirlenmesi

Tübitak

 

 

Yardımcı Araştırmacı

 

 

Pistacia terebinthus spp. terebenthus (Menengiç) Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro-Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

TAGEM

 

 

Araştırmacı

 

 

Sokak Sütü Tüketim Nedenleri ve Düzeyinin Araştırılması

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 

 

Araştırmacı

 

 

Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara  Genel Tüketicilerin ve Akademisyenlerin Bakış Açı ve Eğilimlerinin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 

 

Araştırmacı

 

 

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı İle Fonksiyonel Meyve Suyu ve Nektarlarının Geliştirilmesi

GTHB-TAGEM

 

 

Araştırmacı

 

 

Farklı Hidroliz Yöntemleriyle Bazı Sebzelerden Elde Edilen Fitoöstrojenlerin HPLC ve  GC-MS İle Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 

 

Araştırmacı

 

 

 

 

6. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

 

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

 

Diğer Faaliyetler(Eser/sorumluluk/üyelik vb.)

 

 

 

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

 

 

 

 

 

 

7.YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

GÖKMEN, V., ARTIK, N., ACAR, J, KAHRAMAN, N. and POYRAZOĞLU, E.S.,    2001. Effects of Various Clarification Treatments on Patulin, Phenolic Compound and Organic Acid Composition of Apple Juice. European Food Research and Technology 213:194-199.

 

POYRAZOĞLU, E.S., GÖKMEN, V. and ARTIK, N., 2002. Organic Acids and Phenolic Compounds in Pomegranates (Punica granatum L.) Grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis. 15(5):567-575.

 

KADAKAL,Ç., NAS.S. and POYRAZOĞLU, E.S., 2002. Effect of Commercial Processing Stages of Apple Juice on the Patulin, Fumaric Acid and HMF Levels. Journal of Food Quality. 25(4):359-368.

 

M.I. Haroun, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Phenolic Acids and Flavonoids Profiles of Some Turkish Honeydew and Floral Honeys.” Journal of Food Technology, 10(2): 39-45 pp., 2010.

 

I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, N. Konar, “Academicans’s Perceptions and Attitudes toward GM-Organisms and – Foods.”, International Journal of Biological, Ecological and Environmental Sciences, 2(2):20-24 pp., 2013

 

POYRAZOĞLU,E.S., 2004.Changes in Ascorbic Acid and Sugar Content of Rowanberries During Ripening. Journal of Food Quality. 27(5):366-370.

 

KADAKAL,Ç., POYRAZOGLU, E.S., ARTIK, N., NAS, S., 2004. Effect of activated charcoal on water-soluble vitamin content of apple juice. Journal of Food Quality. 27(4):171-180.

 

HUDAYKULIYEV,Y., TASTEKIN,M., POYRAZOGLU,E.S., BASPINAR,E. and VELIOGLU,Y.S., 2005. Variables affecting fluoride in Turkish Black Tea. Fluoride. 38(1):38-43

 

TURKMEN,N., SARI,F., POYRAZOGLU,E.S. and VELIOGLU, Y.S., 2005. Effects of prolonged heating on antioxidant activity and colour of honey. Food Chemistry. 95: 653-657.

 

POYRAZOGLU,E.S., YEMIS,O., KADAKAL,Ç. and ARTIK,N., 2005. Determination of capsaicinoid profile of different chilli peppers grown in Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture. 85:1435-1438. (BAŞLICA YAYIN).

 

TURKMEN, N., POYRAZOGLU, E.S., SARI, F. and  VELIOGLU, Y.S., 2006. Effects of cooking methods on chlorophylls, pheophytins and colour of selected green vegetables. Int. J. Food Sci. Tech. 41:281-288.

 

VELİOĞLU, Y.S., EKİCİ, L. and POYRAZOĞLU, E.S., 2006. Phenolic composition of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) berries and astrigency removal of its commercial juice. International Journal of Food Science and Technology. 41:1011-1015. SIMSEK, A., POYRAZOGLU, E.S., KARACAN, S. and VELIOGLU, Y.S., 2007. Response surface methodological study on HMF and fluorescent accumulation in red and white grape juices and concentrates. Food Chemistry. 101: 987-994.

 

GUNES, N.T., KOKSAL, A.I., ARTIK, N. and POYRAZOGLU, E., 2010. Biochemical content of Hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars from West Black Sea Region of Turkey. Europ. J. Hort. Sci., 75(2), 77-84.

