Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon / 2830
Kurumsal E-Posta arzu  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme16.04.2013 15:59:42

Dr. Öğr. Üyesi ARZU ÇIĞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı V.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Arzu ÇIĞ

2. Doğum Tarihi          : 01.12.1973

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ege Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri AD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri AD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

   1.   Hamiyet BOZDEMİR- Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi (2016).

 

2.   Rukiye KELEŞ- Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarının Bazı Glayöl (Gladiolus grandiflorus) Çeşitlerinin Kesme Çiçek Verim ve Kalitesine Etkisi (2016).

 

3. Sirwan Rashid ALİ- Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Sümbül (Hyacinthus spp.) Bitkisinin Gelişimi ve  Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve NP Dozlarının Etkileri (2018).

 

   4.  Ferhat BADEMKIRAN- Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Nergis (Narcissus sp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin    Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve Vermisoil Dozlarının Etkileri (2018).

 

   5.  Pınar Arıca BİNTAŞ- Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri (2017-devam ediyor).

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

         1.   Tuncer, B., Çığ, A., Yanmaz, R., Yaşar, F., 2016. Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea Species, Journal of Agricultural Sciences 22: 548-554.

 

       2.   Çığ, A., Yılmaz, H., 2017. In Vitro Symbiotic Culture Studies of Some Orchid Species. Journal of Agricultural Sciences, 23: 453-463.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

       1.   Başdoğan, G., Çığ, A., 2016. Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in Sustainable City Model,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 430-438.

 

2. Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of Lead Contamination on Nutrient Contents of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”), J. Int. Environmental Application & Science, 11(2): 213-215.

 

3. Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2017. Effects of Nickel Contamination on Nutrient Contents of Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”). Int. J. Sec. Metabolite, 4(2): 99-102.

 

4. Arslan, D., Çığ, A., Arslan, H., Bayraktar, Ö. V., Tulucu, F., 2017. Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan sp. nov. (Lamiaceae). Journal of Applied Biological Sciences, 11(1): 29-32.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.   Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of lead contamination on nutrient contents of  Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”). Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 436.  (ÖZET)

 

2. Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Effects of nickel contamination on nutrient contents of  Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 387.  (ÖZET)

 

3. Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Conference 2016: Landscape as impulsion culture: research, perception & protection,  June 29 - July 1, 2016, Kraków, Poland. (ÖZET)

 

4. Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., Sönmez, F., 2016. Phytoremediation Capacity of Wood Species on Urban Roadside in Van Province. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). September 28 – October 2, 2016,  page: 81. Belgrade-Serbia (ÖZET)

 

5. Çığ A., Gülser, F., Gürbüz Kılıç, Ö., Gökkaya, T.H., 2016. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinin (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Muscari armeniacum, Narcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’) Besin Elementi İçeriğine Etkileri. 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Adana. (ÖZET)

 

6. Çığ, A., Özger, Ş., Yaşar, B., 2017. Orchid and Insect Relationships. International Conference Interactive Conservation Platm Orchids, Native to Greece and Turkey (ICON) (Third Meeting of The Turkish Orchid Researchers) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey (ÖZET)

 

7. Bozdemir, H., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2017. Effects of Different Concentrations of Carbon Forms on Species of Orchis sancta L. Propagation in vitro. International Conference Interactive Conservation Platm Orchids, Native to Greece and Turkey (ICON) (Third Meeting of The Turkish Orchid Researchers) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey (ÖZET)

 

8. Çığ A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., 2017. The Effects Of Different Growing Media On Plant Growth Criteria Of Some Bulbous Ornemental Plants (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Narcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 15-17 Mayıs 2017, NEVŞEHİR. pp. 1173. (ÖZET)

 

9. Mikail, N., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2017. Classification of Different Eastern Hyacinth (Hyacinthus orientalis subsp. orientalis) Cultivars Neural Network Method. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2017). 05-08 July 2017, Minsk-Belarus , pp: 637 (ÖZET)

 

10. Arslan, D., Çığ, A., Arslan, H., Bayraktar, Ö. V., Tulucu, F., 2017. Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan sp. nov. (Lamiaceae). 3rd  International Agriculture Congress (IAC 2017). 14-18 August, 2017. Skopje, Macedonia  (ÖZET)

 

11. Çığ, A., Demirer Durak, E., İşler, S., 2017. Bazı Karasal Orkide Türlerinin Yumrularından Fungus İzolasyonunun Yapılması. European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 October 2017. Prague, Czechia (Czech Republic). (ÖZET)

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

   1.   Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Monographs Volume 1. Landscape as impulsion culture: research, perception & protection. Definitions, Theory & Contemporary Perception of Landscape, Volume editor: Piotr Kolodziejczyk, Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology, Kraków, Poland. 99-110.

