Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon / 3504
Kurumsal E-Posta ayilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 11:23:02

Prof.Dr. AYHAN YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : AYHAN YILMAZ

2. Doğum Tarihi          : 25/04/1975

3. Unvanı                    : DOÇ.DR.

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994-1998

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998-2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2002-2006

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 06.03.2007

Doçentlik Tarihi                        : 27.05.2013

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Çiftçi, S. (2017). Bitlis İli Anadolu Mandası işletmelerinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Yok

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      AYGÜN T YILMAZ A.2003.Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. Türk J Vet Anim Sci. 27: 1441-1445, SCI.

2.       BİNGÖL M AYGÜN T GÖKDAL Ö YILMAZ A.2005. Some factors affecting milk production and post partum body weight of fat-tailed ewes in Turkey. J. Appl. Anim. Res. 27: 125-127, SCI.

3.       BİNGÖL M YILMAZ A CENGİZ F KUM D 2006. Effect of frequent ejaculation on live weight and sperm characteristics in Norduz lambs.J. Appl. Anim. Res. 30: 141-144,SCI.

4.       BİNGÖL M AYGÜN T GÖKDAL Ö YILMAZ A.2006.The effects of docking on fattening permance and carcass characteristics in-fat-tailed Norduz male lambs.Small Rumin. Res. 64: 101-106, SCI.

5.       DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KOR A DEMİR AO YILMAZ A KARACA S 2006. Feedlot permance and carcass characteristics of Norduz male kids. J. Anim. Vet. Advances, 5 (5): 430-433, SCI.

6.       YEŞİLOVA AYILMAZ A.2007.The application of overdispersion and generalized estimating equations in repeated categorical data related to sexual behaviours traits of farm animals. Journal of Applied Sciences 7(12): 1762-1767, SCI.

7.       ÜLKER H KÜÇÜK MYILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ. 2009. Changes in testicular development, ultrasonographic and histological appearance of testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein. Reprod. Dom. Anim. 44: 37-43, SCI.

8.       ÜLKER H YILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C de AVILA DM, REEVES JJ. 2009. LHRH fusion protein immunization alters testicular development, ultrasonographic and histological appearance of ram testis. Reprod. Dom. Anim. 44: 593-599, SCI.

9.       YILMAZ A KARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2009. Norduz ve Karakaş koçlarında eşeysel davranış özellikleri ve yaşla değişimi. Ankara Üniv. Tarım Bil. Derg., 15 (3): 270-276, SCI.

10.   MERT H KARAKUŞ K YILMAZ A AYGÜN T MERT N APAYDIN B SEYHAN E 2009.Effects of genotype on testis, semen quality, and mineral composition of semen in various ram breeds. BiolTrace Elem Res. 132:93–102, SCI.

11.   DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KARACA S YILMAZ A ÇETİN AÖ KOR A. 2010. Theeffect of feeding system on fattening permance slaughter, and carcass characteristics of Norduz male kids.Trop Anim HealthProd. 42:1459–1463, SCI.

12.   YILMAZ A GÖKDAL Ö.2010. Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in future. Kafkas UnivVet Fak Derg16 (6): 1073-1077, SCI.

13.   KOR A KARAKUŞ F TUNCER SS YILMAZ A BİNGÖL M CENGİZ F. 2011.Phenotypic correlations among fleece traits in Norduz and Karakaş sheep. Journal of Animal and Veterinary Advance. 10 (5): 574576, SCI.

14.   YILMAZ AKARACA S BİNGÖL MKOR A KAKİ B. 2011. Effects of maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep. African J. Agric.  Res. 6(6):1393-1397, SCI.

15.   BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN T YILMAZ ADAŞKIRAN I 2011. Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey. Trop Anim Health Prod. 44 (3):1459-1463, SCI.

16.   YILMAZ A KARACA S KOR A BİNGÖL M. 2012.Determination of pre-parturition and post-parturition behaviors of Norduz goats. Kafkas UnivVet Fak Derg 18 (2): 215-219, SCI.