 

E. BAKKALBAŞI, Ö. MENTEŞ YILMAZ, E.S. POYRAZOGLU and N. ARTIK., 2012. Tocopherol Contents of Walnut Varieties Grown ın Turkey and The Effect of Storage on Tocopherol Content. Journal of Food Processing and Preservation. 38 (2014) 518-526.

 

N. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, “Determination of conjugated and free isoflavones in some legumes by LC-MS/MS.”, Journal of Food Composition and Analysis (ISI), 25(2):173-178 pp., 2012.

 

. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, “Effect of Different Sample Preparation Methods on Isoflavone, Lignan, Coumestan and Flavonoid Contents of Various Vegetables Determined by Triple Quadrupole LC-MS/MS.”, Journal of Food Composition and Analysis (ISI), 26(1-2):26-35 pp., 2012.

 

Konar, B. Ozhan, N. Artik, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, “Rheological and Physical Properties of Inulin-Containing Milk Chocolate Prepared at Different Process Conditions.”, CyTA Journal of Food (ISI), 12(1): 55-64, 2014.

 

Haspolat, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Genetik Modifikasyon ve Türk Tüketiciler - Kentli Tüketicilerin Modifiye Organizma ve Gıdalara Yönelik Farkındalıkları.”, Ankara University Journal of Veterinary Faculty (ISI), 60: 213-220 pp., 2013.

 

N. Konar, B. Ozhan, N. Artik, E.S. Poyrazoglu, “Using Polydextrose as a Prebiotic Substance in Milk Chocolate-Effects of Process Parameters on Physical and Rheological Properties.”, CyTA Journal of Food (ISI), doi: 12(2): 150-159, 2014.

 

.N. Konar, I. Haspolat Kaya, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, N. Artik,  “Street milk and Urban Consumers in Turkey: A descriptive study.”, Journal of Consumer Protection and Food Safety (ISI), 9(1): 23-35, 2014.

 

N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Influence of calcium fortification on physical and rheological properties of non-sucrose prebiotic milk chocolates containing inulin and maltitol.”, Journal of Food Science and Technology (ISI), doi: 10.1007/s13197-013-1229-y

 

.N.Konar, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, A. Colak, “The determination of the caffeic acid derivatives of Echinacea purpurea aerial parts under various extraction conditions by supercritical fluid extraction (SFE)”, Journal of Supercritical Fluids (ISI), 89, 128-136, 2014.

 

 

 

 

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

M.I. Haroun, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Phenolic Acids and Flavonoids Profiles of Some Turkish Honeydew and Floral Honeys.” Journal of Food Technology, 10(2): 39-45 pp., 2010.

 

I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, N. Konar, “Academicans’s Perceptions and Attitudes toward GM-Organisms and – Foods.”, International Journal of Biological, Ecological and Environmental Sciences, 2(2):20-24 pp., 2013.

 

Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., KARKACIER, M., 1998. Türkiye’nin Gıda Maddeleri Açığı ve Karşılanması. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 85-100s.

 

2. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Meyve ve Sebze İşleme Sanayii. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 91-121s.

 

3. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Dondurarak Muhafazanın Gıda Sanayindeki Gelişimi. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 139-159s.

 

4. ARTIK, N., POYRAZOGLU, E.S., 2010. Geleneksel Gıdalar ve Geleneksel Gıda Mevzuatı. Proceedings of the 1st International Symposium on “traditional Foods From Adriatic to Caucus”. Tekirdag. Turkey.

 

5.N. Konar, F.S. Bayraktar, N. Artik, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu konferansı dahilinde "Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Üzüm Pekmezinde Yapılan Hilelerin, Fenolik Bileşik, Organik Asit Dağılımı ve C13 Analizi İle Belirlenmesi", 16-22 pp., Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.