 

   2.  Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Determination of in vitro Plantlet of Some Terrestrial Orchid Species. Development in Science and Engineering. ISBN: 978-954-07-4137-6, Chapter 3. St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. Page: 29-40.

 

3. Çığ, F., Sonkurt, M., Erman, M., Çığ, A., 2017. The Role of Beneficial Microorganisms in Protection of Plants Growing in Natural Landscape Areas. Nature, Environment and Earth Science. Chapter: 35, Current Trends in Science and Landscape Management. Sofia St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-07-4338-7. Pg: 427-442.

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

          1.   Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Anacamptis, Dactylorhiza, Orchis ve Ophrys cinslerine ait bazı türlerin in vitroda bitkicik oluşturma potansiyellerine dair bir çalışma. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya,   (ÖZET)

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1. Bazı Orkide Türlerinin In Vitroda Simbiyotik Olarak Çimlenme ve Çoğalma Olanakları Üzerine Çalışmalar. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje Yürütücüsü, 2013-SİÜZİR-Z2

 

2.  Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-SİÜFEB-25.  

 

3. Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Sümbül (Hyacinthus spp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve NP Dozlarının Etkileri. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-29.  

 

4. Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Nergis (Narcissus sp.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Vermikompost ve Vermisoil Dozlarının Etkileri. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-30. 

 

5. Farklı Ses Tipleri ve Şiddetlerinin Sümbül (Hyacinthus orientalis L.) Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-SİÜZİR-32.  

 

6. Hyacinlla siirtensis Matw (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2017-SİÜZİR-46.  

 

7. Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-SİÜFEB-88. 

 

9.İdari Görevler

            1.   Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Vekili (2013-2018)

            2.   Ziraat Fakültesi Erasmus Birim Koordinatörü (2013-devam ediyor)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

1-Yüksek lisans semineri

2- İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3- Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Uygulamaları

4-Yüksek Lisans Tez Hazırlık

5-Uzmanlık Alan Dersi

6- Peyzaj Mimarlığı

7- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I

8-Mantar Yetiştiriciliği

0

 

3

 

 

3

 

 

0

 

8

 

2

1

 

 

3

 

2

 

0

 

 

0

 

 

1

 

0

 

2

2

 

 

0

1

 

1

 

 

2

 

 

1

 

1

 

4

4

 

 

4

İlkbahar

1-Yükseklisans Tez Çalışması

2- Uzmanlık Alan Dersi

3-Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II

4- Dendroloji

5- Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Soğanlı Yumrulu Süs Bitkileri

0

 

8

 

1

 

2

1

1

 

0

 

2

 

0

2

1

 

1

 

2

 

4

2

 

2017-2018

Güz

1-      Peyzaj Mimarlığı

2-      İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3-      Bahçe Bitkilerinde doku Kültürü Uygulamaları

4-      Yüksek Lisans Tez Hazırlık

5-      Yüksek lisans tez çalışması

6-      Uzmanlık Alan Dersi

7-      Mantar Yetiştiriciliği

2

 

3

 

 

3

 

 

 

0

 

 

0

 

 

8

 

3

1

 

0

 

 

0

 

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

0

6

 

2

 

 

4

 

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

4

İlkbahar

1-      Dendroloji

2-      Soğanlı Yumrulu Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3-      Yüksek Lisans Tez Hazırlık

4-      Yüksek lisans tez çalışması

5-      Uzmanlık Alan Dersi

6-      Yüksek lisans semineri

2

3

 

 

 

0

 

 

0

 

 

8

 

0

0

0

 

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

2

2

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Türkoğlu, N., Balta, M.F., Çığ, A., 2008. Sugar Contents of Juniper Plants. Asian Journal of Chemistry, 20(4): 3307-3309.

 

Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2009. Effect of temperature on germination biology in Centaurea species. African Journal of Agricultural Research, 4(3),259-261.

Eryigit, T., Çig, A., Okut, N., Yildirim, B., Ekici, K., 2015. Evaluation of chemical composition and antimicrobial activity of Vitex agnus castus L. fruits’ essential oils from West Anatolia, Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, TEOP 18(1): 208-214.

Tuncer, B., Çığ, A., Yanmaz, R., Yaşar, F., 2016. Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea Species, Journal of Agricultural Sciences 22: 548-554.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Türkoğlu, N., Çığ, A., 2006. The Useability for Cut Flowering of Hyacinth Culture Types Planted in Different Environments. International Journal of Botany, 2(2): 133-136.