17.   BİNGÖL M DAŞKIRAN I CEDDEN F DEMİR AO YILMAZ A 2012. Inhibin immunization in Norduz sheep.ArchTierz 55 (2012), 179-183, SCI.

18.   KARAKUŞ, F. YILMAZ A., HAKAN B., STORMO, K., ÜLKER, H. The Effectiveness of recombinant OL fusion protein (ovalbumin-LHRH-7) in suppressing reproductive functions when injected in single-dose vaccination protocols with different adjuvants. Animal Reproduction Science. 138 (3): 228-232.

19.   SER, G. YEŞİLOVA, A.,YILMAZ A. 2013.Comparıng Covarıance Structures Using Different Optimization techniques in glm on some sexual behaviors of male lambs.TheJournal of Animal&PlantSciences, 23(6): 1583-1587.

 

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       DEMİREL M KURBAL ÖF AYGÜN T ERDOĞAN S BAKICI Y YILMAZ A ÜLKER H 2004. Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive permance of Karakaş ewes. J. Anim. And Vet. Advances 3 (7): 448-452.

2.       DEMİREL M KURBAL ÖF AYGÜN T ERDOĞAN S BAKICI Y YILMAZ A ÜLKER H 2004.Effects of supplementary feeding levels during mating on reproductive permance of Norduz ewes and growth  and survival rate of ir lambs.J. Biol. Sci., 4 (3): 283-287.

3.       GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ AEREN V 2012.The Effects of supplemental vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs. EgyptianJournal of Sheep and Goat Sciences. 7(1): 11-17, SCI.

4.       YILMAZ, A., GÖKDAL, Ö. (2013). Retinoic Acid Determines Fate of Spermatogonia. Iranian Applied Animal Science 23 (6): 1583-1587.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5.       YILMAZ A 2003.Biyoteknoloji ve gen mühendisliği uygulamalarının sosyal, ekonomik, çevresel, etik ve politik sonuçları.III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran, Bursa, Türkiye.

6.       ÜLKER HYILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C., de AVILA DM, REEVES JJ 2005.TheEffects of immunizationagainst LHRH usingrecombinant LHRH fusion protein, Ovalbumin-LHRH-7, on development, histologicandultrasonograficappearance of ram lamb testis. InstituteForAnimalHusbandry 8th International Symposium “ Modern Trends in LivestockProduction” 5thto 8thOctober, 2005, BelgradeFaculty of Agriculture, Zemun, Belgrade.

7.       ZER C AYGÜN T YILMAZ A2006.Someaproaches of organiclivestockAbstracts of 57th Annual Meeting of EuropeanAssociationAnimalProduction. Book of abstractsno: 12, 17-20 September 2006, Antalya, Turkey.

8.       ÜLKER H KÜÇÜK M YILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ 2006.The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development, ultrasonographic and histological appearance of testis in buck kids.J. Anim Sci. Vol: 87

9.       CEDDEN F DAŞKIRAN İ ÇETİN Y BİNGÖL M DEMİR AÖ YILMAZ A AYGÜN T 2007.Immunizing Norduz Goats against Inhibin (Plenary Invited Paper). New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming. 3-5 October, Zemun, Belgrade.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            Yok

 

 

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       YILMAZ A AYGÜN T 2002.Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri. YYÜ Zir. Fak. Derg., 2 (1): 21-16.

2.       AYGÜN T YILMAZ A 2003.Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.

3.       KOR A DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KESKİN S DEMİREL M YILMAZ A.2005.Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi.YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 47-51.

4.       DEMİREL M ERDOĞAN S YILMAZ A BAKICI Y 2005. Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri.YYÜ Sağlık Bil. Derg., 8 (1-2): 24-32.

5.       YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler.YYÜ Tar. Bil. Derg., 16(1): 69-75.

6.       YILMAZ A CENGİZ F2006. Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi.Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg., 12 (3): 277-284.

7.       YEŞİLOVA AYILMAZ AKAKİ B 2006. Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması.YYÜ Tar. Bil. Derg., 16 (2): 87-92.