 

6.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon: Tüketici Tutum ve Algısı”, pp. 4,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

7.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon ve Akademisyenler”, TGDF pp. 3,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

8.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Sokak Sütü – Kim, Neden, Niçin?”, TGDF pp. 5,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

9.B. Ozhan, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Partikül Büyüklüğü ve Konçlama Süresinin Sütlü Çikolata Fiziksel ve Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisi”, TGDF pp. 21,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

Diğer yayınlar

 

 Patent (Buluş Sahibi): Nohut (Cicer arietinum)’dan Fitoöstrojenik Bileşiklerce Zengin Gıda Takviyesi Üretim Yöntemi (TPE 2015/00344 – Başvuru)

 

Uluslararası atıflar

 

Web of Science bilgilerine göre uluslar arası hakemlerce taranan hakemli dergilerdeki yayınlarına 407 atıfı bulunmaktadır (23.06.2015)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. POYRAZOĞLU,E.S. ve GÜRSES, Ö.L., 1991. İşlenmiş Türk Çaylarının Kaliteleri Üzerinde Araştırma. Gıda. 16(3):201-208.

 

2. ARTIK , N. ve POYRAZOĞLU,E.S., 1994. Kastamonu Sarımsağının (Allium sativum L.) Kimyasal Bileşimi. Gıda. 19(1): 3-9.

 

3. ARTIK,N., POYRAZOĞLU,E.S.ve AKBULUT,M., 1996. Türk Elma Suyu Konsantrelerinin L-Laktik Asit Düzeyleri Üzerine Araştırma. Gıda. 21(1):41-48.

 

4. AKBULUT,M., ARTIK,N.and POYRAZOĞLU,E.S., 1996. The Effect of Activated Carbon Application on Organic Acid Content in Apple Juice Concentrate. Flüssieges Obst. 6:232-236.

 

5. ARTIK, N., KAVALCI, B. ve POYRAZOĞLU, E.S., 1997. Diyet Reçeli Üretiminde Kullanılan Tatlandırıcı Kombinasyonlar. Standard Dergisi. 415:102-108.

 

6. AKBULUT,M., ARTIK,N. ve POYRAZOĞLU,E.S., 1997. Elma Suyu Konsantresi Üretiminde Kullanılan Aktif Kömürün Organik Asitlerde Oluşturduğu Değişimin Enzimatik Yöntemle Belirlenmesi. Gıda Sanayi. 50:52-56.

 

7. KARKACIER,M., POYRAZOĞLU,E.S., ARTIK,N.ve VELİOĞLU,S., 1999. Kuru Dut (Morus alba) Ekstraksiyonunun Kinetiği. Gıda. 25(5): 343-348.

 

8. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S.ve KARKACIER, M., 1999. Mesir Macununun Kimyasal Bileşimi. Standard Dergisi. 447: 91-98.

 

9. KADAKAL,Ç., ARTIK,N., ŞİMŞEK,A., POYRAZOĞLU,E.S.ve KÖKSAL,G., 2001. Domates ve Domates Ürünlerinde Yeni Bir Kalite Parametresi : Ergosterol. Standard Dergisi. 484:55-58.

 

10. KADAKAL,Ç., POYRAZOĞLU,E.S., ARTIK,N. ve YEMİŞ,O.,2001. Kırmızı Biberlerde Acılık ve Renk Bileşikleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 7(3):359-366.

 

11. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., ŞİMŞEK,A., KADAKAL, Ç.ve KARKACIER, M., 2002. Enzimatik Yöntemle Bazı Sebze ve Meyvelerde Nitrat Düzeyinin Belirlenmesi. Gıda. 27(1):5-13.

 

12. POYRAZOĞLU,E.S., VELİOĞLU,S. ve ARTIK, N., 2002. Bazı Fenolik Asitlerin, Antosiyanin Pigmentlerinin ve Bunların oluşturdukları Kopigmentlerin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi. Gıda. 27(2): 93-98.

 

13. POYRAZOĞLU,E.S. ve GÜRSES,Ö.L., 2002. Çay Deminin Bileşimine Etkili Bazı Faktörler Üzerinde Araştırma. Gıda Mühendisliği Dergisi. 8(17):38-45. (Bu yayın doktora tezinden üretilmiştir).

 

14. KADAKAL, Ç., NAS, S., POYRAZOĞLU, E.S.VE ŞIMŞEK, A., 2003. Elma Çürüklük Düzeyinin Elma Suyunun Patulin ve Fumarik Asit Düzeyine Etkisi. Gıda. 28(3):259-266.

 

15. POYRAZOGLU, E. VE ARTIK, N., 2009. Konserve işleme teknolojisi ve gıdalarda kullanılan ambalaj malzemeleri. Standard. Ekonomik ve Teknik Dergi. Y/48.N/561. 100-110s.