 

Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2008. Effect of diammonium phosphate (DAP) fertilization in different doses on bulb and flower of Narcissi. ISSN: 1818-6769, American-Eurasian J.Agric.&Environ. Sci.,4(5): 595-598.

 

Çığ, A., Sönmez, F., Türkoğlu, N., 2011. Bazı Sümbül Çeşitlerinin Besin Elementlerinden Faydalanma Farklılıklarının Ortaya Konulması. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 1(2): 9-13.

 

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape. J. Int. Environmentel Application and Science. 6(5): 661-667

 

Çığ, A., Gülgün, B., Keskin, N., 2011. Determination of the growth and development different    Hyacinth cultivars. Journal of International Environmental Application & Science, Vol. 6 (4): 613-618.

 

Gülser, F., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2012. Van’da doğal olarak yetişen ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) bitkisinin meyvelerinin besin elementi içerikleri ile yetişme ortamının toprak özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2(2): 93-98.

 

Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient contents in hybrid Gladiolus. Eurasian Journal of Soil Science 2: 140-144.

 

Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. Journal of International Environmental Application & Science, 8(4): 714-718.

 

Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3. ISSN: 1313-2563. Page: 23-32.

Çığ, A., Başdoğan, G., 2015.  In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. International Journal of Secondary Metabolite, 2(1): 27-49.

Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Noise Barrier in Intra-City Transportation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1): 98-104.

 

Başdoğan, G., Çığ, A., 2016. Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the Sustainable City Model,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 430-438.

 

Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of Lead Contamination on Nutrient Contents of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”), J. Int. Environmental Application & Science, 11(2): 213-215.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Çığ, A., Yılmaz, H., 2010. Changes in nutrient contents of daffodil (Narcissus tazetta L.) Grown under Salt Stress. 28th International Horticultural Congress 22-27 August 2010, Lisboa, Abstract code number: Ornamentals: S09-294, page: 435. (ÖZET)

 

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The determination of phytoremediation levels of ornamental plants used in landscape. 2nd International Conference of Ecosystems (ICE 2011). 4-6 June 2012. Tiran Albania. (POSTER-ÖZET)

 

Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient Contents in Gladiolus. 3rd International Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania. (POSTER-ÖZET)

 

Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. 3rdInternational Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania. (SÖZLÜ-ÖZET)

 

Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. The 22nd International Symposium Ecology & Safety, 7-11 June 2013. Sunny Beach, Bulgaria. (POSTER)

Gülser, F., Türkoğlu, N., Çığ, A., 2013. The determination of nutrient contents of native juniper (Juniperus excelsa Bieb.) leaves related with soil properties in Van region. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (SÖZLÜ)

Öztürk, F., Çığ, A., Ölçücü, C., Başdoğan, G., 2013.  Natural, aesthetic and aromatic plants of Lake Van Basin. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (POSTER-ÖZET)

Aşur, F, Çığ, A., Başdoğan, G., 2013. General evaluation on road plantation of Van city.  International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (SÖZLÜ) 

Türkoğlu, N., Tektaş, İ., Çığ, A., Görürüm, D., Alp, Ş., 2013. Afforestation efforts in the province of Van. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (POSTER)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Noise barrier in intra-city transportation, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey (POSTER-ÖZET)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Examination of Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the Sustainable City Model, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey (POSTER-ÖZET)

Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., Gülser, E., 2014. Effects of mycorrhiza on growth of Narcissus tazetta (L.) under salt stress, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, 148-152.  İzmir, Turkey (POSTER)

Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. In vitro symbiotic culture studies of some orchid species. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.  (SÖZLÜ-ÖZET)

Çığ, A., Başdoğan, G., 2014. In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.  (SÖZLÜ-ÖZET)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014.  Ekolojik kentsel yaklaşım çatısında permakültür bir araç olabilir mi?  Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır – Türkiye. Sf: 1062. (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Gülser, F., 2015. The Effect of mycorrhiza inoculation on the macronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Sf:53.   (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Başdoğan, G., Gülser, E., 2015. The effect of mycorrhiza inoculation on the micronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Sf:54.   (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Başdoğan, G., 2015. Tolerance of daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) to nickel contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sf: 110. (POSTER-ÖZET)

 

Gülser, F., Çığ, A., 2015. Tolerance of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. Blue Star”) to lead contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sf: 109. (SÖZLÜ-ÖZET)

