İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme04.06.2013 14:55:22

Prof.Dr. İHSAN SÜREYYA SIRMA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekan

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İhsan Süreyya SIRMA

2. Doğum Tarihi          : 10. 07. 1944

3. Unvanı                    : Profesör

4.Öğrenim Durumu    : Profesör

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara

1966

Y. Lisans

İslam Tarihi

College de France

1973

Doktora

İslam Tarihi

College de France

1973

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 1974

Doçentlik Tarihi                        : 1980

Profesörlük Tarihi                    : 1989

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   Hz. Peygamber zamanında mescidin fonksiyonu,  haz. Mustafa Ağırman, 1986, Atatürk Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.  Hz. Peygamberin savaş stratejisi,  haz. Mustafa Ağırman, 1992, Atatürk Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı.

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 1. Yemen İsyanları, Beyan Yayınları, İstanbul 1994.
 2. Pakia Mektupları, Beyan Yayınları. İstanbul 2006.
 3. İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed, Beyan Yayınları İstanbul 2002.
 4. Alaturka Demokrasi Alaturka Laiklik, Beyan Yayınları, İstanbul 1997.
 5. Örnek Halifeler Dönemi, Beyan Yayınları İstanbul 2004.
 6. Neler Sordular, Beyan Yayınları İstanbul 2002.
 7. Sen Geldin, Beyan Yayınları İstanbul 2004.
 8. Hz. Muhammed, Beyan Yayınları, İstanbul 2004.    
 9. Medine Dönemi ve Cihad, Beyan Yayınları. İstanbul 2005.
 10. Müslümanların Tarihi (5 Cild), Beyan Yayınları. İstanbul 2014.

 

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       “Sosyal Değişme ve Dini Hayat (Tarihi Bir Değerlendirme)”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat, 1991, s. 13-28.

2.       Arap Müelliflerinde Farsça Eski Metinler” (Muhammed Hamidullah'tan çeviri), Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 59-71.

3.       İslam Tarihine Giriş”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 4, s. 251-256.

4.       Polonya’da Kur’an-ı Kerim Tercüme Tarihi Bibliyoğrafya İle Birlikte”, (M. Maciej Konopacki' den çeviri), Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s. 411-41.

5.        “Ebu Eyyup el-Ensari’yi Konstantiniyye Surlarına Kadar iren Amil Neydi?”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüp Sultan Sempozyumu: Tebliğler (8-10 Mayıs 1998), 1998, s. 54-57.

6.       “Eyyüb sultan Hakkında Bazı Mülahazalar”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (28-30 Mayıs 1999), 2000, s. 38-41.

7.        “Sultan II. Abdülhamid ve Çin Müslümanları”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1979, cilt: VII, sayı: 3-4, s. 199-205.

8.       “Quelques Documents Inedits sur le Rôle des Confreries Tarîqat dans la Politique Panislamique du Sultan Abdulhamid II. (Sultan II. Abdulhamid’in Panislamist Siyasetinde Rol Oynayan Tarikatlara Dair Basılmamış Birkaç Belge)”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1979, sayı: 3 (f. 1-2), s. 283-293.

9.        “Sultan II. Abdülhamid’in Çin’e Gönderdiği Enver Paşa Heyeti Hakkında Bazı Bilgiler”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1980, sayı: 4, s. 159-183.

10.   “Yemen Kıt’asında Osmanlı Devleti’ne ve Diğer Devletlere Karşı İsyan Eden Aşiretlere Dair Bir Vesika”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 223-236.

11.    “İlk İslam İmparatorluğu”, çeviren: İhsan Süreyya Sırma, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1976, cilt: XV, sayı: 2, s. 100-115.

12.    “İslam Tarihine Giriş”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 4, s. 251-256.

13.    “İslam Tarihine Giriş”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 5, s. 290-299.

14.    “Akdeniz Çevresi Müslümanlarının Tarih İlmine Kazandırdıkları”, çeviren: İ. Süreyya Sırma, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 1974, cilt: XIII, sayı: 6, s. 362-369.

15.   “Sosyal Değişme ve Dini Hayat (Tarihi Bir Değerlendirme)”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat, 1991, s. 13-28.

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Dekan

            2.   İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

İslam Tarihi

         

            4+4

 

 

      120

 

2017-2018

Güz

 

Siyer

 

            2+2

 

 

       122

İlkbahar

 

İslam Tarihi

 

            4+4

 

 

       121

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45