8.       YILMAZ A CENGİZ F2008. Variations in sexualbehaviorcharacteristics of Norduz ram lambsbased on age.OMÜ Zir. Fakt. Derg., 23 (1): 1-6

9.       YILMAZ A CENGİZ F2010. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi.YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

10.   YILMAZ A CENGİZ F2010. Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri.ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 3-6.

11.   Gökdal, Ö., Atay, O., Ülker, H., Yılmaz, A., 2012. Koyun ve keçilerde immunokastrasyon. Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Mayıs-Haziran, sayı: 2, sayfa: 103-107.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       AYGÜN TYILMAZ A 2002.Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. 3. Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara

2.       DAŞKIRAN İ YILMAZ A ÇETİN AÖ. 2004.Norduz keçi yetiştiriciliği ve bazı tanımlayıcı ölçüleri.4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

3.       AYGÜN T KARAKUŞ FYILMAZ A GÖKDAL Ö ÜLKER H 2004. Van ili merkez ilçede et tüketim alışkanlığı.4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

4.       ZER C YILMAZ A AYGÜN T 2005.Gen mühendisliği ve ekolojik tarım gelişmeleri kapsamından tarımsal üretim.GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

5.       YILMAZ ACENGİZ F KARAKUŞ F 2005.Koçlarda üreme davranışı. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

6.       YILMAZ AKARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2007. Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi.5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

7.       YILMAZ ACENGİZ F 2007. Norduz erkek toklularında sperma özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

8.       YILMAZ AKARACA S 2007.Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

9.       GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ AEREN V ÇETİNER Ş 2007. Karya tipi erkek kuzularda rasyona ilave edilen vitamin E’nin eşeysel davranış, testis özellikleri ve ergenlik çağı başlangıcı üzerine etkileri.5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

10.   YILMAZ A2007. Analık davranışının genetik temeli ve yavrularının yaşama gücüyle ilişkisi (Çeviri)1. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

11.   YILMAZ AGÖKDAL Ö 2009.Tür içi ve türler arası testis doku parçacıklarının transplantasyonu ve gelecekte kullanım olanakları.XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya, Türkiye.

12.   KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz ve Kıl keçilerinde Kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi.10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

13.   KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010.Norduz Keçisi ve Kıl keçilerinde elde edilen üst ve alt kıllarda bazı fiziksel özellikler arasındaki fenotipikkorelasyonlar.10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

14.   KARACA S YILMAZ AKOR A BİNGÖL M CAVİDOĞLU İ 2011.Ekstansif ve entansif koşullarda besiye alınan Norduz erkek toklularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asit kompozisyonu.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

15.   YILMAZ AKARACA S BİNGÖL M KOR A 2011.Norduz keçisi oğlaklarında yaşama gücü ve sütten kesim ağırlığı üzerine analık davranışı puanının (MBS) etkisi.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

16.   BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN TYILMAZ A DAŞKIRAN İ2011. Norduz keçilerinde bazı tanımlayıcı verim özellikleri ve vücut ölçüleri.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

17.   SER, G. KAKİ, B., YEŞİLOVA A., YILMAZ, A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin permanslarının karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

18.   YILMAZ, A., KARAKUŞ, F., HAKAN, B., STORMO K., CENGİZ, F., ÜLKER, H. 2013. Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL (Ovalbumin_LHRH-7) proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

19.   KARACA, S., ERDOĞAN, S., YILMAZ, A., 2013. Norduz koçlarında aşım davranışı ve döl verim özelliklerine etkisi.8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

7.7. Diğer yayınlar (Derleme)

1.       YILMAZ A CENGİZ F 2005.Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi.YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 6-11.

2.       YILMAZ AKARACA S 2008. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri.HR.Ü.Zir. Fakt. Derg., 12 (2): 79-84.

3.       YILMAZ A 2009.Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 145-154.

4.       YILMAZ AHAKAN B 2010. Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF’nin ( gliyal hücre türevi nörotropikfactor ) rolü.Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):83-87.

8.Projeler

1.       Norduz kuzularında kuyruk kesiminin besi gücü ve karkas özellikleri üzerinde etkisi, Proje No: 1999-ZF-062, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

2.       Koç katım dönemi farklı beslemenin Karakaş ve Norduz koyunlarında döl verimi kuzularda büyüme ve yaşama gücüne etkisi, Proje No: 2001-ZF-062, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı(tamamlandı).