 

 

 

Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of lead contamination on nutrient contents of  Hyacinth

(Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”). Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 436.  (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Effects of nickel contamination on nutrient contents of  Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 387.  (POSTER-ÖZET)

 

Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within the context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Conference 2016: Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection,  June 29 - July 1, 2016, Kraków, Poland. (POSTER-TAM METİN)

 

Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Phytoremediation Capacity of Wood Species on Urban Roadside in Van Province. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). September 28 – October 2, 2016,  page: 81.  (POSTER-ÖZET)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within the context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Monographs Volume 1. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Definitions, Theory & Contemporary Perception of Landscape, Volume editor: Piotr Kolodziejczyk, Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology, Kraków, Poland. 99-110.

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Determination of in vitro Plantlet of Some Terrestrial Orchid Species. Development in Science and Engineering. ISBN: 978-954-07-4137-6, Chapter 3. St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. Page: 29-40.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2010. Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki Gelişimine, Çiçeklenme Kalitesine ve Besin Elementi İçeriğine Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 15-17 Eylül 2010, İzmir, 671-675.

 

Alp, Ş., Yıldız, K., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur,F., 2010. Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri İle Çoğaltılması. ISSN: 1308-7576, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3): 189-193.

 

Bilgili, B.C., Çığ, A., Şahin, K., 2011. Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): 98-103.

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. Bazı Orkide Türlerinde Farklı Yöntemlerle İzole Edilen Funguslar.        Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 24-28.

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2015. Van Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Farklı Orkide Türlerine Ait Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3 (1): 1 – 8.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çığ, A., Türkoğlu, N., 2006. Van yöresinde farklı doğu sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) kültür soğanının kesme çiçek yetiştiriciliği ve peyzaj düzenlemede kullanılabilirliği. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Yaşar, F., Üzal, Ö., Türkoğlu, N., Yılmaz, H., 2006. Sümbül soğanının doku kültüründe çoğaltılması. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Şahin, K., Türkoğlu, N., Çığ, F., Terin, M., 2006. Van ili kentsel alanda ailelerin süs bitkileri satın alma davranışlarının belirlenmesi. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Şahin, K., Çığ, A., Türkoğlu, N., Terin, M., Çığ, F., 2006. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakış açıları. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Yaşar, F., Alp, Ş., Çığ, A., Karagöz, S., Aşur, F., 2006. Tarihi Türk gülü Rosa hemispharica "Plore Plone"nın mikro üretim yoluyla çoğaltılması üzerine bir araştırma. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2009. Safran ve bilmediklerimiz. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van. (POSTER)

 

İşler, S., Çığ, A., Sezik, E., Yılmaz, H., 2009. Salebin doğadan tüketime kadar aldığı yol. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van. (POSTER)

 

Aşur, F., Çığ, A., Alp, Ş., Türkoğlu, N., 2010. Peyzaj Düzenlemelerinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilen Bazı Sebzeler, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 636-640. (SÖZLÜ)

 

Alp, Ş., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur, F., Bekiroğlu, S., 2010. Dekoratif Sebze Bahçelerinin Tasarımı ve Önemi, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 641-647. (SÖZLÜ)

 

Çığ, A., Yıldırım, B., Yılmaz, H., 2010. Tıbbi Amaçlarla Kullanılabilen Bazı Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 510-517. (POSTER)

 

Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., Aşur, F., 2010. Toksik Etkili Bazı Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 577.  (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Gündoğdu, M., Yılmaz, H., 2011. Farklı dut türlerinin besin elementi alınımları arasındaki farkın belirlenmesi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa. (POSTER)

 

Çığ, A., Öztürk, F., Gülgün, B., 2012. Mikoriza ve tuz uygulamalarının Narcissus tazetta (L.) bitkisinin stoma yoğunluğu üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) 3-7 Eylül, İzmir, 675. (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Sönmez, F., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. Bazı organik gübrelerin hibrid Gladiolus 'Dolce Vita' bitkisinin gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova, 754-759. (POSTER)

 

Yaşar, F., Çığ, A., Sönmez, F., Yılmaz, H., 2013. Narcissus tazetta L. Bitkisinin Besin Elementi İçerikleri Üzerinde Mikoriza ve Tuzun Etkisi.  V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova. (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., İşler, S., Öztürk, F., 2014. Salep orkidelerinde yapılan bazı simbiyotik ve asimbiyotik çoğaltma çalışmalarının karşılaştırılması. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Bildirileri, 25-26 Nisan 2012, İzmir, 281-292. (POSTER)

