Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 223-1739 / 2683
Kurumsal E-Posta ycoskun  siirt.edu.tr
E-Posta tarihli  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.01.2016 14:34:11

Yrd.Doç.Dr. YASİN COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doktora / Ph.D.
:
University of East Anglia (İngiltere) / Modern History

Yüksek Lisans / MA Degree:
University of Leicester (İngiltere) / Modern History

Lisans / BA:
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Turkey) /  (History)

İlgi Alanları: 20yy. Türk Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Türk-İngiliz İlişkileri, Kıbrıs Sorunu,Türk Askeri Müdahaleleri.

Research Interests: Twentieth Century Turkish Political History, Turkish Foreign Policy, Anglo-Turkish Relations, The Cyprus Problem, Turkish Military Coups.

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.


- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.
Güncelleme : 17.09.2017 14:49:08
Çalışmalar / Publications:

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.

- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.