 

16.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Gıda Dondurma İşlemi ve Ekipmanları”, Standart, 547: 19-23 pp., 2007.  

 

17.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Dondurulmuş Gıda Standartlarımız”, Standart, 547: 76-90 pp., 2007.

 

18.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Dondurulmuş Gıda ve Gıda Güvenliği”, Standart, 547: 97-99 pp., 2007

 

19.N. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, I. Haspolat, N. Artik, "Fitoöstrojenler: Bitkisel Kaynaklı Östrojenik Bileşikler", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi ,  1(2):69-75 pp., 2011

 

20.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, "Alzheimer Hastalığı ve Beslenme", Gıda Mühendisleri Odası Dergisi , 34:45-51 pp., 2011

 

21.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, "A Review on Supercritical Fluid Extraction (SFE) of Lycopene From Tomato and Tomato Products", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2(1):69-75 pp., 2012

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., KARKACIER, M., 1998. Türkiye’nin Gıda Maddeleri Açığı ve Karşılanması. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 85-100s.

 

2. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Meyve ve Sebze İşleme Sanayii. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 91-121s.

 

3. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Dondurarak Muhafazanın Gıda Sanayindeki Gelişimi. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 139-159s.

 

4. ARTIK, N., POYRAZOGLU, E.S., 2010. Geleneksel Gıdalar ve Geleneksel Gıda Mevzuatı. Proceedings of the 1st International Symposium on “traditional Foods From Adriatic to Caucus”. Tekirdag. Turkey.

 

5.N. Konar, F.S. Bayraktar, N. Artik, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu konferansı dahilinde "Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Üzüm Pekmezinde Yapılan Hilelerin, Fenolik Bileşik, Organik Asit Dağılımı ve C13 Analizi İle Belirlenmesi", 16-22 pp., Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.

 

6.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon: Tüketici Tutum ve Algısı”, pp. 4,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

7.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon ve Akademisyenler”, TGDF pp. 3,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

8.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Sokak Sütü – Kim, Neden, Niçin?”, TGDF pp. 5,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

9.B. Ozhan, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Partikül Büyüklüğü ve Konçlama Süresinin Sütlü Çikolata Fiziksel ve Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisi”, TGDF pp. 21,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

 

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıdaların Kimyasal Bileşimi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s.2-21.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıda Kalite Kontrolü. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 40-59.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıda Muhafaza Teknikleri. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 60-87.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Çay İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s.  88-111.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Tahıl İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 112-137.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 138-161.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 162-185.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 186-209.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Bitkisel Yağ Üretim Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 210-224.

N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, 2013. Türk Gıda Mevzuatı ve Denetimi. Her Yönüyle Gıda. Ed. F. Durlu Ozkaya, S. Cosansu, K. Ayhan. Sidas Medya, Ankara, Türkiye, s. 313-386.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2013. Domates Salçası Üretiminde HACCP Uygulaması. Domates ve Domates Ürünleri. Ed. S. Nas, C. Kadakal. Sidas Medya, Ankara, Türkiye. s. 61-163.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Gıda Mühendisliğiğ Bölümü Bölümü, Ankara Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcılığı. : Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü (Mart 2012 – Temmuz 2013)

Bölüm Başkanlığı: Gıda Mühendisliği Bölümü, Siirt Üniversitesi

Rektör Yardımcılığı (devam ediyor), Siirt Üniversitesi

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Bazı Gıda Mühendisliği Dergilerine ve Gıda Mühendisliği Odasına üyeliği bulunmaktadır.

 

11. Ödüller

 

TÜBİTAK Yayın Teşviki (Sekiz Adet)

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Çay İşleme Teknolojisi

Gıda Biyokimyası

Enerji ve Kütle Denklikleri

Enstrümental Analiz

Gıda Mevzuatı

Güncelleme : 16.03.2017 15:15:11
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

GÖKMEN, V., ARTIK, N., ACAR, J, KAHRAMAN, N. and POYRAZOĞLU, E.S.,    2001. Effects of Various Clarification Treatments on Patulin, Phenolic Compound and Organic Acid Composition of Apple Juice. European Food Research and Technology 213:194-199.

POYRAZOĞLU, E.S., GÖKMEN, V. and ARTIK, N., 2002. Organic Acids and Phenolic Compounds in Pomegranates (Punica granatum L.) Grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis. 15(5):567-575.

KADAKAL,Ç., NAS.S. and POYRAZOĞLU, E.S., 2002. Effect of Commercial Processing Stages of Apple Juice on the Patulin, Fumaric Acid and HMF Levels. Journal of Food Quality. 25(4):359-368.

M.I. Haroun, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Phenolic Acids and Flavonoids Profiles of Some Turkish Honeydew and Floral Honeys.” Journal of Food Technology, 10(2): 39-45 pp., 2010.

I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, N. Konar, “Academicans’s Perceptions and Attitudes toward GM-Organisms and – Foods.”, International Journal of Biological, Ecological and Environmental Sciences, 2(2):20-24 pp., 2013

POYRAZOĞLU,E.S., 2004.Changes in Ascorbic Acid and Sugar Content of Rowanberries During Ripening. Journal of Food Quality. 27(5):366-370.

KADAKAL,Ç., POYRAZOGLU, E.S., ARTIK, N., NAS, S., 2004. Effect of activated charcoal on water-soluble vitamin content of apple juice. Journal of Food Quality. 27(4):171-180.

HUDAYKULIYEV,Y., TASTEKIN,M., POYRAZOGLU,E.S., BASPINAR,E. and VELIOGLU,Y.S., 2005. Variables affecting fluoride in Turkish Black Tea. Fluoride. 38(1):38-43

TURKMEN,N., SARI,F., POYRAZOGLU,E.S. and VELIOGLU, Y.S., 2005. Effects of prolonged heating on antioxidant activity and colour of honey. Food Chemistry. 95: 653-657.

POYRAZOGLU,E.S., YEMIS,O., KADAKAL,Ç. and ARTIK,N., 2005. Determination of capsaicinoid profile of different chilli peppers grown in Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture. 85:1435-1438. (BAŞLICA YAYIN).

TURKMEN, N., POYRAZOGLU, E.S., SARI, F. and  VELIOGLU, Y.S., 2006. Effects of cooking methods on chlorophylls, pheophytins and colour of selected green vegetables. Int. J. Food Sci. Tech. 41:281-288.

VELİOĞLU, Y.S., EKİCİ, L. and POYRAZOĞLU, E.S., 2006. Phenolic composition of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) berries and astrigency removal of its commercial juice. International Journal of Food Science and Technology. 41:1011-1015. SIMSEK, A., POYRAZOGLU, E.S., KARACAN, S. and VELIOGLU, Y.S., 2007. Response surface methodological study on HMF and fluorescent accumulation in red and white grape juices and concentrates. Food Chemistry. 101: 987-994.

GUNES, N.T., KOKSAL, A.I., ARTIK, N. and POYRAZOGLU, E., 2010. Biochemical content of Hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars from West Black Sea Region of Turkey. Europ. J. Hort. Sci., 75(2), 77-84.

E. BAKKALBAŞI, Ö. MENTEŞ YILMAZ, E.S. POYRAZOGLU and N. ARTIK., 2012. Tocopherol Contents of Walnut Varieties Grown ın Turkey and The Effect of Storage on Tocopherol Content. Journal of Food Processing and Preservation. 38 (2014) 518-526.

N. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, “Determination of conjugated and free isoflavones in some legumes by LC-MS/MS.”, Journal of Food Composition and Analysis (ISI), 25(2):173-178 pp., 2012.

. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, “Effect of Different Sample Preparation Methods on Isoflavone, Lignan, Coumestan and Flavonoid Contents of Various Vegetables Determined by Triple Quadrupole LC-MS/MS.”, Journal of Food Composition and Analysis (ISI), 26(1-2):26-35 pp., 2012.

Konar, B. Ozhan, N. Artik, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, “Rheological and Physical Properties of Inulin-Containing Milk Chocolate Prepared at Different Process Conditions.”, CyTA Journal of Food (ISI), 12(1): 55-64, 2014.

Haspolat, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Genetik Modifikasyon ve Türk Tüketiciler - Kentli Tüketicilerin Modifiye Organizma ve Gıdalara Yönelik Farkındalıkları.”, Ankara University Journal of Veterinary Faculty (ISI), 60: 213-220 pp., 2013.

N. Konar, B. Ozhan, N. Artik, E.S. Poyrazoglu, “Using Polydextrose as a Prebiotic Substance in Milk Chocolate-Effects of Process Parameters on Physical and Rheological Properties.”, CyTA Journal of Food (ISI), doi: 12(2): 150-159, 2014.

.N. Konar, I. Haspolat Kaya, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, N. Artik,  “Street milk and Urban Consumers in Turkey: A descriptive study.”, Journal of Consumer Protection and Food Safety (ISI), 9(1): 23-35, 2014.

N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, “Influence of calcium fortification on physical and rheological properties of non-sucrose prebiotic milk chocolates containing inulin and maltitol.”, Journal of Food Science and Technology (ISI), doi: 10.1007/s13197-013-1229-y

.N.Konar, S. Dalabasmaz, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, A. Colak, “The determination of the caffeic acid derivatives of Echinacea purpurea aerial parts under various extraction conditions by supercritical fluid extraction (SFE)”, Journal of Supercritical Fluids (ISI), 89, 128-136, 2014.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., KARKACIER, M., 1998. Türkiye’nin Gıda Maddeleri Açığı ve Karşılanması. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 85-100s.

 

2. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Meyve ve Sebze İşleme Sanayii. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 91-121s.

 

3. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., 1998. Dondurarak Muhafazanın Gıda Sanayindeki Gelişimi. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu. Sempozyum Kitapçığı 139-159s.

 

4. ARTIK, N., POYRAZOGLU, E.S., 2010. Geleneksel Gıdalar ve Geleneksel Gıda Mevzuatı. Proceedings of the 1st International Symposium on “traditional Foods From Adriatic to Caucus”. Tekirdag. Turkey.

 

5.N. Konar, F.S. Bayraktar, N. Artik, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu konferansı dahilinde "Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Üzüm Pekmezinde Yapılan Hilelerin, Fenolik Bileşik, Organik Asit Dağılımı ve C13 Analizi İle Belirlenmesi", 16-22 pp., Konya, Türkiye, 10-12 Mayıs 2012.

 

6.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon: Tüketici Tutum ve Algısı”, pp. 4,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

7.I. Haspolat Kaya, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Genetik Modifikasyon ve Akademisyenler”, TGDF pp. 3,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

8.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Sokak Sütü – Kim, Neden, Niçin?”, TGDF pp. 5,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)

 

9.B. Ozhan, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, N. Artik, TGDF Gıda Kongresi dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “Partikül Büyüklüğü ve Konçlama Süresinin Sütlü Çikolata Fiziksel ve Reolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisi”, TGDF pp. 21,  Antalya, Türkiye, 12-14 Kasım 2103. (Poster Bildiri)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. POYRAZOĞLU,E.S. ve GÜRSES, Ö.L., 1991. İşlenmiş Türk Çaylarının Kaliteleri Üzerinde Araştırma. Gıda. 16(3):201-208.

 

2. ARTIK , N. ve POYRAZOĞLU,E.S., 1994. Kastamonu Sarımsağının (Allium sativum L.) Kimyasal Bileşimi. Gıda. 19(1): 3-9.

 

3. ARTIK,N., POYRAZOĞLU,E.S.ve AKBULUT,M., 1996. Türk Elma Suyu Konsantrelerinin L-Laktik Asit Düzeyleri Üzerine Araştırma. Gıda. 21(1):41-48.

 

4. AKBULUT,M., ARTIK,N.and POYRAZOĞLU,E.S., 1996. The Effect of Activated Carbon Application on Organic Acid Content in Apple Juice Concentrate. Flüssieges Obst. 6:232-236.

 

5. ARTIK, N., KAVALCI, B. ve POYRAZOĞLU, E.S., 1997. Diyet Reçeli Üretiminde Kullanılan Tatlandırıcı Kombinasyonlar. Standard Dergisi. 415:102-108.

 

6. AKBULUT,M., ARTIK,N. ve POYRAZOĞLU,E.S., 1997. Elma Suyu Konsantresi Üretiminde Kullanılan Aktif Kömürün Organik Asitlerde Oluşturduğu Değişimin Enzimatik Yöntemle Belirlenmesi. Gıda Sanayi. 50:52-56.

 

7. KARKACIER,M., POYRAZOĞLU,E.S., ARTIK,N.ve VELİOĞLU,S., 1999. Kuru Dut (Morus alba) Ekstraksiyonunun Kinetiği. Gıda. 25(5): 343-348.