 

Çığ, A., Keleş, R., 2015. Siirt’te yapılan salep toplayıcılığı ve ticareti üzerine bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 114. (SUNUM-ÖZET)

 

Keleş, R., Çığ, A., 2015. Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı, yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 720. (POSTER-ÖZET)

 

Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü peyzaj düzenleme çalışmalarında dünden bugüne odunsu süs bitkisi kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 123. (SUNUM-ÖZET)

 

Çığ, A., Alp, Ş., 2015. Siirt koşullarında lale soğanlarına uygulanan farklı soğuklatma süresi ve dikim zamanlarının soğanların büyümesi ve çiçeklenmesi üzerine etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale,  38. (SUNUM-ÖZET)

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Anacamptis, Dactylorhiza, Orchis ve Ophrys cinslerine ait bazı türlerin in vitroda bitkicik oluşturma potansiyellerine dair bir çalışma. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya,   (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Gülser, F., Gürbüz Kılıç, Ö., Gökkaya, T.H., 2016. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinin (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Muscari armeniacum, Narcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’) Besin Elementi İçeriğine Etkileri, 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Adana, (POSTER-ÖZET)

 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Van Yöresinde Farklı Doğu Sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) Kültür Soğanlarının Kesme Çiçek Yetiştiriciliği ve Peyzaj Düzenlemede Kullanılabilirliği. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, ZF-YL20-2005

 

Tuz, Kuraklık ve Soğuk Stresi Altındaki Karpuz Genotiplerinin Biyokimyasal ve Fizyolojik Olarak Tepkilerinin Belirlenmesi. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, ZF 16. 

 

Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri ile Çoğaltılması. (Tamamlandı). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, MRK B35.

 

Van da Doğal Olarak Yetişen Salep Orkidelerinin Simbiyotik ve Asimbiyotik Olarak In Vitro ve In Vivo Ortamlarda Çoğaltılması. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2009, FBE-D036

 

Lahana (Brassica oleracea) Türlerinde Yüksek Sıcaklık Uygulamalarının Mikrospor Embriyogenesisi Üzerine Etkisi. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2011,ZF-B005 (01.07.2011-15.01.2014)

 

Bazı Orkide Türlerinin In Vitroda Simbiyotik Olarak Çimlenme ve Çoğalma Olanakları Üzerine Çalışmalar. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje Yürütücüsü, 2013-SİÜZİR-Z2

 

Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-SİÜFEB-25.   18.05.2015-18.11.2016 (tamamlandığı tarih 27.10.2016)

9. İdari Görevler

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki                  tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

3

0

1

BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI

3

0

2

PEYZAJ MİMARLIĞI

2

2

4

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I

1

2

4

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

3

0

3

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

3

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

Güz

İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

3

0

2

BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI

3

0

4

PEYZAJ MİMARLIĞI

2

2

8

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I

1

2

3

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

4

Bahar

SOĞANLI YUMRULU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

3

0

2

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ II

1

2

4

DENDROLOJİ

2

0

8

 

KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SOĞANLI YUMRULU SÜS BİTKİLERİ

1

2

9

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

3

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

5

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

2

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Türkoğlu, N., Balta, M.F., Çığ, A., 2008. Sugar Contents of Juniper Plants. Asian Journal of Chemistry, 20(4): 3307-3309. 

Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2009. Effect of temperature on germination biology in Centaurea species. African Journal of Agricultural Research, 4(3),259-261.

Eryigit, T., Çig, A., Okut, N., Yildirim, B., Ekici, K., 2015. Evaluation of chemical composition and antimicrobial activity of Vitex agnus castus L. fruits’ essential oils from West Anatolia, Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, TEOP 18(1): 208-214.

Tuncer, B., Çığ, A., Yanmaz, R., Yaşar, F., 2016. Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea Species, Journal of Agricultural Sciences 22: 548-554.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Türkoğlu, N., Çığ, A., 2006. The Useability for Cut Flowering of Hyacinth Culture Types Planted in Different Environments. International Journal of Botany, 2(2): 133-136.

 Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., 2008. Effect of diammonium phosphate (DAP) fertilization in different doses on bulb and flower of Narcissi. ISSN: 1818-6769, American-Eurasian J.Agric.&Environ. Sci.,4(5): 595-598.

 Çığ, A., Sönmez, F., Türkoğlu, N., 2011. Bazı Sümbül Çeşitlerinin Besin Elementlerinden Faydalanma Farklılıklarının Ortaya Konulması. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 1(2): 9-13. 

