İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2954
Kurumsal E-Posta
E-Posta g.mourtada  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.03.2017 09:24:25

Prof.Dr. GASSAN MORTADA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

İsim: Gassan

Soyadı: Mortada

Baba adı: Muhammed

Doğum Yeri ve Tarih: Suriye/Şam 1961

Uyruğu: Suriye

Medeni Durumu: Evli

Çalıştığı Üniversite / Fakülte / Kısım: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı

Gsm-Türkiye: +905392557109

e-mail: g.mourtada@yahoo.com

EĞİTİM

·        Lisans: Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü-1984

·        Doktora ( Ph. D) Arap Dili Edebiyatı – Saint Petersburg Univerity-1992

AKADEMİK ÜNVANLAR

·         02 /09 /1985  Asistan

·         03/01 /1993 Araştırma Görevlisi

·         03/01/1995 Yardımcı Doçent

·         18/09/2001 Doçent

·         07/10/2007 Profesör

 

İDARİ VE BİLİMSEL GÖREVLER

·        07.09.2003 - 07.09.2006 Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Dekan Yardımcısı

·        11.09.2007  -31.08.2010 Edebiyat Fakültesi Dekanı

·        İslami Eğitim ve Bilimsel ve kültürel araştırmalar Örgüt uzmanı, 1997-2001 Tacikistan Bilim ve Kültür (ISESCO) elçisi, Duşanbe hükümet Üniversitesi'nde Arapça, İslami eğitim ve öğretim koordinatörü

 

YABANCI DİLLER

·        Rusça: İleri Düzeyde

·        Fransızca: Orta Düzeyde

 

Eğitim-Öğretim Deneyimi

Lisans ve Yüksek Lisans

·        Humus Üniversitesinde Öğretim Üyeliği

·        1997-2001 Tacikistan –Duşanba Devlet Üniversitesinde Öğretim Üyeliği (Rusça eğitim)

·        2005 – 2010 Suriye Özel Kalamon Üniversitesinde Öğretim Üyeliği

·        2009 – 2010 Suriye Fırat Üniversitesinde Öğretim Üyeliği


Verdiği Dersler

Klasik Dönem Arap Edebiyatı 

Modern Arap Edebiyatı ( şiir - nesir )

 Karşılaştırmalı Edebiyat

Uluslararası Edebiyat

Modern Arap Edebiyatı Eleştirileri

Arap İslam Medeniyeti Tarihi

Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans ve Doktora Danışmanlığı

Güncelleme : 17.03.2017 00:41:40
AKADEMİK YAYINLAR

Kitaplar:

·        El-Âdâbü’l-âlemiyye (Dünya edebiyatı), (Dr.Memduh Ebu Ulvi ile Birlikte) Humus Üniversitesi, 2007.

·        Fürsân ve Uşşâk: Dirasât et-tatbikiyye fi’l-edebi’l-mukaran, (Abu Dabi’de yayın aşamasında)

·         Nazariyyetü Edebi’l-Mukaran ve İn’ikasatüha fi’l-alemi’l-Arabî (Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi ve Arap dünyasında etkisi, Yayın aşamasında)

·        Fennü’s-sireti’ş-şahsiyye fi dav’i’l-edebi’l-mukaran (Karşılaştırmalı edebiyat ışığında halk kahramanlık sanatları- yayın aşamasında-).

·        Tarihu’l-hadarati’l-arabiyyeti’l-İslâmiyye (Arap İslam Medeniyet Tarihi-Yayına Hazır)

 Tercüme Kitaplar

1.     Mikhail Bulgakov , Bir genç doktorun anıları, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Kültür Bakanlığı Yayınları - Şam - 1997.

2.     Victor Germunsky, karşılaştırmalı edebiyat: Doğu ve Batı Yayınları, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Humus yayınları - 2004.

3.     Satım Uluğzade, Tacikistandan Üç Tiyatro, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Arap Yazarlar Birliği yayınları, Şam, 2002.

4.      Vladimir Propp,  Folklor ve Gerçeklik,  Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Kahire: Ulusal Tercüme Merkezi Yayınları, yayın aşamasında.

