Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2594
Kurumsal E-Posta nsabanci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.03.2017 21:38:42

Yrd.Doç.Dr. NAZMİYE SABANCI

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi

2003-2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi

2005-2010

Doktora Sonrası Araştırma

Boğaziçi Üniversitesi

2014

Güncelleme : 11.03.2017 00:17:49
Projeler
 1. Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Biyoaktivite ve 4D-QSAR Çalışmaları, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2014-Devam ediyor.
 2. 1,4-dihidropiridin Türevlerinin Nicel Yapı Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2009-2011.
 3. Elektron Konformasyonel QSAR Metodu ile Benziladenozin ve Triaminotriazin Bileşiklerine Ait Farmakofor Grupların Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2007-2009.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Doğan N., Karataş H., Çağlar Yavuz S., Sabancı N. , Öztürk Küp F., Kökbudak (Önal) Z., et al., (2015) "Malonnitril, Aldehit ve Tiyosemikarbazon Bileşiklerinden Üç Bileşenli Yeni 4-Amino-5-karbonitril Pirimidin Sentezi ve HF Hesaplamaları”", 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos, Çanakkale, Türkiye.
 2. Geçen Nazmiye, Sarıpınar Emin (2011). Kiral Artemisinin Türevlerinin 4D-QSAR İncelemesi ve Biyoaktif Yapının Belirlenmesi.  25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran–2 Temmuz, Erzurum, Türkiye.
 3. Nazmiye Geçen, Emin Sarıpınar, 1,4-dihidropiridin Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi-Zonguldak, 29 Haziran–2 Temmuz, 2010.
 4. Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Şahin Kader, Sabancı Nazmiye (2010).  İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi ve Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu.  24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran–2 Temmuz, Zonguldak, Türkiye.
 5. Şahin Kader, Sabancı Nazmiye, Yanmaz Ersin, Çopur Fatih, Sarıpınar Emin (2009).  Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) ile Triaminotriazin Türevlerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Sivas, Türkiye.
 6. Sabancı Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin, Çopur Fatih, Sarıpınar Emin (2009). İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, Nisan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. Çatalkaya Sevinç, Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin (2016).  4D-QSAR Analysis of Some Dipeptidyl Boron Compounds: Pharmacophore Identification and Bioactivity Estimation.  2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences andTechnologies, 26-30 October, Skopje, Macedonia.
 2. Özalp A., Çağlar Yavuz S., Sabancı N. , Çopur F., Kökbudak Z., Saripinar E., "“4D-QSAR Investigation and Pharmacophore Identification of Pyrrolo[2,1-C][1,4]Benzodiazepines Using EC-GA Method”", "3rd. International BAU-Drug Design Congress", İstanbul, Türkiye, 1-3 Ekim 2015, pp.207-207.
 3. Yılmaz Hayriye, Sabancı Nazmiye, Yılmaz Vedat (2014).  A Computational Investigation of the Interactions between Caffeic Acid and the Functional Monomers Commonly Used in Molecular Imprinting.  2nd International BAU Drug Design Symposium, 17-19 April 2014, İstanbul, Turkey.
 4. Sabancı Nazmiye, Yılmaz Hayriye, Yılmaz Vedat (2014).  Molecular Modeling of Rosmarinic Acid and Its Functional Monomers as Molecular Imprinted Polymers Design.  2nd Internation BAU Drug Design Symposium, 17-19 April 2014, İstanbul, Turkey.
 5. Yılmaz Hayriye, Güzel Yahya, Geçen Nazmiye, Şahin Kader, Aycan Mükerrem Betül (2010).  4D-QSAR Study With Mcet Method on Estrogenic Activity of 4,4-Dıhydroxydıfenylmethane as Bisfenola (Bsa) Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium, 19-24 September, Rhodos, Greece.
 6. Sarıpınar Emin, Sabancı Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin (2010).  Development Of New Software In Drug Design And Application Of Electron Conformational-Genetic Algorithm Method To 1,4- Dihydropyridine Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium, 19-24 September, Rhodos, Greece.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)
 1.   Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin, Pharmacophore Modelling and 4D-QSAR Study of Ruthenium(II) Arene Complexes as Anticancer  Agents (Inhibitors) by Electron Conformational-Genetic Algorithm Method, Current Computer-Aided Drug Design.
 2.   Köprü Semiha, Öztürk Küp Fatma, Sabancı Nazmiye,  Çadır Mehmet,  Bulut Duygu Cemre, Duman Fatih, Sarıpınar Emin, Özer İlhan, DNA Cleavage Properties, Antimicrobial and Cytotoxic Activity, and 4D-QSAR Analysis of Some Pyrazole Derivatives, Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

3.     Özalp Ayhan, Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Çopur Fatih, Kökbudak Zülbiye, Sarıpınar Emin (2016).  4D-QSAR investigation and pharmacophore identification of pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepines using electron conformational–genetic algorithm method.  SAR and QSAR in Environmental Research, 27(4), 317-342., Doi: 10.1080/1062936X.2016.1174152.

4.     Schmitt Bonell, Sabancı Nazmiye, Dedeoğlu Burcu, Aviyente Viktorya, Hosten Eric, Gerber Thomas, Habarrurema Gratien (2014).  Rhenium(V) Complexes Containing Mono- and Tridentate Imido Ligands: Crystal Structures, Spectroscopic Results
and DFT Optimization.  The South African Journal of Chemistry, 67, 189-197.

5.  Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Şahin Kader (2012).  Application of electron conformational–genetic algorithm approach to 1,4-dihydropyridines as calcium channel antagonists: pharmacophore identification and bioactivity prediction.  Journal of Molecular Modeling, 18(1), 65-82., Doi: 10.1007/s00894-011-1024-5.

6.     Yanmaz Ersin, Sarıpınar Emin, Şahin Kader, Geçen Nazmiye, Fatih Çopur (2011).  4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: Electron conformational-genetic algorithm approach for penicillins.  Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(7), 2199-2210., Doi: 10.1016/j.bmc.2011.02.035.

7.    Şahin Kader, Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Geçen Nazmiye (2011).  Quantitative bioactivity prediction and pharmacophore identification for benzotriazine derivatives using the electron conformational–genetic algorithm in QSAR.  SAR and QSAR in Environmental Research, 22(3-4), 217-238., Doi: 10.1080/1062936X.2010.548341.

8.      Sarıpınar Emin, Geçen Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin (2010).  Pharmacophore identification and bioactivity prediction for triaminotriazine derivatives by electron conformational-genetic algorithm QSAR method.  European Journal of Medicinal Chemistry, 45(9), 4157-4168., Doi: 10.1016/j.ejmech.2010.06.007.