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape. J. Int. Environmentel Application and Science. 6(5): 661-667

 Çığ, A., Gülgün, B., Keskin, N., 2011. Determination of the growth and development different    Hyacinth cultivars. Journal of International Environmental Application & Science, Vol. 6 (4): 613-618.

 Gülser, F., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2012. Van’da doğal olarak yetişen ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) bitkisinin meyvelerinin besin elementi içerikleri ile yetişme ortamının toprak özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2(2): 93-98.

 Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient contents in hybrid Gladiolus. Eurasian Journal of Soil Science 2: 140-144. 

Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. Journal of International Environmental Application & Science, 8(4): 714-718.

 Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3. ISSN: 1313-2563. Page: 23-32.

Çığ, A., Başdoğan, G., 2015.  In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. International Journal of Secondary Metabolite, 2(1): 27-49.

Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Noise Barrier in Intra-City Transportation. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1): 98-104. 

Başdoğan, G., Çığ, A., 2016. Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the Sustainable City Model,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 430-438.

 Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of Lead Contamination on Nutrient Contents of Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”), J. Int. Environmental Application & Science, 11(2): 213-215.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Çığ, A., Yılmaz, H., 2010. Changes in nutrient contents of daffodil (Narcissus tazetta L.) Grown under Salt Stress. 28th International Horticultural Congress 22-27 August 2010, Lisboa, Abstract code number: Ornamentals: S09-294, page: 435. (ÖZET)

 

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2011. The determination of phytoremediation levels of ornamental plants used in landscape. 2nd International Conference of Ecosystems (ICE 2011). 4-6 June 2012. Tiran Albania. (POSTER-ÖZET)

 

Sönmez, F., Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. The effects of some organic fertilizers on nutrient Contents in Gladiolus. 3rd International Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania. (POSTER-ÖZET)

 

Gülser, F., Sönmez, F., Çığ, A., 2013. Comparing heavy metal contents of roadside soils with coastal area soils. 3rdInternational Conference of Ecosystems (ICE 2013). 31 May-5 June 2013. Tiran Albania. (SÖZLÜ-ÖZET)

 

Baylan, E., Başdoğan, G., Çığ, A., 2013. Landscape protection in less developed regions, case on wetlands in Van Province, Turkey. The 22nd International Symposium Ecology & Safety, 7-11 June 2013. Sunny Beach, Bulgaria. (POSTER)

Gülser, F., Türkoğlu, N., Çığ, A., 2013. The determination of nutrient contents of native juniper (Juniperus excelsa Bieb.) leaves related with soil properties in Van region. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (SÖZLÜ)

Öztürk, F., Çığ, A., Ölçücü, C., Başdoğan, G., 2013.  Natural, aesthetic and aromatic plants of Lake Van Basin. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (POSTER-ÖZET)

Aşur, F, Çığ, A., Başdoğan, G., 2013. General evaluation on road plantation of Van city.  International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (SÖZLÜ) 

Türkoğlu, N., Tektaş, İ., Çığ, A., Görürüm, D., Alp, Ş., 2013. Afforestation efforts in the province of Van. International Caucasian Forestry Symposium, 23-26 October 2013, Artvin, Turkey. (POSTER)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Noise barrier in intra-city transportation, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey (POSTER-ÖZET)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014. Examination of Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the Sustainable City Model, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, İzmir, Turkey (POSTER-ÖZET)

Çığ, A., Gülser, F., Başdoğan, G., Gülser, E., 2014. Effects of mycorrhiza on growth of Narcissus tazetta (L.) under salt stress, The International Congress On Green Infrastructure And Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 May 2014, 148-152.  İzmir, Turkey (POSTER)

Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. In vitro symbiotic culture studies of some orchid species. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.  (SÖZLÜ-ÖZET)

Çığ, A., Başdoğan, G., 2014. In vitro propagation techniques for some geophyte ornamental plants with high economic value. Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 May 2014, Moscow-Russia.  (SÖZLÜ-ÖZET)

Başdoğan, G., Çığ, A., 2014.  Ekolojik kentsel yaklaşım çatısında permakültür bir araç olabilir mi?  Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır – Türkiye. Sf: 1062. (POSTER-ÖZET) 

Çığ, A., Gülser, F., 2015. The Effect of mycorrhiza inoculation on the macronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Sf:53.   (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Başdoğan, G., Gülser, E., 2015. The effect of mycorrhiza inoculation on the micronutrient contents in different organs of Narcissus tazetta (L.) grown under saline conditions. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku- Azerbaijan. Sf:54.   (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Başdoğan, G., 2015. Tolerance of daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) to nickel contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sf: 110. (POSTER-ÖZET)