5.      Paris Aakhinbaum, Edebiyat Boyunca, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, yayın aşamasında.

Makaleler :

1.     “Karşılaştırmalı Edebiyat Kalıpları Teorisi”,  Humus Üniversitesi Dergisi, c.25  sy. 9 (2003)

2.     “Karşılaştırmalı Edebiyat İlmi ışığında Halk Kahramanlık Sanatı (Antara’nın Biyografisi Örneğinde)”, Humus Üniversitesi Dergisi, c.27, sy. 3 (2005).

3.     “Ölümsüz Aşkı: Evrensel Duygusal Şiirde Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Humus Üniversitesi Dergisi, c. 28 cilt, sy.10 (2006)

4.     “Bireysellik ve Ulusallık Arasında Edebiyat: Teorik Bir Okuma”, Humus Üniversitesi Dergisi,  Yayını Onaylandı.

5.     “Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Hay Bin Yakzan”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayını Onaylandı.

6.     “Samira Hemdân ile Birlikte, “Şair Mahmud Dervişin (Yaptıklarından Ötürü Özür Dileme) Adlı Divanında metinsellik”  c.30, sy.15 (2008)

7.      “Muhammed Yasin ile Bilikte, "Soyut Düşler: sanal şehirler ve Geleceğin toplumları”, Humus Üniversitesi Yayınları, Yayını Onaylandı.

8.     “Safâ Mahmut ile Birlikte, “Roman anlatımı alanı ( Hasiba Örneği)”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayını Onaylandı.

9.     “Edebiyat Terimleri Çeviri Problemleri”, Yayın aşamasında.

10.                       “Mahmud Derviş'in  (Yüksek Gölgeye övgü ) Adlı Eserinin Rusçaya çevirisinin incelenmesi ve çeviri esnasında gerçek anlamdan uzaklaştırılması”, Yayına Hazır.

11.                        Rusya ve Tacikistan’da hakemli dergilerde Rusça yayınlanmış Makaleler.

12.                        Edebiyat Mekanı (Şam), Yabancı Edebiyat (Şam), Edebiyat Haftası (Şam), Pencereler (Cidde) dergilerinde çeşitli telif ve tercüme makaleler.

Sempozyum ve Çalıştaylar

1.     “Arapça Karşılaştırmalı Çalışmalarda Estetik Teorisi Belirtileri”, Genç Bilim Adamları Sempozyumu, SSCB Bilimler Akademisi, Leningrad OryantalizmEnstitüsü, Nisan 1988.

2.     “Arapça Kısa Öykü Oluşumunda Çevirinin Etkisi”, Tiflis Şehri’in (Gürcistan ) Bininci Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Bilimler Sempozyumu, Oyantalizm Fakültesi, 1990.

3.     “Antara’nın Biyografisinde Tipik Kahraman”, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Üniversitelerde Öğretimi Sempozyumu, Baas Üniversitesi, Humus, 2003.

4.     Seminer çevirmen Medeniyetler Diyaloğu : Halep Üniversitesi, 2005 BUL : sorunlu terminoloji çeviri bilim edebiyatı : Terminoloji Almqarnah modeli )

5.     Mstarbbn veİslami Eğitim, Bilim ve Iivafah tarafından düzenlenen Dosenbh Üniversitesi ( Tacikistan ) de Arapça dil öğretmenleri , 5 . Ders . Arama: ( ( ) edebiyat Arapça olmayan konuşmacıların öğrenciler için malzeme öğretim ) . Oturumungenel denetimine ek olarak.

6.      Arap ve Fars edebiyatı arasında 6 Kültürel etkileşim , Şam , Mayıs 0,2006 İran Kültürel Başbakanlık Araştırma : . (Shahnameh Firdevsi de ( epik kahramanı ) ) .

7.     Uluslararası Konferans : Arts ( tarihinin ( Homs ) ) Fakültesi - Homs Üniversitesi   Ekim 2009, Denetleme ve düzenleme . .

8.     Umman - . Arap Üniversiteler Birliği Sanatlar KolejleriDerneği ( Sanat vegeleceğin zorlukları ( Kolejler ) ) / 2010 24-25 / Nisan , Muscat 8 Sekizinci Konferansı. Arama: Sanat , Gerçeklik ve Zorluklarfakültelerinde büyük gruplar sayıda öğretmek ) .

9.      Açık öğretim gelişimi 9. Çalıştayı: Lazkiye Ekim Üniversitesi , 2010 Çalışma kağıt ( HomsÜniversitesi ( çeviri programı geliştirme