Dr. OĞUZHAN ÖZDEMİR
Telefon 04842231224 / 3460
Kurumsal E-Posta oguzhan23  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme24.12.2014 08:59:11

Dr. OĞUZHAN ÖZDEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Oğuzhan ÖZDEMİR

2. Doğum Tarihi          :1988              

3. Unvanı                    : Uzman Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji

Fırat Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Biyoloji

Fırat Üniversitesi

2012

Doktora

Biyoloji

Fırat Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.       Ozdemir, O., Tuzcu, M., Sahin, N., Orhan, C., Tuzcu, Z. and Sahin, K., 2017. Organic chromium modifies expression of orexin and glucose transporters of ovarian in heat-stressed laying hens, Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 63, 93–98. doi: 10.14715/cmb/2017.63.10.15.

2.       Sahin, K., Orhan, C., Tuzcu, M., Sahin, N., Ozdemir, O. and Juturu, V., 2017. Ingested capsaicinoids can prevent low-fat–highcarbohydrate diet and high-fat diet-induced obesity regulating NADPH oxidase and Nrf2 pathways, Journal of Inflammation Research, 10, 161—168.

3.       Durmus, A.S., Tuzcu, M., Ozdemir, O., Orhan, C., Sahin, N., Ozercan, I.H., Komorowski, J.R., Ali, S. and Kazim Sahin, 2016. Arginine Silicate Inositol Complex Accelerates Cutaneous Wound Healing, Biological Trace Element Research, 177,122–131.

4.       Sahin, K., Pala, R., Tuzcu, M., Ozdemir, O., Orhan, C., Sahin, N. and Juturu, V., 2016. Curcumin prevents muscle damage regulating NF-kB and Nrf2 pathways and improves permance: an in vivo model, Journal of Inflammation Research, 9, 147–154.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Juturu V.,Sahin K.,Pala R.,Tuzcu M.,Sahin N., Ozdemir O. and Jayant D., 2015. Antioxidant Properties and Safety Evaluation of Curcumin (CurcuWINTM), Experimental Biology 2015, March 28 – April 01, Boston, USA.

2.       Juturu, V., Sahin, K., Pala, R., Tuzcu, M., Sahin, N., Ozdemir, O. and Jayant D., 2015. Curcumin (CurcuWINTM) Improves Antioxidant Capacity and Reduces Inflammation Following Downhill Running-Induced Muscle Damage, Experimental Biology 2015, March 28 – April 01, Boston, USA.

3.       Juturu, V., Şahin, K., Şahin, N., Pala, R., Tuzcu, M., Ozdemir, O., Ghanam, K. and Jayant D., 2015. Mesozeaxanthin protects liver health and reduces risk factors in insulin resistance induced high-fat diet in rodents, IDF World Diabetes Congress, November 30–December4, Vancouver, Canada.

4.       Sahin, K., Orhan, C., Tuzcu, M., Sahin, N., Ozdemir, O., and Juturu, V., 2016. Ingested Capsaicinoids Can Prevent Low-Fat/High-Carbohydrate diet and High-Fat Diet-Induced Obesity Regulating Expression of Genes Metabolism, Experimental Biology, April 2–6, Sen Diego USA,  The FASEB Journal, 30(1), 428-7.

5.       Akkemik, E., Ozdemir, O., Baykara, H., Kalelioglu, G., Tektas, O. and Alim, Z., 2016. Investigation of Effect of Natural and Syntic Phenolic Compounds on Glutathione Reductase Enzyme Activity under in vitro Conditions, International Conference On Advances In Natural And Applied Sciences, April 21-23, Antalya, Turkey.

6.       Juturu, V., Sahin, K., Pala, R., Tuzcu, M., Sahin, N. and Ozdemir, O., 2016. Beta-cryptoxanthin (BCX) improves lung function and reduces stress induced inflammation: In vivo model, 20th International Conference of FFC, September, 22-23, Boston, USA.

7.       Ozdemir, O., Tuzcu, M., Sahin, N., Tuzcu, Z. and Sahin K., 2016. The Effects of Dietary Supplementation of Different Organic Chromium ms on Glucose Transporters and Heat Shock Proteins in Ovary of Laying Hens, 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, October, 13-15, İstanbul, Turkey.

8.       Ozdemir, O., Tuzcu, M., Sahin, N., Orhan, C., Tuzcu, Z. and Sahin, K., 2017. Organic chromium ms modifies expression of orexin and its related receptors and glucose transporters in heat stressed hens, 9th International Congress on Nutrition & Health, February 20-21, Berlin, Germany.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Ozdemir, O. and Tuzcu Z., 2015. Resveratrol attenuates diabetic nephropathy modulating organic transporters and heat shock proteins in streptozotocin-induced diabetic rats, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 4, 36–43.

 

           

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Ozdemir, O., Gurel, A., Tuzcu M., Dogukan A., Aygen, B., Ulu, R. and Sahin, K., 2013. Effects of resveratrol on oxidative stress and on organic anion and cation transporters in kidneys of streptozotocin-induced Diabetic rats, 15th National Meeting of Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases, April 14-18 Maxx Royal Hotel & Convention Center Belek, Antalya, Turkey.

2.       Şahin, K., Orhan, C., Tuzcu, M., Özdemir, O., Demirdag, A., Sahin, N., 2014. Etlik Piliçlerde Krom İçeren Yeni Bir Mineral Premiksinin (KROM-MIX) Moleküler Mekanizmasının Araştırılması, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014 (uluslar arası katılımlı), 9-11 Ekim, Akgün Hotel, Elazığ, Türkiye.

3.       Akkemik, E., Kalelioğlu, G., Baykara, H., Tektaş, O., Özdemir, O. ve Alım, Z., 2015. Doğal Fenolik Bileşiklerle Sentetik Fenolik Bileşiklerin Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin in vitro Şartlarda Karşılaştırılması, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık, Konya, Türkiye.

4.        

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.       FF.12.07. Nolu FÜBAP Projesi, Araştırmacı, Deneysel Diyabetik Ratlarda Resveratrolün Böbrek Dokusunda OAT-1, OAT-3, OKT-1, OKT-2 Proteinlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi (2010-2012).

2.       KOSGEB Projesi, Kümes Hayvanları için Yeni Bir Mineral Premiksi: Krom-Mix, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Projesi, Bursiyer, Ocak–Kasım, 2013.

3.       TÜBİTAK 1130622 Nolu Proje-İnsan Ovaryum kanseri için preklinik bir model olan yumurta tavuklarında rasyona katılan kurkuminin moleküler mekanizması, Bursiyer (Doktora), (Ocak 2014-Ocak 2015).

4.       TÜBA Projesi, Arjinin Silikat İnositol Kompleksinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri, Araştırmacı,(06.04.2014-05.10.2015).

5.       SİÜLAB 999 No’lu Proje, BAP Projesi, Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Geliştirilmesi, Altyapı projesi (2016-2017).

6.       Kalkınma Bakanlığı (DİKA), Bal Analiz Laboratuvarının Altyapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, (2016-2017)

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45