 

Gülser, F., Çığ, A., 2015. Tolerance of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. Blue Star”) to lead contaminated media. 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015). 07-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sf: 109. (SÖZLÜ-ÖZET)

 

Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., 2016. Effects of lead contamination on nutrient contents of  Hyacinth (Hyacinthus orientalis L. c.v. “Blue Star”). Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 436.  (POSTER-ÖZET) 

Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Effects of nickel contamination on nutrient contents of  Daffodil (Narcissus poeticus L. c.v. “Ice Folies”) Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 May 2016, Antalya. Sf: 387.  (POSTER-ÖZET)

 Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within the context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Conference 2016: Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection,  June 29 - July 1, 2016, Kraków, Poland. (POSTER-TAM METİN) 

Çığ, A., Gülser, F., Gökkaya, T.H., Başdoğan, G., 2016. Phytoremediation Capacity of Wood Species on Urban Roadside in Van Province. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). September 28 – October 2, 2016,  page: 81.  (POSTER-ÖZET)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Başdoğan, G., Çığ, A., 2016.  Study on artificial water features in line with design principles within the context of spatial perception and environmental psychology: Yildiz Technical University campus example. Cracow Landscape Monographs Volume 1. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Definitions, Theory & Contemporary Perception of Landscape, Volume editor: Piotr Kolodziejczyk, Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology, Kraków, Poland. 99-110.

 Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Determination of in vitro Plantlet of Some Terrestrial Orchid Species. Development in Science and Engineering. ISBN: 978-954-07-4137-6, Chapter 3. St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Bulgaria. Page: 29-40.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F., 2010. Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki Gelişimine, Çiçeklenme Kalitesine ve Besin Elementi İçeriğine Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 15-17 Eylül 2010, İzmir, 671-675.

 

Alp, Ş., Yıldız, K., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur,F., 2010. Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri İle Çoğaltılması. ISSN: 1308-7576, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3): 189-193.

 

Bilgili, B.C., Çığ, A., Şahin, K., 2011. Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): 98-103. 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2014. Bazı Orkide Türlerinde Farklı Yöntemlerle İzole Edilen Funguslar.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 24-28. 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2015. Van Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Farklı Orkide Türlerine Ait Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3 (1): 1 – 8.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çığ, A., Türkoğlu, N., 2006. Van yöresinde farklı doğu sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) kültür soğanının kesme çiçek yetiştiriciliği ve peyzaj düzenlemede kullanılabilirliği. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Yaşar, F., Üzal, Ö., Türkoğlu, N., Yılmaz, H., 2006. Sümbül soğanının doku kültüründe çoğaltılması. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Şahin, K., Türkoğlu, N., Çığ, F., Terin, M., 2006. Van ili kentsel alanda ailelerin süs bitkileri satın alma davranışlarının belirlenmesi. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Şahin, K., Çığ, A., Türkoğlu, N., Terin, M., Çığ, F., 2006. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakış açıları. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Yaşar, F., Alp, Ş., Çığ, A., Karagöz, S., Aşur, F., 2006. Tarihi Türk gülü Rosa hemispharica "Plore Plone"nın mikro üretim yoluyla çoğaltılması üzerine bir araştırma. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 8-10 Kasım. 2006. İzmir. (POSTER)

 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2009. Safran ve bilmediklerimiz. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van. (POSTER)

 

İşler, S., Çığ, A., Sezik, E., Yılmaz, H., 2009. Salebin doğadan tüketime kadar aldığı yol. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van. (POSTER)

 

Aşur, F., Çığ, A., Alp, Ş., Türkoğlu, N., 2010. Peyzaj Düzenlemelerinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilen Bazı Sebzeler, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 636-640. (SÖZLÜ)

 

Alp, Ş., Türkoğlu, N., Çığ, A., Aşur, F., Bekiroğlu, S., 2010. Dekoratif Sebze Bahçelerinin Tasarımı ve Önemi, 8. Sebze Tarımı Sempozyumu. 23-26 Haziran 2010. Van, 641-647. (SÖZLÜ)

 

Çığ, A., Yıldırım, B., Yılmaz, H., 2010. Tıbbi Amaçlarla Kullanılabilen Bazı Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 510-517. (POSTER)

 

Türkoğlu, N., Alp, Ş., Çığ, A., Aşur, F., 2010. Toksik Etkili Bazı Süs Bitkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010. Erdemli-Mersin, 577.  (POSTER-ÖZET)

