Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta sahinomer2002  yahoo.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme19.03.2013 10:02:47

Prof.Dr. ÖMER ŞAHİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer ŞAHİN Özgeçmişine erişmek için tıklayınız

Güncelleme : 13.03.2017 13:46:50
D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları
D1.3 (YDT) : Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları
D1.5 (YİM) : Yurt İçi Dergide Yayınları

1. AbdullahCEYHAN, Halil DEMİR, Ömer ŞAHİN,The Investigation Of Thermal Decomposition Kinetics Of Potassium TetraborateTetrahydrate By Thermal Analysis J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1,2009.

2. Asım Balbay, ÖmerŞahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. HidrojenÜreticili Bir Mikro PEMYakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik BilimleriDergisi, 25(1), 33-38,2013.

3.MehmetSaitİZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, ÖmerŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarakNaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’inetkisi, Selcuk UniversityJournal ofEngineering, Science & Technology, 4/1

D1.6 (YİT) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları
D3: Destek Proje Yürütücülüğü
E. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

HarranÜniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı 2003- 2005

HarranÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi: 2006-2009

SiirtÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı: 2009-

SiirtÜniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği BölümBaşkanlığı: 2009-

SiirtÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte Yönetim Kurul Başkanlığı: 2009

SiirtÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2009-

SiirtÜniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2009-

SiirtÜniversitesi Senato Üyeliği: 2009-

SiirtÜniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2009-

G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR:

Prof.Dr. Ömer Şahin, 7 adet yüksek lisans ve 1 adet doktora tezlerine danışmanlıkyapmıştır. Ayrıca endüstriyel çalışmalar konusunda devam eden bir TUBİTAK ve birKOSGEP projesinde danışmanlık yapmaktadır. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B6. Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. HidrojenÜreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik BilimleriDergisi, 25(1), 33-38, 2013.