3.       Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Norduz Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Permansı ve Karkas Özellikleri ile Norduz Dişi Oğlaklarının Erken Damızlıkta Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Proje No: 2003-ZF-007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi (tamamlandı).

4.       Norduz Erkek Kuzularında Bazı Üreme özellikleri, Proje No: 2003-ZF-B008, YYÜ Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

5.       Pasif ve Aktif İnhibinİmmunizasyonu ile Van İli’nde Yetiştirilen Yerli Koyun ve Keçilerin Döl Verimlerinin artırılması, Kültür Irkları ile Melezleme Olanaklarının Araştırılması, Proje No: 2006-MİM-B020, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

6.       Norduz ve Karakaş koyunlarında yapağı verimi ve kalitesi ile Norduz keçisi ve Kıl keçilerinde kıl, kaşmir verimi ve kalitesi, Proje No: 2006-ZF-YTR04, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

7.       PCR-RFLF yöntemiyle Norduz ve Karakaş koyun ırklarında süt protein polimorfizminin belirlenmesi ve bunun süt verimine etkisi, Proje No: 2008-ZF-B064, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

8.       Van kedilerinde genetik yapısının mikrosatelite belirteçler ile belirlenmesi, Proje No: 2008-ZF-B069, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

9.       Gebeliğin son döneminde Norduz koyunlarının farklı düzeylerde organik selenyum ile beslenmesinin projeni selenyum transferi üzerine etkisi, Proje No: 2011-ZF-B007, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

 

 

9.İdari Görevler

            1.  Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek yüksekokulu Teknik Programlar Böl. Bşk. (2009-2012)

            2.  Bitlis Eren Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Erasmus kurum Koordinatörlüğü (2009-2013).

            3. Hizan Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal üretim başkanlığı (2010-2014).

            4. Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü (2012-2014).

            5. Siirt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (2014-devam ediyor).

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Van Zootekni Derneği (2007- devam ediyor).

11.Ödüller

1.       TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora sonrası Araştırma Burs Programı- Washington State Üniversitesi (6 ay), USA.

2.      AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI ERASMUS PROGRAMI- Ders Verme Hareketliliği (1 hafta)-Letonya Tarım Üniversitesi, Letonya.

3.      AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI ERASMUS PROGRAMI-Ders Alma Hareketliliği (2 ay)-Lithuanian University of Health Sciences-Veterinary Academy.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Genetik

3

0

3

2017-2018

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Genetik

3

0

3

 

 

Organik Hayvan Yetiştiriciliği

2

0

2

 

 

Hayvancılıkta kayıt ve Değerlendirme

2

0

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 B1- YILMAZ A 2003. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği uygulamalarının sosyal, ekonomik, çevresel, etik ve politik sonuçları. III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran, Bursa, Türkiye.

B2  ÜLKER H YILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C de AVILA DM, REEVES JJ 2005. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein, Ovalbumin-LHRH-7, on development, histologic and ultrasonografic appearance of ram lamb testis. Institute For Animal Husbandry 8thInternational Symposium “ Modern Trends in Livestock Production” 5th to 8th October, 2005, Belgrade Faculty of Agriculture, Zemun, Belgrade.

B3  ZER C AYGÜN T YILMAZ A 2006. Some aproaches of organic livestock Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of abstracts no: 12, 17-20 September 2006, Antalya, Turkey.

B4- ÜLKER H KÜÇÜK M YILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ 2006. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids. J. Anim Sci. Vol: 87

B5  CEDDEN F DAŞKIRAN İ ÇETİN Y BİNGÖL M DEMİR AÖ YILMAZ A AYGÜN T 2007. Immunizing Norduz Goats against Inhibin (Plenary Invited Paper). New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming. 3-5 October, Zemun, Belgrade.

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 C1- YILMAZ A AYGÜN T 2002. Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri. YYÜ Zir. Fak. Derg., 2 (1): 21-16.

C2- AYGÜN T YILMAZ A 2003. Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.