 

8. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S.ve KARKACIER, M., 1999. Mesir Macununun Kimyasal Bileşimi. Standard Dergisi. 447: 91-98.

 

9. KADAKAL,Ç., ARTIK,N., ŞİMŞEK,A., POYRAZOĞLU,E.S.ve KÖKSAL,G., 2001. Domates ve Domates Ürünlerinde Yeni Bir Kalite Parametresi : Ergosterol. Standard Dergisi. 484:55-58.

 

10. KADAKAL,Ç., POYRAZOĞLU,E.S., ARTIK,N. ve YEMİŞ,O.,2001. Kırmızı Biberlerde Acılık ve Renk Bileşikleri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 7(3):359-366.

 

11. ARTIK, N., POYRAZOĞLU, E.S., ŞİMŞEK,A., KADAKAL, Ç.ve KARKACIER, M., 2002. Enzimatik Yöntemle Bazı Sebze ve Meyvelerde Nitrat Düzeyinin Belirlenmesi. Gıda. 27(1):5-13.

 

12. POYRAZOĞLU,E.S., VELİOĞLU,S. ve ARTIK, N., 2002. Bazı Fenolik Asitlerin, Antosiyanin Pigmentlerinin ve Bunların oluşturdukları Kopigmentlerin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi. Gıda. 27(2): 93-98.

 

13. POYRAZOĞLU,E.S. ve GÜRSES,Ö.L., 2002. Çay Deminin Bileşimine Etkili Bazı Faktörler Üzerinde Araştırma. Gıda Mühendisliği Dergisi. 8(17):38-45. (Bu yayın doktora tezinden üretilmiştir).

 

14. KADAKAL, Ç., NAS, S., POYRAZOĞLU, E.S.VE ŞIMŞEK, A., 2003. Elma Çürüklük Düzeyinin Elma Suyunun Patulin ve Fumarik Asit Düzeyine Etkisi. Gıda. 28(3):259-266.

 

15. POYRAZOGLU, E. VE ARTIK, N., 2009. Konserve işleme teknolojisi ve gıdalarda kullanılan ambalaj malzemeleri. Standard. Ekonomik ve Teknik Dergi. Y/48.N/561. 100-110s.

 

16.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Gıda Dondurma İşlemi ve Ekipmanları”, Standart, 547: 19-23 pp., 2007.  

 

17.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Dondurulmuş Gıda Standartlarımız”, Standart, 547: 76-90 pp., 2007.

 

18.N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, “Dondurulmuş Gıda ve Gıda Güvenliği”, Standart, 547: 97-99 pp., 2007

 

19.N. Konar, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, I. Haspolat, N. Artik, "Fitoöstrojenler: Bitkisel Kaynaklı Östrojenik Bileşikler", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi ,  1(2):69-75 pp., 2011

 

20.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, "Alzheimer Hastalığı ve Beslenme", Gıda Mühendisleri Odası Dergisi , 34:45-51 pp., 2011

 

21.N. Konar, I. Haspolat Kaya, E.S. Poyrazoglu, K. Demir, N. Artik, "A Review on Supercritical Fluid Extraction (SFE) of Lycopene From Tomato and Tomato Products", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2(1):69-75 pp., 2012

 

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıdaların Kimyasal Bileşimi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s.2-21.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıda Kalite Kontrolü. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 40-59.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Gıda Muhafaza Teknikleri. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 60-87.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Çay İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s.  88-111.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Tahıl İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 112-137.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 138-161.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 162-185.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 186-209.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2011. Bitkisel Yağ Üretim Teknolojisi. Gıda Bilim ve Teknolojisi. Ed. E.S. Poyrazoglu, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, Türkiye, s. 210-224.

N. Artik, E.S. Poyrazoglu, N. Konar, 2013. Türk Gıda Mevzuatı ve Denetimi. Her Yönüyle Gıda. Ed. F. Durlu Ozkaya, S. Cosansu, K. Ayhan. Sidas Medya, Ankara, Türkiye, s. 313-386.

N. Artik, N. Konar, E.S. Poyrazoglu, 2013. Domates Salçası Üretiminde HACCP Uygulaması. Domates ve Domates Ürünleri. Ed. S. Nas, C. Kadakal. Sidas Medya, Ankara, Türkiye. s. 61-163.