 

Çığ, A., Gündoğdu, M., Yılmaz, H., 2011. Farklı dut türlerinin besin elementi alınımları arasındaki farkın belirlenmesi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa. (POSTER)

 

Çığ, A., Öztürk, F., Gülgün, B., 2012. Mikoriza ve tuz uygulamalarının Narcissus tazetta (L.) bitkisinin stoma yoğunluğu üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı) 3-7 Eylül, İzmir, 675. (POSTER-ÖZET) 

Çığ, A., Sönmez, F., Gülser, F., Başdoğan, G., 2013. Bazı organik gübrelerin hibrid Gladiolus 'Dolce Vita' bitkisinin gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova, 754-759. (POSTER) 

Yaşar, F., Çığ, A., Sönmez, F., Yılmaz, H., 2013. Narcissus tazetta L. Bitkisinin Besin Elementi İçerikleri Üzerinde Mikoriza ve Tuzun Etkisi.  V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova. (POSTER-ÖZET)

 Çığ, A., İşler, S., Öztürk, F., 2014. Salep orkidelerinde yapılan bazı simbiyotik ve asimbiyotik çoğaltma çalışmalarının karşılaştırılması. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Bildirileri, 25-26 Nisan 2012, İzmir, 281-292. (POSTER)

 Çığ, A., Keleş, R., 2015. Siirt’te yapılan salep toplayıcılığı ve ticareti üzerine bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 114. (SUNUM-ÖZET) 

Keleş, R., Çığ, A., 2015. Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı, yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 720. (POSTER-ÖZET) 

Başdoğan, G., Çığ, A., 2015. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü peyzaj düzenleme çalışmalarında dünden bugüne odunsu süs bitkisi kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, 123. (SUNUM-ÖZET) 

Çığ, A., Alp, Ş., 2015. Siirt koşullarında lale soğanlarına uygulanan farklı soğuklatma süresi ve dikim zamanlarının soğanların büyümesi ve çiçeklenmesi üzerine etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale,  38. (SUNUM-ÖZET) 

Çığ, A., Yılmaz, H., 2016. Anacamptis, Dactylorhiza, Orchis ve Ophrys cinslerine ait bazı türlerin in vitroda bitkicik oluşturma potansiyellerine dair bir çalışma. VI. Süs Bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya,   (POSTER-ÖZET) 

Çığ, A., Gülser, F., Gürbüz Kılıç, Ö., Gökkaya, T.H., 2016. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinin (Hyacinthus orientalis ‘Pink Pearl’, Muscari armeniacum, Narcissus ‘Mount Hood’ ve Tulipa gesneriana ‘Golden Apeldoorm’) Besin Elementi İçeriğine Etkileri, 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Adana, (POSTER-ÖZET)

 7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Van Yöresinde Farklı Doğu Sümbülü (Hyacinthus orientalis L.) Kültür Soğanlarının Kesme Çiçek Yetiştiriciliği ve Peyzaj Düzenlemede Kullanılabilirliği. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yükseklisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, ZF-YL20-2005 

Tuz, Kuraklık ve Soğuk Stresi Altındaki Karpuz Genotiplerinin Biyokimyasal ve Fizyolojik Olarak Tepkilerinin Belirlenmesi. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, ZF 16. 

Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri ile Çoğaltılması. (Tamamlandı). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2006, MRK B35. 

Van da Doğal Olarak Yetişen Salep Orkidelerinin Simbiyotik ve Asimbiyotik Olarak In Vitro ve In Vivo Ortamlarda Çoğaltılması. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2009, FBE-D036 

Lahana (Brassica oleracea) Türlerinde Yüksek Sıcaklık Uygulamalarının Mikrospor Embriyogenesisi Üzerine Etkisi. (Tamamlandı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Yardımcı Araştırmacı, 2011,ZF-B005 (01.07.2011-15.01.2014)

Bazı Orkide Türlerinin In Vitroda Simbiyotik Olarak Çimlenme ve Çoğalma Olanakları Üzerine Çalışmalar. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje Yürütücüsü, 2013-SİÜZİR-Z2 

Orchis sancta L. Türünün In Vitroda Çoğaltılması Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Karbon Formlarının Etkisi. (Tamamlandı) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-SİÜFEB-25.   18.05.2015-18.11.2016 (tamamlandığı tarih 27.10.2016)

12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

3

0

1

BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI

3

0

2

PEYZAJ MİMARLIĞI

2

2

4

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I

1

2

4

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

3

0

3

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

3

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0