C3- KOR A DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KESKİN S DEMİREL M YILMAZ A. 2005. Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 47-51.

C4- DEMİREL M ERDOĞAN S YILMAZ A BAKICI Y 2005. Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri. YYÜ Sağlık Bil. Derg., 8 (1-2): 24-32.

C5- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16(1): 69-75.

C6- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi. Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg., 12 (3): 277-284.

C7- YEŞİLOVA A YILMAZ A KAKİ B 2006. Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16 (2): 87-92.

C8- YILMAZ A CENGİZ F 2008. Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. OMÜ Zir. Fakt. Derg., 23 (1): 1-6

C9- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi. YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

C10- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 3-6.

C12- Gökdal, Ö., Atay, O., Ülker, H., Yılmaz, A., 2012. Koyun ve keçilerde immunokastrasyon. Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Mayıs-Haziran, sayı: 2, sayfa: 103-107. 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1- AYGÜN T YILMAZ A 2002. Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. 3. Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara

D2- DAŞKIRAN İ YILMAZ A ÇETİN AÖ. 2004. Norduz keçi yetiştiriciliği ve bazı tanımlayıcı ölçüleri. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D3- AYGÜN T KARAKUŞ F YILMAZ A GÖKDAL Ö ÜLKER H 2004. Van ili merkez ilçede et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D4- ZER C YILMAZ A AYGÜN T 2005. Gen mühendisliği ve ekolojik tarım gelişmeleri kapsamından tarımsal üretim. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D5- YILMAZ A CENGİZ F KARAKUŞ F 2005. Koçlarda üreme davranışı. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D6- YILMAZ A KARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2007. Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D7- YILMAZ A CENGİZ F 2007. Norduz erkek toklularında sperma özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D8- YILMAZ A KARACA S 2007. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D9- GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ A EREN V ÇETİNER Ş 2007. Karya tipi erkek kuzularda rasyona ilave edilen vitamin E’nin eşeysel davranış, testis özellikleri ve ergenlik çağı başlangıcı üzerine etkileri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D10- YILMAZ A 2007. Analık davranışının genetik temeli ve yavrularının yaşama gücüyle ilişkisi (Çeviri)15. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D11- YILMAZ A GÖKDAL Ö 2009. Tür içi ve türler arası testis doku parçacıklarının transplantasyonu ve gelecekte kullanım olanakları. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya, Türkiye.

d12- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz ve Kıl keçilerinde Kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D13- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz Keçisi ve Kıl keçilerinde elde edilen üst ve alt kıllarda bazı fiziksel özellikler arasındaki fenotipik korelasyonlar. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D14-KARACA S YILMAZ A KOR A BİNGÖL M CAVİDOĞLU İ 2011. Ekstansif ve entansif koşullarda besiye alınan Norduz erkek toklularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asit kompozisyonu. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D15- YILMAZ A KARACA S BİNGÖL M KOR A 2011. Norduz keçisi oğlaklarında yaşama gücü ve sütten kesim ağırlığı üzerine analık davranışı puanının (MBS) etkisi. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D17- BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN T YILMAZ A DAŞKIRAN İ 2011. Norduz keçilerinde bazı tanımlayıcı verim özellikleri ve vücut ölçüleri. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D18- SER, G. KAKİ, B., YEŞİLOVA A., YILMAZ, A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D19- YILMAZ, A., KARAKUŞ, F., HAKAN, B., STORMO K., CENGİZ, F., ÜLKER, H. 2013. Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL (Ovalbumin_LHRH-7) proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D20- KARACA, S., ERDOĞAN, S., YILMAZ, A., 2013. Norduz koçlarında aşım davranışı ve döl verim özelliklerine etkisi. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

 

7.7. Diğer yayınlar

E1- YILMAZ A CENGİZ F 2005. Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 6-11.

E2- YILMAZ A KARACA S 2008. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. HR.Ü.Zir. Fakt. Derg., 12 (2): 79-84.

E3- YILMAZ A 2009. Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 145-154.

E4- YILMAZ A HAKAN B 2010. Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF’nin ( gliyal hücre türevi nörotropik factor ) rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):83-87.

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler