Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2681
Kurumsal E-Posta nyiner  siirt.edu.tr
E-Posta nyiner  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 13:10:26

Yrd.Doç.Dr. ABDULNASIR YİNER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

  

     Unvan: Yrd. Doç. Dr.

    Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Fırat Ü. Fen Edb. F.

1987

Yüksek Lisans

Tarih

Harran Ü. SBE.

1996

Doktora

Yakınçağ Tarihi ABD

İstanbul Ü. SBE.

2006

 

 

 

 

    Akademik Unvanlar:

Yrd. Doç. Dr. Siirt Ü. Fen Edebiyat F.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

237 Nolu Siirt Şer’iyye Sicili’nin Transkribi ve Değerlendirme


Yayınlar

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Bir Asayişsizlik Hareketi Olarak Ali Batı Olayı (1913-1919), İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 54, İstanbul, 2012, s. 193-220

2- Abdulnasır YİNER, Farklı İki Meclisten Bir Portre: Abdülkadir Cami Bey R. 1293 (1878) -1949, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall 2013, Ankara. s. 407-437

3- Abdulnasır YİNER, Köy Enstitüleri Üzerine Bir Deneme, Jasss, Volume 5 Issue 4, Ağustos 2012, s. 307-317.

4- Abdulnasır YİNER, Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askeri Gücünün Kötüye Kullanımı, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 2012, s. 449-464

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Abdulnasır YİNER, II. Mahmud Dönemi ve Mevlevilik, Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Ekim 2007-Şanlıurfa, s. 353-359

2- Abdulnasır YİNER, Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme, Uluslar arası, I. Sosyal Bilimler Kongresi, Asos Yayını, Elazığ 2016, s. 3229-3239

 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1- Abdulnasır YİNER, “Constitutionalism and B. Said Nursi's approach

to the dhimmi rights”, History, Literature and Society: Selected Articles, London and İstanbul, 2016, s. 124-130

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Harb-i Umumi namı diğer Umumi Yıkım, Köprü dergisi, S. 132, Güz/2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 Diğer yayınlar

Kitap Çeviri

1-      Dr. Şefik Arif, Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Coğrafyası URFA VİLAYETİ (1925), Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.

 

2-      Doktor Hazık, Hürriyetin Dini Esasları, Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.

    İdari Görevler

1- Tarih Bölüm Başkanlığı

2- Yakınçağ Tarihi ABD Başkanlığı (Devam Ediyor)

3- Dekan Yardımcılğı


 

 


Güncelleme : 13.03.2017 13:08:23
Yayınlar

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Bir Asayişsizlik Hareketi Olarak Ali Batı Olayı (1913-1919), İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 54, İstanbul, 2012, s. 193-220

2- Abdulnasır YİNER, Farklı İki Meclisten Bir Portre: Abdülkadir Cami Bey R. 1293 (1878) -1949, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall 2013, Ankara. s. 407-437

3- Abdulnasır YİNER, Köy Enstitüleri Üzerine Bir Deneme, Jasss, Volume 5 Issue 4, Ağustos 2012, s. 307-317.

4- Abdulnasır YİNER, Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askeri Gücünün Kötüye Kullanımı, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 2012, s. 449-464

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Abdulnasır YİNER, II. Mahmud Dönemi ve Mevlevilik, Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Ekim 2007-Şanlıurfa, s. 353-359

2- Abdulnasır YİNER, Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme, Uluslar arası, I. Sosyal Bilimler Kongresi, Asos Yayını, Elazığ 2016, s. 3229-3239

 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1- Abdulnasır YİNER, “Constitutionalism and B. Said Nursi's approach

to the dhimmi rights”, History, Literature and Society: Selected Articles, London and İstanbul, 2016, s. 124-130

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Abdulnasır YİNER, Harb-i Umumi namı diğer Umumi Yıkım, Köprü dergisi, S. 132, Güz/2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 Diğer yayınlar

Kitap Çeviri

1-      Dr. Şefik Arif, Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Coğrafyası URFA VİLAYETİ (1925), Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.

 

2-      Doktor Hazık, Hürriyetin Dini Esasları, Yayına Haz. Abdulnasır YİNER, Ankara, 2015.